Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer expedient 1/2019 de modificació de crèdits

Posted by lejarza en 30 abril, 2019


Ajuntament d´Argelaguer expedient 1/2019 de modificació de crèdits
Vall del Llierca – Argelaguer
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 83 – 30 d´abril de 2019 Registre núm. 3178
Edicte d´exposició pública d´un expedient de modificació de crèdits
El Ple de l´ajuntament de data 18-04-2019 va aprovar inicialment l´expedient número 1/2019 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2019, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d´aquest anunci al BOP de Girona. En l´esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d´acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l´esmentat termini, s´entendrà aprovat definitivament sense necessitat d´adoptar nou acord.
Argelaguer, 22 d´abril de 2019. Artur Ginesta Rambla, Alcalde.

Una respuesta para “Ajuntament d´Argelaguer expedient 1/2019 de modificació de crèdits”

 1. lejarza said

  Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2019

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 106 – 3 de juny de 2019 Registre núm. 4327

  Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2019
  No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 18 d’abril de 2019, d’aprovació inicial de la primera modificació de crèdit del pressupost 2019, la qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 83, de 30 d’abril de 2019, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica, després d’efectuada la corresponent modificació pressupostària.

  Descripció: Servei videovigilància 15.000€ – Construcció nou dipòsit 200.000€ – Tancament contenidors 20.000€ – Treballs tècnics dipòsits 11.000€ – Redacció POUM 50.000€ – Junta de Compensació Can Jan 95.000€ TOTAL 391.000€

  Contra l’aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

  Argelaguer, 24 de maig de 2019 Artur Ginesta Rambla Alcalde

  Haz clic para acceder a 201910604327.pdf

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: