Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del pressupost municipal per a l´exercici 2022

Posted by lejarza en 15 diciembre, 2021


Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del pressupost municipal per a l´exercici 2022

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 238 · Núm. edicte 10433 · Data 15-12-2021

Anunci d’aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2022

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 9 de desembre de 2021, el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2022, així com la plantilla de personal que comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i tota la documentació annexa, romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Transcorregut el termini d’informació pública esmentat sense que s’hagin presentat reclamacions, el pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat de prendre cap més acord.

Argelaguer, 9 de desembre de 2021. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: