Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Posts Tagged ‘Tortellà Montagut Oix Alcaldia Argelaguer Llierca Garrotxa Lejarza Girona Jaume Olot Besalú Fluvià Montpalau’

Letargia econòmica

Posted by lejarza en 10 noviembre, 2011

Joan Janoher i Sadurní: Letargia econòmica.-Vivim en un son profund, del qual sembla que hom no es pugui despertar: aquesta sensació, és la conseqüència de la inestabilitat econòmica, que no afavoreix en res les perspectives de la sortida del túnel. El motor s´alenteix i es perd benestar social; amb aquestes perspectives llunyanes de tornar a veure la llum, se´ns tanquen les portes d´una recuperació, com un recés impossible de normalitat.
Sembla com si als economistes els haguessin apartat de les seves funcions, i que només valguin les idees dels polítics: malgrat la responsabilitat que tenen en la situació financera actual. Llavors, si no interpreten amb claredat el que s´escau fer, ho tenim molt magre. Podríem, per tant, haver previst el desconcert hipotecari existent, i evitar així, les mesures dràstiques de tancar l´aixeta dels creditors. Tanmateix, aquest desgavell alarmant està provocant una psicosi financera, el cas és que ningú dorm tranquil.
Sense pretendre ser cap mag: les entitats bancàries iniciadores del boom econòmic haurien d´acceptar en bona part, la responsabilitat escaient del dèficit actual. Cal aportar a la societat hipotecada solucions i no pressió; una majoria de la gent del carrer sempre hem tingut clar que cal trobar una sortida al problema de desnonament de les vivendes comprades. Hi ha la possibilitat de cobrar un lloguer al propietari de la casa o pis, evitant l´angoixa, com el patiment i frustració, de l´incompliment del pagament. Aquesta assenyada mesura, podria ser la clau i l´esperança de sortir de la letargia econòmica.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »

Argelaguer plec de clàusules econòmico-administratives de l’obra “Millora paisatgística dels accessos al nucli d’Argelaguer”

Posted by lejarza en 10 noviembre, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer-Tortellà-Girona: Argelaguer plec de clàusules econòmico-administratives de l’obra “Millora paisatgística dels accessos al nucli d’Argelaguer”.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 215 – 10 novembre de 2011 Núm. 14471 Argelaguer (Girona).
Edicte d’aprovació d’un plec de clàusules. De conformitat amb l’acord de Ple de data 24 d’octubre de 2011, es publica aquest anunci del plec de clàusules econòmico-administratives particulars, i s’efectua convocatòria del procediment negociat amb publicitat per a l’adjudicació de l’obra “Millora paisatgística
dels accessos al nucli d’Argelaguer”.
L’esmentat plec de clàusules de conformitat amb el que disposa l’article 277.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, s’exposa al públic pel termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte.
El projecte de l’obra “Millora paisatgística dels accessos al nucli d’Argelaguer” ha estat seleccionat com a una actuació susceptible de cofinançament FEDER en virtut de Resolució GAP/2470/2010, de 14 de juliol de 2010. sobre la selecció d’operacions de municipis amb una població de dret de fins a 2.000 habitants susceptibles de cofinançament del FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4 (desenvolupament local i urbà), mitjançant el programa Viure al poble.
1.- Entitat adjudicadora: Organisme: Ajuntament d’Argelaguer. Dependència: secretaria.
2.- Objecte del contracte. Descripció de l’objecte: Millora paisatgística dels accessos al nucli d’Argelaguer. Divisió per lots i número: no s’escau. Lloc d’execució: Argelaguer. Termini d’execució: 4 mesos.
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació. Tramitació: ordinària. Procediment: negociat amb publicitat.
4.- Pressupost base de licitació. Import total: 210.771,80€. Desglossat en: 178.620,17€ + 32.151,63€ de l’IVA.
5.- Garanties: La garantia definitiva serà del 5% de l’import d’adjudicació.
6.- Obtenció de documentació i informació: La documentació es pot consultar a les oficines de l’ajuntament o bé al perfil del contractant inserit a la pàgina web http://www.ddgi.cat/argelaguer.
7.- Criteris de valoració de les ofertes. Per a la valoració de les ofertes i la determinació de la més avantatjosa s’atendrà a diversos aspectes de negociació, i es puntuaran d’acord amb els criteris i formules que s’estableixen a l’annex
3 del Plec de clàusules.
8.- Presentació de les ofertes. Data límit de presentació: Termini de 26 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació en el perfil contractant. En el supòsit que es presenti alguna al·legació al plec, la licitació quedarà
suspesa fins a la seva resolució. Documentació a presentar i lloc de presentació: Les indicades en el Ple de clàusules.
9.- Obertura de les ofertes. Lloc: Ajuntament d’Argelaguer C/ Major, 91
Argelaguer. Data: La data i l’hora de l’acte serà comunicada convenientment
als licitadors.
Argelaguer, 4 de novembre de 2011 Josep Dorca i Serrat Alcalde.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »

La diferència entre un banc i una empresa normal

Posted by lejarza en 7 noviembre, 2011

Joan Enric Carreras: La diferència entre un banc i una empresa normal.-Quina és la diferència entre els bancs i qualsevol empresa? Per què si tenen problemes els bancs els «rescaten» amb diner públic, i si una empresa té problemes doncs deixen que caigui sense més? Per què als bancs els beneficis són per als accionistes i les pèrdues per a tothom? Crec que són més importants les empreses que transformen matèria en un producte, que ajuden que el famós PIB augmenti, mentre que la banca només «ajuda» i «treballa» per l´especulació d´uns pocs, a costa de molts, només podria entendre que els «titelles» (polítics) que fan les lleis estan a les ordres dels «seus amos» (banquers), perquè si no és això no ho entenc, precisament crec que dels bancs i caixes, com estan ara en podríem prescindir. Quan donaven crèdit i feien la seva funció de deixar diners perquè la indústria i el comerç tiressin endavant els seus projectes tenien raó de ser, però ara que només venen assegurances i poca cosa més? I per què només mirem la borsa si puja o baixa? Si només és especulació, no té res de productiva, només cotitzen a borsa empre­ses que es capitalitzen amb aquest sistema de vendre accions, i quan «estan una mica fotudes» doncs fan «ampliació de ca­pitals» però almenys ho fan amb els diners que cadascú hi vol o hi pot invertir, el que sí entenc que ajuda molt a destros­sar un país és el famós «deute públic» ja que els assalariats de tots (funcionaris) cobren igualment la nòmina encara que l´empresa estat no tinguin ingressos (impostos) i la pregunta del milió: d´on treuen els diners per pagar si no en tenen…? Algú m´ho contestarà? Perquè en les empreses quan no tenim diners doncs no podem pagar, si per cas hem de (mal) vendre els actius que ens queden, industrials i personals, i ens esperen com «corbs» davant el cadàver, els banquers, és clar.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »

No és la crisi, és l´estupidesa humana

Posted by lejarza en 4 noviembre, 2011

Jordi Cruz Plaja: No és la crisi, és l´estupidesa humana.-Einstein ja ho deia, «l´estupidesa humana és infinita». L´any 1988 l´economista italià i expert en el tema Carlo Cipolla en va descriure les seves lleis. El filòsof Jose A. Marina, autor de La inteligencia fracasada. Teoria y práctica de la estupidez, està convençut de que la nostra història es pot explicar a través de la historia de l´estupidesa i que l´estupidesa política pot fer molt de mal i provocar grans injustícies. Recentment la psicòloga Paz Torrebadella ha presentat el seu llibre Estupidesa emocional un petit manual per reconèixer i prevenir-la. Tot i que en el dia a dia en vivim i els mitjans de comunicació ens n´inunden d´exemples, fa uns mesos es va estrenar un documental titulat «l´era de l´estupidesa», el qual recomano per als qui vulguin veure un petit resum de la veritable estupidesa humana i les greus conseqüències per a la supervivència del nostre planeta.
La història n´és plena d´exemples, però un dels més contundents és la greu situació actual i el trist futur que hem deixat a nosaltres i a les properes generacions. I no em refereixo només a la greu crisi econòmica, energètica o de recursos naturals, provocada per la infinita avarícia d´uns pocs però grans estúpids, sinó al més gran repte al qual s´enfronta la nostra espècie, el canvi climàtic.
Anem amb compte, no ­subestimem el nombre i poder dels estúpids, l´espècie més perillosa, l´autèntic càncer del planeta, sobretot perquè han assolit importants càrrecs de responsabilitat i actualment governen i dominen pràcticament tot el planeta. Si realment ens preocupa el nostre futur, si realment volem un món millor per als nostres descendents, aprenguem a reconèixer aquesta xacra, traguem el poder als estúpids i posem-los en el lloc on es mereixen, allà on només es facin mal a ells mateixos.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 2 Comments »

Frigorífics Gelada puja un 30 per cent la facturació gràcies a l’exportació

Posted by lejarza en 4 noviembre, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer / Tortellà / El Punt-Avui Imma Bosch 04 de novembre de 2011: Frigorífics Gelada puja un 30 per cent la facturació gràcies a l’exportació.-L’empresa Frigorífic Gelada, d’Argelaguer, preveu tancar l’any amb un augment del 30% de la facturació gràcies a les vendes a l’exterior –va tancar el 2010 amb una facturació d’uns 13 milions d’euros–. L’empresa és present a 31 països d’arreu del món on exporta, anualment, més de 14 milions de quilos de parts del porc com ara peus o orelles, “els productes que més ven l’empresa”. Actualment, l’empresa, que exporta el 90% de la seva activitat, ja està treballant per aconseguir l’homologació i poder exportar també a Vietnam i Singapur. Entre els seus clients es troben importadors de països tan diversos com ara Armènia, Azerbaidjan, Costa d’Ivori, Filipines, Holanda, Hong Kong, Hongria, Itàlia, Japó, Portugal, Regne Unit, Rússia, Tailàndia o Uruguai.
L’empresa té una doble vessant, segons va explicar ahir el seu director, Lluís Gelada. Per una banda, ofereix serveis de fred a empreses càrnies que poden congelar, emmagatzemar o envasar els seus productes a la planta d’Argelaguer. Per a aquests serveis, disposa de túnels de congelació (amb capacitat per a 60 tones) o de quatre cambres de conservació (capacitat de 6.000 tones), entre d’altres. Són usuaris d’aquests serveis empreses de les comarques gironines i també de la Catalunya central.
Frigorífics Gelada va néixer fa 28 anys a Olot (Garrotxa) com a sala de desfer i magatzem frigorífic, i fa cinc anys es van traslladar a Argelaguer.
Nous projectes amb gallina i conill.
Entre els projectes immediats de Frigorífics Gelada hi ha exportar productes de gallina a Sud-àfrica i també unes proves de producte que estan fent amb conill per obrir el ventall de tipus de carn a exportar. Les exportacions fora de la Unió Europea es fan mitjançant contenidors –uns 500 l’any– i els productes a la resta d’Europa es transporten amb camions (uns 300 tràilers l’any). Ahir al matí el delegat del govern a Girona, Eudald Casadesús, i el president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé, van visitar les instal·lacions.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 5 Comments »

Frigorífics Gelada exporta el 90% de la producció de porc

Posted by lejarza en 4 noviembre, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer / Tortellà / Diari de Girona 04 de novembre de 2011: Frigorífics Gelada exporta el 90% de la producció de porc.-L’empresa Frigorífics Gelada fa cinc anys que es va traslladar d’Olot a Argelaguer i va ser llavors quan va iniciar l’aventura exportadora. Actualment, és present a 31 països d’arreu del món on exporta, anualment, més de 14 milions de quilos de parts del porc com vísceres, peus o orelles. De fet, el 90% de l’activitat de la planta es basa en el mercat exterior. La previsió és tancar l’any amb una facturació entorn dels 13 milions d’euros.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 2 Comments »

L’oposició a la planta de Sant Jaume es reactiva

Posted by lejarza en 2 noviembre, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer / Sant Jaume de Llierca / El Punt-Avui Ramon Estéban – 2 de novembre del 2011: L’oposició a la planta de Sant Jaume es reactiva.-Poques setmanes després que el ple del Consell Comarcal de la Garrotxa ratifiqués la construcció del centre de gestió de residus a Sant Jaume de Llierca, la plataforma de veïns contraris a aquest equipament –que havia restat inactiva en els darrers mesos, en espera de la decisió de l’ens comarcal– ha anunciat que prepara una sèrie de mobilitzacions per als mesos vinents. El detonant ha estat el fet que el Consell ha desestimat les seves al·legacions.
Les accions
Una de les iniciatives consistirà precisament a presentar d’aquí a pocs dies un recurs contra la desestimació d’aquelles al·legacions, perquè consideren que el rebuig no està ben argumentat. Així mateix, preveuen organitzar una acampada reivindicativa, acompanyada amb un programa de propostes de caire lúdic; l’elaboració i distribució d’un nou manifest; i precintar simbòlicament la finca on es vol aixecar la planta.
Porta a porta
L’acció més significativa, però, serà una campanya i una prova pilot de recollida selectiva d’escombraries porta a porta –ja s’està fent en diversos barris de Besalú–; un sistema que, segons la plataforma, faria menys necessàries les instal·lacions com les que volen fer a Sant Jaume.
“No la volem ni aquí ni enlloc”
A diferència de l’Ajuntament, que es resigna a haver de tenir la planta al seu terme municipal, tot i que exigeix poder triar el lloc concret, la plataforma sosté que les instal·lacions no són necessàries. “Ni a can Coma de Baix ni enlloc”, ratificava aquesta setmana la portaveu de l’entitat, Leonie Visser. Si fem cas dels resultats de la consulta organitzada a principis d’any –no oficial però molt orientativa de l’estat d’ànim dels veïns–, els seus arguments tenen un suport notable: van participar-hi 280 persones i el 90% van dir que no volien la planta. De fet, el malestar pel projecte va col·laborar, sens dubte, en la derrota a les municipals de CiU –per primer cop en aquest poble– i el triomf d’ERC, que s’oposava a la planta.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »

Sabeu el que cobra el nostre Alcalde?

Posted by lejarza en 31 octubre, 2011

Àngel Moliner: Sabeu el que cobra el nostre Alcalde?.-Entre càrrecs d’aquí i d’allà, entre naps i cols. Més del que cap de nosaltres pot arribar a somiar. Una vergonya ens fa i ens dóna el nostre representant, i encara més el seu silenci.
No era la meva intenció obrir el debat en un meu darrer escrit, però veig que l’oposició n’ha fet orella i boca. L’ha mig contestada posant fil a l’agulla, no amb ànims de cosir la ferida, sinó de burxar-la per fer mal, embrutant-se encara més de pus i de sang.
Els socialistes no són els més indicats per treure els draps bruts, tenint en compte que són part de la bugada de la roba bruta. Però és d’agrair que ens recordin què guanya l’alcalde: 54.642 euros l’any. Només? O cal afegir-hi… més. El mateix que l’anterior alcalde socialista, el qual diuen es va sacrificar, el pobre, amb una retallada d’un 6 i escaig per cent per solidaritat.
És legal que l’actual cobri, a més, 50.000 euros a l’any de la Diputació per indemnitzacions per assistència (sic)? I a més la seva activitat privada. Ho és. Altra cosa és que sigui just cobrar tant i de tantes feines a la vegada.
Quina culpa té el nostre alcalde si és un superhome, com la majoria de polítics, capaç d’exercir tots els càrrecs possibles i cobrar tots els sous que li corresponen. Els polítics fan mutis de les seves remuneracions i les seves incompatibilitats, diferents, per exemple, a les del pobre funcionari que, si té una altra feina retribuïda de més del 30% del seu sou base, ja ha begut oli.
Dieu que han renunciat a les retribucions dels seus ajuntaments: el president de la Diputació i alcalde de Salt, el qual sobreviviu només amb 79.000 euros l’any, o el vicepresident de la Diputació i alcalde de Banyoles, que viu tan sols amb 63.000 euros. Jo no sé com poden arribar els pobres a passar el mes només amb aquests sous de misèria.
M’agradaria que algun alcalde fos tan valent i honrat per dir-nos, acabat l’any, què ha costat a la ciutat cada membre del consistori municipal, sumant totes les quantitats i despeses, segur que ens posaríem les mans al cap i pensaríem que ens sortirien més a compte els serveis de la millor gestoria de Barcelona.
Diuen que hi són per servir al país i la seva gent, això queda per demostrar. Ara, que intenten aconseguir el seu màxim benefici, això és ben cert. Jo crec que la majoria són a la política per interès i ambició de poder. Nosaltres no som més que peons, més o menys enganyats i contents, que tan sols servim per legitimar la seva autoritat i els seus interessos de classe. Tot està ben entrelligat en el tauler polític municipal, autonòmic i estatal.
Poden dormir tranquils sabent el que guanyen i les condicions de què gaudeixen, amb l’excusa de ser els elegits pel poble, coneixent els problemes dels ciutadans, dels petits empresaris, dels autònoms, dels oficis lliberals o els sous dels funcionaris, dels treballadors, dels pensionistes, dels aturats o dels assistencials? Sí, dormen i ronquen feliços, tot somiant anar més amunt dins l’òrbita estel·lar de la casta política, que no és la nostra.
Polítics que lluitin per uns ideals ja no en queden. Ara la política és un negoci descontrolat de càrrecs i guanys, a la qual ells mateixos no volen posar ni ordre, ni límits, ni fi: no els interessa perdre ni ingressos, ni quotes de poder personal i de partit.
Si encara fossin els millors per governar i ho fessin bé, ens resignaríem a ser espoliats en nom de la democràcia. Però veient el que hi ha a la cova d’Alí Babà, crec que potser ho faria millor un pagès, un botiguer, un empresari, una mestressa de casa o aquell ciutadà desconegut que passa ara pel carrer.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 4 Comments »

Montagut i Oix aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l´any 2012

Posted by lejarza en 31 octubre, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer / Montagut i Oix / Girona: Montagut i Oix aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l´any 2012.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 208 – 31 d´octubre de 2011 Núm. 13850 Montagut i Oix (Girona).
Edicte sobre aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a 2012. El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2011, va aprovar, provisionalment, la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2012.
De conformitat amb allò que preveu l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient es sotmet a informació pública, durant el termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, als efectes que els interessats puguin consultar l’expedient a l’Ajuntament i presentar les reclamacions que considerin
oportunes.
En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord provisional s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord i es procedirà a la publicació del text íntegre de les modificacions acordades.
Montagut, 26 d’octubre de 2011 Mònica Boix Pagès Alcaldessa

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »

“Primer, atendre les persones”

Posted by lejarza en 31 octubre, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer / Tortellà / El Punt-Avui Ramon Estéban – 31 d’octubre de 2011: JOAQUIM PAGÈS ALCALDE DE TORTELLÀ (IDT – PM) “Primer, atendre les persones”.-Com es presenta aquest mandat?
Seran uns anys en què haurem de tenir molt present l’atenció a les persones. Afortunadament, els projectes principals que ens havíem proposat quan vam entrar en el govern ja els tenim fets: contenidors soterrats, rehabilitació dels edificis municipals, l’arranjament de la zona esportiva, el parc de can Santaló… Fins que no es convoqui un nou pla d’obres i serveis, les grans obres quedaran en suspens.
Però d’equipaments, déu n’hi do, els que tenen.
Sí. Mira, Tortellà i la seva rodalia té una població envellida, i per això calia un centre de recursos per a la gent gran, que ja tenim, i s’hi fan moltes activitats. D’altra banda, disposem d’un teixit industrial notable que, amb les dificultats pròpies dels temps que corren, van tirant endavant. Per tal que es pogués compaginar la vida laboral amb la familiar, vam planificar una llar d’infants. Ja la tenim pràcticament acabada i, si no hi ha entrebancs, l’estrenarem el setembre de l’any que ve. De cara a les activitats culturals, vam projectar una sala de lectura i de noves tecnologies i, a l’ajuntament vell, una sala polivalent.
Ara, el problema serà el manteniment.
No et pensis. El cost és mòdic perquè les activitats en aquests equipaments van a cura de gent que ho fa desinteressadament. D’altra banda, a l’Ajuntament ens hem estret el cinturó i no fem cap mena de despesa supèrflua. El centre de recursos funciona amb un conveni amb el Consorci de Benestar Social de la Garrotxa. La resta ho porten voluntaris i un regidora es cuida de la sala de lectura. I quant a llum i calefacció, hem fet millores per incrementar l’eficiència energètica.
Els falta alguna altra instal·lació?
Sí, ens caldria una pista poliesportiva coberta. No seria un pavelló, eh? Hi ha diferents punts del poble on es podria construir. Però som realistes i hem de pensar primer en els serveis d’atenció a la gent.
I la situació financera?
Tenim un endeutament de només el 12,9%. El problema és que hi ha subvencions que arriben amb uns mesos de retard. Això ens obligarà a firmar un crèdit pont per esperar les subvencions. D’aquesta manera no farem anar malament les empreses que han fet obres per encàrrec del municipi.
És el primer cop que han de demanar un crèdit?
Sí, però bé, això entra dins de la normalitat.
Els tortellanencs han de témer una pujada d’impostos important?
No, no. Fa dos anys que no hem pujat res, ni taxes ni impostos.
Ni l’IPC?
Només en uns casos. Però la majoria, res, zero. Què passarà el 2012? Doncs que haurem de pujar els impostos segons l’índex de l’IPC, aproximadament, i les taxes, de manera semblant o una mica menys. No podem estar massa temps sense pujar res perquè arribaria un dia que hauríem de fer una puja molt gran, de cop.
Ja saben quines obres miraran d’incloure en el pròxim pla d’obres i serveis?
Tenim uns carrers que hem d’acabar d’arreglar. Un ja el tenim licitat i està finançat amb recursos del Departament de Territori. Els altres carrers (de Sales, Sant Joan i d’Olot) i una plaça (del Vinyot), així com la millora de la xarxa de camins, mirarem que entrin en el pròxim pla. Ep, però primer mirarem que no suposi una despesa important per als veïns.
Joaquim Pagès, llicenciat en Història i mestre jubilat, va néixer a can Manté de Tortellà el 1945. Va accedir a l’alcaldia a la meitat del mandat del 2003 al 2007, arran d’un pacte amb CiU. Tant en les eleccions del 2007 com en les últimes, els independents de PM van assolir la majoria absoluta.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »