Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for mayo 2012

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca construcció d´uns accessos al pati de l´escola i a la pista municipal redactat per Mª Teresa Ercilla Sans i Quim Bartrina Masó

Posted by lejarza en 31 mayo, 2012

Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona: Ajuntament de Sant Jaume de Llierca construcció d´uns accessos al pati de l´escola i a la pista municipal redactat per Mª Teresa Ercilla Sans i Quim Bartrina Masó.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 105 – 31 de maig de 2012 Núm. 6205 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (Girona).
Anunci sobre l’aprovació inicial d’un projecte d’obres.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en la sessió de data 17 de maig de 2012, va aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària titulat “CONSTRUCCIÓ D’UNS ACCESSOS AL PATI DE L’ESCOLA I A LA PISTA MUNICIPAL”, redactat per la senyora Mª Teresa Ercilla Sans, arquitecta, i pel senyor Quim Bartrina Masó, arquitecte tècnic, per encàrrec d’aquesta corporació municipal, de data maig del 2012, referència 2567/12, amb un pressupost d’execució per contracta de 12.318,20 €.
De conformitat amb allò que disposa l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
Sant Jaume de Llierca, 22 de maig de 2012 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments »

Els sous i retribucions que rebe el alcalde de Argelaguer Josep Dorca Serrat en perill

Posted by lejarza en 28 mayo, 2012

Vall del Llierca: Argelaguer–Olot–Girona: Els sous i retribucions que rebe el alcalde de Argelaguer Josep Dorca Serrat en perill.-La nova llei de bon govern que ha aprovat l’Executiu de Mariano Rajoy (PP-CiU) posa en perill les retribucions que rebe el alcalde de Argelaguer Josep Dorca Serrat La nova normativa preveu que a partir de 2013, mitjançant la llei d’acompanyament de Pressupostos, el Govern Central pugui limitar els sous als batlles. La Conselleria de Governació de la Generalitat tem que, en el cas de poblacions de menys de 2.000 habitatnts, no es pugui donar cap retribució a les autoritats municipals des de la Generalitat de Catalunya.
Les compensacions per l’abonament de sous als càrrecs electes de Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, i Santa Pau, variaven en funció del nombre d’habitants que té el municipi. Comença amb els 861 euros per a pobles de fins a 100 habitants; 1.033 euros per a municipis de 101 fins a 500 veïns, i un màxim de 1.458 euros per a pobles de 501 i fins a 2.000 habitants.
El sou el pot rebre algun altre responsable polític municipal sempre que l’alcalde tingui un altre càrrec pel que ja rebi un sou, sigui per exemple a la Diputació de Girona o el Consell Comarcal de la Garrotxa, la compensació econòmica és per a «d’altres persones electes que exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial»

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments »

Al·legacions contra la planta de Sant Jaume de Llierca a Can Coma de Baix

Posted by lejarza en 23 mayo, 2012

Vall del Llierca, Argelaguer, Hostalnou de Llierca (Garrotxa): Al·legacions contra la planta de Sant Jaume de Llierca a Can Coma de Baix.-El Consell Comarcal de la Garrotxa havia rebut ahir al migdia quatre al·legacions al pla especial que ha de permetre la construcció de la planta de triatge d’escombraries de la Garrotxa en uns terrenys de Sant Jaume de Llierca. S’espera que els pròxims dies es rebin més al·legacions, ja que fins a les dotze de la nit de dilluns hi havia temps d’enviar-les per correu certificat. Les que havien arribat ahir al migdia les signaven Unió de Pagesos, l’Ajuntament de Sant Jaume i dos particulars. Les del sindicat i el consistori coincideixen a rebutjar que les instal·lacions es construeixin en el lloc previst –Can Coma de Baix, una finca situada en terreny rústic– argumentant qüestions tècniques i mediambientals, alhora que proposen d’alternativa el polígon industrial del Pla de Politger, situat al costat. En la del consistori també s’hi expressen dubtes sobre les competències del Consell Comarcal en matèria urbanística i s’apunta que no s’ha informat degudament a la població. El pla especial el va aprovar de manera inicial el Consell Comarcal de la Garrotxa el 8 de març. Hi van votar a favor els consellers de CiU (grup que té majoria absoluta) i en contra els d’ERC, mentre que els del PSC es van abstenir. Al marge de l’Ajuntament (governat amb majoria absoluta per Junts per Sant Jaume – AM) i el sindicat Unió de Pagesos, han expressat públicament el seu desacord amb la ubicació prevista per la planta ERC, SI i ApG, així com Naturalistes de Girona. L’equip de govern de Sant Jaume s’entrevistarà avui amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder. Tot i que és el Consell de la Garrotxa, l’ens que tramita el projecte, és aquest departament qui ha d’executar l’obra. Font: El Punt-Avui

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments »

Ajuntament de Argelaguer: Sessió ordinaria del Govern municipal 23 de maig de 2012

Posted by lejarza en 22 mayo, 2012

Vall del Llierca, Argelaguer, Hostalnou de Llierca (Garrotxa): Ajuntament de Argelaguer: Sessió ordinaria del Govern municipal 23 de maig de 2012.-ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER.
NOTIFICO: Que, l’alcalde (Josep Dorca Serrat) amb data d’avui ha dictat el següent DECRET:
Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT
convocar-vos com a regidor d’aquest Ajuntament, a la sala d’actes per a:
SESSIÓ: ORDINÀRIA DATA: 23 DE MAIG DE 2012 HORA: 2/4 DE 9 DEL VESPRE.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Ple de 21-03-2012. 2.- Despatx oficial, convalidacions de decrets i informacions d’alcaldia. 3.- Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra Millora paisatgística dels accessos al nucli d’Argelaguer. 4.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament d’Argelaguer i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la gestió del menjador escolar del CEIP Montpalau d’Argelaguer. 5.- Aprovar, si escau, la devolució de la fiança de l’obra de la Millora equipament de l’edifici polivalent d’Argelaguer per incorporació d’elements de control ambiental, d’eficiència energètica i confort tèrmic a l’empresa Germans Esparch, SL. 6.- Aprovar inicialment, si escau, el projecte de Millora i conservació de l’espai fluvial del Riu Fluvià. 7.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i aquest ajuntament per la prestació dels serveis de l’àrea d’innovació
tecnològica i suport informàtic del Consell Comarcal de la Garrotxa. 8.- Assumptes de tràmits. 9.- Precs i preguntes.
La secretària Argelaguer, 18 de maig de 2012 c/ Major, 1 Tel. 972 687 137 / Fax 972 687 821 ajuntament@argelaguer.cat

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments »

70 abonats es van quedar sense servei telèfonic a la Vall del Llierca

Posted by lejarza en 22 mayo, 2012

Vall del Llierca, Argelaguer, Hostalnou de Llierca (Garrotxa): 70 abonats es van quedar sense servei telèfonic a la Vall del Llierca.-La nit de divendres a dissabte, els lladres van tallar cable a la línia telefònica a la zona de la Casica, del terme municipal del Ajuntament d’Argelaguer (Vall del Llierca), però els afectats van ser els usuaris dels municipis de Sales de Llierca, Tortellà i Montagut i Oix. Es van endur uns 600 metres de cable i van deixar uns 500 abonats d’aquestes tres poblacions sense telèfon. La companyia telefònica va tenir constància del robatori el dissabte i aquell mateix dia al vespre ja havia restablert el servei. Però va durar poc, perquè diumenge a la matinada els lladres van tallar uns 400 metres més de cable telefònic a la zona dels Camps de Bellpuig, anant cap a Tortellà, i van tornar a deixar sense línia telefònica uns 400 abonats de Sales, Tortellà i alguns de Montagut, que tots just feia una hores que havien recuperat la línia.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

Sant Jaume de Llierca prepara la via judicial per evitar la ubicació del centre de triatge

Posted by lejarza en 18 mayo, 2012

Vall del Llierca: Argelaguer–Olot–Girona: Sant Jaume de Llierca prepara la via judicial per evitar la ubicació del centre de triatge.-L’alcalde de Sant Jaume de Llierca, Ferran Puig (Junts-ERC-AM), va anunciar que es reunirà amb el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Lluís Recoder (CiU) el proper dimecres dia 23 de maig 2012. Puig va apuntar que confia en la possibilitat que Recoder consideri la idea de fer el centre de triatge de residus dins dels límits del polígon industrial. En cas contrari, l’Ajuntament esperarà l’aprovació definitiva del Pla Específic Urbanístic del Centre de Gestió de Residus a la finca de Can Coma de Baix i la consegüent denegació de les al·legacions en contra per impulsar un contenciós administratiu. Puig va assenyalar que volen evitar arribar als tribunals perquè és una opció incerta. L’alcalde va indicar que la sentència podria arribar quan l’equipament estigués acabat. «Segons quin fos el determini, s’hauria d’ensorrar l’edifici», va pronosticar. Va afegir «són coses que passen».
L’alcalde va fer pública l’adhesió d’Alternativa per la Garrotxa als grups polítics, entitats ecologistes i sindicats a la intenció d’ubicar el centre dins de terreny industrial. El portaveu d’Alternativa per la Garrotxa, Raül Massanella, va indicar que després d’estudiar el procés de la ubicació del centre, han decidit que l’opció de Can Coma de Baix és injustificada.
L’alcalde, Ferran Puig, va enumerar que el Sindicat Unió de Pagesos, els partits Solidaritat per la Independència i Esquerra Repúblicana de Catalunya i l’entitat Associació Naturalista de Girona s’han afegit a l’opció d’uns terrenys industrials per al centre de triatge. Puig va demanar que el Consell Comarcal reconsideri la seva posició i corregeixi la ubicació del centre. L’alcalde va mantenir que una reubicació del centre encara és possible i que no suposaria ni una pèrdua de temps, ni un canvi en les perspectives econòmiques en la creació del centre de triatge.
Font: Xavier Valeri Diari de Girona (DdG)

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »

La Realització d´un Somni

Posted by lejarza en 16 mayo, 2012

Joana Sumoy, Oficina de Projectes Autogestionats: La Realització d´un Somni.-Som cada dia més les persones que escollim acudir a encarar els nostres problemes de salut a professionals de la medicina natural. Trobem abusiva i perillosa la manera de receptar químics per tot per part de la medicina institucional (o com es digui). No treballen amb l’arrel de les dolències, sinó que s’hi posen “parches” que, a més a més, afecten negativament a altres òrgans o processos biològics.
Les terapeutes a qui recorrem no estan emparades pel Sistema de Salut Pública i es veuen obligades a posar uns preus difícils de pagar per a la majoria.
Amb ànims de combatre constructivament aquests obstacles, us proposem:
A) En primer lloc, posar en comú la visió que tenim i teniu cadascuna sobre la salut i la malaltia.
B) En segon lloc, volem unir els esforços del màxim de gent per poder engegar entre totes un Centre de Salut a Olot (Garrotxa) on es pugui: 1.-atendre des de diferents vessants terapèutiques a les persones a un preu més viable i 2.-dur a terme classes i tallers en el camí del coneixement del propi cos i l’autogestió de la salut.
Per això et convidem el proper dissabte 26 de Maig a les 19:00h a Can Central o (Ateneu Central) al costat de la plaça del Carme d´Olot, tirant cap a la Carretera de Girona, a Olot.
Començarem la trobada amb la presentació del concepte de Centre de Salut de l’Emi, una lluitadora que té molta experiència com a naturòpata així com en projectes autogestionats de Salut I Educació Social. Crec que a totes us agradarà escoltar-la i conèixer-la; així com ens serà interessant prendre contacte amb vosaltres i nosaltres, els uns amb les altres.
Trobem necessari tirar endavant aquest Centre de Salut i en tenim moltes ganes. Però també som prou realistes per saber que fa falta l’energia de molta gent (en aspectes i graus d’implicació variables), encara que sigui sumant petites però valuoses engrunes per fer un bon pa. Entenem que la majoria té prou feina amb el dia a dia…per això val la pena sumar-nos-hi quants més millor, i així repartim.
Ens adrecem a terapeutes, a persones inquietes políticament com a usuàries de medicina natural i desitgem poder arribar a gent de tot tipus, sobretot als més desfavorits.
Font: Les Persones Indignades d’Olot i Garrotxa.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

El moviment dels “indignats” a la Garrotxa ha organitzat actes amb motiu del primer aniversari del 15-M

Posted by lejarza en 11 mayo, 2012

Vall del Llierca: Argelaguer–Olot–Girona: El moviment dels “indignats” a la Garrotxa ha organitzat actes amb motiu del primer aniversari del 15-M.-Indignades d’Olot i Comarca du a terme demà i amb el lema «Tornem a la plaça» un seguit d’actes per commemorar l’any del 15-M. Els actes comencen a la plaça Major, on fa un any es va fer l’acampada de persones indignades, amb una cassolada i la lectura d’un Manifest. Hi haurà una Assemblea Popular sobre com va néixer el moviment 15-M a Olot i Garrotxa; què ha passat a la Garrotxa, és a dir, les coses aconseguides fins ara per les Assemblees i per altres entitats, i sobretot propostes per al futur immediat. La mobilització s’acabarà amb un sopar d’etiqueta, en què els participants duran alguna cosa per menjar, plat, got i coberts.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 Comments »

Olot Televisió estrena «L’alcalde respon» espai d’informació dels municipis de la Garrotxa

Posted by lejarza en 8 mayo, 2012

Vall del Llierca: Argelaguer–Olot–Girona: Olot Televisió estrena «L’alcalde respon» espai d’informació dels municipis de la Garrotxa.-Olot Televisió S. L. estrena aquest dimarts «L’alcalde respon», un espai d’informació municipal dels 21 ajuntaments de la Garrotxa. Cada setmana entrevistarà a un alcalde per tractar els temes d’actualitat i aquelles actuacions que preveu executar l’equip de govern de cada ajuntament. «L’alcalde respon», un programa dels serveis informatius presentat per Joan Manuel Robles, vol ser l’espai de referència pels garrotxins que volen conèixer el dia a dia dels consistoris i amb quins projectes treballen. «L’alcalde respon» es podrà veure cada dimarts en diferents franges horàries i a l’espai OTV a la carta. En aquest moment La Televisió de la Garrotxa produeix 12 programes propis i en coprodueix 3 més amb altres televisions locals.
Olot Televisió Societat Limitada (OTV) és la televisió privada dels empresaris de la comarca de la Garrotxa. Olot-Televisió és un negoci privat que rep diners publics «diners publics beneficis privats» del pressupost municipal del Ajuntament d’Argelaguer. Es podrà veure cada dimarts.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments »

Al Hospital Comarcal de la Garrotxa les obres malmeten un bosc

Posted by lejarza en 8 mayo, 2012

Vall del Llierca: Argelaguer–Olot–Girona: Al Hospital Comarcal de la Garrotxa les obres malmeten un bosc.-Les obres de construcció del nou Hospital Comarcal de la Garrotxa (Olot) han suposat la destrucció de part de la vegetació d’un bosc elevat sobre un pujol volcànic, una de les elevacions conegudes com a tussols. L’acció ha suposat la queixa dels veïns que han publicat fotografies de l’estat actual del bosc, entre les espècies fetes malbé hi havia roures i boixos. El veïns indiquen que era innecessari tocar el bosc per fer-hi una pista. Assenyalen que al costat de la zona arbrada hi ha camps de conreu, on es podia haver fet passar el camí.
El bosc està situat entre un extrem del nou Centre Mèdic de la Garrotxa i els camps de darrere l’Institut de Formació Professional Garrotxa (IES-Garrotxa i el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA). La via oberta té uns cent metres de llargada i uns 4 metres d’amplada. Es veuen arbres petits arrencats a banda i banda i al final hi ha una escampada de pedres d’origen volcànic.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »