Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for enero 2015

Associació de Veïns d’Argelaguer (AVA) informació i contacte

Posted by lejarza en 31 enero, 2015

Associació de Veïns d’Argelaguer (AVA) informació i contacte

Àmbit o activitats:

Defensa els interessos generals dels veïns i veïnes, en qualitat d’usuaris i destinataris finals de l’activitat urbanística, cultural, esportiva, educativa, sanitària, d’habitatge social, econòmica i de consum, fomentant les tasques adecuades.

Per aconseguir les seves finalitats, l’Associació realitza les activitats seguents: fets culturals, promou la recuperació de la història del poble, vetllà pel mediambient, per l’activitat urbanística i promocionar el turisme familiar sostenible.

Poden formar part de l’Associació de Veïns d’Argelaguer (AVA), tots els veïns i veïnes que, de manera lliure, tinguin interès en les seves finalitats per millorar el poble d’Argelaguer.

Contacte: Adreça: Major, 26

e-mail: associacioveinsargelaguer@gmail.com

Presidenta: Eva Llansana Benaiges, e-mail: evallansana@gmail.com

Associació de Veïns d’Argelaguer (AVA)

Associació de Veïns d’Argelaguer (AVA)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Les mentides de Giraut, l´anestesista Corominas i/o la manca total d´ètica política

Posted by lejarza en 28 enero, 2015

Les mentides de Giraut, l´anestesista Corominas i/o la manca total d´ètica política

JOSEP M. AMARGANT I CODINA · REPRESENTANT DEL C-SIF A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (La Justícia investiga la Diputació de Girona)

Una dita molt popular a la Castella del segle XVIII, deia que «Para ser mentiroso hay que ser memorioso». I sense anar tan lluny en el temps, a casa nostra encara avui es diu que «és més fàcil enxampar un mentider que a un coix». Sense cap mena de dubte aquesta última és de total aplicació a Joan Giraut.

Cronologia d’algunes de les seves mentides:

Juliol de 2013: Vostè convoca una roda de premsa i m’insta a «que faci públiques les irregularitats que suposadament es produeixen a la Diputació, alhora que declara que no és cert que hi hagués diputats que cobrin o haguessin cobrat de més per assistències no efectuades i per les quals perceben uns emoluments (diners públics) i es va quedar tan ample, tot i la seva edat.

Per què doncs amb data 16 de desembre de 2014 se’ls reclama per escrit diners a tot un seguit de diputats/es per assistències cobrades i no efectuades mitjançant resolució signada per vós mateix quan en l’esmentada roda de premsa digueu que no és cert que cobrin i no hi assisteixin? Qui menteix, vós o jo?

Maig de 2014: Novament convoqueu roda de premsa en la qual manifesteu, i us cito textualment, «La Diputació de Girona fa un control trimestral de les assistències per saber si els diputats poden cobrar». Si tal com digueu hi ha un control trimestral (que no és veritat), com s’explica que hi ha diputats, com per exemple vós mateix, Sr. President, que varen haver de deixar la dedicació exclusiva per tal de poder cobrar per assistències i així anar compensant el que vostès deuen, o com el cas del Sr. Josep M. Corominas, diputat i alcalde d’Olot, que ha consentit que traguessin el diputat Sr. Josep Sala de la Junta de Govern per tal de posar-s’hi ell i cobrar una assistència més. (Recordem que l’assistència té el «mòdic preu» de 1.000 euros) o la creació d’un nou òrgan anomenat Consell de Govern de data de constitució al maig de 2014 i on els seus membres (els qui no tenen dedicació exclusiva) entre ells vostès, cobren també 1.000 euros i així també de nou anar compensant els diners cobrats en concepte de bestreta per assistències no complides? No els sembla del tot immoral el que estan fent?

Sap per què algun diputat de la legislatura actual ha declarat que no havia rebut cap comunicació per escrit respecte a retornar diners cobrats de més? Jo li ho explicaré Sr. President, ja que, si no li falla la memòria, recordarà que en una reunió de diputats de l’equip de govern, quan el vicepresident econòmic ho va posar en coneixement dels reunits, el Sr. Josep M. Corominas es va negar en rodó que hi hagués comunicació escrita, i no és d’estranyar per la quantitat que ell havia de compensar. Del seu tarannà en parlaré més endavant.

Perquè no s’ha dut a terme aquest control trimestral que vostè tan predica i que en l’entrevista en aquest mateix diari va dir que no ho sabia? Es així com compleixen l’acord del Ple de juliol de 2011 votat per unanimitat? Qui havia de dur a terme aquest control? Perquè ho han canviat en el Ple del Pressupost de novembre de 2014 i en comptes de control trimestral ara serà a final de legislatura? Això és sentit de país o política de butxaca (les seves es clar). Volen fer creure als ciutadans que alguns de vostès cobren sense complir les seves obligacions sense saber-ho? Com va gosar negar el que vaig denunciar en diferents ocasions i que ara s’ha convertit en realitat demostrada? Ja ho sap el Sr. Jutge que investiga la Diputació que també està retornant diners de l’anterior legislatura ajuntant-la amb aquesta? Que no els havia d’haver liquidat en acabar l’anterior? Ja ho saben això els diputats als quals hi està reclamant diners i que ja estan passant per caixa? Perquè cobren per assistències el mes d’agost quan no se’n celebra cap i ni tan sols hi ha Ple?

Que no s’ha llegit el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, article 190, on parla clarament dels pagaments de caràcter periòdic o repetitiu i on els perceptors d’aquests fonts queden obligats a justificar l’aplicació de les quantitats percebudes al llarg de l’exercici pressupostari en què l’avançament es va constituir?

Per què no explica públicament per què ha pujat tant la partida d’indemnitzacions de càrrecs electes (és a dir, vostès senyors diputats) i passa de 565.000 € l’any 2014 a 694.000 € aquest any 2015? No deu ser que aquest nou ens que s’han tret de la màniga anomenat Consell de Govern, constituït al maig de 2014, fa pujar més l’esmentada partida al ser de nova creació al percebre per assistència al mateix també 1.000 €, a banda dels 447.319 € per retribucions i assignacions també dels càrrecs electes?

Per què no explica que les retribucions del personal de confiança i/o eventual passa de 918.072 € de l’exercici pressupostari de 2014 a 956.239,64 el 2015 quan alguns d’ells no vénen ni a treballar?

Arribats a aquest punt i deixant per més endavant en el temps altres irregularitats, és del tot esfereïdor veure fins a quin punt la corrupció moral ha niat a la Diputació per part d’alguns polítics.

Sr. Giraut, s’hauria d’haver llegit alhora que aplicat El arte de callar, de l’abat Dinouart escrit al segle XVIII, però també s’ha de tenir en compte que la fascinació humana per la mentida, ja ve de temps pretèrits i no és pas exclusiva únicament seva. De ben segur que quan deixi de ser president algú li aplicarà, igual que a Neró, la «Damnatio Memoriae». Si té un moment entre partides de tennis , escolti La mala reputació de Georges Brassens, en alguna de les seves estrofes només faltaria que hi hagués posat el seu nom.

Capítol a part mereix el Sr. Josep M. Corominas, diputat provincial, alcalde d’Olot i anestesista, alhora que fonamentalista polític, el qual el dret constitucional de poder opinar amb total llibertat li és del tot desconegut, ja que quan es vol escapçar el mateix, hi ha diversos sistemes, i el seu, ha estat pressionar perquè els meus articles no vegin la llum o si més no, almenys censurar la part on vostè hi surt perjudicat. Magnífic exemple de companyerisme polític, el seu.

Sr. Corominas, a mi no m’han de posar a més comissions ni a la Junta de Govern, etc. per tal de posar-me al dia pels diners en concepte de bestreta cobrats per endavant per no haver complert les meves obligacions per les quals els contribuents gironins el paguem. ¿Ja ho saben els olotins tot això i que a més és el polític del món local que més cobra de les comarques gironines, tal com va publicar en el seu moment un mitjà de comunicació? Quan comenta amb companys seus que aquest tema de les assistències el posa a 1.000 devia voler dir que el posa a 42.000. No és estrany doncs que pugui anar canviant de vaixell, però imagino que deu ser perquè vol ser dels primers a arribar a Ítaca des de Roses.

No sap que molts companys seus de la comarca (i fora d’ella) opinen que vostè te un afany desmesurat de poder, doncs diuen que vol ser president de la Diputació, diputat al Parlament i últimament també es decanta per voler presidir l’AMI. No s’ha plantejat també presidir la comunitat de propietaris?

Qui s’ha cregut que és per intentar retallar el meu dret a expressar-me i opinar lliure i públicament?

Vostè seria un magnífic alcalde del castrisme ja que podria actuar de la forma que ho ha fet al GRANMA, diari oficial del partit comunista sense cap tipus de problema. Encara no sap que la censura va morir un llunyà novembre de 1975? És que encara ha quedat ancorat al No-Do? Miri, si vol un bon consell, s’apunti a classes del que representa la llibertat d’expressió, pilar fonamental de tot Estat democràtic, matèria en la qual suspèn rotundament per la seva forma d’actuar i sobretot no falti a cap de les reunions corporatives així a final de legislatura la seva regularització econòmica serà menys dolorosa.

I la Sindicatura de Comptes? Bé gràcies, anar demanant temes de personal i en canvi no investiguen els càrrecs de confiança d’Unió que segueixen sense venir a treballar, els càrrecs electes i els seus emoluments per assistències, la creació de nous ens per cobrar més mentre la crisi segueix colpejant els gironins, altres històries corporatives i l’escàndol que representa tot el que està passant a la Diputació de Girona.

Fins aviat Sr. President i que Déu us segueixi guardant molts anys (això sí sense faltar tant a la veritat).

Capítol a part mereix el Sr. Josep M. Corominas(CiU), diputat provincial, alcalde d’Olot i anestesista, alhora que fonamentalista polític (Argelaguer - Garrotxa)

Capítol a part mereix el Sr. Josep M. Corominas(CiU), diputat provincial, alcalde d’Olot i anestesista, alhora que fonamentalista polític
(Argelaguer – Garrotxa)

Posted in Uncategorized | 30 Comments »

Tortellà manté tancada la llar d’infants

Posted by lejarza en 26 enero, 2015

Tortellà manté tancada la llar d’infants

Ramon Estéban

Aquest any l’Ajuntament tampoc la podrà estrenar, per falta de recursos

Un any més, Tortellà no farà servir l’edifici de la llar d’infants municipal per a la funció per a la qual va ser construït.

En els pressupostos del 2015, aprovats recentment, no s’hi destina cap partida perquè obrir el centre implicaria una despesa que el consistori no es pot permetre.

L’equip de govern (independents vinculats al PSC) calcula que serien cap a 40.000 euros anuals, aproximadament el 8% del pressupost municipal.

L’alcalde, Joaquim Pagès, explica que en el moment de projectar-la la Generalitat subvencionava el servei amb 1.800 euros anuals per criatura, una quantitat que a hores d’ara és menys de la meitat. “Pensem que hi ha prou demanda, però no volem endeutar-nos, en uns moments en què no hi ha diners a cap administració”, justifica l’alcalde, capficat per tenir sempre un Ajuntament sanejat des del punt de vista financer.

De fet, ho està aconseguint: l’índex d’endeutament és del 7,5 % i, si no hi ha entrebancs, aquest any es rebaixarà a pràcticament zero.

La construcció de la llar d’infants –un edifici d’un sol nivell, situat als afores del nucli– es va acabar la primavera del 2012. Va costar 424.000 euros, aportats pel pla d’obres i serveis, el Departament d’Ensenyament, la Diputació de Girona i el mateix Ajuntament.

Mentre no es decideixen a posar-hi mainada, aprofiten les instal·lacions per a altres usos: cursets, tallers o per als preparatius de la cavalcada de Reis, com ha passat aquestes festes.

El nou pressupost de Tortellà puja a 626.000 euros, una xifra similar a la del 2014. El seu destí serà, fonamentalment, el manteniment dels serveis i equipaments municipals.

Per a inversions es reserven 15.000 euros per canviar els tancaments de les finestres de l’escola.

Foto: Tortellà Ajuntament (by Lejarza)

Tortellà Ajuntament (by Lejarza)

Tortellà Ajuntament (by Lejarza)

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

Al Centre Cívic de Riudaura el vent s’emporta la teulada del “ruïnós” edifici del despatx d’RCR-Arquitectes-Olot

Posted by lejarza en 26 enero, 2015

Al Centre Cívic de Riudaura el vent s’emporta la teulada del “ruïnós” edifici del despatx d’RCR-Arquitectes-Olot

Argelaguer – Vall del Llierca

Amb unes quantes hores de retard respecte a les previsions meteorològiques, finalment el vent va arribar ahir amb ratxes que van rondar els 100 km/h i que van deixar com a incidències més destacades el despreniment de la coberta del Centre Cívic de Riudaura

Un dels incidents més destacats es va produir a Riudaura quan va desprendre’s una planxa metàl·lica de la teulada del Centre Cívic, sense deixar ferits. Quatre dotacions dels Bombers es van desplaçar fins al lloc dels fets per enretirar l’element que va caure i fixar aquelles parts que no s’havien desprès. L’avís el va donar una veïna de l’edifici poc abans de quarts de deu del matí.

El petit poble de Riudaura (Garrotxa) té un centre cívic polivalent de disseny que duu 10 anys tancat.

És un edifici singular, de belles geometries, en el qual s’entrellacen planxes de metall i parets de cristall. El seu estil, una espècie de modernisme cutré neorural, crida l’atenció del visitant, que s`atura a contemplar-lo. Una admiració que no és compartida per la majoria dels 400 veïns del poble, farts de la inseguretat i els problemes que ha causat la polèmica construcció.

Sobre el terreny, la “prestigiosa” obra de Riudaura és una altre cosa i ja al 2003 es va haver de tancar per insalubre i insegur.

Fa un temps, ja una placa de ferro de tres metres de llarg per un metre d’ample es va desprendre del sostre i va anar d’un pèl que no aixafa quatre nens que jugaven a pilota en un passadís exterior que paradoxalment acull un desfibril·lador.

El cas ha tornat a encendre la ira dels veïns de Riudaura contra el centre cívic polivalent que “no ha servit mai per a res” i contra els seus arquitectes, Aranda, Pigem i Vilalta del despatx d’RCR-Arquitectes-Olot “que devien pensar en guanyar premis però no en fer res útil ni segur”.

El Centre Cívic polivalent es va estrenar al febrer de l´any 1999 i va ser inaugurat a so de bombo i platerets per Pere Macias Arau de CiU-Olot, llavors “conseller” de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya substituint a Artur Mas Gabarro (PTOP) – avui president de la Generalitat de Catalunya – i autor del llibre “La Gran Bacanal” escrit conjuntament amb la periodista Gemma Aguilera.

L’edifici va costar més de 90 milions de les antigues pessetes, uns 541.000 €uros, han passat més de deu anys des del lliurament de l’obra i l’Ajuntament no pot demanar danys i perjudicis als redactors del projecte, RCR Arquitectes d´Olot, ni a l’empresa constructora.

A més, s’han invertit 250.00 €uros per arreglar la plaça Tiradors, perquè el terreny cedia, i un espai inferior com a sala provisional que tampoc no té les condicions que hauria de tenir.

Foto: El polivalent d´Argelaguer de CiU_ERC porta el mateix cami que el Centre Cívic de Riudaura (by Lejarza)

El polivalent d´Argelaguer de CiU_ERC porta el mateix cami que el Centre Cívic de Riudaura (by Lejarza)

El polivalent d´Argelaguer de CiU_ERC porta el mateix cami que el Centre Cívic de Riudaura (by Lejarza)

Posted in Uncategorized | 7 Comments »

Diputació de Girona calendari fiscal de l¨Ajuntament d´Argelaguer de l’exercici any 2015

Posted by lejarza en 26 enero, 2015

Diputació de Girona calendari fiscal de l¨Ajuntament d´Argelaguer de l’exercici any 2015

Vall del Llierca, Argelaguer – Girona

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 16 – 26 de gener de 2015 Núm. 714

XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)

Edicte d’exposició pública del calendari fiscal de l’exercici 2015

Mitjançant el present edicte, i de conformitat amb l’article 18 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic de XALOC, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres obligats al pagament que mitjançant resolució de gerència de 20 de gener de 2015 s’han aprovat els terminis de cobrament en període voluntari corresponents a l’exercici 2014 dels Ajuntaments que han delegat les funcions de gestió i recaptació tributària a XALOC, i que s’indiquen al detall annex.

D’acord amb l’article 107 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, l’exposició pública del Calendari fiscal es considera un acte tràmit no qualificat, contra el qual no és possible la interposició de cap recurs administratiu. LLOCS I MITJANS DE PAGAMENT a les oficines de les següents entitats col·laboradores: Caixa d’estalvis i Pensions de Barcelona, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caixa Catalunya, Caixa Sabadell, Caixa Laietana, Caixa Manresa, Caixa Penedés, Caja Duero, Caja Madrid, Ibercaja, Bancaja, Banco Popular, Banco Pastor, Banco Santander, BBVA, presentant el tríptic que rebreu al vostre domicili.

El pagament es podrà efectuar amb diners de curs legal o xec nominatiu a favor de XALOC. Així mateix, es podrà pagar mitjançant el document tramès als subjectes passius, proveït de codi de barres o bé ordenant el càrrec en compte bancari. Igualment, l’oficina virtual de XALOC facilitarà la realització dels pagaments per Internet. PERÍODE EXECUTIU Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i les costes que es produeixin de conformitat amb allò que es disposa a la Llei 58/2008, general tributària.

INFORMACIÓ I CONSULTES: Per qualsevol aclariment adreceu-vos a l’oficina central de XALOC: a Girona, C/ Sant Francesc, 29-1a. Telèfon 872081791 – Fax 972205822. Horari: de dilluns a divendres 8,00h.a 15,00h. Girona, 20 de gener de 2015 La directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació Per absència, l’adjunta a Gerència Carmen Gallego Marín

ANNEX:

ARGELAGUER: IAE 1 SETEMBRE 31 OCTUBRE – IBIR 1 MAIG 30 JUNY – IBIU 1 MAIG 30 JUNY – IVTM 15 MARÇ 15 MAIG – TAXCEM 1 MAIG 30 JUNY – TAXESC 1 MARÇ 30 ABRIL

Ajuntament d´Argelaguer  Vall de Llierca - Garrotxa

Ajuntament d´Argelaguer Vall de Llierca – Garrotxa

Posted in Uncategorized | 4 Comments »

Eleccions Municipals any 2015 a la comarca de la Garrotxa

Posted by lejarza en 24 enero, 2015

Eleccions Municipals any 2015 a la comarca de la Garrotxa

Argelaguer – Vall del Llierca

Lluís Guinó de Besalú (CiU-Olot), Josep Companys de Santa Pau (ERC-Olot), Ferran Puig de Sant Jaume de Llierca (ERC-Olot), Santi Reixach de Vall de Bianya (CiU-Olot), Joan Espona de Sant Joan les Fonts (CiU-Olot) i Eduard Llorà de Les Planes (CiU-Olot) són alguns dels actuals alcaldes que tornaran a estar als cartells electorals de les properes municipals.


Són alguns dels alcaldables que han fet pública la voluntat de continuar. De moment, l’única coneguda que ha confirmat que no estarà al capdavant de cap llista és Eulàlia Massana l’alcaldessa de Riudaura per ERC-Olot.


De moment, no han transcendit gaire més novetats referents a la preparació de les municipals. Només se sap que ERC-Olot treballa per fer llistes a Besalú i Sant Joan les Fonts, localitats amb llista única de CiU-Olot a les passades municipals.

A Sant Joan hi ha una llista de la CUP-Olot quasi confirmada i Plataforma per Catalunya (PxC-Olot) ha indicat que hi presentarà candidatura. Així doncs d’una sola candidatura el 2011 poden haver-n’hi quatre.

A Argelaguer, no ha transcendit cap novetat referent a si l’actual alcalde i conseller d’Ordenació del Territori del Consell Comarcal de la Garrotxa, Josep Dorca Serrat de CiU-Olot, si es prepara per les eleccions municipals de maig, ni si serà rellevat per Xavier Quintana Ricart.


A l’altra extrem de la comarca, a les Planes d’Hostoles, Josep Soler (Independents per les Planes-PM) ha indicat que no sap si el grup tornarà a repetir. el Grup d’Unitat Planenca l’altra formació a l’oposició ha confirmat que no es presentarà. Concepció Usan (Grup Unitat Planenca) va matisar a Ràdio les Planes que potser es presentaran amb un partit.

A Sant Jaume de Llierca va transcendir una de les primeres novetats confirmades de la preparació de les candidatures. Jordi Cargol serà el candidat de CiU-Olot a Sant Jaume de Llierca, rellevarà Sònia Juanola, la qual va anar al davant al 2011 en plena efervescència de la polèmica de la planta de triatge.

Els fantasmes del Consell Comarcal de la Garrotxa ¡El gobierno hará lo que tiene que hacer! Alcalde d’Argelaguer, Josep Dorca Serrat Ordenació del Territori, Mobilitat i Seguretat Pública del Consell Comarcal de la Garrotxa (by lejarza)

Els fantasmes del Consell Comarcal de la Garrotxa
¡El gobierno hará lo que tiene que hacer!
Alcalde d’Argelaguer, Josep Dorca Serrat Ordenació del Territori, Mobilitat i Seguretat Pública del Consell Comarcal de la Garrotxa (by lejarza)

Posted in Uncategorized | 87 Comments »

Jordi Cargol serà el candidat a les eleccions municipals per CiU-Olot a l´Ajuntament de Sant Jaume de Llierca

Posted by lejarza en 24 enero, 2015

A Argelaguer, no ha transcendit cap novetat referent a si l’actual alcalde i conseller d’Ordenació del Territori del Consell Comarcal de la Garrotxa, Josep Dorca Serrat de CiU-Olot, si es prepara per les eleccions municipals de maig.

Argelaguer – Vall del Llierca

Va transcendir una de les primeres novetats confirmades de la preparació de les candidatures municipals a la Vall del Llierca. Jordi Cargol serà el candidat de CiU-Olot al municipi de Sant Jaume de Llierca.

Des de fa 4 anys forma part del grup de CiU-Olot a l’oposició. Rellevarà Sònia Juanola, la qual va anar al davant al 2011 en plena efervescència de la polèmica de la planta de triatge a Can Coma de Baix al riu Fluvià.


El cap de llista convergent ha avançat que la llista de CiU-Olot estarà formada per persones joves, vinculades amb diferents entitats del poble i amb ganes de tirar endavant el projecte de CiU-Olot per Sant Jaume de Llierca.

Jordi Cargol ha manifestat que el proper mandat 2015 serà apassionant, presenta propostes sobre la reducció d’impostos municipals.

A Argelaguer, no ha transcendit cap novetat referent a si l’actual alcalde i conseller d’Ordenació del Territori del Consell Comarcal de la Garrotxa, Josep Dorca Serrat de CiU-Olot, si es prepara per les eleccions municipals de maig.

Xavier Quintana Ricart del Govern Municipal de l´Ajuntament CiU-ERC  ¡¡Enderroc Ja Dignifiquem la plaça!! de la Generalitat de Catalunya

Xavier Quintana Ricart del Govern Municipal de l´Ajuntament CiU-ERC ¡¡Enderroc Ja Dignifiquem la plaça!! de la Generalitat de Catalunya

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Millora econòmica?

Posted by lejarza en 23 enero, 2015

Millora econòmica?

Antoni Boixadós Bisbal, Montagut i Oix (Garrotxa)

L’FMI fa una anàlisi d’allò més triomfal sobre l’estat de l’economia espanyola, i un alt funcionari del Ministeri d’Hisenda se’n vanta tot estarrufat («El Govern espanyol reivindica les seves reformes amb l’anàlisi de l’FMI», La Vanguardia Economia, 21/I/2015).

El mateix dia, però, segons les previsions de l’Organització Internacional del Treball, ens assabentem que l’atur es mantindrà en un esgarrifós 21,5% fins al 2019, com a mínim («Més d’un 21% d’atur al final de la dècada», Economia, 21/I/2015).

Preguntat sobre aquesta funesta notícia, l’esmentat alt funcionari respon que les previsions només són això: previsions. Jo ja sé que la suposada bona marxa de l’economia espanyola no significarà cap millora palpable per a la majoria dels súbdits d’aquest regne, només per als que ja s’han enriquit prou durant aquests anys nefastos, però l’actitud cínica d’alguns polítics i funcionaris d’aquest Govern encara ho fa tot plegat més fastigosament evident. I tot això, per acabar-ho d’adobar, el dia que sabem que el senyor Bárcenas podrà sortir de la presó si paga la mòdica quantitat de 200.000 euros («Bárcenas s’acosta a la llibertat i agita la batalla preelectoral», Política, 21/I/2015). És que n’hi ha per fugir d’Espanya.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Diputació de Girona subvencio a l¨Ajuntament d´Argelaguer per la “Canonada per sobreeixidor a la xarxa de sanejament” carrer de la Roda Import 20.176€

Posted by lejarza en 23 enero, 2015

Diputació de Girona subvencio a l¨Ajuntament d´Argelaguer per la “Canonada per sobreeixidor a la xarxa de sanejament” carrer de la Roda Import 20.176€

Vall del Llierca, Argelaguer – Girona

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 15 – 23 de gener de 2015 Núm. 711

Diputació de Girona Secretaria General

Edicte d’informació pública de la relació d’ajuts i subvencions corresponents al segon semestre de l’exercici de 2014

En execució del que estableix l’article 25 de l’Ordenança General de Subvencions d’aquesta Diputació, es fa pública la relació d’ajuts i subvencions en les modalitats i períodes que s’indiquen a continuació, segons acords de la Junta de Govern i Ple de

la Diputació de Girona corresponents al segon semestre de l’exercici de 2014.

Annex I. SUBVENCIONS. Període: 2n. semestre de 2014 Annex II. CONVENIS. Període: 2n. semestre de 2014

Girona, 20 de gener de 2015 Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general

Annex I. SUBVENCIONS. COOPERACIÓ LOCAL, CULTURAL I D’ACCIÓ SOCIAL Centre gestor: Assistència i Cooperació als Municipis Pla Especial d’Inversions Sostenibles Aplicació pressupostària: 200/942/76200 Aprovació: Junta de Govern 22/7/14

Ajuntament Argelaguer Exp. AC/11631 Concepte Canonada per sobreeixidor a la xarxa de sanejament Import 20.176,00€.

Altres subvencions Comarca de la Garrotxa:

AC/11640 Besalú Fase adequació zona aparcament entrada Besalú 21.849,92€

AC/11639 Beuda Implantació d’un mòdul de serveis de promoció turística del municipi de Beuda. 20.176,00€

AC/11665 Castellfollit de la Roca Construcció escala exterior plaça Sant Roc 20.176,00€

AC/11719 Maià de Montcal Implantació d’un sistema de telegestió a l’abastament d’aigua potable del municipi de Maià de Montcal 13.715,90€

AC/11726 Montagut i Oix Arranjament de l’entorn de les zones de contenidors i substitució de contenidors de residus 3.734,75€

AC/11729 Olot Projecte urbanització del c. Verge de Núria 60.000,00€

AC/11745 Planes d’Hostoles, les Sanejament del Carrer del Torrent 20.176,00€

AC/11752 Preses, les Adequació de la coberta de la casa consistorial 20.176,00€

AC/11762 Riudaura Instal·lació d’equip de filtratge al dipòsit de Riudaura 20.000,00€

AC/11767 Sales de Llierca Adquisició de terrenys per situar el punt de recollida municipal d’escombraries 11.250,00€

AC/11770 Sant Aniol de Finestres Arranjament de la carretera de les Carreres 19.928,83€

AC/11774 Sant Feliu de Pallerols Urbanització de la vorera nord del carrer de l’Estació 20.176,00€

AC/11775 Sant Ferriol Pavimentació de diversos trams en els camins del Santuari, de Gircós i de Cabratosa 20.176,00€

AC/11778 Sant Jaume de Llierca Senyalització orientativa i viària 13.197,78€

AC/11796 Santa Pau Projecte executiu de la instal·lació d’una xarxa de calor amb una caldera de biomassa per als edificis públics de l’escola 20.176,00€

AC/11811 Tortellà Pavimentació del camí de la Quintana 13.950,00€

AC/11819 Vall d’en Bas, la Projecte d’Urbanització del nucli antic de sant esteve d’en Bas (Fase III) 25.482,00 €

AC/11820 Vall de Bianya, la Projecte d’arranjament del camí que uneix la carretera N-260 amb el camí de Capsec 20.176,00€

AC/11625 Albanyà Reparar les baranes laterals i el paviment del pont anomenat del Bertran 9.852,00€

AC/11719 Maià de Montcal Arranjament i millora de camins veïnals a Maià de Montcal 6.460,10€

AC/11726 Montagut i Oix Arranjament i millora de camins veïnals del municipi 13.957,17€

AC/11729 Olot Projecte millora àrea pistes esportives zona del Parc de Malatosquer 26.829,63€

AC/11767 Sales de Llierca Inversió en millora de ferm de camins municipals 8.926,00€

AC/11778 Sant Jaume de Llierca Millora enllumenat públic Polígons 6.978,22€

AC/11625 Albanyà Obres tram del camí de la font dels Aigols i el Pla de Perer 5.333,00€

AC/11729 Olot Projecte condicionament millora de lAv. Països Catalans 150.409,80€

AC/11811 Tortellà Sanejament i distribució d’aigües al c/Olot, c/Ciutadella , Plaça Mercat i camí dels horts de Vinyot 4.492,85€

AC/11729 Olot Projecte urbanització prolongació del c. Artigues Roges 65.638,57€

Llars d’Infants de Titularitat Municipal Aplicació pressupostària: 200/169/46200 Aprovació: Junta de Govern 21/10/14

AC/11993 Besalú El Petit Comte Import 2014 24.098,36€ Import 2015 18.776,64€

AC/12011 Castellfollit de la Roca Castellet Import 2014 12.786,89€ Import 2015 9.963,11€

AC/12051 Olot La Gredera del Morrot Import 2014 36.393,44€ Import 2015 28.356,56€

AC/12052 Olot Les Fonts Import 2014 43.278,69€ Import 2015 33.721,31€

AC/12053 Olot Sant Pere Màrtir Import 2014 18.196,72€ Import 2014 14.178,28€

AC/12062 Planes d’Hostoles, les El Melic Import 2014 13.770,49€ Import 2014 10.729,51€

AC/12065 Preses, les Llar d’infants de Les Preses Import 2014 28.032,79€ Import 2015 21.842,2€

AC/12079 Sant Feliu de Pallerols Petits Pescallunes Import 2014 19.672,13€ Import 2015 15.327,87€

AC/12082 Sant Jaume de Llierca El Petit Lledoner Import 2014 11.803,28€ Import 2015 9.196,72€

AC/12084 Sant Joan les Fonts El Niu Import 2014 24.590,16€ Import 2015 19.159,84€

AC/12092 Santa Pau Llar d’infants Joan Maragall Import 2014 14.262,30€ Import 2015 11.112,70€

AC/12101 Vall de Bianya, la 3 Vocals – La Canya Import 2014 20.163,93€ Import 2015 15.711,07€

AC/12102 Vall d’en Bas, la Llar infants de Sant Esteve d’en Bas “Els Gínjols” Import 2014 26.065,57€ Import 2015 20.309,43€

Pla Especial d’Inversions Sostenibles any 2014 Aplicació pressupostària: 200/942/76200 Aprovació: Junta de Govern 09/09/2014

AC/11722 Mieres Adequació de parcs, jardins i canonada subministrament d’aigua al sector Can Griver 20.116,00€

ES/14949 Olot Programes de promoció esportiva i foment de l’activitat física 13/14 11.280,00€

Xarxa de Museus locals de Catalunya-Girona Aplicació pressupostària: 230/333/46202 – 230/333/48000 Aprovació: Junta de Govern 22/7/2014

EC/25878 Museu Comarcal de la Garrotxa 26.185,00€

EC/25877 Museu dels Sants Olot 22.129,58€

Fons documental 2014 Aplicació pressupostària: 231/332/22199 Aprovació: Junta de Govern

22/07/14

Olot 8.176,99€

Centre gestor: Monuments Aplicació pressupostària: 240/336/78904

RM/1178 Consorci de l’Alta Garrotxa Adequació forjats antiga rectoria de Sant Aniol d’Aguja 25.017,83€ Aprovació Junta de Govern 21/10/14

Centre gestor: Acció Social Aplicacions pressupostàries: 250/232/46200 – 250/232/48000 Aprovació: Junta de Govern 22/7/14

SC/3019 Besalú Projecte d’acció social de Besalú 4.500,00€

SC/3095 Maià de Montcal Accions socials a persones grans i vulnerables 4.200,00€

SC/3139 Olot Lluitem contra l’exclusió des de la participació social 4.200,00€

SC/3155 Fundació Privada Serveis Assistencials La Garrotxa Millora Servei Llar-Residencia La Fageda 3.000,00€

RÈGIM ECONÒMIC I NOVES TECNOLOGIES Centre gestor: Promoció Econòmica Aplicació pressupostària: 305/430/48001

PG/1064 Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nordoriental de Catalunya Implantació de la RSE a lles empreses del territori beneficiaries d’un ajut Leader 20.000,00€ Junta de Govern 1/07/14

ACCIÓ TERRITORIAL Centre gestor: Medi Ambient

MA/8329 Consorci de Alta Garrotxa Projecte per a la conservació i millora d’hàbitats a l’Alta Garrotxa 40.000,00€ Aprovació 21/10/14

MA/8936 Consorci Salines-Bassegoda Millora d’espais naturals 19.502,26€ Aprovació 2/12/14

Annex II. CONVENIS. PRESIDÈNCIA Centre gestor: Presidència

Aplicació pressupostària: 110/951/77000 Aprovació: Junta de Govern 16/12/2014

CN/3237 Televisió d’Olot SL d’imatges Digitalització de l’arxiu 2014-10.000,00€

2015-10.000,00€

COOPERACIÓ LOCAL, CULTURAL I D’ACCIÓ SOCIAL Centre gestor: Assistència i Cooperació als Municipis Convenis per a la prestació de serveis d’assistència administrativa, econòmica i tècnica Aplicació pressupostària: 200/169/46500 Aprovació: Junta de Govern 1/7/2014

Consell Comarcal de la Garrotxa CN/3073 La Garrotxa 481.977,56€

Aplicació pressupostària: 200/934/82010 Aprovació: Ple 18/11/14

CN/3235 Generalitat de Catalunya Desenvolupament del Pla extraordinari d’Assistència Financera Comarcal 5.143.547,72€

Aplicació pressupostària: 210/341/48005 Aprovació: Junta de Govern 22-7-14

CN/3127 Club Natació Olot Foment de la pràctica esportiva de la natació 15.000,00€

Aplicació pressupostària: 230/330/48901

CN/963 Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny de les Preses Festival ESDANSA 2014 32è Festival Internacional de Música i Dansa 20.900,00€ Junta de Govern 9-9-14

ACCIÓ TERRITORIAL Centre gestor: Medi Ambient Aplicació pressupostària: 400/419/46700

CN/3255 Consorci de Medi Ambient i Salut pública de la Garrotxa Redacció dels plànols de delimitació 4.200,00€ Junta de Govern 2-12-14

Aplicació pressupostària: 400/150/22706 Aprovació:Junta de Govern 2-12-14

CN/3261 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (Generalitat de Catalunya) Actualització de la Cartografia topogràfica digital 1:1000 3D nuclis urbans dels municipis de les comarques de Girona 50.000,00€

Posted in Uncategorized | 4 Comments »

L’alcalde de CiU de Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa) al Jutjat d’instrucció número 1 d´Olot

Posted by lejarza en 22 enero, 2015

L’alcalde de CiU de Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa) al Jutjat d’instrucció número 1 d´Olot

L’alcalde de Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa), el primer tinent d’alcalde, el secretari municipal i dos arquitectes estan imputats per delictes de prevaricació, tràfic d’influències, falsedat documental i frau.

La titular del Jutjat d’instrucció número 1 d’Olot ha obert una investigació arran d’una querella i els ha citat a declarar el proper 30 de gener perquè considera que els fets denunciats poden ser delictius.

La querella enumera diferents suposades irregularitats dels darrers tres anys, entre les quals hi ha unes polèmiques obres d’urbanització del Pla de Bastons.

El Jutjat d’instrucció número 1 d’Olot ha dictat una interlocutòria per obrir diligències per suposades “infraccions penals” a Sant Feliu de Pallerols. L’origen de la investigació judicial és una querella dirigida contra l’alcalde, Joan Casas, el primer tinent d’alcalde, Fèlix Castanyer, el secretari municipal i dos arquitectes per diverses irregularitats que, segons denuncien, s’haurien produït en els darrers tres anys.

Entre les presumptes irregularitats hi ha una obres que ja van aixecar polèmica: les d’urbanització del Pla de Bastons. L’oposició al consistori, Units per Sant Feliu, va denunciar que algunes certificacions no es corresponien amb la realitat, que les obres s’havien adjudicat sense concurs públic i també assegurava que hi havia hagut sobrecostos injustificats.

La jutgessa ha incoat diligències contra els cinc homes per delictes de prevaricació, tràfic d’influències, falsedat documental i frau i els ha citat a declarar com a imputats el pròxim dia 30 de gener, a partir de les deu del matí.

http://www.elgarrotxi.cat/imputat-lalcalde-de-sant-feliu-de-pallerols-joan-casas-per-prevaricacio-trafic-dinfluencies-i-frau/

Posted in Uncategorized | 56 Comments »