Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Tortella delegacio de la taxa per serveis administratius a la Diputació de Girona

Posted by lejarza en 4 diciembre, 2017


Ajuntament de Tortella delegacio de la taxa per serveis administratius a la Diputació de Girona
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 231 – 4 de desembre de 2017 Núm. 10118
Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública l’acceptació de delegació de competències
Per tal de donar compliment al que disposen l’article 7.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLeg. 2/2004, de 5 de març) i l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es fa públic que el Ple de la Diputació de Girona, en la sessió indicada a continuació, ha pres, entre d’altres, l’acord d’acceptació de delegacio de competències del següent ens:
SESSIÓ DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE 21 DE NOVEMBRE DE 2017
AJUNTAMENT DE TORTELLÀ
RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE:
• Taxa per serveis administratius.
Data del Plenari: 26/09/2017
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de Girona de 22 de setembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 28 de setembre de 2009.
Les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC), d’acord amb els termes que quedin concretats en el conveni tipus aprovat a subscriure entre les entitats delegant i delegada quan es tracti d’una nova delegació, i de conformitat amb el que s’estableix en el Pla de Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals vigent.
Girona, 22 de novembre de 2017 Pere Vila i Fulcarà President

Tortella Alta Garrotxa

Tortella Alta Garrotxa

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: