Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for 23 abril 2017

Sant Jaume de Llierca tindrà a punt l’Hotel de les Entitats el pròxim mes de maig

Posted by lejarza en 23 abril, 2017

Sant Jaume de Llierca tindrà a punt l’Hotel de les Entitats el pròxim mes de maig

Diari de Girona (DdG) Xavier Valeri

L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca posarà en servei l’Hotel d’Entitats el divendres 12 de maig. Segons ha explicat l’alcalde Jordi Cargol (PDeCAT), el nou espai durà el nom de «Lliguem el fil». Cargol ha aclarit que han escollit la denominació per la vinculació de l’origen del poble amb la indústria tèxtil, exposant que «la idea és dotar el poble d’un espai per a les entitats». També ha assenyalat que l’empresa constructora ha acabat de posar l’ascensor i ara s’estan col·locant els mobles.

L’adequació de l’edifici que havia estat l’Ajuntament i també la casa del metge durant una bona colla de dècades, ha estat una de les accions més importants dels darrers governs municipals. Fa uns tres anys i mig, va començar l’adequació dels espais de reunió i de les activitats de la primera i segona planta. La darrera part de les obres e va començar fa aproximadament un any i ha tingut un cost de 150.000 euros, finançats en dues parts iguals a repartir entre el Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat i recursos propis de l’Ajuntament.

L’alcalde ha explicat que el 12 de maig l’edifici tindrà una estructuració nova. Ha enumerat que a la planta baixa hi mantenen l’Espai Jove. Això no obstant, el que fins fa poc era la sala de lectura passarà a formar part de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Girona. A més, es podrà disposar també d’un telecentre.

A la planta primera hi haurà una sala de conferències per a unes 40 persones. Cargol ha puntualitzat que «és un espai que modificarem segons les necessitats de les entitats». A la tercera planta, hi haurà una sala per a les entitats amb taules i cadires.

Casal de la gent gran

L’Hotel d’Entitats forma part del compromís social de l’equip de govern que es concretarà en molt poc temps. En el mateix àmbit de participació, l’Ajuntament ha començat a reunir-se amb els veïns per a la creació d’un centre de la gent gran. Un 25% dels habitants de Sant Jaume tenen més 65 anys i un 10%, més de 80 anys. De les reunions, n’ha sortit un primer projecte de magatzem d’instruments sanitaris. La idea és que sigui un espai social i no només un centre de dia.

Sant Jaume de Llierca (Garrotxa) senyalització informativa

Sant Jaume de Llierca senyalització informativa (Foto Lejarza Argelaguer Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Consell Comarcal de la Garrotxa ajuts individuals de menjadors escolars 2017/2018

Posted by lejarza en 20 abril, 2017

Consell Comarcal de la Garrotxa ajuts individuals de menjadors escolars 2017/2018

Argelaguer – Vall del Llierca

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 76 – 20 d’abril de 2017 Núm. 3228

Edicte d’informació pública de la modificació de les bases generals d’ajuts individuals de menjadors escolars i ajuts de desplaçament 2017/2018.

El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió extraordinària duta a terme el 29 de març de 2017, va aprovar la modificació de les bases generals que regulen els ajuts individuals de menjadors escolars i ajuts de desplaçament – 2017/2018.

Aquestes bases es sotmeten a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils mitjançant anuncis al BOP, DOGC i al taulell d’anuncis de la Corporació, a fi i efecte que es puguin presentar al·legacions.

En cas que no es produeixin al·legacions, reclamacions, ni suggeriments s’entendran definitivament aprovades. Acord que es fa públic als efectes oportuns.

Olot, la Garrotxa, 13 d’abril de 2017 Joan Espona i Agustín President

L´Escola Montpalau d´Argelaguer te el servei de menjador escolar més car de la Garrotxa (Foto: Lejarza – Vall del Llierca)

L´Escola Montpalau d´Argelaguer te el servei de menjador escolar més car de la Garrotxa (Foto: Lejarza – Vall del Llierca)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

Posted by lejarza en 20 abril, 2017

 

Ajuntament d´Argelaguer exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

 

Argelaguer – Vall del Llierca

 

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 76 – 20 d’abril de 2017 Núm. 3090

 

Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

 

El Ple de l’ajuntament de data 4-04-2017 va aprovar inicialment l’expedient número 1/2017 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2017, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.

 

En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

 

En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.

 

Argelaguer, 10 d’abril de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Garrotxa: Ajuntament d´Argelaguer (foto: Lejarza)

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Llei de la zona volcànica

Posted by lejarza en 13 abril, 2017

 

Llei de la zona volcànica

 

Daniel Terradellas, les Preses (Garrotxa)

 

El dijous 30 de març vaig assistir a la projecció del documental Salvem els Volcans als cinemes d’Olot, organitzat per Òmnium Cultural a la Garrotxa dins la campanya «Lluites compartides».

 

Crec que és una bona iniciativa per recordar fets ocorreguts al nostre territori que van comportar millores a la comarca ja fa alguns decennis, en condicions difícils de finals de la dictadura, la transició i la recuperació de la Generalitat.

 

Certament va ser una lluita compartida iniciada per un grup reduït que va saber sensibilitzar i mobilitzar centenars de ciutadans i que va implicar els partits polítics en la defensa del patrimoni volcànic de la comarca, que ho era també del país.

 

Vaig tenir la responsabilitat, com a diputat del PSC al Parlament, de presentar i defensar una proposta que van culminar amb la Llei 2/82 del Parlament de declaració del Parc Natural. Va ser aprovada per unanimitat per la Cambra Catalana, sentenciada favorablement pel Tribunal Constitucional i va donar cos legal per la protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa i a molts altres espais de tot l’Estat.

 

De la gestió parlamentària, vull retre homenatge i agraïment als qui em van assessorar i donar suport indispensable per aconseguir aquell resultat positiu:

 

L’ Ernest Lluch i en Lluís Sacrest, ja havien presentat una proposta anterior al Congrés de diputats que va ser la base de la que es va tramitar al Parlament de Catalunya, un cop aprovat l’Estatut.

 

En Joan Albesa (arquitecte), els professors Xavier Gassiot i Miquel Riera i, sobretot, el geògraf Josep Maria Mallarach, que em van dedicar un exquisit tracte i un immens argumentari científic, determinant pel debat parlamentari.

 

En Ramon Sala i en Marçal Casanovas, diputats garrotxins per CiU i ERC, que vam fer pinya perquè la llei fos aprovada per unanimitat del Parlament, fet que li donava prestigi i demostrava la generositat i la complicitat de tots els representats polítics del Parlament a l’hora de defensar una bona causa per al País com va ser la preservació de la Zona Volcànica.

 

L’Ajuntament d’Olot, i els molts integrants del col·lectiu «Salvem els Volcans».

 

Darrer comentari: el documental d’en Marc Planagumà i la iniciativa d’Òmnium Cultural confirmen qualitat tècnica i estima al País. Gràcies!

Volar en globus entre volcans, la Garrotxa, un paisatge únic de molts contrastos i colors. El millor exponent del paisatge volcànic de la Península. Sobrevolar els volcans de la Garrotxa, únics a Catalunya (Foto: Lejarza - Argelaguer)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

La processo de Besalu obre la Setmana Santa

Posted by lejarza en 8 abril, 2017

 

La processo de Besalu obre la Setmana Santa

 

La Veracreu de Besalú va formar part del seguici de Besalú”

 

Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)

 

A Besalú, al marge de la imatge de la Dolorosa, la processó va tenir de protagonista el pas de la Veracreu, el reliquiari d´un fragment de la creu on va morir Jesucrist.

 

La novetat s’emmarca en la commemoració del mil·lenari de la Veracreu. A la processó hi van assistir el conseller de Cultura, Santi Vila, i l´expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas.

 

Tots ells han assistit a una desfilada religiosa amb novetats, ja que aquest any s´ha estrenat un nou Pas, el Pas de la Veracreu, que després de més d´un segle ha tornat a sortir pels carrers de la vila amb motiu del Mil·lenari de la seva arribada a Besalú l´any 1017.

 

Hi han assistit molts veïns d´Argelaguer al pas de la Veracreu per que conserven, a dia d´avui, la tradició que va ser el Papa Sant Damas I fill d´Argelaguer qui la va enviar quan era Sant Pare a Roma, i va donar tres creus; la mes grossa destinada a Argelaguer, la mitjana a Besalú i la més petita a Santa Pau, portada per la mare de Sant Damas que s´atura a Besalú al tornar de Roma, i un cop aquí, crida a las persones principals i els hi digué que son fill li havia donat tres creus, i que a Besalú li tocava la mitjana. Els de Besalú no s´hi conformaren ab que a Argelaguer tinguessin una creu mes grossa que a Besalú, y de bella nit, quan la mare de Sant Damas dormia, s´apoderaren de la Creu que al poble de sa naixença enviava el Sant Pare.

 

És un vertader orgull i honor per a tots els besaluencs i garrotxins que la Veracreu, l´arbre on fou clavat el Salvador, ens torni a acompanyar pels nostres carrers durant la Processó dels Dolors, una veritable manifestació de l´espiritualitat col·lectiva que tants i tants devots han professat durant molts segles a la Vila Comtal.

 

Aquest fet, sens dubte, significarà un important impuls per a fomentar l´espiritualitat i la fraternitat entre tots els besaluencs i devots de les nostres contrades”, explica el secretari de la Congregació besaluenca, Josep Lagares.

 

El vistós Maniple de més de 50 manaies encapçalava la desfilada, per davant dels Improperis, els Misteris i el Sant Crist, entre d´altres elements.

Hi han assistit molts veïns d´Argelaguer al pas de la Veracreu per que conserven, a dia d´avui, la tradició que va ser el Papa Sant Damas I fill d´Argelaguer qui la va enviar quan era Sant Pare

Hi han assistit molts veïns d´Argelaguer al pas de la Veracreu per que conserven, a dia d´avui, la tradició que va ser el Papa Sant Damas I fill d´Argelaguer qui la va enviar quan era Sant Pare

La Veracreu després de més d´un segle ha tornat a sortir pels carrers de la vila amb motiu del Mil·lenari de la seva arribada a Besalú

La Veracreu després de més d´un segle ha tornat a sortir pels carrers de la vila amb motiu del Mil·lenari de la seva arribada a Besalú

El llibre “La Santíssima Veracreu de Besalú. Història d´un mil·lenari (1017-2017)” de Eva Llansana Benaiges d´Argelaguer, es una recerca i investigació envers un tema de la història de Besalú, la preuada relíquia formada per unes estelles sagrades de “lignum crucis”

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ajuntament d´Argelaguer Ple Sessió Ordinària 7 d´abril de 2017

Posted by lejarza en 6 abril, 2017

 

Ajuntament d´Argelaguer Ple Sessió Ordinària 7 d´abril de 2017

 

ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l´Ajuntament d´ARGELAGUER.

 

NOTIFICO: Que, l´alcalde amb data d´avui ha dictat el següent

 

DECRET

 

Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT convocar-vos com a regidor d´aquest Ajuntament, a la sala d´actes per a:

 

SESSIÓ: Ordinària DATA: 7 d´abril de 2017 HORA: 13:00

 

ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació d´actes PLE2017/1 Ordinària 23/02/2017

 

2. Propostes:

 

a. Aprovar l´acta de cessió d´una peça de terreny del C/ Acàcies, 3

 

b. Aprovar un projecte de centre d´equitació

 

c. Ratificar la resolució d´aprovació de la liquidació del pressupost 2016

 

d. Aprovar la modificació de crèdit núm.1 del pressupost municipal 2017

 

e. Aprovar l´atorgament d´un complement per les funcions de tresoreria

 

f. Aprovar diferents convenis:

 

Conveni per a la prestació dels serveis socials bàsics

 

Conveni per a la gestió i manteniment dels senyals de Garrotxa Cultour

 

g. Aprovar sol·licitar diferents subvencions:

 

Compensacions per càrrecs electes

 

Manteniment del consultori local

 

Inversions en el consultori local

 

Manteniment del Parc de Salut

 

2.8 Autorització XIII Clàssic dels Volcans

 

3. Convalidacions de Decrets i Informacions

 

4. Precs i preguntes

 

La secretària Argelaguer, 5 d’abril de 2017

dscf9946

Ajuntament d´Argelaguer Foto Lejarza: La secretària de l’Ajuntament d’Argelaguer, simpática, guapa i alegre com sempre, encantada de signar el que faci falta.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Barcelona Energia la comercialitzadora d’energia elèctrica pública

Posted by lejarza en 1 abril, 2017

Barcelona Energia la comercialitzadora d’energia elèctrica pública

Argelaguer – Vall del Llierca

El Plenari Municipal de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat el darrer tràmit del procés jurídic i administratiu per crear una comercialitzadora pública d’energia elèctrica, Barcelona Energia. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ja va aprovar, atès que no es van presentar al·legacions durant el termini d’informació pública, la memòria justificativa i l’expedient de l’exercici de l’activitat econòmica en règim de lliure competència que es portarà a terme a través de l’empresa pública Tractament i Selecció de Residus, SA, (TERSA). La mesura ha estat aprovada amb els vots favorables del Govern municipal – BComú i PSC -, GMD, CS, ERC, CUP, i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, i l’abstenció del PP.

El regidor de Presidència, Aigua i Energia, Eloi Badia ha remarcat: “Avui hem fet un pas molt important per anar cap a un canvi de model energètic, tan necessari. Avui conquerim sobirania energètica i donem una eina a tota la ciutadania i al sector energètic perquè siguin motor d’aquesta transició. Donem la benvinguda a Barcelona Energia, l’empresa pública energètica més important de l’estat”.

La posada en marxa de la comercialitzadora d’energia elèctrica respon a la voluntat del Govern Municipal de desenvolupar un paper actiu en el mercat energètic. L’Ajuntament de Barcelona va presentar una Mesura de Govern que planteja el full de ruta per liderar la transició cap a la sobirania energètica de la ciutat, basada en l’augment de la generació renovable local, la reducció del consum de l’energia, l’ús racional de l’energia i la garantia de subministrament, i la consegüent reducció dels gasos d’efecte hivernacle.

Serà l’elèctrica 100% pública més gran de l’Estat i oferirà una energia de proximitat i 100% renovable.

La comercialitzadora d’energia elèctrica vol ser un instrument de promoció i estímul de la generació energètica local i renovable (solar, biomassa, minieòlica,…) tant a nivell d’equipaments municipals (autogeneració – autoconsum) com també per al ciutadà de Barcelona. Serà per tant, una comercialitzadora d’energia verda i local.

La comercialitzadora podrà esdevenir l’agent de mercat dels excedents d’energia que es produeixin en les instal·lacions municipals d’autoconsum. Es treballarà per oferir acords bilaterals per tal d’assegurar la compra de l’energia excedentària a un preu raonable i així evitar la inestabilitat de preus del sector que aquests anys han fet tant de mal al sector.

L’Ajuntament de Barcelona assumirà el paper de gestor energètic per facilitar la generació d’energia per part de la ciutadania, gestionar-ne la producció i garantir el subministrament necessari a totes les persones amb dificultats i/o situació de vulnerabilitat.

La comercialització d’energia elèctrica representa, no només la compra i subministrament d’aquesta, sinó també la incorporació de dos valors afegits molt importants: que l’energia generada sigui renovable i local i que es pugui relacionar, per primera vegada, la generació renovable i local i el consum de la ciutat. És important que la ciutadania conegui els beneficis ambientals, econòmics i socials que representa aquesta oportunitat, així com el paper actiu que pot jugar per assolir aquest repte.

A més, l’Ajuntament oferirà a través de la comercialitzadora serveis energètics integrals: assessoria a la ciutadania, acompanyament i estímul per tal de conèixer els seus consums i projectes energètics tant d’estalvi i eficiència com de generació, facilitar el manteniment i la gestió de les instal·lacions de generació, promoure la rehabilitació energètica, incrementar la cultura energètica,… amb l’objectiu principal de la promoció de l’estalvi energètic, l’eficiència energètica i la generació energètica local.

L’objectiu quantitatiu de la comercialitzadora és subministrar tota l’energia elèctrica que consumeix l’Ajuntament de Barcelona i poder arribar, en una primera fase, a abastir 20.000 llars de la ciutat.

L’Ajuntament s’està plantejant oferir tres tipologies de tarifes: per a ajuntaments, per a petit terciari (client generador i/o client consumidor) i tarifa ciutadada, que a més dels dos tipus de clients anteriors inclouria el client vulnerable donant resposta a l’aplicació de la Llei 24/2015 de pobresa energètica.

El mercat energètic però està regulat i cal complir amb les condicions del mercat i jugar amb els marges disponibles. Cal afegir que el fet de disposar d’una comercialitzadora pública permetrà donar la màxima transparència a la informació disponible del mercat elèctric tant als seus clients com a la ciutadania en general.

La previsió és que la comercialitzadora d’energia elèctrica estarà operativa a l’estiu del 2018. Es preveu que amb la comercialitzadora pública es produirà un estalvi municipal de 500.000 euros l’any.

La línia d'alta tensió de 132 kilovolts Olot-Argelaguer-Serinyà en servei

Bassols Energia, SA “la Tarifa elèctrica” Línia d’alta tensió de 132 kilovolts Olot-Argelaguer-Serinyà

Posted in Uncategorized | 1 Comment »