Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Constitució de la Junta General del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA)

Posted by lejarza en 9 octubre, 2019


Constitució de la Junta General del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA)

Argelaguer – Vall del Llierca.

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. Núm. 194 – 9 d´octubre de 2019 Registre núm. 7779

Edicte de constitució de la Junta General del Consorci.

La Junta General del SIGMA reunida en sessió extraordinària el dia 18 de setembre de 2019, va acordar de conformitat amb l’article 58 del RL 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA GENERAL I NOMENAMENT DELS SEUS MEMBRES.

La part dispositiva de l’acord es transcriu a continuació:

1. Constituir la Junta General del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), que estarà integrada pels membres electes designats pels ens consorciats els quals es relacionen a continuació:

Sr. Santi Reixach i Garriga CCG – JxCat

Sr. Jordi Cargol i Cros CCG – JxCat

Sra. Maria Vidal i Jodar CCG – JxCat

Sr. Jordi Güell i Güell CCG – JxCat

Sr. Josep Alfred Cairó i Munné CCG – ERC -AM

Sr. Lluís Riera i Callís CCG – AMUNT

Sr. Josep Guix i Feixas CCG – Candidatura de Progrés

Sr. Josep Berga i Vayreda AJ.OLOT – JxCat

Sra. Imma Muñoz i Diaz AJ.OLOT – JxCat

Sr. Aniol Sellabona i Aguilera AJ.OLOT – JxCat

Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch AJ.OLOT – JxCat

Sra. Anna Barnadas i López AJ.OLOT – ERC-AM

Sra. Adriana Roca i Collell AJ.OLOT – AMUNT

Sr. Jaume Mir i Bagó AJ.OLOT – Candidatura de Progrés

2. Prendre coneixement de la presidència compartida que recau en el Sr. Santi Reixach i Garriga, com a president, i en el Sr. Josep Berga i Vayreda, com a copresident del Consorci SIGMA, de conformitat amb el que preveu l’article 10.2 dels Estatuts. Les atribucions de presidència podran ser adoptades de forma indistinta pel president i copresident, havent de comunicar-se les resolucions adoptades en el termini més breu possible, sense sobrepassar el deu dies hàbils.

NOMENTAMENT DE LA DIRECCIÓ.

La part dispositiva de l’acord es transcriu a continuació:

1. Nomenar el Sr. Francesc Canalias i Farrés Director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), en qualitat de personal directiu.

2. Aprovar l’excedència del Sr. Canalias al lloc de treball de tècnic superior del Consorci SIGMA i garantir la reserva del lloc de treball de tècnic superior en medi ambient una vegada cessi de les seves funcions de direcció del Consorci. Per exercir aquest dret caldrà que l’interessat ho comuniqui en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data del seu cessament.

CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN I NOMENAMENT DELS SEUS MEMBRES

La part dispositiva de l’acord es transcriu a continuació:

1. Constituir la Junta de Govern i designar el nomenament dels membres que l’han de composar, d’acord amb les persones que es relacionen a continuació:

Presidència: Sr. Santi Reixach i Garriga CCG – JxCat

Sr. Josep Berga i Vayreda AJ.OLOT – JxCat

Vocals: Sr. Jordi Cargol i Cros CCG – JxCat

Sra. Maria Vidal i Jodar CCG – JxCat

Sr. Aniol Sellabona i Aguilera AJ.OLOT – JxCat

Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch AJ.OLOT – JxCat

Hi assistirà amb veu i sense vot, el director del Consorci, Sr. Francesc Canalias i Farrés.

A la Junta de Govern també hi assistirà la secretària que aixecarà acta de la sessió i, si escau, la interventora del Consorci.

2. Hi podran assistir amb veu i sense vot les següents persones, les quals seran invitades per la presidència a assistir-hi:

– Sr. Sergi Martí i Arau: gerent del Consell Comarcal

– un representant d’AMUNT

– un representant d’ERC_AM

– un representant de Candidatura de Progrés

3. La Junta de Govern del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) es convocarà mensualment de forma ordinària, el primer divendres de mes a les 8 hores, excepte aquells mesos que s’hagi convocat la Junta General.

CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I NOMENAMENT DELS SEUS MEMBRES

La part dispositiva de l’acord es transcriu a continuació:

1. Constituir la Comissió Especial de Comptes i designar el nomenament dels membres que l’han de composar, d’acord amb les persones que es relacionen a continuació:

Presidència: Sr. Santi Reixach i Garriga – representant JxCat-Junts

Vocals: Sra. Anna Barnadas i López – representant d’ERC-AM

Sr. Jaume Mir i Bagó – representant de Candidatura de Progrés

Sr. Lluís Riera i Callís – representant d’AMUNT

Acords que es fa públics als efectes oportuns.

Olot, la Garrotxa, 1 d’octubre de 2019. Alícia Vila i Torrents, Secretària.

Consell Comarcal de la Garrotxa - Av. Onze de setembre, 22 d’Olot (Foto: Lejarza - Argelaguer)

Consell Comarcal de la Garrotxa – Av. Onze de setembre, 22 d’Olot (Foto: Lejarza – Argelaguer)

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: