Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

El poble de Sant Marçal de Quarantella penja el cartell de “es ven”

Posted by lejarza en 15 enero, 2018

 

El poble de Sant Marçal de Quarantella penja el cartell de “es ven”
La Vanguardia (1ª edició) 14 Gener 2018 Bàrbara Julbe
Sant Marçal de Quarantella va ser un emplaçament amb vida. Els pagesos es cuidaven del bestiar. Hi havia vaques i corrals amb altres animals. En els cultius sembraven blat i ordi. I, a més, tenia un altre privilegi: el paisatge. Però ara aquest petit nucli rural de Vilademuls respira solitud. Agrupades al voltant de l’església, només una de les cases està habitada; i la resta, tres masies i la rectoria, pràcticament tot el poble, està en venda.
Els propietaris que van heretar el conjunt, format també per boscos i camps, en total unes 60 hectàrees, demanen dos milions d’euros pels tres masos, can Figueres, can Vila i can Pons, i 400.000 euros per la casa rectoral.

De moment no ha sortit cap comprador i el que dificulta la seva venda és l’estat en què es troben els habitatges. “Estan ruïnoses i la inversió per restaurar-les és molt gran”, explica l’alcalde de Vilademuls, Àlex Terés, que afegeix que l’herència està repartida entre una vintena de persones. No obstant això, la immobiliària barcelonina que representa els venedors, Finques Llúria, assegura que hi ha persones “molt interessades” i que les visites estan “actives”. Potser el compri un grup inversor per fer turisme rural, un hotel o un restaurant però, segons concreta Terés, “l’Ajuntament aposta perquè s’instal·lin famílies amb nens, que és el que dóna vida al poble, participen de les activitats, amb el Ampa de l’escola, i dels actes i festes del municipi “. Vilademuls, amb 62 quilòmetres quadrats, engloba 12 pobles, com Sant Esteve de Guialbes, i 10 veïnats. El propietari del restaurant La Serra de Sant Esteve, Josep Rost, afegeix que “si el comprador ho sap arreglar bé i en lloc de convertir-lo en turisme rural, el destina a habitatge de lloguer, donarà molta vida al poble”.
Els últims inquilins que van viure a Sant Marçal van ser la família Ginebreda, que se situava a can Vila, i van marxar fa més de 50 anys.
Posteriorment un ocupa d’origen alemany també es va instal·lar a un dels habitatges del poble, però va ser desallotjat i reallotjat en un altre habitatge del municipi. L’actor Pep Cruz, amb gent del món del teatre, també va viure aquí durant gairebé tres dècades. Un pagès de la zona ha continuat conreant els extensos camps de cultiu integrats.

Sant Marçal de Quarantella - Sançti Martialis de Quarentela (Foto: Lejarza Argelaguer Garrotxa)

Sant Marçal de Quarantella – Sançti Martialis de Quarentela (Foto: Lejarza Argelaguer Garrotxa)

 

Anuncios

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

A Catalunya nova campanya de foment de la recollida selectiva dels residus orgànics

Posted by lejarza en 12 enero, 2018

A Catalunya nova campanya de foment de la recollida selectiva dels residus orgànics
Argelaguer – Vall del Llierca
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) comença d’una nova campanya comunicativa per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM). Amb el lema “Si hi va, bé. Si no hi va, no ve.”, la campanya vol incidir en la importància de separar bé les restes de menjar i els residus vegetals de petites dimensions –com fulles, gespa o branques–, el què es coneix com a matèria orgànica, i exposa de manera molt visual els avantatges de reciclar-la. Quan els residus orgànics van al contenidor marró, n’afavorim el reciclatge.
La creativitat exposa la idea del cicle de la matèria orgànica, que es pot valoritzar completament. Reciclar-la comporta un estalvi de recursos –transformant la matèria orgànica en compost per fertilitzar els sòls; redueix els residus biodegradables en els dipòsits controlats i les plantes incineradores; i disminueix l’emissió de gasos implicats en l’efecte hivernacle. A més, amb l’aprofitament del biogàs obtingut de la seva fermentació, es pot produir electricitat.
Presència a la xarxa
A banda d’estar present als canals més tradicionals –televisió, ràdio i premsa escrita–, la campanya també circularà per la xarxa, a través de quatre peces de contingut explicant què és l’orgànica, en què es converteix, i els beneficis que comporta, així com les conseqüències de no separar bé. Apareixerà a twitter i a Instagram, on es convidarà a compartir els continguts a través de l’etiqueta #sihivabé. A més, un webapp oferirà la possibilitat de crear composicions similars a les dels anuncis, de les quals es premiaran les més originals.
La campanya, que compta amb un pressupost d’uns dos milions d’euros, la finançarà íntegrament l’ARC. Es difondrà al llarg de tres setmanes, fins després de Reis, i tindrà un anunci específic televisat a TV3 abans de les campanades de finals d’any.
La recollida, estancada
L’orgànica, amb el 36% en pes, és la fracció més important dels residus municipals. La que recollim selectivament representa actualment el 30% del total dels residus orgànics que produïm i un 10% del total dels residus municipals generats. Les darreres dades disponibles, corresponents a l’any 2016, indiquen que la recollida selectiva bruta de la matèria orgànica va ser de 371.697 tones – un 0,24% inferior al 2015–, i que està força estancada des de 2012. L’objectiu és que a l’any 2020 el 60% en pes dels residus orgànics es pugui valoritzar.
El servei de recollida de l’orgànica el presten actualment 781 municipis catalans, 136 dels quals ho fan mitjançant una recollida selectiva porta a porta.
L’orgànica està constituïda fonamentalment per restes de menjar i residus vegetals de petites dimensions que poden ser recollides selectivament i són susceptibles de degradar-se biològicament per transformar-se en recursos, tant materials –compost– com energètics –biogàs–. Aquesta és la fracció més inestable dels residus municipals, degut al seu elevat contingut en aigua i en matèria orgànica. Per això, és necessari que es reculli i es gestioni el més ràpidament possible, per evitar la generació de lixiviats i de males olors. Una gestió inadequada pot generar impactes en el medi, però una d’apropiada, a més d’evitar aquests impactes, esdevé un recurs molt valuós que contribueix a la millora de múltiples reptes ambientals –aprofitament de recursos, protecció del sòl, lluita contra el canvi climàtic, generació de llocs de treball en el sector ambiental, i impuls de l’economia circular.

El Consistori incumpleix el acord dels contenidors de deixalles a l’Era de la esglesia amb L´Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA) Foto: Lejarza - Garrotxa https://llierca.wordpress.com/2016/09/23/el-consistori-incumpleix-el-acord-dels-contenidors-de-deixalles-amb-els-veins-dargelaguer/

El Consistori incumpleix el acord dels contenidors de deixalles a l’Era de la esglesia amb L´Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA) Foto: Lejarza – Garrotxa https://llierca.wordpress.com/2016/09/23/el-consistori-incumpleix-el-acord-dels-contenidors-de-deixalles-amb-els-veins-dargelaguer/

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer subvencio per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana import 3.273,94€

Posted by lejarza en 10 enero, 2018

Ajuntament d´Argelaguer subvencio per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana import 3.273,94€
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 7 – 10 de gener de 2018 Núm. 110
Administració Local Diputació. Unitat de Gestió de la Informació.
Anunci per fer pública la relació d’ajuts i subvencions corresponents al quart trimestre de l’exercici 2017.
En execució del que estableix l’article 30 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. es fa pública la relació d’ajuts i subvencions en les modalitats i períodes que s’indiquen a continuació, segons acords de la Junta de Govern i Ple de la Diputació de Girona corresponents al quart trimestre de l’exercici de 2017.
4 gener de 2018 Jordi Batllori Nouvilas secretari general
Annex Ajuntament d´Argelaguer: Concepte: Concessió de subvencions per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana aplicació pressupostària: 404/9240/46200 aprovació: Junta de Govern 31-10-17, Exp. 6943/2017 Argelaguer Resiliència Comunitària per al Municipi d’Argelaguer Import 3.273,94€.

Núria Roig Bazan regidora de participació ciutadana Ajuntament d´Argelaguer a la Garrotxa (Foto: Lejarza)

Núria Roig Bazan regidora de participació ciutadana Ajuntament d´Argelaguer a la Garrotxa (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

La casa del déu

Posted by lejarza en 1 enero, 2018

La casa del déu
Ramon Iglesias
Els romans deien que el volcà és la casa del ferrer dels déus. Del Déu ferrer. Observaven Vulcà treballant la forja dins del cràter i escopint flamerades.
La Generalitat, faltada darrerament dels favors dels Déus, ha comprat un volcà per més d´un milió d´euros. Concretament el de Santa Margarita, a Olot. Fins ara, de propietat privada. Un volcà mai s’extingeix. Només s´adorm.
Malgrat que els de la Garrotxa resten inactius des de fa 13.000 anys, no és descartable que amb la sort que té últimament el nou propietari, reprenguin la furient activitat.
El volcà de Santa Margarita és una de les zones més atractives del Parc Natural de la Zona Volcànica. Comprar-la no és cap mala idea. Al contrari, els parcs naturals gironins són dels principals patrimonis col·lectius que tenim i una oportunitat d´or per impulsar un turisme diferent.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer aprovat inicialment l’expedient número 4/2017 de modificació de crèdits

Posted by lejarza en 22 diciembre, 2017

Ajuntament d´Argelaguer aprovat inicialment l’expedient número 4/2017 de modificació de crèdits
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 243 – 22 de desembre de 2017 núm. 10764
Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits
El Ple de l’ajuntament de data 18-12-2017 va aprovar inicialment l’expedient número 4/2017 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2017, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.
En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.
Argelaguer, 19 de desembre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Argelaguer la Garrotxa (foto: Juan R Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer pressupost general i plantilla de personal per a l’exercici 2018

Posted by lejarza en 22 diciembre, 2017

Ajuntament d´Argelaguer pressupost general i plantilla de personal per a l’exercici 2018
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 243 – 22 de desembre de 2017 núm. 10758
Anunci d’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2018 aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 18 de desembre de 2017, el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2018, així com la plantilla de personal que comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i tota la documentació annexa, romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbil, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Transcorregut el termini d’informació pública esmentat sense que s’hagin presentat reclamacions, el pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat de prendre cap més acord.
Argelaguer, 19 de desembre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

La secretària interventora de l'Ajuntament d'Argelaguer

La secretària interventora de l’Ajuntament d’Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer modificació de crèdit núm. 3/2017

Posted by lejarza en 21 diciembre, 2017

Ajuntament d´Argelaguer modificació de crèdit núm. 3/2017
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 242 – 21 de desembre de 2017 Núm. 10588
Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2017.
No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 25 de setembre de 2017, d’aprovació inicial de la tercera modificació de crèdit del pressupost 2017, la qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 200, de 19 d’octubre de 2017, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica, després d’efectuada la corresponent modificació pressupostària.
Despeses
21003 342 Mant. Camp de futbol 4.500€ -4.000€ 500€
21002 342 Mant. Zona esportiva 500€ 1.000€ 1.500€
21202 321 Mant. Escoles 2.000€ 1.000€ 3.000€
21203 311 Mant. Edificis ajuntament/consultori/sala 4.000€ 2.000€ 6.000€
21205 920 Mant. Altres edificis 3.000€ -2.000€ 1.000€
22403 920 Assegurança càrrecs electes + personal 1.000€ -1.000€ 0,00€
22706 924 Treballs tècnics concurs d’idees 3.000€ -3.000€ 0,00€
21206 920 Conservació serveis 3.850€ 5.000€ 8.850€
22101 920 Aigua 2.400€ 1.000€ 3.400€
22632 338 Cultura Activa 2.000€ -1.500€ 500€
22611 338 Festa Major i del Roser 12.000€ 1.500€ 13.500€
AUGMENT DE PARTIDES
63209 321 Millora pati de l’escola 17.000€ 23.000€ 40.000€
63100 1621 Millora zona contenidors 6.000€ 5.000€ 11.000€
63202 920 Millora equipament ajuntament 1.500€ 3.500€ 5.000€
63300 165 Millora enllumenat C/ Major 10.000€ 6.000€ 16.000€
60002 161 Compra terreny dipòsit d’aigua 0,00€ 6.000€ 6.000€ TOTAL 43.500€
INGRESSOS
76103 Subvenció Diputació Paes 2016 3.450€ 3.450€
87000 Incorporació superàvit 40.050€ 40.050€ TOTAL 43.500€
Contra l’aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Argelaguer, 5 de desembre de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Esglesia de Sant Damas papa d´Argelaguer foto Lejarza

Esglesia de Sant Damas papa d´Argelaguer foto Lejarza

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Pessebres al Monestir de Palera (Beuda)

Posted by lejarza en 19 diciembre, 2017

Pessebres al Monestir de Palera (Beuda)
Narcís Cadena Masó
Els nens i nenes de Beuda han millorat el seu pessebre infantil en qualitat i també ampliant-lo amb noves figures.
De quatre anys ençà, en arribar aquestes dates, quan surten d´escola, es reuneixen al Restaurant El Claustre de Palera per fer la berenada i el pessebre. Tot seguit presencien una actuació.
La d´enguany ha sigut molt pedagògica: l´actor ha encarnat Sant Francesc d´Assís. Feia preguntes als nens, que l´escoltaven amb atenció. Els deia, entre altres coses, que va canviar radicalment de vida. Inicià una croada a favor dels més pobres i marginats. La vigília de Nadal de l´any 1223 va voler donar una visió plàstica d´aquest misteri. Agafà un bou i una mula i cantà la Bona Nova. Aquesta és la Bona llavor.
Enguany els adults han fet un pessebre molt especial amb dues novetats: 1a) Un laboriós treball cooperatiu on tothom hi ha aportat material: fusta, suro, branques, molsa, malla, guix de Beuda… Mn. Miquel, la Pam i altres persones amb esforç, hi han esmerçat moltes hores de treball. 2a) Aprofitant l´acústica del temple, el Sr. Cardelús hi ha incorporat música.
Entrant al temple a mà dreta i amb una perspectiva molt ben aconseguida, es pot veure una reproducció a petita escala de l´Espai celeste i la Natura circumdant de l´indret: Santuari de la Mare de Déu del Món, Puig del Bassegoda, el Pont de Llierca…
Una casa de pagès acull la família de Natzaret amb Jesús quan era infant en una menjadora. (Agraïm a les persones que han aportat els diorames: Sr. Narcís Lagares de Besalú, Sr. Joan Novich de la Cellera de Ter i Sr. Alfons Vàzquez de Girona).
Com és habitual l´endemà el bisbe Francesc celebra l´acció de gràcies i quan s´adreça als nens ho fa de manera entenedora.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament Argelaguer Ple Sessió Ordinària 18 de desembre de 2017

Posted by lejarza en 16 diciembre, 2017

 

Ajuntament Argelaguer Ple Sessió Ordinària 18 de desembre de 2017

 

AJUNTAMENT D’ARGELAGUER

 

ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de I’Ajuntament d’ARGELAGUER.

 

NOTIFICO: Que, l’alcalde amb data d’avui ha dictat el següent

 

DECRET:

 

Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT convocar-vos com a regidor d’aquest Ajuntament, a la sala d’actes per a:

 

SESSIÓ: Ordinària

 

DATA: 18 de desembre de 2017

 

HORA:13:00

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- Aprovació d’actes

 

1.1 PLE 2017/4 25-09-2017

 

1 .2 PLE 2017/5 25-1 0-201 7

 

1 .3 PLE 2017/6 7-11-2017

 

1 .4 PLE 2017/7 22-11-2017

 

2.- Propostes

 

2.1 Aprovació inicial del pressupost municipal 2018

 

2.2 Adquisició d’una peça de sòl rústic per ubicar-hi els dipòsits d’aigua

 

2.-3 Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 4 del pressupost

 

2.4 Aprovació iniciar expedient per contractar I’obra d’adaptació dels accessos ajuntament

 

3. Convalidacions de Decrets i lnformacions

 

4. Precs i preguntes

 

La secretària

 

Argelaguer, 15 de desembre de 2017

Ajuntament d´Argelaguer - Vall del Llierca - Garrotxa (Foto: Lejarza)

Ajuntament d´Argelaguer – Vall del Llierca – Garrotxa (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Escena Garrotxa txa txan! nou projecte cultural a la comarca

Posted by lejarza en 15 diciembre, 2017

Escena Garrotxa txa txan! nou projecte cultural a la comarca
Argelaguer – Vall del Llierca
Escena Garrotxa txa txan! és un nou projecte cultural impulsat a la nostra comarca. Una iniciativa que vol promoure un circuit d’arts escèniques i musicals de qualitat arreu de la Garrotxa i de manera estable durant tot l’any.
Escena Garrotxa txa txan! comença aquest 2018 amb un cicle dedicat a propostes per a tots els públics.
Així, des d’ara i fins al mes de maig, pràcticament cada cap de setmana s’ha programat un espectacle en alguna població de la Garrotxa.
Entre els objectius del projecte hi ha els d’impulsar una programació cultural de qualitat als municipis i enriquir la seva oferta d’activitats, afavorir la creació de nous públics, fomentar la mobilitat d’espectadors entre poblacions de la comarca i contribuir a dinamitzar la indústria cultural.
MUNICIPIS PARTICIPANTS:
Argelaguer – Besalú – Beuda – Olot – Les Planes d’Hostoles – Sant Feliu de Pallerols – Sant Jaume de Llierca – Sant Joan les Fonts i La Vall d’en Bas
PROGRAMACIÓ GENER – JUNY 2018
El Pot Petit
14 de gener, 17 h, Olot (Teatre Principal d’Olot)
Bufa&Sons / Xavi Lozano
21 de gener, 17 h, Argelaguer (Sala del Casal)
Udul / Los Galindos
27 de gener, 18 h, i 28 de gener, 12 i 17 h, Olot (Teatre Principal d’Olot)
Contes empaperats i personatges esbojarrats / Alma Contes
11 de febrer, 16.30 i 18 h, Olot (Teatre Principal d’Olot)
Viatjazz a Nova Orleans / Roger Canals
25 de febrer, 11.30 h, Olot (Plaça Major)
Kumulunimbu / Cia. Ortiga
4 de març, 17 h, Vall d’en Bas (Auditori Can Trona)
Loops / Engruna Teatre
11 de març, 17 h, Olot (Teatre Principal d’Olot)
Espectacle per determinar
18 de març, 17 h, Sant Jaume de Llierca
Somnis de sorra / Ytuquepintas
24 de març, 20.30 h, les Planes d’Hostoles (Pavelló polivalent)
Gnoma / Pea Green Boat
25 de març, 17 h, Argelaguer (Sala del Casal)
Momo / Companyia Anna Roca
1 d’abril, 18 i 20 h, Sant Feliu de Pallerols (Ca les Hermanes)
La Sireneta / Festuc Teatre
8 d’abril, 17 h, Olot (Teatre Principal d’Olot)
Pop up / Teatro Delle Briciole
15 d’abril, 17 h, Olot (Teatre Principal d’Olot)
El petit Dalí / Únics Produccions
22 d’abril, 17 h, Sant Joan les Fonts (Centre Cultural)
Set up / Los Barlou
6 de maig, 16.30 h, Beuda (Pista Polivalent)
Partícules / Cantània
13 de maig, 18 h, Olot (Pavelló d’esports)
Gong! / Companyia Inspira Teatre
20 de maig, 17 h, Besalú (Cal Tronc)
Funky, funky! / Orelles de xocolata
27 de maig, 18 h, Sant Feliu de Pallerols (Plaça del Firal)
ESPECTACLES:
MÚSICA
RITMES I RIALLES
EL POT PETIT
Diumenge 14 de gener, 17 h, Olot (Teatre Principal)
Un concert-espectacle en el qual el Cuc Poruc, un dels seus personatges més coneguts, juntament amb la Jana, en Pau i la Melmelada Band, ens portaran a fer un viatge per conèixer mil històries de dins d’aquest Pot tan màgic. Un viatge ple de música amb sis músics dalt l’escenari, titelles i projeccions. Un concert molt participatiu per gaudir en família!
Preu: 7 euros
Durada: 60 minuts
Recomanat a partir de tres anys
Ho organitza: Rialles Olot
MÚSICA
BUFA&SONS
XAVI LOZANO
Diumenge 21 de gener, 17 h, Argelaguer (Sala del Casal)
Tres músics a l’escenari ens ofereixen un concert sorprenent per a tots els públics. Bon humor, temes propis i uns instruments solistes gens convencionals.
Preu: 6 euros
Durada: 60 minuts
Recomanat a partir de cinc anys
Ho organitza: Ajuntament d’Argelaguer
CIRC
UDUL
LOS GALINDOS
Dissabte 27 de gener, 18 h, i diumenge 28 de gener, 12 i 17 h,
Olot (Teatre Principal)
Un espectacle dins una iurta mongola. Los Galindos afronten en aquest espectacle un exercici de recerca i redescobriment de les capacitats corporals i de confrontació emocional de l’individu amb ell mateix.
Paisatges on l’encontre i la desavinença conviuen en la proximitat d’un espai definit per l’ambigüitat.
Circ d’entranya, visceral i simple on els personatges busquen desencallar les situacions per seguir existint, amb tenacitat, amb naturalitat.
Preu: 10 euros, 8 euros els menors de dotze anys
Durada: 60 minuts
Recomanat a partir de vuit anys
Ho organitza: Institut de Cultura d’Olot
CONTES
CONTES EMPAPERATS I
PERSONATGES ESBOJARRATS
ALMA CONTES
Diumenge 11 de febrer, 16.30 i 18 h, Olot (Teatre Principal)
L’Alma explica dos contes amb diferents tècniques però el mateix fil conductor: el paper. Amb l’art de la papiroflèxia, el paper es veurà transformat en decorat, personatges, objectes i elements quotidians.
D’un sol full de paper podem fer aparèixer un munt de boniques figures: un barret, un avió o fins i tot una granota. A un diari li podem donar moltes utilitats: embolicar un entrepà, deixar-lo al terra moll per no relliscar, fer una paperina o fins i tot un bon coixí!
Preu: 7 euros
Durada: 50 minuts
Recomanat a partir de tres anys
Ho organitza: Alma Contes
MÚSICA
VIATJAZZ A NOVA ORLEANS
ROGER CANALS
Diumenge 25 de febrer, 11.30 h, plaça Major d’Olot
Un viatge explosiu i animat cap a Nova Orleans i, a la vegada, una experiència pictòrica del grafit. Una audició participativa que reflexiona sobre les emocions més universals de la música trenant un diàleg fantàstic amb l’art urbà.
L’esprai de colors llampants pinta la música de l’època del blanc i negre.
Gratuït
Durada: 60 minuts
Ho organitza: Dinàmig, Rialles Olot i Institut de Cultura d’Olot
TITELLES
KUMULUNIMBU
CIA. ORTIGA
Diumenge 4 de març, 17 h, Vall d’en Bas (Auditori de Can Trona)
Kumulunimbu és una història d’amistat entre una nena i un núvol, que parla sobre la valentia, la injustícia, les migracions i la permanent esperança dels seus protagonistes.
Un espectacle que captiva els més petits i commou els més grans on es combinen els titelles i el clown, ple de detalls, humor, crítica i sorpreses, on la poesia us farà navegar per un mar d’emocions.
Preu: 5 euros
Durada: 45 minuts
Recomanat a partir de cinc anys
Ho organitza: Ajuntament de la Vall d’en Bas
TEATRE
LOOPS
ENGRUNA TEATRE
Diumenge 11 de març, 17 h, Olot (Teatre Principal)
Loops és un bucle, un joc sobre el pas del temps, un cant a la vida i a la idea de la continuïtat i l’herència.
La Zig i la Zag busquen alguna cosa, les mou la curiositat. Una porta un pes feixuc a l’esquena, l’altra no porta res, llevat d’una capseta al cap on emmagatzema tot allò que viu.
L’una és l’experiència, l’altra la inexperiència. L’una toca el violoncel, l’altra
la flauta. L’una ja en torna, l’altra encara hi va. Donant voltes pel món es trobaran i aquest encontre les farà créixer.
Preu: 7 euros
Durada: 50 minuts
Recomanat a partir de tres anys
Ho organitza: Rialles Olot
TEATRE VISUAL
SOMNIS DE SORRA
YTUQUEPINTAS
Dissabte 24 de març, 20.30 h, Les Planes d’Hostoles (Pavelló polivalent)
Només amb les seves mans i sorra damunt un vidre, Borja González narra el pas de dues persones en el transcurs de les seves vides, des dels somnis que es creen a la infància, les vivències que apareixen a la maduresa, fins a la visió real i retrospectiva que aporta l’experiència viscuda.
Dibuix a dibuix, transporta l’espectador a moments plens d’emocions, a viatjar a diferents llocs del món i a fer una reflexió poètica dels seus propis sentiments, vivències i records.
Preu: 5 euros anticipada, 8 euros a taquilla
Durada: 55 minuts
Recomanat a partir de cinc anys
Ho organitza: Ajuntament de les Planes d’Hostoles
TITELLES
GNOMA
PEA GREEN BOAT
Diumenge 25 de març, 17 h, Argelaguer (Sala del Casal)
Un espectacle sobre el repte de la convivència i l’amistat, les diferències i l’acceptació dels altres.
La gnoma Gwendolyn i la seva amiga Matilda l’ocell han construït una casa per viure juntes. Hi estan molt il·lusionades, però poc a poc s’adonen que la convivència no és tan senzilla.
Preu: 6 euros
Durada: 45 minuts
Recomanat a partir de tres anys
Ho organitza: Ajuntament d’Argelaguer
TEATRE
MOMO, VERSIÓ LLIURE DE MICHAEL
ENDE
COMPANYIA ANNA ROCA
Diumenge 1 d’abril, 18 i 20 h, Sant Feliu de Pallerols (Ca les Hermanes)
Momo és una nena que posseeix la meravellosa qualitat de saber escoltar els altres i que desitja ajudar la gent a humanitzar les seves vides. Sobretot
quan els homes grisos decideixen apoderar-se d’un dels béns més preuats que posseeixen les persones: el seu temps. Perquè el temps és vida. I la vida resideix al cor.
Preu: 5 euros (el 50% de les entrades es destinarà a
l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya-La Casa dels Xuklis)
Durada: 50 minuts
Aforamanet limitat
Recomanat a partir de sis anys
Ho organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
TITELLES
LA SIRENETA
FESTUC TEATRE
Diumenge 8 d’abril, 17 h, Olot (Teatre Principal)
Un conte de les profunditats marines amb titelles i música en directe perquè l’espectador es deixi portar cap a aquest món ple de misteri i fantasia.
Existia una ciutat de nacre i coral on hi vivia el rei Tritó amb les seves filles. Entre totes la més petita era la més bonica i tenia la veu més meravellosa de tot l’oceà: la Sireneta.
Enamorada del món exterior i d’un bell príncep, farà tot el possible per aconseguir el seu somni: convertir-se en humana. La seva tendresa i innocència ens traslladarà a una aventura plena d’emocions.
Preu: 7 euros
Durada: 50 minuts
Recomanat a partir de quatre anys
Ho organitza: Rialles Olot
TEATRE VISUAL
POP UP
TEATRO DELLE BRICIOLE
Diumenge 15 d’abril, 17 h, Olot (Teatre Principal)
La companyia italiana ha reinventat el llibre animat en format teatral.
Dues manipuladores s’encarreguen de crear la història protagonitzada per llibres que, en obrir-los, despleguen figures i siluetes. Ritme, colors i sons donaran vida a les experiències dels protagonistes.
Preu: 7 euros
Durada: 45 minuts
Recomanat de tres a set anys
Aforament molt limitat
Ho organitzen: Rialles Olot i Institut de Cultura d’Olot
TEATRE MUSICAL
EL PETIT DALÍ
ÚNICS PRODUCCIONS
Diumenge 22 d’abril, 17 h, Sant Joan les Fonts (Centre Cultural)
Aquesta és la història d’un petit geni nascut a Figueres. Així comença la història d’en Salvi, un nen alegre, somiador i una mica trapella.
El que més li agrada és dibuixar i deixar volar la imaginació.
Un dia, troba dins l’aigua una clau grossa i brillant. La il·lusió de saber d’on és la clau i sobretot què obre el durà a recórrer un viatge ben llarg curull d’aventures.
Un petit tresor ple d’imaginació, humor i música que us obrirà la porta d’un món únic: el món de Dalí.
Preu: 3 euros
Durada: 60 minuts
Recomanat a partir de tres anys
Ho organitza: Ajuntament de Sant Joan les Fonts
CIRC
SET UP
LOS BARLOU
Diumenge 6 de maig, 16.30 h, Beuda (Pista polivalent)
Un espectacle amb monocicles, malabars, màgia i humor… si no fos perquè és hora de començar i aquí res no està a punt! Benvolgut públic, preparem-nos per a aquesta bogeria frenètica i de riure constant; aquest trio han fet del desastre, el caos i l’entre
bastidors el seu propi espectacle.
Preu: 3 euros
Durada: 50 minuts
Recomanat a partir de quatre anys
En cas de pluja consultar al web
Ho organitza: Ajuntament de Beuda
MÚSICA
CANTÀNIA
PARTÍCULES
Diumenge 13 de maig, 18 h, Olot (Pavelló d’esports)
Un concert a càrrec de més de cinc-cents nens de tretze escoles d’Olot i la Garrotxa. Oferiran la cantata Partícules, escrita per Sergi Belbel, amb música de Lluís Vidal.
Un espectacle sobre l’origen i l’evolució de l’univers.
Hi participen les escoles: Llar-Lluís Mestres, Petit Plançó, Escola Pia, Malagrida, Sant Roc, Pla de Dalt, Morrot, Volcà Bisaroques i Cor de Maria d’Olot; Verntallat de la Vall d’en Bas, Castanyer de Sant Joan les Fonts, la Bòbila de les Preses, Rocalba de Sant Feliu de Pallerols, Joan Maragall de Santa Pau, Lluís Castells de Riudaura i ZER Llierca (Tortellà, Sant Jaume de Llierca, Argelaguer i Montagut i Oix)
Preu: 4 euros (Venda a partir del 9 d’abril a les escoles. Si en queden de disponibles es vendran a 5 euros)
Ho organitzen: Auditori de Barcelona, Institut de Cultura d’Olot i Institut Municipal d’Educació d’Olot
CONTE MUSICAL
GONG!
COMPANYIA INSPIRA TEATRE
Diumenge 20 de maig, 17 h, Besalú (Cal Tronc)
Totes les persones som diferents les unes de les altres. Unes som altes, d’altres baixes, unes rosses, d’altres morenes, uns saben dibuixar, uns altres cantar.
La Mina és una dragona que no sap tirar foc i decideix fer un viatge per la Xina per solucionar el seu gran problema.
Aquest conte musical es basa en les emocions que viu la dragona en ser i sentir-se diferent dels altres dracs.
A través de la música i la narració podrem sentir les diferents emocions que se’n desprenen.
Preu: 5 euros
Durada: 60 minuts
Recomanat a partir de tres anys
Ho organitza: Ajuntament de Besalú
FESTA FINAL
FUNKY, FUNKY!
ORELLES DE XOCOLATA
Diumenge 27 de maig, 18 h, Sant Feliu de Pallerols (Plaça El Firal)
Som aquí per celebrar la Gran Batalla del Funky.
Xocopowers i Funkyrulus estan a punt per batre’s en un emocionant duel de coreografies. L’espai es converteix en una discoteca de debò, apareixen les rollerdancers a la pista, focus i purpurina.
Funky, funky! aconsegueix que nens i nenes, pares i mares ballin plegats fins a l’extenuació.
Preu: Aportació voluntària a favor del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Durada: 50 minuts
Recomanat a partir de cinc anys
Ho organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
MÉS INFORMACIÓ: Sònia Santiago Consell Comarcal de la Garrotxa ssantiago@garrotxa.cat 972 27 49 00 http://www.garrotxa.cat/escenagarrotxa

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »