Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer nomenament de tinents d´Alcalde

Posted by lejarza en 28 junio, 2019


Ajuntament d´Argelaguer nomenament de tinents d´Alcalde
Vall del Llierca – Argelaguer
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 124 – 28 de juny de 2019 Registre núm. 5118
Anunci de nomenament de tinents d´Alcalde.
Per aquesta alcaldia s´ha dictat el decret núm. 78/2019, de 21 de juny, la part dispositiva del qual conté la següent resolució:
Primer.- Designar com a tinents d´alcalde els següents regidors:
Xavier Quintana Ricart
Oriol Mascaro Vidal
Segon.- És funció del tinent d´alcalde substituir l´alcalde, en cas de vacant, absència o malaltia, assumir la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives i ser, alhora, responsable dels actes de govern dictats durant la substitució. igualment el correspondrà exercir transitòriament la presidència de la corporació o la seva representació quan hi hagi alguna causa que impedeixi la presència personal de l´alcalde, a les sessions o en actes concrets.
Tercer.- El que es disposa anteriorment serà sense perjudici de les atribucions genèriques o específiques que els pugui delegar l´alcalde.
Quart.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i al tauler d´anuncis de la corporació, i difondre el contingut d´aquesta, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment del que disposa la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Cinquè.- Donar compte al ple d´aquesta resolució en la propera sessió que celebri. Aquest decret entrarà en vigor a partir del mateix dia de la seva signatura. la qual cosa es fa pública en compliment del que disposa l´article 46.1 del ROF.
Argelaguer, 21 de juny de 2019. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Ajuntament d´Argelaguer, Oriol Mascaro Vidal tinent d´Alcalde (Foto Lejarza)

Ajuntament d´Argelaguer, Oriol Mascaro Vidal tinent d´Alcalde (Foto Lejarza)

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: