Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for enero 2019

Riudaura: Aniversari d’una pífia

Posted by lejarza en 27 enero, 2019

Riudaura: Aniversari d’una pífia
Ramon Iglesias
Frank Gehry, Frank Lloyd Wright o Norman Foster, tots ells arquitectes immortals, tenen pífies més o menys sonades.
Un va construir una casa integrada en una cascada que, malgrat ser considerada una gran obra mestra, no s’hi podia viure (ara és un museu) pels fongs i la humitat.
Un altre va fer un immens hotel de Las Vegas que va haver de ser enderrocat, sense obrir mai, perquè es van cometre centenars d’errors estructurals que feien perillar la seva estabilitat.
Aquí també tenim un exemple d’aquests en els guardonats RCR. Aquest despatx professional format pels magnífics arquitectes gironins Aranda, Pigem i Vilalta, guardonats el 2017 amb el Pritzker, que vindria a ser el Nobel d’arquitectura, tenen en el centre cívic de Riudaura la seva gran espifiada.
L’espai, construït fa vint anys (1999), només es va fer servir unes setmanes degut a greus errors de disseny. Per reobrir-lo cal una reforma de 600.000 euros, que és més del que va costar construir-lo. Riudaura té 400 habitants.
Entre altres coses, van utilitzar unes plaques d’acer a la terrassa que no es poden ni tocar perquè amb el sol és com passejar descalç damunt d’una vitroceràmica encesa. A l’estiu és impossible refrigerar-lo i a dins s’hi poden fer ous ferrats. I a l’hivern és quimèric escalfar l’edifici, que es converteix en una nevera de la Sirena.
Al cap d’un temps el vent se’n va endur la teulada i, posteriorment, es van despendre plaques del sostre. Més que una obra notable, que en el seu moment va ser nominada als premis Mies van der Rohe d’arquitectura moderna de la Unió Europea, sembla les cases del conte dels tres porquets que el llop tomba bufant una mica.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer pressupost total 536.955 euros i plantilla de personal per l´any 2019

Posted by lejarza en 17 enero, 2019

Ajuntament d´Argelaguer pressupost total 536.955 euros i plantilla de personal per l´any 2019
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 12 – 17 de gener de 2019 Registre núm. 272
Edicte d´aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l´exercici 2019
L´ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 11 de desembre de 2018, va aprovar inicialment el Pressupost i la Plantilla de personal per a l´exercici 2019.
Havent finalitzat el termini de quinze dies hàbils d´exposició pública mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm. 239 de 14 de desembre de 2018, al tauler d´anuncis de l´ajuntament i a la pàgina web municipal, sense que s´hagi presentat cap al·legació, es fa públic que l´acord d´aprovació inicial esdevé definitiu, publicant-se a continuació el resum del pressupost per capítols, així com la plantilla de personal:
ESTAT D´INGRESSOS:
INGRESSOS Capítol I Impostos Directes 235.900€ Capítol II Impostos Indirectes 6.000€ Capítol III Taxes i altres ingressos 97.800€ Capítol IV Transferències corrents 131.350€ Capítol V Ingressos patrimonials 5.500€ Capítol VII Transferències de capital 60.405€. TOTAL 536.955 euros.
ESTAT DE DESPESES:
DESPESES Capítol I Personal 128.400€ Capítol II Despeses béns corrents i serveis 271.790€ Capítol III Despeses financeres 100€ Capítol IV Transferències corrents 19.165€ Capítol VI Inversions reals 115.500€ Capítol VII Transferències capital 2.000€ TOTAL 536.955 euros.
PLANTILLA ANUAL DE PERSONAL
Personal funcionari: Secretaria-intervenció 1 (*)
Personal laboral: Administrativa 1 Aux. Administrativa 1 ( A temps parcial) Plaça vacant, Tècnic auxiliar biblioteca 1 (A temps parcial), Peó 1.
Contra l´acord d´aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu, en la forma i terminis que estableix l´esmentada jurisdicció, de conformitat amb el que disposa l´article 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
* Plaça agrupada amb el municipi de Sales de Llierca A Argelaguer li pertoca el 80%
Argelaguer, 14 de gener de 2019 . Artur Ginesta Rambla Alcalde

Argelaguer

Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Traslladaran les aigües residuals de Castellfollit de la Roca fins a Argelaguer

Posted by lejarza en 4 enero, 2019

Traslladaran les aigües residuals de Castellfollit de la Roca fins a Argelaguer
Argelaguer – Vall del Llierca
El Consell Comarcal de la Garrotxa preveu tancar l´actual depuradora de Castellfollit de la Roca perquè la inestabilitat del terreny sobre el qual s´assenta la planta fa que les instal·lacions es moguin i en conseqüència hi ha perill de trencament dels tancs i fissures en les instal·lacions.
Segons informa Olot Televisió, la idea és bombar les aigües residuals de Castellfollit i a través d´un tub i conduir-les fins a l´Estació Depuradora d´Aigües Residuals d´Argelaguer, posada en servei l´any 2010.
El projecte pel trasllat de les aigües ja està redactat i el Consell Comarcal de la Garrotxa disposa d´una partida d´aproximadament un milió d´euros.
El projecte preveu la demolició de la depuradora de Castellfollit situada sota del pont vell.
La depuradora de Castellfollit de la Roca té 25 anys. Va ser la primera estació destinada a treure les impureses de l´aigua que es va fer a la conca alta de la Garrotxa.
L´Estació D´Aigues Residuals (EDAR) de la Vall del Llierca està situada a Argelaguer i abasteix als nuclis següents: Argelaguer, Sant Jaume de Llierca, Tortellà i Montagut i Oix (Barri La Cometa), i no disposa de cap Estudi d´Impacte Ambiental.
L´EDAR d´Argelaguer disposa d´un tractament de tipus Biològic amb eliminació de Nitrogen i té un cabal de disseny de 1.600 m3/dia, hi ha episodis de desbordaments i fluctuacions de cabal. El promig mensual del cabal mitjà diari tractat a l´EDAR durant l´any 2013 mostra què es van arribar a superar els 1.300 m3/dia (81% del cabal de disseny).
Es considera que una depuradora està saturada quan s´arriba al 80% del seu cabal de disseny, que seria aproximadament 1280 m3/dia.
Observant els anys anteriors a la depuradora d´Argelaguer, es té que:
L´any 2010 el pic es situa en 1.000 m3/dia a l´octubre.
L´any 2011 el pic és al novembre, amb gairebé 2.500 m3/dia.
El 2012 el pic es situa a l´octubre, amb un promig de cabal mitjà diari de 950 m3/dia aproximadament.
L´any 2013 es va arribar a superar els 1.300 m3/dia (81% del cabal de disseny).

L´Estació D´Aigues Residuals (EDAR) de la Vall del Llierca situada a Argelaguer (foto Lejarza)

L´Estació D´Aigues Residuals (EDAR) de la Vall del Llierca situada a Argelaguer (foto Lejarza)

Depuradora del Llierca d´Argelaguer (foto: Lejarza

Depuradora del Llierca d´Argelaguer (foto: Lejarza

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ens deixem enverinar

Posted by lejarza en 3 enero, 2019

Ens deixem enverinar
Lola Arpa Vilallonga
En aquestes dades nadalenques, aquells que gaudeixen fent recorreguts a peu o en bici pels nostres camins i boscos podran observar que ara, abans de la sembra, molts camps tenen un color ataronjat poc natural.
Efectivament, aquest color prové d´un herbicida amb el qual els pagesos ruixen la terra, per controlar el creixement de les males herbes.
Aquest producte, Glifosfat, associat amb la producció de transgènics, és prohibit a molts països pel seu alt grau de contaminació i risc de càncer per la salut humana. Malauradament en el nostre país encara es pot aplicar. Posteriorment hi llençaran tones dels purins, excedents de les granges de porcs.
Després hi sembraran el blat, o el blat de moro, o la userda, amb el qual després faran el pa o se´l menjaran les vaques, els xais, els pollastres que posteriorment formaran part de la nostra dieta diària…
Entre tots, hem de lluitar pequè es prohibeixin aquests tipus de productes tan nocius per la terra i per la nostra salut. No ens deixem enverinar!

Posted in Uncategorized | 1 Comment »