Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for febrero 2019

Ajuntament d´Argelaguer informació pública del Projecte del Camí del Dipòsit d´Aigua

Posted by lejarza en 18 febrero, 2019

Ajuntament d´Argelaguer informació pública del Projecte del Camí del Dipòsit d´Aigua
Argelaguer – Vall del Llierca.
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) Núm. 34 – 18 de febrer de 2019 Registre núm. 1174
Edicte d´informació pública d´un projecte
El Ple de l´Ajuntament d´Argelaguer, en sessió ordinària de 13 de febrer de 2019, va aprovar inicialment: el Projecte del Camí del Dipòsit d´Aigua.
De conformitat amb el que disposa l´article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet a un termini d´informació pública de 30 dies als efectes de poder presentar-hi reclamacions i/o al·legacions.
Passat aquest termini sense que s´hagi presentat cap al·legació o reclamació el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat d´adoptar cap altre acord.
Argelaguer, 13 de febrer de 2019. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Dipòsit d´Aigua d´Argelaguer

Dipòsit d´Aigua d´Argelaguer

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »