Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Posts Tagged ‘Garrotxa Olot Tortellà Sales Montagut Girones Banyoles Órrius Lliurona Barcelona Argelaguer Bassols Generalitat Fluvià España Girona Catalunya Vinyot Montpalau Lleida Tarragona Lejarza Ermessenda’

Sales de Llierca nomenament del tinent d’alcalde

Posted by lejarza en 4 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Sales de Llierca/Girona: Sales de Llierca nomenament del tinent d’alcalde.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 126 – 4 de juliol de 2011 Núm. 8700 Ajuntament de Sales de Llierca (Garrotxa).
Anunci de nomenament del tinent d’alcalde. Per decret d’alcaldia núm. 14/2011 de data 16 de juny de 2011, es va nomenar el tinent d’alcalde de l’ajuntament de Sales de Llierca. La persona nomenada és la següent: Sr. Ferran González i Pérez, primer tinent d’alcalde.
La qual cosa es fa pública, de conformitat amb el que disposa l’art. 46.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Sales de Llierca, 23 de juny de 2011 Miquel Palomeras i Anglada Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »

El sou, l´atur i la pensió de jubilació de l´Alcalde d´Argelaguer

Posted by lejarza en 3 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Olot/Girona: El sou, l´atur i la pensió de jubilació de l´Alcalde d´Argelaguer.-Els alcaldes i regidors dels municipis de les comarques gironines (els que no arriben als 2.000 habitants) han rebut, durant l’any 2010, un total d’1,2 milions d’euros en sous per part del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
La Generalitat de Catalunya va decidir establir aquesta mesura ara fa tres anys, per tal que els càrrecs electes dels ajuntaments tinguin una compensació econòmica per la seva dedicació exclusiva a la vida municipal. Aquesta compensació (nomina, sueldo) va en funció de la població: es tracta de 861 euros mensuals per a les poblacions de 100 habitants, 1.033 per a les que en tenen entre 101 i 500 (Argelaguer Garrotxa) i uns 1.458 per als que arriben fins als 2.000 veïns.
El Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya ha repartit 4.757.302,22 euros € en sous per als càrrecs electes durant l´any 2010. D’aquests, un total de 1.267.265,5 euros corresponen a consistoris de Girona. Aquests diners es reparten entre 110 municipis, entre els quals es troben els de la Garrotxa: Argelaguer (Vall del Llierca), Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres i Santa Pau.
Els politics electes municipals tindran dret a la prestació de l’atur (paro) quan pleguin, segons l’Associació Catalana de Municipis (ACM), segons la Ley 37/2006 relativa a la inclusió en el Règim General de la Seguretat Social i a l’extensió de la protecció per desocupació, per tal que el alcalde Josep Dorca i Serrat de l´Ajuntament d´Argelaguer i Conseller de la Conselleria d’Ordenació del Territori del Consell Comarcal de la Garrotxa (CiU-Olot) sense cap dedicació, tingui dret a l’atur en finalitzar el seu mandat, els càrrecs electes de les corporacions locals es trobaran en situació legal de desocupació quan es produeixi el cessament involuntari es a dir que perdin les eleccions municipals.
Segons l’ACM “els requisits per al naixement del dret a les prestacions són els previstos de forma general per a qualsevol treballador”. En aquest sentit, el que disposa en la llei s’aplicarà a les situacions legals de desocupacio, les cotitzacions per desocupació que s’haguessin pogut efectuar amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei tindran efecte i es computaran per al reconeixement, durada i quantia de les prestacions per desocupació que es reconeguin a les persones a què es refereix la Llei.
Segons l’Associació Catalana de Municipis, el govern ha aprovat les disposicions normatives als efectes de computar el temps que van estar exercint el seu càrrec, amb l’objecte que se’ls reconegui el dret a la percepció de la pensió de jubilació d´Alcalde.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 29 Comments »

Argelaguer camins de la xarxa de senders d’Itinerànnia

Posted by lejarza en 1 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Olot: Argelaguer camins de la xarxa de senders d’Itinerànnia.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 61 – 29 de març de 2011 Núm. 4162 Consell Comarcal de la Garrotxa.
Anunci sobre l’aprovació inicial d’un projecte:
En data 10 de març de 2011, el Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar, entre d’altres, el projecte de restauració i millora d’elements que es troben al llarg dels camins de la xarxa de senders d’Itinerànnia.
L’esmentat programa es sotmet a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació pel termini de 30 dies hàbils per tal que es pugui examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
En cas que no es presentin al·legacions, el projecte restarà aprovat definitivament, donant-se, en aquest acte, per complet el que disposen els articles 37 i 38 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sense perjudici que l’acord d’aprovació definitiva del projecte es publiqui en el Butlletí Oficial de la Provincia de Girona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació.
Acords que es fan públics als efectes oportuns.
Olot, la Garrotxa, 22 de març de 2011 Josep Berga i Vayreda President en funcions
En la Garrotxa Itinerànnia cuenta con más de 700 Km. de caminos señalizados, desde la Alta Garrotxa al valle de Hostoles, desde el Collsacabra a Argelaguer (Vall del Llierca) y Besalú. Caminos tradicionales, antiguos caminos ganaderos, caminos de misa.
El amarillo es el color de las señales de la red Itinerànnia. Hay que seguir los rectángulos amarillos. En los cruces entre varios caminos de la red las señales verticales específicas ayudan a orientarse. En los cruces, entre un camino de la red y un camino no integrado a la red, habitualmente no hay ninguna señal vertical. En cada poste se indican los datos básicos de localización.
Argelaguer capital de los pueblos de la Vall del Llierca es un municipio situado en la orilla izquierda del rio Fluvià, sobre una extensa llanura.
Destaca la iglesia de Santa María y San Damaso I papa de Cataluña (Sant Damas), el Castillo del Puig de Montpalau con la capilla de Santa Magdalena de Montpalau, la casa Fuerte o Castillo-palacio de los Montpalau, el Santuario iglesia de nuestra Señora del Guilar, la capilla de Santa Ana y diversas masías centenarias.
Además de las banderolas, los palos disponen de una plaqueta con el topónimo del lugar donde están situados, la altitud y las coordenadas UTM, disponemos de cartelera informativa situada en el Ayuntamiento de Argelaguer con la red de senderos, direcciones y teléfonos útiles, y otras indicaciones prácticas para orientarse y poder disfrutar de Itinerànnia.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 4 Comments »