Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for diciembre 2016

Ajuntament d´Argelaguer aprovació de la modificació de les ordenances fiscals any 2017

Posted by lejarza en 31 diciembre, 2016

Ajuntament d´Argelaguer aprovació de la modificació de les ordenances fiscals any 2017

Argelaguer – Vall del Llierca

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 249 – 31 de desembre de 2016 Núm. 11286

Anunci d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017.

Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals de modificació d’ordenances fiscals per l’exercici 2017, no s’han presentat reclamacions.

Per això, i de conformitat amb el que preveu l’article 17.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova la refosa de la Llei reguladora de les Hisendes Locals queden aprovats definitivament els acords provisionals adoptats pel Ple de l’Ajuntament en data 21 de novembre de 2016, del contingut següent:

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 i següents, la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen.

Respecte als impostos:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

Exempcions i bonificacions.

S’afegeixen les bonificacions següents:

Vehicles elèctrics : tindran 100 % de bonificació Vehicles bimodals (híbrids) : tindran una bonificació del 75% de la quota.

Aclariment: Tindran la consideració de vehicle històric només aquells vehicles acreditats amb el certificat corresponent.

Respecte a les taxes:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI.

Tarifes:

S’ha modificat la tarifa del manteniment cementiri: 15 €/ nínxol.

SEGON.- Indicar que les ordenances fiscals vigents en l’actualitat, no ressenyades en els punts anteriors, continuaran vigents fins que no se n’acordi la modificació o derogació.

TERCER.- Aquestes tarifes seran aplicables a partir del dia 1 de gener de 2017, i el seu període de vigència es mantindrà fins que esdevingui la seva modificació o derogació expressa.

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Argelaguer, 30 de desembre de 2016 Artur Ginesta Rambla Alcalde

wp_20160418_17_57_00_pro

Ajuntament d´Argelaguer aprovació de la modificació de les ordenances fiscals any 2017 – Tindran la consideració de vehicle històric només aquells vehicles acreditats amb el certificat corresponent. (Foto: Lejarza – Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer creació d´un centre d´equitació al Mas la Casica

Posted by lejarza en 30 diciembre, 2016

Ajuntament d´Argelaguer creació d´un centre d´equitació al Mas la Casica

Argelaguer – Vall del Llierca

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 248 – 30 de desembre de 2016 Núm. 11096

Edicte sobre la informació pública d´una actuació específica en sòl no urbanitzable.

De conformitat amb el disposa l´article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d´agost, pel qual s´aprova el Text Refós de la Llei d´Urbanisme, se sotmet a informació pública, pel termini d´un mes, el projecte d´actuació específica per a la creació d´un centre d´equitació al Mas la Casica, que promou el senyor Josep Portas Fàbrega, a fi que qui hi estigui interessat pugui examinar l´expedient i formular les al·legacions i observacions que estimi pertinents.

Argelaguer, 21 de desembre de 2016 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Perseguir la brossa

Posted by lejarza en 19 diciembre, 2016

 

Perseguir la brossa

 

 

Ramon Iglesias

 

 

Josep Maria Tost, que és el director general a Catalunya que s´ocupa de la política de residus, ha dit a Girona que pretén que els ciutadans paguem en funció dels residus que reciclem.

 

 

Tost pretén controlar-nos amb xips a les bosses i altres sistemes de control i delació.

 

 

Aquestes campanyes del Govern i dels lobbies de reciclatge per fer-nos sentir constantment culpables comença a passar de taca d´oli.

 

 

Paguem a les marques quan comprem envasos i embolcalls, paguem impostos a l´ajuntament perquè paguin a les fecundes empreses de recollida i reciclatge i, ara, volen sancionar-nos si no reciclem bé.

 

 

No seria més just lluitar perquè es fabriquin productes amb menys plàstics i menys residus?

 

 

Al mateix temps és desesperant que no s´ho plantegin al revés, incentivant amb descomptes d´impostos o premis a aquells que reciclin bé. La mala política només gestiona el càstig.

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Resum de l’activitat de l´Associacio de Veïns d´Argelaguer any 2016

Posted by lejarza en 7 diciembre, 2016

Resum de l’activitat de l´Associacio de Veïns d´Argelaguer any 2016

Per la Junta de l´Associacio de Veïns d´Argelaguer (AVA)

L´Associació de Veïns va promoure l´enderroc de l´obsolet transformador elèctric de la Plaça. Argelaguer conta ara amb una Plaça més agradable sense aquesta torreta elèctrica, i que millorarà amb el enderroc del edifici inacabat.

Com que´l Consistori de l´Ajuntament, té l´objectiu d´articular la participació dels argelaguencs i les argelaguencas en els afers públics, hem treballat en la redacciò del Reglament de Participació Ciutadana, per fer-lo possible.

Ens hem reunit a Girona amb l´Agencia Catalana de l´Aigua (ACA), per fer el seguiment dels abocaments incontrolats de terres i runes, per l´empresa Salvador Serra per les obres al casc històric, a la Riera del Vinyot, amb el carrer Muralla i Can Jan. Al setembre de 2015, l´AVA, l´Ajuntament i l´ACA varem tindre una reunió, on se´ns va comunicar el compromís adquirit, per totes les parts, de la reposició d´aquest espai natural, amb la redacció d´un Projecte Tècnic, estem esperant el document, que segons l´ACA ha de redactar l´Ajuntament.

Hem demanat al Consistori que retingui la devolució de l’aval núm. 2110002284, dipositat en concepte de garantia per l’empresa Salvador Serra SA, de 26.770€, fins que no es resolgui l´abocament de les terres.

Ens hem reunit amb la Diputació per demanar el document “Pla d’Acció per a l´Energia Sostenible” (PAES), el teniem demanat des del 16 de març de 2015, al Consorci de Medi Ambient de la Garrotxa (SIGMA), el Tècnic d´Infraestructures i Energia, s´havia compromès a lliurar-nos una còpia, però comprovat que no tenia voluntat de complir amb el compromís, Girona ens ho a facilitat, el tenim a disposició de tots els veïns interessats.

Hem demanat a Bassols Energia d´Olot, que retiri els 8 pals elèctrics de formigó abandonants a diferents llocs del poble, que en temps passats, foren usats per mantenir les línies de subministrament, avui inservibles. Amb l´objectiu de tenir un poble més net i donar una bona imatge, per a nosaltres mateixos i per als visitants en general. Hem demanat al Consistori de l´Ajuntament que demani formalment la sol.licitud per la retirada d´aquestes instal.lacions en desús, ja que estant en propietat pública municipal.

La Comissió de Festes d´Argelaguer a demanat a l´Associacio, i altres entitats del poble, propostes per a la Festa Major del Papa Sant Damas I, fill del municipi, per al dia 11 de decembre d´aquet any. Hem acordat proposar com activitat cultural dedicar el Consultori Mèdic a la primera metgessa anestesiòloga a Catalunya, amb una placa record, a Maria Oliveras Collellmir (Argelaguer 1910 – Barcelona 2009), pionera de l´Anestèsia i de les anàlisis clíniques a Catalunya.

Ara mateix estem treballant sobre l´abastament domiciliari d´aigua, hem demanat al consistori poder consultar el Contracte pùblic, entre l´Ajuntament i la companyia Prodaisa, i aixi mateix, el “Reglament Regulador del Servei Municipal d´Aigua Potable a Argelaguer”, per conèixer la gestió de la xarxa municipal d´aigua, i per ser informats periòdicament de l´analítica de l´aigua potable que es realitza en el poble.

Com a cloenda, cal afegir, que deurem celebrar que l´Associació de Veïns després d´haver promogut i participat activament en la reclamació veïnal de l´enderroc de l´edifici de la Plaça Generalitat, on es va posar una pancarta com a reivindicació i recordatori, el consistori hagi fet el pas de la compra, esperem el seu definitiu enderroc, per poder dignificar i fer molt més acollidora la Plaça del nostre poble, per poder tenir i fer, MÉS POBLE.

Fins aquí, hem fet memòria de les tasques que hem realitzat, n´hem deixat en el tinter altres, però no volem excedir l´espai, segons ens demanant des de la redacciò de l´Argelaga. La Junta

Plaça Generalitat d´Argelaguer edifici abandonat per Anida Banc BBVA, Enderroc Ja!

Plaça Generalitat d´Argelaguer edifici abandonat Enderroc Ja!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

El pessebre i més diorames a Beuda

Posted by lejarza en 6 diciembre, 2016

El pessebre i més diorames a Beuda

Narcís Cadena Masó

Per tercer any consecutiu els nens i nenes de Beuda han fet el pessebre. Enguany eren dotze infants.

En sortir els nens i nenes d´escola a Besalú, el transport escolar els trasllada fins a Beuda; els pares els van a recollir i es concentren a Palera, per fer la berenada on prèviament els pares, mares i alguna àvia han posat el seu granet de sorra aportant menjar: pa amb formatge i/o embotit, begudes, sucs variats, aigua i per postres coca dolça i una de pa de pessic, molt bona, feta per una àvia.

Després de berenar arriba el moment de fer el pessebre.

En un ambient agradable tothom hi aporta les seves qualitats artístiques. Els pares, mares i àvies utilitzen un sistema bastant original, basat en l´atzar: per escollir les figures i altres objectes que s´han de col.locar al pessebre, estan dins una bossa.

Comença una mena de joc: cada nen o nena, hi posa la mà i treu l´objecte o figura que col.locarà on vulgui. D´anècdotes no en van faltar.

Al cap d´una estona els autors de l´obra van traslladar-se altra vegada al bar del restaurant El Claustre de Palera, on els esperaven una parella d´actors que representaven a un home i una dona d´edat avançada que els explicarien el conte: La soca de Nadal.

Els va agradar molt i en sortiren contentíssims. En marxar cap a casa van rebre un pessebre amb la cova i els pastorets per pintar i retallar.

Serà el seu pessebre!

Agraïm l´aportació de diorames al Sr. Joan Novich, de la Cellera de Ter, i a l´Agrupació de Pessebristes d´Olot i la Garrotxa, per la seva valuosa col.laboració.

La inauguració oficial fou a la basílica del Sant Sepulcre de Palera el dia 6. El bisbe presidí l´Eucaristia.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Adéu a la Fageda d´en Jordà

Posted by lejarza en 5 diciembre, 2016

Adéu a la Fageda d´en Jordà

Jordi Dalmau

Quan la tardor arriba al cor del paisatge de la Garrotxa, la diversitat de colors és molt atractiva. Però els dies de festa hi ha un turisme que pot morir d´èxit.

Els visitants pateixen els mals de l´aglomeració. S´escauria un plany així:

Saps on és la Cotxeda d´en Jordà? / si en cotxe vas a Olot, amunt del pla, / trobaràs caravana, un nom pregon / com mai cap més n´hagis trobat al món.

El vers de Maragall era ben clar: / el verd de la Fageda d´en Jordà. / El conductor quan entra en aquest lloc / comença a maleir-lo a poc a poc, / compta els cotxes que maten la quietud, / engega i atura, i està perdut. / Li ve un nerviosisme gran com el món / pel rebombori en aquell lloc pregon, / vol tornar a casa, i ho pensa en va. / Adéu a la Fageda d´en Jordà, / on s´atropella tota la verdor. / Oh pena! Oh diumengera presó!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Sant Jaume de Llierca a aprovat la licitació de les obres dels accessos a l´escola i la zona esportiva

Posted by lejarza en 3 diciembre, 2016

Sant Jaume de Llierca a aprovat la licitació de les obres dels accessos a l´escola i la zona esportiva

Argelaguer – Vall del Llierca

L´Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, a aprovat la licitació de les obres dels accessos a l´escola i la zona esportiva, es tracta d´un mur de contenció i d´un pas de vianants.

Les obres començaran a primers de l´any 2017, amb un pressupost redactat per l´arquitecte Xavier Bayona i valorat en 212.425€ IVA inclòs.

L´Arquitecte olotí Xevi Bayona i l´equip XAA Arquitectes van ser els guanyadors del concurs d´idees que va promoure l´Ajuntament de Sant Jaume de Llierca per tal d´ordenar la zona esportiva del poble.

El projecte de Sant Jaume de Llierca consisteix a realitzar un passeig per situar-hi aparcaments de cotxes per a l´escola, la realització d´una nova pista esportiva coberta, i una rampa que uneixi l´espai i un parc esportiu situat just al costat del camp de futbol.

La previsió és realitzar el projecte en dues o més fases i acabar-lo en el termini de dues anualitats.

Sant Jaume de Llierca (Foto Lejarza - Argelaguer)

Sant Jaume de Llierca (Foto Lejarza – Argelaguer Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

El 15 d’abril Mieres tornarà a votar a què dedica la inversió municipal

Posted by lejarza en 3 diciembre, 2016

El 15 d’abril Mieres tornarà a votar a què dedica la inversió municipal

Per Jordi Altesa

Hi haurà, com a mínim, 20.000€ disponibles per les propostes que facin els veïns. D’aquest any ja s’han licitat totes les obres però en quedaran pendents que seran una realitat l’any que ve.

El 26 de juny d’aquest any, coincidint amb les eleccions espanyoles, a Mieres van tenir una tercera urna per saber a què es destinaven els diners que el consistori tenia disponibles per a inversió. Un 42% del cens va votar i es van repartir 23.450€ que l’Ajuntament tenia previst gastar-se aquest any en forma d’inversió.

De les 14 propostes que es podien triar, se’n faran deu. La que va tenir més vots va ser la compra de jocs de taula pel centre cívic, seguit de posar tres miralls al carrer de Can Caló per millorar la visibilitat dels cotxes.

També hi ha diners previstos al parc infantil, plantar arbres a la riera, la millora de l’escenari, una zona de pícnic, una barana, arreglar la pista de petanca, senyalitzar millor l’aparcament del dispensari i la catalogació del patrimoni de Mieres.

L’any que ve l’experiència es repetirà. Un dels canvis que hi haurà és en les dates de la consulta. L’alcalde de Mieres, Enric Domènech, ha explicat a Ràdio Olot que l’any que ve aniran més d’hora i serà el 15 d’abril per tenir més temps d’executar-ho.

Contents amb l’experiència

Els arbres a la riera es plantaran doncs més tard, els miralls al carrer de Can Caló estan en estudi tècnic i el catàleg d’elements patrimonials es farà a principis de l’any que ve.

Aquesta setmana el Consell de Poble ha decidit que si hi ha romanent positiu dels comptes municipals del 2016 aquest se sumi als 20.000€ per a inversió que preveuen els pressupostos de Mieres de l’any que ve.

Domènech ha explicat que estan contents de la participació en aquesta consulta de pressupostos participatius i amb una altra sobre la possibilitat d’instal·lar càmpings al poble.

Al consell de Poble de Mieres hi ha els set regidors de l’ajuntament, un representant de cada entitat del municipi, el jutge de pau i dos ciutadans que van demanar ser-hi.

Posted in Uncategorized | 2 Comments »