Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for octubre 2014

La Plataforma Salvem les Cabanes d’Argelaguer agraeix el reconeixement de l’obra de l’artista Josep Pujiula

Posted by lejarza en 29 octubre, 2014

La Plataforma Salvem les Cabanes d’Argelaguer agraeix el reconeixement de l’obra de l’artista Josep Pujiula

Fa uns dies va sortir a la premsa que els diferents partits polítics representats al Consell Comarcal de la Garrotxa es van reunir el 16 d’octubre al vespre a Olot per aprovar en Ple la protecció de Les Cabanes d’Argelaguer. L’obra artística i l’espai de les fonts del Rec de Can Sis Rals d’Argelaguer construida per en Josep Pujiula, va ser declarada Bé Cultural d’Interés Local (BCIL).

La Plataforma Salvem les Cabanes d’Argelaguer va ser testimoni presencial d’aquest acte polític-administratiu tant important per nosaltres. Durant la celebració del Ple, l’alcalde d’Argelaguer, Josep Dorca va exposar davant els consellers comarcals, que l’obra del Garrell és molt estimada per la gent i que s’han recollit nombroses signatures de recolzament, tant a nivell nacional, com internacional. També va explicar que havia generat moltes publicacions i diverses filmacions. Seguidament, el president del Consell Comarcal, Joan Espona, va cridar a votar als representatnts polítics (Convergència i Unió, Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes de Catalunya) i aquests ho van fer favorablement i per unanimitat.

Va finalitzar així, el procés administratiu que va endegar l’Ajuntament d’Argelaguer, a instància de la demanda social, que es va materialitzar en la constitució de la nostra Plataforma i la recollida de signatures de veïns i simpatitzants d’arreu del món. El mes de juliol passat, el Ple de l’Ajuntament d’Argelaguer va aprovar també per unanimitat una resolució que instava al Consell Comarcal de la Garrotxa a legalitzar, protegir i preservar les actuals restes de les Cabanes d’Argelaguer.

L’aprovació del BCIL suposa el reconeixement oficial de l’obra d’en Josep Pujiula, com a patrimoni cultural i artístic a protegir i a dinamitzar, com un element identitari de la vila d’Argelaguer.

Des de la Plataforma Salvem les Cabanes d’Argelaguer volem expresar la nostra alegria i el nostre més sentit agraïment a totes i cadascuna de les persones que en aquests més de 45 anys han disfrutat i reconegut el valor de l’obra artística d’en Josep Pujiula. Volem destacar els artistes, arquitectes, periodistes, cineastes, professors i historiadors, que han contribuït amb les seves intervencions a la visualització i reconeixement de les Cabanes d’Argelaguer. Volem fer una menció especial a la Doctora Jo Farb Hernández, de la Universitat de l’Estat de Sant José, Califòrnia (EEUU), al Sr. Carles Vila, a l’equip de Solànum Films, pel seu extraordinari documental “Garrell, El Tarzan d’Argelaguer”, al jove Director de Cinema Jordi Morató, per la seva premiada pel•licula “Sobre la Marxa” i als polítics de l’Ajuntament d’Argelaguer i del Consell Comarcal de la Garrotxa, que han permés la Declaració del Bé Cultural d’Interés Local.

Per celebrar aquesta excel·lent notícia, Salvem les Cabanes d’Argelaguer estem treballant amb la possibilitat de la celebració d’una gran festa per la propera primavera.

L’Obra d’en Josep Pujiula “Garrell, El Tarzan d’Argelaguer” patrimoni cultural i artístic del poble d’Argelaguer (f. Lejarza)

L’Obra d’en Josep Pujiula “Garrell, El Tarzan d’Argelaguer” patrimoni cultural i artístic del poble d’Argelaguer (f. Lejarza)

http://www.elgarrotxi.cat/la-plataforma-salvem-les-cabanes-dargelaguer-agraeix-el-reconeixement-de-lobra-de-lartista-josep-pujiula/

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Argelaguer Instal·lació d’energia solar fotovoltaica a equipaments municipals Pressupost 29.040,00 Subvenció Diputació 23.232,00 Anualitat 2015

Posted by lejarza en 27 octubre, 2014

Argelaguer Instal·lació d’energia solar fotovoltaica a equipaments municipals Pressupost 29.040,00 Subvenció Diputació 23.232,00 Anualitat 2015

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

Núm. 205 – 27 d’octubre de 2014

DIPUTACIÓ DE GIRONA Administració Local Assistència i Cooperació als Municipis Núm. 11571

Anunci d’informació pública de la proposta del programa específic del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya corresponent a l’anualitat 2015.

El President de la Diputació de Girona ha aprovat en data 22 d’octubre de 2014, la resolució la part dispositiva de la qual, és del tenor literal següent:

PRIMER. Formular la proposta del programa específic de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya corresponent a l’anualitat 2015 segons relació que es transcriu a continuació:

Argelaguer Instal·lació d’energia solar fotovoltaica a equipaments municipals Pressupost 29.040,00 Subvenció Diputació 23.232,00 Anualitat 2015.

SEGON. Sotmetre la proposta al tràmit d’informació pública mitjançant la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis de la Diputació, i d’una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, des de l’endemà de la publicació al BOP fins al dia 15 de desembre de 2014, inclòs.

Girona, 23 d’octubre de 2014 Joan Giraut i Cot President

Argelaguer Instal·lació d’energia solar fotovoltaica a equipaments municipals Pressupost 29.040,00 Subvenció Diputació 23.232,00 Anualitat 2015

Argelaguer Instal·lació d’energia solar fotovoltaica a equipaments municipals Pressupost 29.040,00 Subvenció Diputació 23.232,00 Anualitat 2015

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

S’ha constituït el primer grup de “Podem” a Olot

Posted by lejarza en 27 octubre, 2014

S’ha constituït el primer grup de “Podem” a Olot

És més que evident que la societat demana un canvi polític i deixà enrere propostes conservadores i parits polítics ja en vies d’extinció per la seva poca claredat i un d’aquests canvis el promou el nou grup polític nascut de la mà de Pablo iglesias i es Podem. Una formació que amb el seu poc temps d’existència ha fet revifar les esperances d’una societat que vol canviar el sistema actual, de fet en les darreres eleccions europees, aquesta formació va aconseguir ser la sisena força més votada a Olot, sense fer cap mena de campanya i segon els baròmetres actuals d’enquestes, Podem, el situen com una alternativa política a tenir en compte que la situen en la quarta força política del país. Ara a Olot, s’està promovent la iniciativa de Podem, en un model que s’anomena “cercles”. Els cercles representen a una sèrie d’assemblees de diferents temàtiques segons territori, cultura i moviments socials.

Jaume Andrés, és un dels impulsors de fer una representació a Olot de Podem, que tot just aquest passat dissabte a la Plaça Clarà d’Olot, es va fer la primera pressa de contacte amb simpatitzants d’aquesta idiologia. Unes 10 persones es varen reunir per plantejar i debatre com s’hauria d’organitzar la formació i quines serien les prioritats o camis a seguir. Malgrat que és massa aviat, no es descarta que es presentin a les municipals. La primera assemblea d’aquest nou grup a Olot es farà el pròxim 15 de novembre i les seves novetats es podran seguir a través de les xarxes locals. Més info: podemolot@gmail.com

http://www.elgarrotxi.cat/video-ja-sha-constituit-el-primer-grup-de-podem-a-olot/ – Argelaguer

Posted in Uncategorized | 4 Comments »

Què passa a la Vall d’en Bas?

Posted by lejarza en 27 octubre, 2014

Què passa a la Vall d’en Bas?.

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

Bicicletes d’Argelaguer i de Banyoles per a gent que no té recursos

Posted by lejarza en 23 octubre, 2014

Bicicletes d’Argelaguer i de Banyoles per a gent que no té recursos

23/10/14 BANYOLES – RAMON ESTÉBAN

El responsable de la botiga virtual Artsport Bikes de Banyoles, Jordi Arteman, i un veí d’Argelaguer, Eduard Granados, han posat en marxa Argecletes, un projecte solidari consistent a cedir bicicletes de manera gratuïta a persones que no es poden permetre comprar-ne una, sempre que les facin servir per a activitats bàsiques com ara anar a treballar o dur la mainada a l’escola. La selecció dels beneficiaris la fan els tècnics de l’àrea de benestar social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, ja que cal estar inclòs en algun programa social. Fins ara han lliurat cinc bicicletes a través dels serveis socials. Es tracta de vehicles reciclats que han estat objecte d’una posada a punt. La cessió és per a sis mesos, prorrogables si l’usuari continua necessitant-la.

Argecletes va ser una iniciativa de Granados, que l’últim any ha anat reciclant bicicletes per deixar-les a veïns d’Argelaguer (d’aquí ve el nom del projecte) i rodalia que ell considerava que ho necessitaven. “En un moment donat –explicava ahir Arteman– vam creure que per fer-ho ben fet havíem de deixar que fossin els serveis socials els que decidissin qui es podia acollir al projecte.”

Els promotors fan una crida a la gent que tingui bicicletes sense utilitzar perquè els les donin o bé a persones que vulguin fer aportacions econòmiques per comprar-ne. Una altra via de finançament d’Argecletes és la campanya de micromecenatge –amb Verkami– que serveix per finançar els equips de competició d’Artsport. El 10% del que es recapti serà per al projecte solidari.

Argecleta. Artsport.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del Pla de Protecció Civil del municipi

Posted by lejarza en 22 octubre, 2014

Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del Pla de Protecció Civil del municipi

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 202 – 22 d’octubre de 2014 Núm. 11086

Edicte d’aprovació inicial del Pla de protecció civil del municipi.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 9 d’octubre de 2014, va aprovar l’actualització del Pla de Protecció Civil del municipi.

L’expedient es sotmet a informació pública durant el termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP de la província, a efectes que els interessats puguin consultar l’expedient i, si s’escau, presentar les al·legacions oportunes.

En cas de no produir-se reclamacions, esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord plenari.

Argelaguer, 13 d’octubre de 2014 Josep Dorca Serrat Alcalde

Posted in Uncategorized | 6 Comments »

Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal

Posted by lejarza en 22 octubre, 2014

Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 202 – 22 d’octubre de 2014 Núm. 11085

Edicte d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el dia 9 d’octubre de 2014, va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament d’Argelaguer.

En compliment d’allò que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, s’obre un període d’informació pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci al BOP, DOGC i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.

Cas de no presentar-se’n l’acord inicial esdevindrà definitiu procedint-se a la seva publicació íntegra en el Butlletí oficial de la província de Girona.

Argelaguer, 13 d’octubre de 2014 Josep Dorca Serrat Alcalde

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

El Jurat Popular d´Argelaguer de l´Audiència de Girona pel període 2015-2016

Posted by lejarza en 22 octubre, 2014

El Jurat Popular d´Argelaguer de l´Audiència de Girona pel període 2015-2016

Vall del Llierca – Garrotxa

L´Oficina del Jurat de l´Audiència de Girona ha fet públiques les llistes dels garrotxins per a ser jurat popular durant el període 2015-2016. Les llistes seran vigents per a tots els processos populars que es facin a l´Audiència en aquests propers dos anys i els escollits podran emetre veredictes sobre la culpabilitat o no de la persona que es jutja.

Els jurats del municipi d´Argelaguer, en el nostre cas són totes jurades sòn les seguents: Maria Llach Canal, Joana Barbosa Baeza, Francisca Lopez Cruz i Marta Salleras Puig.

Per jutjar un fet concret no fa falta experiència. N´hi ha prou amb els requisits que la llei estableix com és: ser espanyol i major d´edat; estar en el ple exercici dels drets polítics; saber llegir i escriure; tenir el domicili en la província de Girona on s´ha comès el delicte; no patir cap discapacitat física o psíquica que no permeti desenvolupar aquesta funció.

La participació en el tribunal del jurat és un deure, però la llei preveu unes circumstàncies que poden eximir de ser jurat. Les excuses se sotmeten a la comprovació i aprovació del jutge. Entre elles hi ha, ser major de 65 anys; haver fet funcions de jurat dintre dels quatre anys anteriors; patir greus trastorns per motiu de càrregues familiars; tenir la residència a l´estranger, entre altres.

Esglesia de Santa Maria i Sant Damas I papa s´Argelaguer comarca de la Garrotxa

Esglesia de Santa Maria i Sant Damas I papa s´Argelaguer comarca de la Garrotxa

Posted in Uncategorized | 3 Comments »

Declaren les Cabanes d´en Garrell Bé d´Interès Local d´Argelaguer

Posted by lejarza en 20 octubre, 2014

Declaren les Cabanes d´en Garrell Bé d´Interès Local d´Argelaguer

ARGELAGUER | X.V.

Les Cabanes d’en Garrell van ser declarades Bé d’Interès Cultural Local d’Argelaguer en el darrer ple del Consell Comarcal de la Garrotxa. Josep Dorca (CiU) va explicar que la petició compta amb l’aval de molts informes tècnics, dels veïns, de treballs acadèmics i una abundant presència als mitjans de comunicació. Segons va indicar, però, «no ha estat fàcil, perquè el procés ha estat llarg per diferents coses».

Dorca va assenyalar que la declaració farà possible que l’obra de Josep Pujiula es pugui preservar. D’aquesta manera, no només es podrà guardar la part sòlida que aguantava les cabanes, sinó també algunes de les construccions de fusta de Pujiula. Aquesta vegada, però, l’accés a les cabanes testimoni del poblat laberíntic tindran l’accés restringit i normativitzat. «Possiblement», va avançar Dorca, «a partir d’ara, si surt algun element singular en base a evitar que algú hi pugui pujar es podrà conservar». Sobre la declaració, el representant de CiU va assenyalar: «És molt important per a la gent que s’estima el poble». Un cop feta l’aprovació, va avançar: «Ara , ve la fase d’adequació i preservació de la zona».

En el torn d’intervencions, Joan Espona, president del Consell Comarcal per CiU, va explicar que «és preceptiu que s’aprovi aquí, perquè els ajuntaments petits són un tema que toca al Consell Comarcal».

Josep Guix, portaveu del PSC, va exposar: «Felicitem els promotors d’aquesta proposta i també sobretot l’autor, que ha estat treballant per la comunitat i pel municipi d’Argelaguer». Al final, Dorca va tornar a intervenir per recordar que les Cabanes d’en Garrell tenen ja 40 anys. En aquest temps, segons va dir, s’han muntat i desmuntat tres vegades.

Mes Informació:

Es pretén salvar les cabanes que l’Ajuntament d´Argelaguer (CiU-ERC) i l´ACA han obligat a desfer

https://llierca.wordpress.com/2013/05/27/es-preten-salvar-les-cabanes-que-lajuntament-dargelaguer-ciu-erc-i-laca-han-obligat-a-desfer/

L’Ajuntament d´Argelaguer (CiU-ERC) vol legalitzar el parc de les desaparegudes cabanes de la zona de can Sis Rals que ha obligat a desfer

https://llierca.wordpress.com/2013/06/20/lajuntament-dargelaguer-ciu-erc-vol-legalitzar-el-parc-de-les-desaparegudes-cabanes-de-la-zona-de-can-sis-rals-que-ha-obligat-a-desfer/

La Plataforma Salvem les Cabanes presenta més de 3700 signatures de suport i demana compromisos a l´Ajuntament d´Argelaguer

https://llierca.wordpress.com/2013/09/26/la-plataforma-salvem-les-cabanes-presenta-mes-de-3700-signatures-de-suport-i-demana-compromisos-a-lajuntament-dargelaguer/

Les Cabanes element identitari de la vila d’Argelaguer a la Garrotxa (Lejarza)

Les Cabanes element identitari de la vila d’Argelaguer a la Garrotxa (Lejarza)

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Informe al Comitè Central

Posted by lejarza en 19 octubre, 2014

Informe al Comitè Central

ENRIC JULIANA Madrid (Extracte)

El Govern pugna per tornar al discurs de la millora econòmica, a Catalunya aflora la lluita interna i Podem cristal·litza

Sobre aquest paisatge lunar s’acaba de posar un objecte polític no identificat anomenat Podem, al qual les enquestes ofereixen una expectativa de 50 diputats, o més. L’atzar ha volgut que la seva assemblea coincideixi aquest cap de setmana amb el 40è aniversari del congrés socialista de Suresnes, que també va ser radical. Molt radical. En Suresnes, Felipe González i Alfonso Guerra van defensar el dret d’autodeterminació de les nacionalitats i el socialisme marxista. Els joves líders de Podem es limiten a expressar la seva simpatia pel «dret a decidir» i proclamen que Espanya ha de seduir més que imposar.

El grup dirigent de Podem, confirmat en l’assemblea de Vistalegre, és fill de les noves classes mitjanes. No són tipus marginals. Han estudiat. El seu nivell intel · lectual és alt, més alt que la mitjana dels actuals polítics professionals. Tenen una idea d’Espanya al cap i el seu programa radical-democràtic, amb evidents trets populistes, pot evolucionar en diferents direccions. El que veiem ara tan sols és un esbós.

En només cinc mesos, Podem ha aconseguit condicionar els fulls de càlcul de tots els altres partits. Poden triturar a IU i deixar el PSOE migpartit. I podrien alterar el resultat de les eleccions ‘plebiscitàries’ de Catalunya, si aquestes fossin convocades.

Llegir més: http://www.lavanguardia.com/politica/20141019/54418055622/informe-comite-central-enric-juliana.html#ixzz3GZqHbMZ5

Posted in Uncategorized | 8 Comments »