Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Posts Tagged ‘Tortellà Montagut Oix Alcaldia Argelaguer Llierca Garrotxa Lejarza Girona Jaume 132Kv’

35 anys de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RADS)

Posted by lejarza en 3 agosto, 2011

Associació Catalana d’Amics del Poble Saharaui de la Garrotxa (ACAPS GARROTXA): 35 anys de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RADS).-Aquest proper dissabte 6 d’agost de 2011, ACAPS Garrotxa organitzem diversos actes per celebrar els 35 anys de la RADS (República Àrab Sahrauí Democràtica), el programa és el següent;
· Cercavila – Manifestació, acompanyada de bandes de percussió (inici a les 18h a la Plaça Catalunya d’Olot).
· Tallers per a totes les edats, amb la col·laboració de la companyia Saltarelo (inici a les 19h al Passeig de la Muralla d’Olot).
· Projecció del reportatge “Refugiats al Sàhara” del programa Latituds de TV3 (inici a les 20h al Passeig de la Muralla)
Aprofitant l’estada dels nens/es sahrauís a la Comarca i a la resta del país tenim més força per fer-nos sentir!
Ara més que mai demanem i exigim un Sàhara lliure!!!
Per qualsevol qüestió us podeu posar en contacte via e-mail o amb els telefons indicats més avall.
Agraïm que en feu la màxima difusió i que pugueu venir!!!!
Moltes gràcies des d’ACAPS Garrotxa!!! VISCA EL SÀHARA LLIURE
Associació Catalana d’Amics del Poble Saharaui de la Garrotxa (ACAPS GARROTXA). acapsgarrotxa@hotmail.com Telf. 626 02 88 78 / 646 31 63 62

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »

Projecte de millora paisatgística dels accessos al nucli urba d´Argelaguer

Posted by lejarza en 2 agosto, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Hostalnou de Llierca/Tortellà: Projecte de millora paisatgística dels accessos al nucli urba d´Argelaguer.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 146 – 2 d´agost de 2011 Núm. 10078 Ajuntament de Argelaguer (Garrotxa).
Edicte sobre l’aprovació inicial d’un projecte. El Ple de l’ajuntament d’Argelaguer, en sessió ordinària de 19 de juliol de 2011, va aprovar inicialment, i per unanimitat, el següent projecte:
MODIFICAT DE MILLORA PAISATGÍSTICA DELS ACCESSOS AL NUCLI D’ARGELAGUER.
De conformitat amb el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet a un termini d’informació pública de 30 dies als efectes de poder presentar-hi reclamacions i/o al·legacions. Passat aquest termini sense que s’hagi presentat cap al·legació o reclamació el projecte quedarà definitivament aprovat
sense necessitat d’adoptar cap altre acord.
Argelaguer, 20 de juliol de 2011 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 2 Comments »

Retallada del Transport Sanitari a la Garrotxa

Posted by lejarza en 1 agosto, 2011

Lourdes Albina Pérez: Retallada del Transport Sanitari a la Garrotxa.-Ens dirigim a la població de la Garrotxa per informar-la i fer una crida a la ciutadania explicant la situació que patirem els serveis d’emergències mèdiques de la nostra comarca. A partir del dia 15 de juliol de 2011 la Generalitat de Catalunya ha començat amb les retallades a diferents comarques de la província de Girona. Amb aquestes retallades desapareixen un total de 7 ambulàncies d’urgències de diferents comarques: una al Ripollès, una al Pla de L’estany, una al Gironès, una a la Selva interior, una a la Selva marítima, una a l’Alt Empordà i, finalment, una del torn de dia a la Garrotxa, a partir del 31 de juliol de 2011. Tot això implicarà que haurem de cobrir els mateixos serveis amb menys vehicles, cosa que provocarà alguns retards que fins ara no hi havia. A tot això s’hi ha de sumar, també, que volen tancar CAP com el de Besalú, que deixarà de donar servei a la nit. Tot això ens provoca ràbia i malestar a tots els treballadors i treballadores, així com impotència per no poder donar el servei ràpid, de qualitat i professional que estàvem donant fins ara. Aquestes retallades també afecten el transport sanitari no urgent. Com aniran els nostres avis i/o familiars malalts crònics a l’hospital? A causa d’aquestes retallades que està fent la Generalitat estem perdent un dret tan important com és el dret universal a la salut de cada ciutadà. I per acabar només dir que som la comunitat autònoma que paguem més i l’única que pateix retallades sanitàries.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 26 Comments »

Argelaguer expedient de modificació de crèdits en el Pressupost de l´any 2011

Posted by lejarza en 29 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Hostalnou de Llierca/Tortellà/: Argelaguer expedient de modificació de crèdits en el Pressupost de l´any 2011.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 144 – 29 de juliol de 2011 Núm. 9943 Ajuntament de Argelaguer (Garrotxa).
Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits. El Ple de l’ajuntament de data 19 de juliol de 2011 va aprovar inicialment l’expedient número 1/2011 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2011, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona. En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin
convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.
Argelaguer, 20 de juliol de 2011 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 2 Comments »

La línia elèctrica de 132Kv de Serinyà-Argelaguer-Olot està acabada

Posted by lejarza en 28 julio, 2011

Línia elèctrica 132Kv Serinyà-Argelaguer-Olot (by lejarza)

Línia elèctrica 132Kv Serinyà-Argelaguer-Olot (by lejarza)

Vall del Llierca, Argelaguer/Serinyà: La línia elèctrica de 132Kv de Serinyà-Argelaguer-Olot està acabada.-La línia elèctrica de de 132 Kv de Serinyà-Argelaguer-Olot està acabada i a punt de rebre l’energia de les plantes de cogeneració de la Torraspapel i càrniques Noel de Sant Joan les Fonts i de la paperera la Confianza a Besalú (Garrotxa).
El valor aproximat de la planta de cogeneració de Sant Joan les Fonts és de 32 milions d’euros.
El pressupost de la reforma de la línia elèctrica Serinyà-Argelaguer-Olot es va comptabilitzar en 3.317.214 euros. La línia passa pels termes municipals de la Vall del Llierca: Argelaguer, Tortellà, Sant Jaume de Llierca i Montagut i Oix.
El projecte del canvi de tensió a 132 kilowats de la línia va ser presentat a la Generalitat de Catalunya per les empreses Endesa Distribución Eléctrica, SL i Bassols Energia. Van presentar el projecte el 2004, del qual els ajuntaments no van demanar un nou traçat. El 28 de de juliol del 2.005, les elèctriques van presentrar un nou expedient. El 6 de juliol de 2006 les empreses van presentar un estudi d’impacte ambiental deficient al terme municipal d´Argelaguer. El 5 de setembre de 2006, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va aprovar la declaració. El 7 de novembre, Medi Ambient va acordar l’aprovació de la correcció d’errades de l’acord anterior que incorporava un canvi de traçat per la urbanització La Cometa al terme de Montagut i Oix.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 9 Comments »