Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Posts Tagged ‘Tortellà Montagut Oix Alcaldia Argelaguer Llierca Garrotxa Lejarza Girona Jaume’

Elecció de la Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa

Posted by lejarza en 17 agosto, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Girona: Elecció de la Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 149 – 5 d´agost de 2011 Núm. 10370 Consell Comarcal de la Garrotxa.
Edicte sobre constitució i elecció de la Presidència de la corporació. Es fa públic per a general coneixement que el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa es va constituir en data 7 de juliol de 2011, de conformitat amb l’article 22 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, i en la mateixa sessió extraordinària va procedir a elegir i proclamar president del Consell Comarcal de la Garrotxa, el Sr. Joan Espona i Agustín del grup comarcal de Convergència i Unió (CIU). Olot, 26 de juliol de 2011 Jordi Jové Perich Secretari interí

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 13 Comments »

En peu de dignitat

Posted by lejarza en 3 agosto, 2011

Luis González, persones indignades de la Garrotxa. http://www.personesindignades.net: En peu de dignitat.-Continuem i resistim. Les persones indignades de la Garrotxa seguim en peu de pau, de no violència, de justícia. En peu de Dignitat.
Pacífics, però no submissos, ens revelem contra el sistema, sense ser “antisistema”. Som anti-aquest-sistema. Un sistema de fer les coses que ens ha portat a tots fins a aquí. A una crisi sense precedents que no sabem si tindrà fi.
Caminem lentament, perquè sabem que el camí serà llarg. El nostre punt de partida és la Democràcia, una Democràcia Real que demanem Ja.
Ningú ens representa, però estem convençuts que representem un sentiment popular. Un sentiment d’indignació davant uns fets, per això no som una ideologia. Les nostres pancartes, que parlen per nosaltres, il·luminen la nostra identitat. La nostra veu no és la dels telenotícies ni la dels diaris, que no tenim. La nostra veu ve de dins i amb ella ens comuniquem. Prové d’un llenguatge comú que denuncia i crida, com un nen, el que sent: “Li diuen Democràcia i no ho és”, és un dels nostres càntics que repetim sense parar.
Sabem que una democràcia és la veu, el poder i els desitjos del poble. Però el poble mai desitjaria per a ell una crisi com la que ara té, amb la qual ha perdut tot el seu poder. Una crisi profunda, obscura i quasi infinita que va corroint les diferents capes socials i les porta, a poc a poc, a la pobresa, a la misèria i a la desesperació.
El poble, cada un dels seus ciutadans, volem i desitgem el millor. Per aconseguir-ho, hem escollit els “millors”. Però no tenim el millor i estem patint una gran crisi; potser ens hem equivocat o ens han enganyat. O totes dues coses a la vegada.
A aquesta equivocació, a aquest gran frau, no podem dir-li democràcia, perquè no ho és. Sabem el que no volem: Grècia, Irlanda, ara Portugal. Espanya, diuen, segur que caurà després. Ens trobem en una tènue línia que separa la indignació de la desesperació.
Ningú ens representa, no tenim líders. Però tenim referents. Islàndia és un d’ells. Ells van obrir el camí donant una lliçó de democràcia. Tot el poble unit va dir: No! I aquest ‘no’ ressona en nosaltres.
Un no!, per no tornar-nos a equivocar, perquè no ens tornin a enganyar.
“No ens representen i no els tenim por”, però sentim por. Sabem que el que no escolta la història està condemnat a repetir-la. I ara ens està cridant amb forts crits. Per això hem decidit actuar.
Les persones indignades ens reunim en assemblees i sentim que un altre món és possible; aquest és el nostre somni. I “si no ens deixen somiar, decidim que no els deixarem dormir”. Sabem que tots sols no ho podem aconseguir. Que ha de ser un projecte comú. Necessitem el vostre suport i la vostra indignació. Mentre us esperem, que sabem que vindreu, “perdoneu les molèsties, intentem construir un món millor”.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 3 Comments »

Tortellà delegació de funcions de l’alcalde

Posted by lejarza en 3 agosto, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Tortellà delegació de funcions de l’alcalde.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 147 – 3 d’agost de 2011 Núm. 10220 Ajuntament de Tortellà (Garrotxa).
Anunci sobre delegació de funcions de l’alcalde. En virtut del Decret d’Alcaldia núm. 93/11 de data 26 de juliol de 2011, s’ha resolt delegar expressament la totalitat de l’exercici de les funcions d’Alcalde durant l’absència del Sr. Joaquim Pagès i Manté, tal com preceptuen el apartats 1 i 2 de l’article 44 del ROF i l’article 55 del Text refós de la LMRL al primer tinent d’alcalde Sr. Josep Reig
i Canals.
La present delegació d’atribucions produirà efectes del dia 15 de setembre al 8 d’octubre, sens perjudici de la seva preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Tortellà, 26 de juliol de 2011 Joaquim Pagès i Manté Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »

Argelaguer Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) estratègia i compromís amb la sostenibilitat

Posted by lejarza en 21 julio, 2011

Argelaguer Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) estratègia i compromís amb la sostenibilitat

Argelaguer Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) estratègia i compromís amb la sostenibilitat

Juan R. Lejarza: Argelaguer Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) estratègia i compromís amb la sostenibilitat.-El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) d’Argelaguer és l’estratègia i el compromís del poble amb la sostenibilitat, l’eix vertebrador de l’anomenada Agenda 21 Local.
L’objectiu final d’aquesta iniciativa és impulsar un model de desenvolupament sostenible, de manera que es garanteixi el progrés social i econòmic d’Argelaguer, mantenint alhora la integritat ecològica del seu territori i sense hipotecar el benestar de les generacions futures.
El treball “Pla d´acció local per a la sostenibilitat d´Argelaguer” es la definició de línies estratègiques i programes d’actuació que donin inici al procés de desenvolupament sostenible, amb el màxim de participació i implicació vilatana.
Les Agendes 21 Locals respon a les directrius que es van marcar a la Cimera de la Terra (Rio de Janeiro, 1992), que aplegà a més d’un centenar d’estats que van reconèixer la necessitat de frenar la insostenible situació de degradació del planeta i de desigualtats humanes.
Calia posar les bases per a construir una societat sostenible, definida com aquella que satisfà de forma equitativa les necessitats dels seus habitants sense comprometre la satisfacció de les necessitats de les futures generacions d´argelaguens i d´argelaguencas.
En aquesta conferència s’aprovà, doncs, l’Agenda 21, un Pla d’Acció Global destinat als governs, empreses, entitats i veïns del planeta per tal d’assolir la sostenibilitat al segle XXI.
Diverses ciutats europees reunides el 1994 redacten la Carta d’Aalborg que implica les autoritats locals en aquest procés i en el desenvolupament de les Agendes 21 Locals. Es tracta de Plans d’Acció a llarg termini, que cada poble del planeta ha d’elaborar, per tal de traslladar els principis de l’Agenda 21 de Rio a l’àmbit local d´Argelaguer, i potenciar així el procés cap a la sostenibilitat tant a l’escala global com local.
Un poble sostenible és aquell que satisfà de forma equitativa les necessitats dels seus habitants sense comprometre la satisfacció de les necessitats de les generacions futures.
Perquè Argelaguer esdevingui un poble sostenible ha de:
1-Garantir l’accés a tota la informació Municipal a tots els veïns d´Argelaguer i implantar sistemes per promoure la seva Participació Veïnal en la presa de decisions municipals, no sols els Regidors.
2-Fer servir de manera eficient els seus recursos, estalviar aigua i energia i tendir a la utilització de recursos renovables, amb un ritme inferior al de la seva regeneració.
3-Reduir, reutilitzar i reciclar les deixalles.
4-Aplicar mecanismes per minimitzar la contaminació des de l’origen.
5-Fer el poble d´Argelaguer més confortable per als desplaçaments a peu o en bicicleta , en detriment de l’ús del vehicle particular dintre del poble.
6-Constituir un Argelaguer equilibrat en su trama urbana, que afavoreixi les interrelacions socials,tenin que parlar mes i reunirnos mes como Comunitat,fomentar el debat municipal sobre temes diversos.
7-Conservar i potenciar la biodiversitat i preservar els ecosistemes i un entorn paisatgístic que garanteixin una millor qualitat de vida.
8-Planificar i gestionar adequadament el sòl Argelaguer com la participació dels veïns, compatibilitzant el desenvolupament del municipi amb la conservació del paisatge i garantint una adequada integració dels diversos usos en el territori.
9-Contribuir als reptes de conservació del planeta, reduint les emissions a l’atmosfera de productes que provoquin el canvi climàtic i la destrucció de la capa d’ozó,control municipal de la industria d´Argelaguer.
10-Fomentar una estructura econòmica diversificada que garanteixi major estabilitat socio-econòmica, redueixi els desplaçaments de les persones i disminueixi el transport de béns.
11-Donar una cobertura àmplia i equitativa a les necessitats socials bàsiques de sanitat, educació, accés a un habitatge digne i a un treball remunerat.
Per elaborar el Pla d’Acció Local per a la Sosteniblitat d’Argelaguer cal partir d’un Anàlisi de la Situació Actual, un estudi detallat dels diferents aspectes socials, econòmics i ambientals del municipi, que analitzi, per exemple, l’aigua, els residus, la contaminació atmosfèrica, la mobilitat i els transports, les activitats econòmiques, l’educació ambiental, etc.
A partir de la identificació de les principals potencialitats i problemàtiques d´Argelaguer, es definiran les actuacions necessàries per orientar el desenvolupament del poble cap a la sostenibilitat, estructurades en forma d’un Pla d’Acció, que deura ser consensuat amb els veïns i els agents socials i econòmics locals.
Aquest Pla d’Acció anirà necessàriament acompanyat d’un Pla de Seguiment, integrat per un conjunt d’indicadors de sosteniblitat, també consensuats amb el conjunt dels veïns i agents socials i econòmics locals.
El procés d’Agenda 21 Local és un repte col·lectiu, la sostenibilitat no la pot assumir l’administració municipal en solitari, sinó que ha de ser un procés en el que participin tots els sectors i membres de la Comunitat d´Argelaguer: associacions, administració local d´Argelaguer, empreses i ciutadans en general. Un dels aspectes bàsics d’un Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat és precisament la necessitat que el Pla d’Acció estigui àmpliament consensuat, tant amb els agents socials i econòmics del poble, com amb els tècnics i responsables polítics municipals, ara participem tots en el Ajuntament.
La implicació dels veïns d´Argelaguer i el conjunt d’agents socials i econòmics locals s’ha de donar tant en la fase d’identificació de problemàtiques i en el disseny i propostes d’actuacions per al municipi, com en el propi desenvolupament d’aquestes. Amb l’objectiu de promoure aquesta implicació, i de forma paral·lela als treballs tècnics, es desenvolupen tot un conjunt d’activitats d’anàlisi de la percepció veïnal, d’informació i difusió del procés, i de debat i consens del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d´Argelaguer. Al final del procés es pretén establir les bases per a la creació d’un instrument estable de participació posterior, que garanteixi un adequat seguiment del procés.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 5 Comments »

Consell Comarcal de la Garrotxa contractació de personal

Posted by lejarza en 21 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa contractació de personal.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 139 – 21 de juliol de 2011 Núm. 9611 Consell Comarcal de la Garrotxa.
Edicte sobre contractació de personal. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, va acordar, mitjançant decret de data 30 de maig de 2011, contractar les següents persones que es regiran sota el següent règim jurídic:
Roser Soms i Colprim: • Modalitat: laboral fixe. • Tasques: Tècnic de joventut. • Classificació professional: assimilable al subgrup A-2. • Jornada: complerta 37 hores setmanals.
Anna Prat i Busquets: • Modalitat: laboral fixe. • Tasques: Tècnic de joventut. • Classificació professional: assimilable al subgrup A-2. • Jornada: complerta 37 hores setmanals.
Cristina Riera i Coll: • Modalitat: laboral fixe. • Tasques: Tècnic de joventut. • Classificació professional: assimilable al subgrup A-2. • Jornada: complerta 37 hores setmanals.
Això és el que s’informa als efectes oportuns. Olot, 8 de juny de 2011. Joan Espona i Agustín. President en funcions.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 1 Comment »

Tortellà informació pública del cartipàs municipal 2011

Posted by lejarza en 20 julio, 2011

Tortellà (Vall del Llierca) informació pública del cartipàs municipal 2011 (by lejarza)

Tortellà (Vall del Llierca) informació pública del cartipàs municipal 2011 (by lejarza)

Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Tortellà informació pública del cartipàs municipal 2011.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 138 – 20 de juliol de 2011 Núm. 9518 Ajuntament de Tortellà (Garrotxa).
Anunci d’informació pública del cartipàs municipal 2011. a) Per Decret d’Alcaldia núm. 71/11, 17 de juny de 2011, es va adoptar els següents acords:
“Relació de fets
1. El dia 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions municipals. 2. El dia 11 de juny de 2011 es va dur a terme la constitució de la nova corporació local. 3. Correspon a l’alcalde la designació dels tinents d’alcalde.
Fonaments de dret
– Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(articles 20 a 23). – Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya (articles 48, 53.2, 55 i 56). – Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (articles 35, 38, 41, 43.3 i 46 a 48).
Per tant, Resolc
1. Designar com a Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Tortellà als regidors següents: Sr. Josep Reig i Canals. Sr. Josep Juanola i Picart.
Als Tinents d’Alcalde nomenats, prèvia acceptació del seu càrrec, els hi correspon substituir l’Alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquest per l’exercici de les seves atribucions. I que es considerà que accepten el càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils a partir de la comunicació no hi manifesten cap oposició, i que aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que ha de ser expressa i manifestada per escrit.
2. Notificar personalment la present resolució a les persones de signades, que es considerarà acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre la Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província (BOP) per a la publicació del mateix, igualment publicar la Resolució en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al de la seva signatura per l’Alcalde.
3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió que es dugui a terme.”
b) Per Decret d’Alcaldia núm. 72/11, de 17 de juny de 2011, es va adoptar els següents acords:
“Relació de fets
1. El dia 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions municipals.. 2. El dia 11 de juny de 2011 es va dur a terme la constitució de la nova corporació local. 3. Correspon a l’alcalde la delegació de les pròpies competències en els termes previstos legalment
Fonaments de dret
– Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (articles 21.3 i 23.4). – Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya (articles 53.3 i 56). – Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (articles 43, 44, 45 i 51). – Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (article 13).
Per tant, Resolc
1. Es reserva a l’alcaldia l’àrea de Governació , que tindrà competències en matèria de governació, representació institucional, personal, serveis municipals, urbanisme i obres públiques:
Assistit per:
a. Sr. Josep Reig i Canals b. Sr. Josep Juanola i Picart.
2. Delegar l’àrea d’Ensenyament i Cultura, que tindrà competències en matèria d’ensenyament, cultura, entitats, participació ciutadana, culte, justícia i noves tecnologies, la delegació genèrica de la direcció i gestió dels serveis d’aquestes àrees al regidor: a. Sr. Josep Reig i Canals.
Assistit per:
b. Sra. Anna Freixas i Bernardo. c. Sr. Albert Masoliver i Frutos.
3. Delegar l’àrea de Sanitat i Benestar i Família, que tindrà competències en matèria de sanitat, benestar i família, medi ambient, agricultura, ramaderia, acció social, gent gran i Càrites, la delegació genèrica de la direcció i gestió dels serveis d’aquestes àrees al regidor: a. Sr. Josep Juanola i Picart.
Assistit per:
b. Sr. Josep Reig i Canals. c. Sr. Ramon Bañón i López.
4. Delegar a l’àrea d’Esports, que tindrà competències en matèria d’esports, instal·lacions esportives, clubs i entitats esportives, la delegació genèrica de la direcció i gestió dels serveis d’aquestes àrees a la regidora: a. Sra. Anna Freixas i Bernardo.
Assistit per:
b. Sr. Albert Masoliver i Frutos. c. Sr. Josep Reig i Canals.
5. Delegar l’àrea d’Economia i Finances, que tindrà competències en matèria d’economia i finances, pressupostos, promoció econòmica, turisme, comerç, indústria i fires, la delegació genèrica de la direcció i gestió dels serveis d’aquestes àrees al regidor: a. Sr. Ramón Bañon i López.
Assistit per: b. Sr. Josep Juanola i Picart. c. Sr. Albert Masoliver i Frutos.
6. Delegar l’àrea de Joventut i Festes, que tindrà competències en matèria de festes, joventut i participació ciutadana, la delegació genèrica de la direcció i gestió dels serveis d’aquestes àrees al regidor: a. Sr. Albert Masoliver i Frutos.
Assistit per: b. Sr. Josep Reig i Canals. c. Sra. Anna Freixas i Bernardo.
7. Notificar personalment la present resolució als regidors delegats, que es considerarà que han acceptat el càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesten cap oposició, i que aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que ha de ser expressa i manifestada per escrit, o cessament per l’Alcaldia.
8. Remetre la resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació, igualment publicar la Resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la seva signatura per l’alcalde.
9. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió plenària.”
c) Per Decret d’Alcaldia núm. 75/11 de data 23 de juny de 2011, pel qual es va adoptar els següents acords:
“Celebrades de les eleccions municipals el dia 22 de maig de 2011, vista la sessió constitutiva de l’Ajuntament de data 11 de juny de 2011, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que confereix a l’Ajuntament i els articles 4.1.a i 20.3 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i altra legislació concordant,
RESOLC:
1. Crear una Comissió Assessora per donar assistència i assessorament a aquesta Alcaldia i als regidors/es en els temes de les seves competències, integrada pels següents membres: a. Sr. Vicenç Serrat i Vilanova. b. Sr. Josep Mª Colomer i Trulls. c. Sr. Josep Torrent i Roca. d. Sr. Isidre Vila i Badosa.
2. A questa comissió celebraran reunions de caràcter bimensual l’últim dilluns de cada mes a les nou del vespre en el Saló de sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte, a excepció dels mesos d’agost i desembre.
3. Notificar aquest acord a tots els membres afectats.
4. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió plenària.“
d) Per Decret d’Alcaldia núm. 76/11 de data 23 de juny de 2011, pel qual es va adoptar els següents acords:
“Celebrades de les eleccions municipals el dia 22 de maig de 2011, vista la sessió constitutiva de l’Ajuntament de data 11 de juny de 2011, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que confereix a l’Ajuntament i els articles 4.1.a i 20.3 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i altra legislació concordant,
RESOLC
1. Crear els següents òrgans de participació sectorial, amb la finalitat de fomentar la participació dels ciutadans en els assumptes municipals: a. Consell sectorial de joventut. b. Consell sectorial d’entitats. c. Consell sectorial de benestar social. d. Consell sectorial de voluntariat.
2. A quests consells es reuniran preceptivament una vegada l’any dins del darrer trimestre de cada anualitat. Presidirà l’alcalde o el cap d’àrea en qui delegui.
3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió plenària.“
e) Per Decret d’Alcaldia núm. 81/11 de data 27 de juny de 2011, es va adoptar els següents acords:
“Atès que l’article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, regula les atribucions de l’alcalde.
Vist que l’article 21.3 de l’esmentada llei estableix que “L’alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, excepte les de convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats amb vot de qualitat, la concertació d’operacions de crèdit, el cap superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral i les enunciades
en els paràgraf a), e), j), k), l) i m) de l’apartat 1 d’aquest article. No obstant, podrà delegar en la Junta de Govern Local l’exercici de les atribucions contemplades en el paràgraf j)”.
RESOLC
Primer.- Delegar al Ple de la Corporació les competències següents que, d’acord amb l’article 21.3 de la Llei 7/1985, l’Alcalde pot delegar:
1. En matèria d’obres i urbanisme. Aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió l’Alcalde i estiguin previstos en el pressupost.
2. En matèria d’hisenda. Aprovació de despeses. Adquisició de béns i drets, béns immobles i béns mobles.
3. En matèria processal. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals.
Segon.- Les atribucions delegades s’hauran que exercir pel Ple de la Corporació en els termes i dins els límits d’aquesta delegació, no essent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.
Tercer.- Publicar aquesta resolució al BOP de Girona, d’acord amb allò disposat a l’article 44.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals de 28 de novembre de 1986.
Quart.- Ratificar la present Resolució en el proper Ple de la Corporació municipal.”
f) Per acord Plenari, de data 30 de juny de 2011, es van adoptar els següents acords:
“Primer.- Establir a efectes des del dia 11 de juny de 2011, data de constitució d’aquest Ajuntament, el règim d’indemnitzacions corresponents a cada àrea per representació, desenvolupament de funcions i gestió general.
Segon.- Aprovar el règim d’assistència als Plens per un import de 30€/sessió ordinària.
Tercer.- Els membres de la Corporació pel desenvolupament de les delegacions establertes per l’Alcaldia i representació a les àrees de: – Governació. – Ensenyament i Cultura. – Sanitat, Benestar i Família*. – Esports. – Economia i Hisenda*. – Joventut i Festes* correspondrà una indemnització anual com a màxim 875€, els regidors/ es que no tinguin dedicació exclusiva i/o parcial (*inclourà gestió, desplaçaments locals i telefonia mòbil).
Quart.- Establir una retribució pel càrrec d’alcaldia i governació, per una quantitat mensual de 575€ bruts per desenvolupar les seves funcions en règim de dedicació parcial, i serà donat d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social i se li practicarà la corresponent retenció per l’IRPF. Hi quedaran incloses les indemnitzacions per coordinació, gestió de les àrees, Plens, desplaçaments locals, comarcals i telefonia mòbil.
Cinquè.- Establir que els següents membres de la corporació el Sr. Josep Reig Canals i Anna Freixas Bernardo, exerciran el seus càrrecs en règim de dedicació parcial (75%), i que seran donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social. Els qual percebran una retribució mensual (12 pagues) per desenvolupar les seves funcions en règim de dedicació parcial, en funció de les atribucions delegades i assumides, per un import de 547,05€ mensuals. La percepció d’aquesta retribució, al tractar-se de règim de dedicació parcial, està sotmesa al règim establert en l’article 75 de la Llei Reguladora de Règim Local. (inclourà coordinació i gestió de l’àrea, desplaçaments comarcals i telefonia mòbil). Aquesta retribució està inclosa dins les subvencions atorgades pel Departament de Governació.
Sisè.- La Comissió Assessora disposarà per despeses de funcionament, gestió i assistència a sessions ordinàries d’un màxim de 120€ bimensuals.
Setè.- Aquests imports quedaran anualment incrementats amb IPC que correspongui a l’administració local.”
Tortellà (Garrotxa), 5 de juliol de 2011 Joaquim Pagès i Manté Alcalde.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »