Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for abril 2016

El duc Àkhila II es va proclamar rei a Catalunya l´any 711

Posted by lejarza en 30 abril, 2016

El duc Àkhila II es va proclamar rei a Catalunya l´any 711

Notes Històriques

Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)

L´any 711, Tariq ben Ziyad, subordinat del wali del Marroc Musa ibn-Nusayr, apareix a les costes d´Andalusia i inicia una campanya contra el rei visigot Roderic.

Tariq va comptar amb l´ajut dels partidaris de l´anterior rei, Wítiza, i amb el dels jueus.

Sembla que els witizans eren especialment nombrosos a Catalunya, on el duc Àkhila II es va proclamar rei.

Roderic, en el moment del desembarcament de Tariq, estava assetjant Pamplona, que era fidel a Àkhila II.

En pocs mesos, Tariq i Musa van derrotar Roderic i es van dirigir cap al nord, entre batalles i capitulacions de nobles visigots, que van anar acceptant el domini musulmà.

Àkhila II va renunciar a la corona de Catalunya a canvi de substancioses concessions de terres, el seu successor, Ardó, va canviar la seva política de pactes de capitulació i va resistir els musulmans a Catalunya i a la Septimània amb les armes.

Va morir a Narbona cap a l´any 720. Els hispano-visigots més recalcitrants van passar llavors la frontera del regne franc, en van demanar l´ajut i van ser ben rebuts.

De fet, el wali al-Samh va morir a mans del duc franc Eudes mentre assetjava Tolosa. La resta d’hispano-visigots van acabar acceptant el domini musulmà, Carcassona es lliurà l´any 725.

Les expedicions musulmanes al regne franc, però, no van aturar-se i, a prop de Tours, l’any 732, Carles Martell va haver d’enfrontar-s´hi, amb èxit. Els musulmans van retrocedir fins a la Septimània, on Martell va guerrejar fins l´any 737.

El seu fill Pipí, esdevingut rei franc, va conquerir la Septimània l´any 753, aprofitant una rebellió dels hispano-gots, que li van lliurar Narbona.

Els nostres avantpassats van obtenir així de la monarquia franca el poder local i el respecte de les lleis visigodes. I aquest és el model de la conquesta de la Marca Hispànica a partir de l´any 785, en la que es bastiran els comtats catalans.

Caldrà tenir present que l’any 785, quan els hispano-visigots cristians fugits a terres franques acompanyen l´exèrcit carolingi per iniciar la construcció de la Marca Hispànica, les terres que troben són, des d´un punt de vista jurídic, res nullius, bona vacantia (Codex Iustiniani), terres de ningú que pertanyen, únicament, al fiscus, a l´Estat.

El Codex Theodosiani descriu la forma com s’ha de produir una incorporació als fiscus: Si quando aut alicuius publicatione, aut ratione iuris aliquid nostrae addendum est rei, rite adque sollemniter per Comitem rerum privatarum dein Rationales in singulis quibusque provinciis convocantes incorporatio compleatur, et diligenter stilus singillatim omnia adscribat. Tituli vero quorum adiectione praedia nostris sunt consecrada nominibus, non nisi publica testificatione ponantur gravissimis statim subdendis supliciis, qui huiusmodi aliquid propria usurpatione temptaverint.

Hispania

Hispania Regnum Visigothorum (España)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Proposta de resolución al Parlament de Catalunya sobre la variant d’Olot

Posted by lejarza en 29 abril, 2016

Proposta de resolución al Parlament de Catalunya sobre la variant d’Olot

Argelaguer – Vall del Llierca

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de la variant d’Olot

Núm. 250-00305/11 Reg. 19369 Admissió a tràmit: Mesa del Parlament de Catalunya data 12.04.2016.

Presentació: GP PPC

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de la variant d’Olot, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:

Exposició de motius

Les Infraestructures són claus pel progrés de les comarques de Girona i per a la seva economia.

El desenvolupament econòmic i social d’aquestes comarques depèn doncs, en bona part, de crear les condicions de competitivitat apropiades per generar noves activitats econòmiques i incrementar la productivitat de les empreses, i això requereix, sens dubte, disposar d’unes bones infraestructures arreu del territorio.

Una de les infraestructures més importants per les comarques de Girona i que està pendent des de fa temps, malgrat ha estat promesa per els diferents governs catalans en els últims anys és la variant d’Olot. Un projecte que, segons s’ha anunciat, està fet i aprovat.

Les últimes notícies que tenim sobre aquest projecte és la presentació per part del conseller de Territori i Sostenibilitat, fa ja uns mesos, del projecte definitiu de la ma­teixa.

Un projecte però que, segons ha traslladat el Govern de la Generalitat, no es té intenció de fer a curt termini cosa que lamentem profundament i més quant aquesta és una obra pendent des de fa anys i que urgeix dur-la a terme de manera immediata.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolución

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a iniciar de manera immediata les obres de construcció de la variant d’Olot.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

DSCF0201

Olot a l’espera de disc verd per la variant, va per llarg amb la Generalitat de Catalunya (Foto Lejarza Argelaguer Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Proposta de resolución al Parlament de Catalunya sobre la variant de les Preses

Posted by lejarza en 29 abril, 2016

Proposta de resolución al Parlament de Catalunya sobre la variant de les Preses

Argelaguer – Vall del Llierca

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de les Preses

Núm. 250-00304/11 Reg. 19368 Admissió a tràmit: Mesa del Parlament de Catalunya data 12.04.2016.

Presentació: GP PPC

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de les Preses, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:

Exposició de motius

Les comarques gironines pateixen encara un important dèficit de infraestructures per tal de millorar la vertebració del nostre territori. Infraestructures totes elles competència de la Generalitat de Catalunya i per tant tenen la responsabilitat i el deure de executar-les.

Una de les infraestructures importants per les comarques de Girona que està pendent des de fa temps, malgrat ha estat promesa per els diferents governs catalans en els últims anys és la variant de les Preses.

Les últimes notícies que tenim sobre aquest tema és una declaració del conseller de Territori i Sostenibilitat de fa uns mesos en el que, segons va explicar, s’havia arribat a un consens pel que fa al traçat. Aquesta és una bona notícia però no ha anat a més enllà i a dia d’avui la construcció d’aquesta variant segueix encallada i sense previsió que per part del govern de la Generalitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolución

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a agilitzar la redacció dels informes i projectes necessaris sobre la construcció de la variant de les Preses per tal que durant l’any 2016 puguin iniciar-se les obres de construcció d’aquesta variant.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

El Consell d’Alcaldes de la Garrotxa promourà l´alcohol entre els joves de la comarca amb festes

Posted by lejarza en 28 abril, 2016

El Consell d’Alcaldes de la Garrotxa promourà l´alcohol entre els joves de la comarca amb festes

Argelaguer – Vall del Llierca

El Consell Comarcal de la Garrotxa farà una prova pilot de bus de nit amb motiu de la festa major de Montagut i Oix que se celebra aquest cap de setmana. L´ens ha organitzat dos serveis d´anada cap a Montagut i Oix amb sortida d´Olot a les 22:55 i les 00:40 i tornada a les 4:30 i les 6 del matí.

L´autocar de Transports Elèctrics Interurbans S.A. (Teisa) serà gratuït i pararà a Sant Joan les Fonts, Castellfollit de la Roca, Tortellà, Argelaguer, Sant Jaume de Llierca i Montagut i Oix. El trajecte entre Olot i Montagut i Oix trigarà una hora.

Es tracta d’una petició del Consell d´Alcaldes que aquest estiu també promourà l´alcohol entre els joves de la comarca, amb festes i s´aplicarà en altres poblacions de la comarca. En funció del nombre d´usuaris tindrà continuïtat, la iniciativa.

Fins ara, moltes festes majors de la comarca ja comptaven amb serveis d´autobusos alcohòlics que portaven gratuïtament els joves fins a l´estació d´autobusos d´Olot, però no feien parada en cap altre poble i era un servei que havien de finançar els organitzadors de les festes.

Joan Espona Agustín

Joan Espona Agustín President del Consell Comarcal de la Garrotxa i Alcalde de Sant Joan les Fonts i president del Consell d’Alcaldes de la Garrotxa promourà l´alcohol entre els joves de la comarca amb festes

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Obres de construcció de l’edifici de l´Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú any 2016

Posted by lejarza en 28 abril, 2016

Obres de construcció de l’edifici de l´Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú any 2016

Argealaguer – Vall del Llierca

Proposta de resolució sobre la priorització de les obres de construcció de l´edifici de l´Institut Escola Salvador Vilarrasa, de Besalú any 2016, Núm. 250-00307/11 Reg. 19371/Admissió a tràmit: Mesa del Parlament de Catalunya data 12.04.2016.

Presentació: Grup Popular PPC

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la Proposta de resolució sobre la priorització durant l`any 2016 de la construcció del nou edifici del IE Salvador Vilarrasa de Besalú, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent:

Exposició de motius:

Girona és la província catalana on hi ha més barracots a les escoles. Hi ha 310 mòduls repartits en 112 centres. El 25% de les escoles o instituts de les comarques gironines tenen almenys un barracot i 19 centres estan completament en barracots.

En aquesta situació està per exemple l’Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú que després de 6 anys segueix tenint ubicat part del centre en mòduls prefabricats fet que suposa una incomoditat constant tant pels estudiants com pels mestres.

El IE Salvador Vilarrasa fins l’any 2010 era el CEIP Salvador Vilarrasa i és a partir d’aquest any que s’amplia a Institut, fet que comporta que en aquest centre hi assisteixin des d’aquell moment alumnes des de P3 fins a 4t d’ESO, és a dir, de 3 a 16 anys i com a conseqüència que hi hagi hagut un increment d’alumnat i que hagi estat necessari instal·lar mòduls prefabricats al pati del centre a falta de la construcció d’un edifici definitiu.

El nombre d’alumnes en aquest Institut Escola cada any creix i més tenint en compte que els alumnes, a més de Besalú, procedeixen dels municipis veïns de Maià de Montcal, Beuda i Sant Ferriol, i a secundària també s’hi afegeixen els alumnes de Lliurona, cosa que fa que s’hagi d’anar ampliant el nombre de mòduls prefabricats a falta de la construcció de l’edifici definitiu.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prioritzar, durant l´any 2016, la construcció del nou edifici del IE Salvador Vilarrasa de Besalú.

Palau del Parlament de Catalunya, 5 d’abril de 2016

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Escola de Besalu Garrotxa

Escola de Besalu Garrotxa (Foto: Lejarza Argelaguer)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Obres de desdoblament de la carretera C-66 entre Banyoles i Besalú

Posted by lejarza en 28 abril, 2016

Obres de desdoblament de la carretera C-66 entre Banyoles i Besalú

Argelaguer – Vall del Llierca

Proposta de resolució sobre les obres de desdoblament de la carretera C-66 entre Banyoles i Besalú

Reg. 19370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament de Catalunya, 12.04.2016 núm. 250-00306/11

Presentació: GP PPC

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la Proposta de resolució sobre les obres de desdoblament de la C-66 en el tram Banyoles-Besalú, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:

Exposició de motius

Les Infraestructures són claus pel progrés de les comarques de Girona i per a la seva economia. El desenvolupament econòmic i social d’aquestes comarques depèn doncs, en bona part, de crear les condicions de competitivitat apropiades per generar noves activitats econòmiques i incrementar la productivitat de les empreses, i això requereix, sens dubte, disposar d’unes bones infraestructures arreu del territori.

En aquest sentit actualment les comarques gironines pateixen encara un important dèficit de infraestructures per tal de millorar la vertebració del nostre territori. Infraestructures totes elles competència de la Generalitat de Catalunya i per tant tenen la responsabilitat i el deure de executar-les.

Una de les infraestructures importants per les comarques de Girona que està pendent des de fa temps, malgrat ha estat promesa per els diferents governs catalans en els últims anys és el desdoblament de la C-66 en el seu tram entre Banyoles i Besalú.

Des del PPC hem insistit i demanat reiteradament aquesta obra però el Govern de CDC i ERC, malgrat en campanya electoral es compromet a executar-la alhora de la veritat s’hi ha oposat.

La carretera C-66, des que s’acaba el tram desdoblat poc abans de la variant de Banyoles, al terme municipal de Cornellà del Terri, fins a la seva connexió amb l’autovia A-26 Argelaguer-Besalú és una carretera d’un carril per sentit de circulació, que té un trànsit important, amb un flux de 13.150 vehicles cada dia.

Aquests tram de carretera està pendent de desdoblar des de fa anys i malgrat s’hi han fet actuacions puntuals d’arranjament i que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat aquest mes de gener la redacció del projecte de millora de la seguretat degut a que és un tram amb una alta sinistralitat.

Però l’actuació definitiva i necessària seria el seu desdoblament i aquesta actuació no es preveu fer a mig termini malgrat que l’any 2007 es van aprovar els estudis informatius i l’any 2010 es va anunciar la finalització de l’avantprojecte i la immediata redacció del projecte definitiu i l’execució de l’obra.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (PP) presenta la següent:

Proposta de resolució:

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a desencallar de manera immediata les obres de desdoblament de la C-66 en el seu tram entre Banyoles-Besalú i preveure la partida necessària per a l’execució d’aquestes obres en els Pressupostos de la Generalitat de 2016.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Diputacio de Girona recaptació (XALOC) cobrament en període de pagament voluntari, Argelaguer, Besalu i Riudaura

Posted by lejarza en 28 abril, 2016

Diputacio de Girona recaptació (XALOC) cobrament en període de pagament voluntari, Argelaguer, Besalu i Riudaura

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 81 – 28 d’abril de 2016 Núm. 3450

Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari

Mitjançant el present edicte, i als efectes de notificació col·lectiva de conformitat amb els articles 102.3 de la Llei 58/2003, general tributària i 23, 24 i 25 del Reglament general de recaptació, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres interessats que els padrons corresponents als tributs i/o altres ingressos de dret públic que es detallen tot seguit, dels municipis que tenen delegada la seva gestió i recaptació a XALOC es troben exposats al públic al taulell d’anuncis dels ajuntaments d’aquests municipis i al de les oficines de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona (Av. Sant Francesc, 29, 1er – Girona) per un període d’UN MES, comptat des del mateix dia dels respectius períodes de cobrament de conformitat amb l’article 19.1 de l’Ordenança general de gestió de XALOC.

El termini de pagament en període voluntari d’aquests tributs s’iniciarà el dia 01/05/2016 i finalitzarà 30/06/2016 RECURSOS I SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març) contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i resta d’ingressos de dret públic de les entitats locals es podrà interposar recurs de reposició, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del període d’exposició pública. No obstant, la interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment en els casos i condicions previstos a l’article 73 del Reglament General de Recaptació.

LLOC I FORMA DE PAGAMENT – Mitjançant la presentació del document – avís de pagament que els contribuents rebran al seu domicili, a les oficines de les següents entitats col·laboradores: BANCO POPULAR – BANCO SABADELL – BANCO SANTANDER – BBVA – CAJA DUERO – BANKIA – CATALUNYA BANC – IBERCAJA BANCO – “LA CAIXA” – SERVICAIXA – CAIXABANK – A L’OFICINA VIRTUAL http://www.xalocgirona.cat En el cas de no recepció o pèrdua del document de pagament, es podrà sol·licitar un duplicat d’aquest a les oficines de XALOC. – Mitjançant càrrec en compte bancari per tots aquells rebuts i/o liquidacions respecte dels quals consti prèviament una ordre de domiciliació bancària formalitzada en la forma reglamentària corresponent.

AJORNAMENT I/O FRACCIONAMENT DEL DEUTE El pagament del deute tributari es podrà ajornar i/o fraccionar de conformitat amb allò que disposen els articles 81 a 84 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC, i subsidiàriament els articles 44 i següents del Reglament general de recaptació. PERÍODE EXECUTIU Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari s’iniciarà la recaptació pel procediment de constrenyiment en via executiva, i s’acreditaran els corresponents interessos per mora i recàrrec de constrenyiment d’acord amb allò que disposen els articles 68, 69 i 70 del Reglament general de recaptació, aprovat per RD 939/2005, de 29 de juliol. INFORMACIÓ i CONSULTES Telèfon: 872081791 Mail: gestiotributaria@xalocgirona.cat

Annex PADRONS EXERCICI 2016

AJ. D’ARGELAGUER 2016 IBIR 3.916,41€ AJ. D’ARGELAGUER 2016 IBIU 116.137,18€ AJ. D’ARGELAGUER 2016 TAXCEM

AJ. DE BESALÚ 2016 IBIR 3.293,54€ AJ. DE BESALÚ 2016 IBIU 689.780,50€

AJ. DE RIUDAURA 2016 IBIR 2.483,49€ AJ. DE RIUDAURA 2016 IBIU 93.163,42€

TOTAL: 2.384.185,60€

Girona, 25 d’abril de 2016 Núria Prado i Andreu Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Rotondes a la travessia de Les Preses?

Posted by lejarza en 28 abril, 2016

Rotondes a la travessia de Les Preses?

Daniel Terradellas, ex Alcalde de Les Preses (Garrotxa)

El Diari de Girona del dimecres 27 ens informava que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat té previst de fer dues rotondes a la travessia de les Preses per rebaixar els problemes del trànsit.

Crec que convindria una suficient informació a la gent del poble perquè, en la meva opinió, aquesta proposta porta conseqüències que poden ser molt perjudicials per la qualitat de vida del nucli urbà ja que creixerà el trànsit pels carrers, estrets i ja saturats.

Voler treure trànsit de la carretera desviant-lo per carrers urbans és tot el contrari del que ens convé i de la lògica d’ordenació del territori.

Tot plegat, perquè després de més de dotze anys, els diversos Governs de la Generalitat no han sabut ni volgut resoldre el traçat de la variant, deixant que veïns i ajuntaments discutim per una proposta consensuada difícil d’aconseguir, per raons legítimes d’interès local o mediambiental.

El Govern en té les competències i ha d’exercir-les: buscant la millor proposta, el més ampli consens i prenent decisions!

Les rotondes ni són una solució a la variant ni una qüestió «provisional»: tots sabem que de la manera que estan les coses, cap promesa de data de solució definitiva (variant) serà creïble.

I si el que ara es vol és prioritzar el trànsit de pas, turistes i camions, ja tindran el problema resolt per molts anys. Mentrestant, els que vivim i les activitats del nucli urbà, d’un costat i l’altre, se’ns dificulten fer ús de la travessia i ens aboquen a embussar més els nostres propis carrers!

S’argumenta com a solució per fer més fluïda la travessia els dies més carregats, però s’ha demostrat que en aquests casos, el més eficaç és la regularització del trànsit de pas i el veïnal mitjançant la col·laboració d’agents del Servei Català de Trànsit a les cruïlles.

Aquesta opinió ja la vaig manifestar a l’alcalde del meu poble. Però veig que s’avança pel camí errat.

Reitero que convindria explicar-ho i escoltar l’opinió dels veïns: no fos cas que es fes una inversió amb la millor de les voluntats per part de l’Ajuntament, però fos rebutjada raonablement pels veïns d’un municipi que, com a tots els altres, reclama mantenir i, si és possible, millorar la qualitat de vida.

Posted in Uncategorized | 13 Comments »

Progrés o retrocés

Posted by lejarza en 28 abril, 2016

Progrés o retrocés

Clàudia Cubarsí Galià

En els últims segles, la tecnologia ha progressat de manera vertiginosa i, actualment, continua. Cada dia la societat fa un pas endavant en el camí cap a un futur totalment tecnològic però a la vegada dubtós en el sentit més social.

Com per exemple, un invent d’última hora, les bateries eternes. Són unes bateries que poden ser recarregades més de 200.000 vegades. Diferents a les que utilitzem actualment que només poden ser recarregades 7.000 vegades, però quin interès pot tenir en una societat totalment superficial regida per les modes i les últimes tendències?

Tot això potser sí que significa progrés en molts àmbits, però també comporta una sèrie de conseqüències. En molts casos, suposa degradació per un augment incontrolat de contaminació i per tant més destruc?ció del planeta pels residus que generen tots aquests gadgets tecnològics.

Per tant, la pregunta lògica seria: creieu que anem cap al progrés o cap a un retrocés?

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Sant Jaume de Llierca vol posar “maca” la Font Puda d´Argelaguer

Posted by lejarza en 27 abril, 2016

Sant Jaume de Llierca vol posar “maca” la Font Puda d´Argelaguer

Argelaguer – Vall del Llierca

El mes de maig, la l´Associacio de Veïns d´Argelaguer (AVA) participarà en la campanya europea “Let´s Clean Up Europe” que es celebra en el marc de la setmana europea de la prevenció de residus.

La campanya vol fomentar la neteja d´espais naturals i es netejarà l´entorn de la Font Puda d`Argelaguer que és una font d’aigües sulfuroses, molt visitada per la gent de Sant Jaume de Llierca, ja que s´hi troba ben propera, a la banda dreta del riu Fluvià, al costat del passallís i carretera que porta al Castell de Montpalau d´Argelaguer i ha la capella de Santa Magdalena del mateix municipi.

Un “European Clean Up Day (ECUD)” es una “operació de neteja” una acció per sensibilitzar el públic en temes de protecció del Medi Ambient, i més concretament, sobre els problemes dels residus i la netedat.

L´Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (Garrotxa), i dintre de la setmana Europea de la prevenció de residus ha organitzat una operació de neteja per participar a l’European Clean Up Day!

POSEM MACA LA FONT PUDA D´ARGELAGUER

Aquest és el títol de l´operació de neteja que s’ha organitzat i consisteix en netejar l´espai natural de la Font Puda i tot el seu entorn Fluvial de deixalles i abocaments il·legals.

Aquesta acció es durà a terme el dia 7 de maig de 2016 i el lloc de trobada serà a l´espai natural de la Font Puda d´Argelaguer a les 10 del matí.

Per inscriure´s és necessari enviar un correu a ajuntament@santjaumedellierca.cat o trucant al 972 687005.

Es recomana vestir amb calçat i roba còmoda i a ser possible amb botes d´aigua per tal de poder entrar al riu Fluvià.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »