Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for abril 2012

L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) demana que el Consell Comarcal de la Garrotxa tingui en compte les alternatives al centre de triatge de can Coma de Baix a San Jaume de Llierca

Posted by lejarza en 26 abril, 2012

Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona: L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) demana que el Consell Comarcal de la Garrotxa tingui en compte les alternatives al centre de triatge de can Coma de Baix a San Jaume de Llierca.-L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) demana que el Consell Comarcal de la Garrotxa tingui en compte les alternatives a la previsió d’ubicar el centre de triatge a la zona de can Coma de Baix a San Jaume de Llierca (Vall del Llierca). Consideren que la ubicació en sòl no urbanitzable suposa l’ampliació pràctica dels polígons Politger-nord i Politger-sud. Apunten que la ubicació en sòl no urbanitzable va en contra del Pla Territorial de les Comarques de Girona.
L’Associació vol que es valori la possibilitat de plantejar una alternativa que comprengui part de les solucions que situen el centre dintre dels límits del polígon. Exposen el desig d’obtenir una comparació que tingui en compte alternatives que incorporin l’anàlisi de la qualitat paisatgística i els usos presents de les vores del Fluvià. L’entitat vol obtenir un estudi de la producció d’olors de la planta. Segons ells, l’examen ha de tenir en compte la posició de les zones d’emmagatzematge exteriors i els lixiviats.
Els naturalistes van presentar al·legacions a l’aprovació amb caràcter inicial el Pla Especial Urbanístic del Centre de Gestió de Residus. Això no obstant indiquen que no van ser tingudes en consideració pel Consell. Ara, aconsellen al Departament de Territori i Sostenibilitat que els tingui en compte el text de les demandes.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments »

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca nomenament alcaldessa accidental a Clara Bayona Lucena 1a tinent d’alcalde

Posted by lejarza en 25 abril, 2012

Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona: Ajuntament de Sant Jaume de Llierca nomenament alcaldessa accidental a Clara Bayona Lucena 1a tinent d’alcalde.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 80 – 25 de abril de 2012 Núm. 4603 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (Girona).
Anunci sobre delegació de funcions de l’Alcaldia.
Per aquesta Alcaldia s’ha dictat el decret núm. 8/2012, de 16 d’abril, la part dispositiva del qual conté la següent resolució: “DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 8/2012
De conformitat amb el que preveuen els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i concordants del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), i d’acord amb els nomenaments efectuats per aquesta alcaldia, mitjançant Decret núm. 15/2011, de 14 de juny.
RESOLC: PRIMER. Disposar que davant la impossibilitat d’exercir plenament les funcions d’alcalde en el període comprés entre els dies 16 i 28 d’abril de 2012, ambdós inclosos, per raó de paternitat pel naixement d’una filla, es faci càrrec de les corresponents funcions de l’alcaldia com alcaldessa accidental la 1a tinent d’alcalde, senyora CLARA BAYONA LUCENA o, en el cas d’absència o impediment d’aquesta, la 2a tinent d’alcalde, senyora ROSÓ DOMÈNECH FERRER, en els termes que preveu l’article 47 del ROF, sens perjudici
de la reassumpció de funcions en el cas de reincorporació anticipada. SEGON. Traslladar la present resolució a les interessades i als grups polítics municipals, i procedir a la seva publicació en el BOP i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
La qual cosa es fa pública en compliment del que disposen els articles 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i 44.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Sant Jaume de Llierca, 16 d’abril de 2012 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments »

Omplir els calaixos, per a què i qui, senyor Mas?

Posted by lejarza en 22 abril, 2012

Joan Garcia: Omplir els calaixos, per a què i qui, senyor Mas?.-El Sr. Artur Mas ha demanat un esforç als catalans per «omplir els calaixos» de la Generalitat. M´ha sorprès que un estirabot d´aquesta magnitud hagi passat desapercebut a la premsa catalana. Bé, la sorpresa és relativa perquè estem en un país dominat pel pensament governamental. El que més m´ha indignat és el que hem sabut ­després. El Sr. Mas va dir aquestes paraules a Campllong, instants després que hagués aterrat a Riudellots amb un helicòpter. Es veu que el Molt Honorable es trobava a Llívia en una estada privada i no ­volia fer tard. Ho paguem entre tots.
Hem d´«omplir els calaixos» de la Generalitat perquè el Sr. Mas pugui viatjar amb helicòpter perquè es veu que s´ha quedat adormit? Doncs, amb mi que no hi comptin. Jo ja sé a on van els meus diners: a les butxaques d´en Millet, a se­nyors i partits que s´aprofiten dels fons ocupacionals, a col·locar amics, coneguts i saludats en càrrecs ­públics, a assessors de la Generalitat i la Diputació, a pagar informes ben remunerats com els del ­número dos de Cultura, Sr. Solà; a factures de l´empresa del Sr. Matas; a mantenir un pou sense fons de TV3 només per fer-se propaganda i autobombo, etcètera, etcètera.
Sr. Mas, amb tot això i molt més, s´ha de tenir molta cara per demanar als catalans, i molt més en aquests moments quan la majoria de famílies no gaudeixen dels ­privilegis dels polítics, «omplir els calaixos» de la Generalitat. Poden seguir intentant enganyar amb la propaganda de TV3 i els mitjans de comunicació afins –la majoria dels que existeixen a Catalunya–, però no tots els catalans som babaus.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments »

No hi ha mal que per bé no vingui

Posted by lejarza en 19 abril, 2012

Enric Mestres Girbal: No hi ha mal que per bé no vingui.-La relliscada del Rei en sortir del llit (diuen que va ser a les 3 de la matinada) ha caigut sobre els polítics espanyols (catalans inclosos) com la pluja més esperada. Mare de Déu, quina sort, les nostres animalades quedaran en un segon pla i tindrem la plebs contenta i entretinguda.
Aquí, a casa nostra, malgrat que la majoria de ciutadans estan fins més amunt del barret de les diputacions i dels consells, i malgrat que l´inefable Mas va dir que el ­Govern català miraria de suprimir-ho, els seus responsables fan mans i mànigues per mantenir-ho, no m´estranya, ja que és una bona bicoca i ben remunerada. Per cert, he llegit que el president del Govern espanyol cobra 78.000€ i el president de la Diputació 132.000€; em sorprèn, però com que aquest país «is different» i una simple diputada provincial cobra 4.000 € mensuals, doncs fa pensar. Ai cony, si que en dóna de joc, el ­Borbó… Fins i tot els d´ERC i els comunistes d´IC treuen pit i demanen que plegui, que ara els toca a ells tocar les pelleringues.
Però tornem al principi. Ens havien dit que minvarien les subvencions i suprimirien moltes d´aquestes agències que acumulen els protegits del règim. Tampoc ho fan. I si comptem els parlamentaris? 135 homes i dones que gandulegen amunt i avall, ­cobrant de la mamella grossa, voltats de ­secretàries i assessors, mentre, cóm si fossin xais, fan que sí a les directrius dels seus pastors. No podríem passar amb la meitat?
Ah, i què podríem dir de la Sanitat catalana? Bé, pel que fa a l´àrea de la Selva/Maresme sembla que també hi ha tràngol, encara que tots aquests que cobren sense fotre brot diuen que no passa res. I els polítics, ­naturalment, s´ho creuen. I per acabar ­d´arreglar-ho, la Kirchner toca els esquellerincs.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

Consell Comarcal de la Garrotxa clàusules econòmico-administratives del contracte de subministrament elèctric de diverses dependències i locals i de diversos ajuntaments de la comarca

Posted by lejarza en 19 abril, 2012

Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa clàusules econòmico-administratives del contracte de subministrament elèctric de diverses dependències i locals i de diversos ajuntaments de la comarca.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 76 – 19 d’abril de 2012 Núm. 4324 Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona).
Edicte sobre inici d’expedient de contractació de subministrament d’energia elèctrica.
El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el passat dia 8 de març de 2012, va aprovar els plecs de clàusules econòmico-administratives i tècniques particulars del contracte administratiu de subministrament elèctric de diverses dependències i locals del Consell Comarcal de la Garrotxa, del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA , del Consorci de Benestar Social de la Garrotxa i de diversos ajuntaments de la comarca.
Els plecs es sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’ultima publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a possibles reclamacions i al·legacions, tot de conformitat amb el que estableix l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
L’obertura del procediment de licitació s’ha realitzat mitjançant un procediment obert amb varis criteris d’adjudicació (subjecte al procediment de regulació harmonitzada).
Els anuncis de licitació s’han publicat al Diari electrònic de la Unió Europea de data 27 de març de 2012, en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el perfil del contractant : http://www.garrotxa.cat
El termini màxim per a presentació de proposicions finalitza el dia 14 de maig de 2012 a les 14:30 hores.
Olot, la Garrotxa, 11 d’abril de 2012 Joan Espona i Agustín President

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

Carta al Rei

Posted by lejarza en 17 abril, 2012

Maria Dolors Sala Lleal: Carta al Rei.-Estimat Rei! Suposo que era així com començaven les cartes que t´enviaven els nens en aquell famós concurs d´Escriu una carta al rei. Nens plens d´innocència i bons sentiments que mai s´haurien imaginat que un dia sortiries en una fotografia amb una escopeta a la mà, i un elefant mort als peus.
Nens que encara creien que els reis porten corones perquè son màgics i fan moltes coses per fer feliços els seus súbdits. Nens que es pensen que els elefants són uns animals grossos, preciosos, graciosos amb la seva llarga trompa, que viuen sense perill a les selves llunyanes i encara salvatges.
I ara resulta que mentre molts dels teus súbdits no poden pagar la hipoteca de la casa de la seva família, o donar de sopar amb dignitat els seus fills cada dia, tu, el rei del teu país, te´n vas de vacances a gaudir cometent un acte que molts imaginàvem prohibit i penalitzat, per insensible i horrorós: la cacera i mort d´uns animals amenaçats des de fa anys pels caçadors furtius, a la recerca del seu lucre personal o el seu plaer desnaturalitzat.
No sé si et quedava gaire credibilitat amb tot el que hem vist de la teva família últimament. Però aquesta vegada no solament t´has trencat el maluc, de la qual cosa desitjo que et recuperis ràpidament, sinó que penso que t´ha caigut als peus, davant els nens i molts de nosaltres, la corona a terra.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments »

Castellfollit de la Roca

Posted by lejarza en 16 abril, 2012

Carles Mallart: Castellfollit de la Roca.-Dies enrere ens vàrem reunir a Can Bundancia, una colla d’amics, l’Àlex Nogue, Leandre Vila, Jordi Grau, Esteve Casaponsa, Guillem Viñolas, algun d’ells feia molts anys que no veia, em varen regalar unes fotografies de quan érems petits, molt emotives, plenes de records, ja que hi vaig viure fins als 14 anys, en una època molt difícil de la meva vida, ja que la meva mare «la Lola», que avui té 87 anys, va quedar vídua amb tres criatures quan jo tenia 9 anys, carregats de mancances però molt agraït a la gent de Castellfollit.
M’estimo el poble. Va ésser una retrobada impactant els ho puc assegurar, i vaig preguntar: què fa el jovent del poble? resposta, veuen la TV, i és que al poble no hi ha cap centre de reunions, excepte el bar de Cala Paula; no hi ha vida, no hi ha feina, no hi ha colors, no hi ha il·lusió, no hi ha futur, no hi ha esperança,… tenim en Moisès d’alcalde que fa disbarat rere disbarat, l’últim un nou edifici d’Ajuntament que no lliga amb res i a més és il·legal, en què ha dilapidat diners públics, i ha judicialitzat la vida del poble. Em varen venir al cap Portlligat, Besalú, Púbol, i sobretot Peratallada, on un alcalde visionari va apostar ja fa anys per potenciar l’atractiu medieval i turístic, i avui tenen vuit hotelets, dinou restaurants, i moltes petites botigues de tota mena, amb molta vida i color.
Fa pocs dies amb un grup de turistes americans vàrem visitar Castellfollit i varen preguntar: com és possible que Castellfollit, que és tan atractiu turísticament parlant, únic i irrepetible, estigui així? Silenci. Cal canviar aquesta situació. Nois, què espereu? Encara hi sou a temps.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 31 Comments »

Consorci D`Accio Social de la Garrotxa adjudicació del servei de neteja de l’edifici de Can Castellanes i del local situat a la plaça del Mig 1 segona planta porta 410 d’Olot

Posted by lejarza en 16 abril, 2012

Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona: Consorci D`Accio Social de la Garrotxa adjudicació del servei de neteja de l’edifici de Can Castellanes i del local situat a la plaça del Mig 1 segona planta porta 410 d’Olot.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 73 – 16 d’abril de 2012 Núm. 4141 Consorci D`Accio Social de la Garrotxa (Consell Comarcal de la Garrotxa).
Edicte sobre l’aprovació d’un plec de clàusules
Mitjançant proposta a la Junta General, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, que han de regir el contracte, per procediment negociat sense publicitat amb diversos criteris d’adjudicació, del servei de neteja de l’edifici de Can Castellanes i del local situat a la plaça del Mig, 1, segona planta, porta 410 d’Olot.
Aquest Plec de clàusules es sotmetrà a exposició al públic, mitjançant edicte al BOP i al DOGC, pel termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de l’última publicació oficial. Simultàniament, s’obre la la convocatòria de la licitació, pel termini de 23 dies hàbils a comptar de l’endemà de l’última publicació oficial, i es podrà consultar al perfil del contractant de la web del Consorci (www.casg.cat) i a les oficines del Consorci d’Acció Social.
Olot, la Garrotxa, 28 de març de 2012 Joan Espona i Agustín President

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments »

Consell Comarcal de la Garrotxa revisió del projecte: Adquisició i instal·lació de reemissors de TDT televisió digital terrestre en els municipis de les Planes d’Hostoles i Maià de Montcal

Posted by lejarza en 16 abril, 2012

Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa revisió del projecte: Adquisició i instal·lació de reemissors de TDT televisió digital terrestre en els municipis de les Planes d’Hostoles i Maià de Montcal.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 73 – 16 d’abril de 2012 Núm. 4134 Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona).
Anunci sobre l’aprovació de la revisió d’un projecte.
En data 26 de març de 2012 el Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar inicialment la revisió del projecte “Adquisició i instal·lació de reemissors de TDT”, amb un pressupost d’execució per contracte de 26.265,54€ (IVA vigent inclòs), redactat pels tècnics adscrits a l’àrea d’urbanisme i edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa. L’esmentat projecte està inclòs en el programa de dinamització territorial del Departament de Territori i Sostenibilitat, anualitat 2010.
El projecte preveu la instal·lació de dos reemissors de televisió digital terrestre en els municipis de les Planes d’Hostoles i Maià de Montcal. Inicialment l’emplaçament de Maià de Montcal proposat afectava a una finca situada en sòl no urbanitzable que va rebre un informe desfavorable dels serveis del Departament de Cultura, per aquest motiu s’ha procedit al canvi d’ubicació del reemissors, fet que comporta una alteració substancial que ha de donar lloc a una revisió del projecte conforme el que estableix l’article 45 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
L’esmentada revisió del projecte es sotmet a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació pel termini de 30 dies hàbils per tal que es pugui examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
En cas que no es presentin al·legacions, el projecte restarà aprovat definitivament, donant-se, en aquest acte, per complet el que disposen els articles 37 i 38 del ROAS, sense perjudici que l’acord d’aprovació definitiva del projecte es publiqui en el BOP i en el tauler d’anuncis de la corporació. Acords que es fan públics als efectes oportuns.
Olot, la Garrotxa, 3 d’abril de 2012 Joan Espona i Agustín President

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Reunió del BCE a Barcelona. gran idea!

Posted by lejarza en 13 abril, 2012

Jordi Serrano: Reunió del BCE a Barcelona. gran idea!.-No sé qui va tenir la idea de celebrar a Barcelona la reunió del Banc Central Europeu (BCE) el proper 3 de maig. Deu ser un geni de la política, un alienígena o el Felip Puig. Anem a pams. Potser va ser un alienígena que ha aterrat fa poc a Catalunya, i a més s’ha pres substàncies estranyes d’aquests que enterboleixen la raó. Va aterrar a Rasquera?
Resulta que ara visitarà la nostra estimada nació un ésser anomenat Mario Draghi, que va ser vicepresident de Goldman Sachs International, i va assessorar Kostas Karamanlis el cap del govern de dretes grec, de com ocultar el deute públic del país juntament amb una altra coneguda ONG, Standard & Poor’s. Abans del llenguatge políticament correcte, d’aquestes operacions d’enginyeria financera en dèiem estafa monumental. Quins temps aquells en què les paraules servien per entendre’ns! Quan dels lladres en dèiem lladres i dels delinqüents, delinqüents, ara no, ara en diem «mercats». Aquest presumpte banquer ara ha decidit donar diners públics -sí, teus i meus- de forma il·limitada als bancs per aquesta forma escanyar i extorsionar els governs -és a dir, a tu i a mi-.
Però potser qui ha tingut la idea de portar aquesta reunió del BCE a Barcelona no ha estat un habitant de la lluna drogat sinó Felip Puig. M’he assabentat que està dissenyant una gran i innovadora estratègia policíaca. El referent és la reunió del Club Bilderberg que es va celebrar a Sitges el juny de 2010 on va fracassar totalment el conseller Saura, que mai serà prou criticat. Resulta que tindran els culpables de la crisi tots reunits, mai tan poca gent havia fet tant de mal: aturats que se suïciden, velletes a qui treuen les pensions, gent que es mor de malalties curables, gent sense cases, empreses viables enfonsades pels bancs, etc., etc. Algú em pot explicar per què Itàlia, que té el doble de deute públic, té una prima de risc menor? Perquè Mario Monti va ser assessor de Goldman Sachs? Els sospitosos habituals italians sí que son de fiar?
Des d’aquell dia no hi ha hagut una nova oportunitat d’actuar. De bona font m’han comentat que hi ha una estratègia de CDC d’acabar amb els neoliberals -alerta Mas-Colell, van a per tu- quan s’han adonat que el neoliberalisme està contra la sobirania nacional catalana. Luis De Guindos va ser conseller assessor per Europa de Lehman Brothers fins a la seva fallida el 2008. Un bon currículum, forma part d’un govern que diu que els mercats manen acabar amb l’autonomia de Catalunya.
Felip Puig ha rebut una ordre estricta: Puig detingui’ls!

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments »