Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for julio 2020

Ajuntament d´Argelaguer construcció d’una granja de gallines de posta tipus camperes a la finca “Can Soler”

Posted by lejarza en 9 julio, 2020

Ajuntament d´Argelaguer construcció d’una granja de gallines de posta tipus camperes a la finca “Can Soler”

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 131 · Núm. edicte 4503 · Data 09-07-2020

Edicte d’informació pública de la sol·licitud de construcció d’una granja de gallines de posta tipus camperes a la finca “Can Soler” d’Argelaguer

Ref: X2019000311

Aquest Ajuntament està tramitant l’expedient per la construcció d’una granja de gallines de posta tipus camperes a la finca “Can Soler” que promou Jordi Bramont Llobet.

A la vista de l’article 49.3 del TRLUC en relació amb l’article 58 del RPLU, es sotmet l’expedient a informació pública pel termini de vint dies mitjançant la publicació en el BOP, en el tauler d’anuncis i en el tauler d’edictes electrònic.

Qualsevol interessat pot consultar l’expedient a les oficines municipals, en horari d’atenció públic, i presentar les al·legacions que estimi oportunes.

Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Argelaguer, a la data de la signatura

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »