Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for septiembre 2021

Ajuntament d´Argelaguer eleccio de Jutge de Pau titular i substitut

Posted by lejarza en 1 septiembre, 2021

Ajuntament d´Argelaguer eleccio de Jutge de Pau titular i substitut

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 168 · Núm. edicte 7464 · Data 01-09-2021

EDICTE CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER L’ELECCIÓ DE JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT

De conformitat amb el que es disposa als articles 4, 5, 6, i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau, i atès que properament finalitzarà el termini de quatre anys pel que van ser nomenats els Jutge de Pau titular i substitut, s’anuncia convocatòria de provisió d’aquestes dues places, obrint-se un període de vint dies hàbils, comptadors a partir del següent a la publicació del present edicte en el BOP de Girona i a l’eTauler de l’ajuntament.

Els interessats poden presentar les seves sol·licituds dins del termini, per via telemàtica a traves de la plataforma eTram des de la web municipal, mitjançant instància genèrica.

Les persones interessades en prendre part en el procés selectiu han de complir els següents requisits:

a) Tenir nacionalitat espanyola i ser major d’edat.

b) No estar afectat per cap de les causes d’incapacitat que estableix l’article 303 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.

c) No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat i prohibicions regulades als articles 389 a 397 de la Llei Orgànica del poder judicial.

En cas que no se’n presenti cap el Ple de l’ajuntament procedirà lliurament a la seva elecció.

Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »