Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Constitució de la Junta Electoral de Zona d’Olot per les eleccions al Parlament de Catalunya 21 de desembre de 2017

Posted by lejarza en 3 noviembre, 2017


Constitució de la Junta Electoral de Zona d’Olot per les eleccions al Parlament de Catalunya 21 de desembre de 2017
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 210 Annex 1 – 3 de novembre de 2017 Núm. 9262
Edicte pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona d’Olot
En compliment de la vigent legislació electoral i en relació a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix el Decret 946/2017, de 27 d’octubre, de dissolució del Parlament de Catalunya i de convocatòria d’eleccions pel dia 21 de desembre de 2017, conseqüent publicació al BOE de data 28 d’octubre de 2017, queda provisionalment constituïda, en data d’avui, la Junta Electoral de Zona d’Olot, de la següent forma.
PRESIDENT: Il·ltre. Sr. LLUÍS JUVANTENY TORRENT jutge de Pau de la Vall d’en Bas
VOCALS JUDICIALS:
– Il·ltre. Sra. MONTSERRAT ROCA CASAS jutgessa de Pau de les Planes d’Hostoles i – Il·ltre. Sr. ALBERT NONELL PLANAS, Jutge de Pau de Sant Joan les Fonts
SECRETÀRIA: Penélope Cuy Tubau, lletrada de l’Administració de justícia del Servei Comú Processal General d’Olot.
La Junta Electoral de Zona d’Olot tindrà la seva seu i celebrarà les seves sessions en els locals del Servei Comú Processal General (Sala Biblioteca) d’Olot, ubicat a la plaça de Can Joanetes, núm. 6 d’Olot.
Olot, 31 d’octubre de 2017
Penélope Cuy Tubau Secretària de la Junta Electoral de Zona d’Olot

30 comentarios para “Constitució de la Junta Electoral de Zona d’Olot per les eleccions al Parlament de Catalunya 21 de desembre de 2017”

 1. lejarza said

  Un total de 5.553.983 persones podran votar a les eleccions al parlament de Catalunya del proper 21 de desembre

  Un total de 5.553.983 catalans i catalanes estan cridats a participar a les eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel proper 21 de desembre, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Això representa un increment del 0,77%  (43.185 electors) respecte als comicis que van tenir lloc el 27 de setembre del 2015. En aquesta xifra s’inclouen 136.300 nous votants que hi  participaran per primera vegada, després d’haver complert 18 anys des de l’anterior votació.

  Del total d’electors, 5.329.139 viuen a Catalunya i 224.844 a l’estranger. D’acord amb el calendari electoral, les persones amb residència fora de Catalunya que vulguin participar en les eleccions del 21D, han de sol·licitar el seu vot a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent a la seva inscripció, fins al 22 de novembre. Les sol·licituds es poden enviar per internet. Per fer-ho, cal disposar d’un certificat electrònic reconegut per la Seu Electrònica de l’INE o fer servir la clau enviada amb l’imprès oficial. Aquest imprès també està disponible als consolats i a les pàgines web del Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació i de l’Oficina del Cens Electoral.

 2. lejarza said

  Disposicions generals
  Reial decret 1954/1982, de 30 de juliol, pel qual s’aprova l’annex IV del Reglament notarial de 2 de juny de 1944, relatiu a l’exercici de la fe pública en matèria electoral (BOE núm. 194 de 14 d’agost), modificat pel Reial decret 2630/1985, de 23 d’octubre (BOE núm. 16 de 18 de gener; correcció d’errades al BOE núm. 20 de 23 de gener), i pel Reial decret 557/1993, de 16 d’abril (BOE núm. 92 de 17 d’abril).
  Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (BOE núm. 147 de 20 de juny; correcció d’errades al BOE núm. 17 de 20 de gener de 1986), modificada per la Llei orgànica 1/1987, de 2 d’abril (BOE núm. 80 de 3 d’abril); per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març (BOE núm. 63, de 14 de març; correcció d’errades al BOE núm. 65, de 16 de març); per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 264 de 3 de novembre); per la Llei orgànica 13/1994, de 30 de març (BOE núm. 77 de 31 de març); per la Llei orgànica 3/1995, de 23 de març (BOE núm. 71 de 24 de març); per la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre (BOE núm. 281 de 24 de novembre); per la Llei orgànica 1/1997, de 30 de maig (BOE núm. 130 de 31 de maig); per la Llei orgànica 3/1998, de 15 de juny (BOE núm. 143 de 16 de juny); per la Llei orgànica 8/1999, de 22 d’abril (BOE núm. 96 de 22 d’abril); per la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny (BOE núm. 154 de 28 de juny); per la Llei orgànica 1/2003, de 10 de març (BOE núm. 60 d’11 de març; correcció d’errades al BOE núm. 207 de 29 d’agost); per la Llei orgànica 16/2003, de 28 de novembre (BOE núm. 286 de 29 de novembre); per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71 de 23 de març); per la Llei orgànica 9/2007, de 8 d’octubre (BOE núm. 242 de 9 d’octubre); per la Llei orgànica 8/2010, de 4 de novembre (BOE núm. 268 de 5 de novembre); per la Llei orgànica 2/2011, de 28 de gener (BOE núm. 25 de 29 de gener); per la Llei orgànica 3/2011, de 28 de gener (BOE núm. 25 de 29 de gener), per la Llei orgànica 7/2011, de 15 de juliol (BOE núm. 170 de 16 de juliol) i per la Llei orgànica 3/20105, de 30 de març (BOE núm. 77 de 31 de març).
  Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92 de 17 d’abril), modificat pel Reial decret 1382/2002, de 20 de desembre (BOE núm. 305 de 21 de desembre, correcció d’errades al BOE núm. 8 de 9 de gener de 2003); per l’Ordre INT/2838/2003, de 14 d’octubre (BOE núm. 249 de 17 d’octubre); per l’Ordre INT/529/2007, de 8 de març (BOE núm. 60 de 10 de març); pel Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre (BOE núm. 299 de 14 de desembre); per l’Ordre INT/1025/2009, de 28 d’abril (BOE núm. 104 de 29 d’abril); per l’Ordre INT/662/2011, de 23 de març (BOE núm. 75 de 29 de març) per l’Ordre INT/3816/2007, de 19 de desembre (BOE núm. 310 de 27 de desembre); per l’Ordre INT/2609/2011, de 28 de setembre (BOE núm. 237 d’1 d’octubre), per l’Ordre INT/529/2014, de 28 de març (BOE núm. 82 de 4 d’abril) i l’Ordre INT/358/2015, de 27 de febrer (BOE núm. 54 de 4 de març).
  Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i el Govern (DOGC núm. 5256, de 12 de novembre, i BOE núm. 292 de 4 de desembre), desplegada pel Decret 22/2009, de 5 de febrer (DOGC núm. 5319 de 16 de febrer), modificada per la Llei 26/2010, de 3 d’agost (DOGC núm. 5686 de 5 d’agost i BOE núm. 203 de 21 d’agost; correcció d’errades al DOGC núm. 5718, de 20 de setembre, i DOGC núm. 5744, de 28 d’octubre); es deroga l’apartat 4 de l’article 25 per la Llei 30/2010, de 3 d’agost (DOGC núm. 5708, de 6 de setembre, i BOE núm. 231 de 23 de setembre); es desplega, l’art. 34 pel Decret 413/2011 (DOGC núm. 6025, de 13 de desembre) i es modifica per l’art. 101 de la Llei 3/2015, d’11 de març (DOGC núm. 6830, de 13 de març).
  Reial decret 422/2011, de 25 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a la participació de les persones amb discapacitat en la vida política i en els processos electorals (BOE núm. 76 de 30 de març).
  Reial Decret 953/2017, de 31 d’octubre, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017 (BOE núm. 267, de 3 de novembre i DOGC núm. 7488, de 6 de novembre).

 3. lejarza said

  Dret de sufragi
  Acord de 29 de gener de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre el termini de la condició de la inelegibilitat.
  Acord de 24 d’abril de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre elegibilitat de membre de la policia local i diverses consultes en relació amb l’excedència.
  Acord de 19 de juny de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que sigui candidat a les eleccions un condemnat per sentència ferma a sis mesos de suspensió de qualsevol càrrec electe o municipal o qualsevol altre anàleg.
  Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre apoderats i interventors.
  Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat (DOGC núm. 4542, de 2 de gener de 2006 i BOE núm. 30 de 4 de febrer), modificada per la Llei 5/2007, de 4 de juliol (DOGC núm. 4920, de 6 de juliol, correcció d’errada en el DOGC núm. 4984 i BOE núm. 185 de 3 d’agost), per la Llei 13/2008, de 5 de novembre (DOGC núm. 5256, de 12 de novembre, i BOE núm. 292 de 4 de desembre) i per la Llei 14/2008, de 5 de novembre (DOGC núm. 5256, de 12 de novembre, i BOE núm. 292 de 4 de desembre).
  Llei 40/2006, de 14 de desembre, de l’Estatut de la ciutadania espanyola a l’exterior (BOE núm. 299, de 15 de desembre, correcció d’errades al BOE núm. 31, de 5 de febrer).
  Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula el procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l’exercici del dret de sufragi (BOE núm. 294, de 8 de desembre); es desenvolupa per l’Ordre INT/3817/2007, de 21 de desembre (BOE núm. 310, de 27 de desembre).
  Ordre INT/3817/2007, de 21 de desembre, per la qual es desenvolupa el procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l’exercici del dret de sufragi, regulat en el Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre (BOE núm. 310, de 27 de desembre).
  Resolució de 4 de juliol, de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial, per la qual es publica l’Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei orgànica 9/2007, de 8 d’octubre, de modificació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (BOE núm. 175, de 21 de juliol).
  Acord de 25 de juny de 2009, de la Junta Electoral Central per instar les modificacions necessàries per evitar un tracte discriminatori respecte a les persones discapacitades a efectes de votació.
  Reial Decret 1960/2009, de 18 de desembre, pel qual es regulen els consells de residents espanyols a l’estranger (BOE núm. 2, de 2 de gener).
  Acord de 6 de maig de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre exigència d’estar empadronat/ada en la comunitat autònoma de Catalunya per poder ser elegible en les eleccions al Parlament d’aquesta comunitat autònoma.
  Acord de 19 de juliol de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre inelegibilitat, a efectes de les eleccions al Parlament de Catalunya, dels alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya, a excepció del president i dels membres de Govern.
  Acord de 14 d’octubre de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre l’exigència d’estar empadronat/ada a la comunitat autònoma de Catalunya per poder ser elegible en les eleccions al Parlament d’aquesta comunitat autònoma.
  Acord de 14 d’octubre de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre inelegibilitat dels alts càrrecs. Consulta sobre si l’acord de la JEC de 19 de juliol és aplicable malgrat el que disposa la disposició transitòria primera de la Llei del Parlament de Catalunya 13/2008 de la Presidència de la Generalitat i del Govern.
  Acord de 20 de maig de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta relativa a la possibilitat del vot presencial dels interventors que pertanyen a una circumscripció electoral diferent a les quals li corresponen censalment en les eleccions municipals, en les taules davant les quals estan acreditats, en les eleccions autonòmiques i, si escau, a entitats locals menors.

 4. lejarza said

  Convocatòria
  Reial decret 946/2017, de 27 d’octubre, de convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució (BOE núm. 261, de 27 d’octubre).

 5. lejarza said

  Models oficials
  Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92 de 17 d’abril), modificat pel Reial decret 1382/2002, de 20 de desembre (BOE núm. 305 de 21 de desembre, correcció d’errades al BOE núm. 8 de 9 de gener de 2003); per l’Ordre INT/2838/2003, de 14 d’octubre (BOE núm. 249 de 17 d’octubre); per l’Ordre INT/529/2007, de 8 de març (BOE núm.  60 de 10 de març); pel Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre (BOE núm. 299 de 14 de desembre); per l’Ordre INT/1025/2009, de 28 d’abril (BOE núm. 104 de 29 d’abril); per l’Ordre INT/662/2011, de 23 de març (BOE núm. 75 de 29 de març) per l’Ordre INT/3816/2007, de 19 de desembre (BOE núm. 310 de 27 de desembre); per l’Ordre INT/2609/2011, de 28 de setembre (BOE núm. 237 d’1 d’octubre), per l’Ordre INT/529/2014, de 28 de març (BOE núm. 82 de 4 d’abril de 2014) i l’Ordre INT/358/2015, de 27 de febrer (BOE núm. 54 de 4 de març de 2015).
  Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre l’homologació de sobres i paperetes electorals.
  Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de les paperetes d’una entitat política corresponents a una circumscripció diferent.
  Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre l’homologació de paperetes electorals diferents perquè hi figuren numerats els candidats.
  Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat d’incloure a les paperetes d’una coalició el logotip dels partits integrants.
  Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre l’homologació de paperetes amb petites errades tipogràfiques o mínimes diferències de mida.
  Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre l’homologació de paperetes confeccionades en paper reciclat.
  Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la confecció de paperetes en paper reciclat, sobre la seva homologació i sobre la possibilitat per a les candidatures d’utilitzar locals o llocs públics en dies i hores no assignats per les juntes de zona.
  Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de paperetes de mida diferent a la de les paperetes oficials.
  Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de paperetes amb faltes ortogràfiques o errades tipogràfiques, omissió d’accents o confusions de lletres.
  Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el còmput dels vots emesos en paperetes en què figurin persones la proclamació de les quals com a candidats hagi estat anul·lada.
  Acord de 25 de gener de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre consulta sobre la possibilitat de figurar a les paperetes electorals amb apel·latiu.
  Acord de 21 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la confecció i la distribució de paperetes electorals corresponents a candidatures la proclamació de les quals hagi estat anul·lada per Sentència del Tribunal Constitucional en recurs d’empara.
  Acord de 21 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de determinades paperetes electorals.
  Instrucció 1/2012, de 15 de març, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 12/2007, de 25 d’octubre, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació de l’apartat 2 de l’article 96 de la Llei orgànica 2/2011, de 29 de gener, del règim electoral general, relatiu a les alteracions en les paperetes de votació invalidants del vot emès per l’elector (BOE núm. 67, de 19 de març).

 6. lejarza said

  Administració electoral
  Acord de 14 de febrer de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre la competència dels ajuntaments per nomenar els membres de les meses, per notificar la designació als interessats, per emplenar els impresos i per l’abonament de les tasques de les esmentades operacions.
  Acord de 9 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el sorteig per a la designació dels ciutadans que han de formar part de les meses electorals.
  Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre les competències dels secretaris dels ajuntaments com a delegats de les juntes electorals de zona.
  Acord de 29 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre una queixa per no haver permès formar part de la mesa electoral a una persona a la qual s’havia nomenat vocal per arribar a les 8 hores i 10 minuts al local de votació.
  Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre una consulta sobre les facultats d’agrupació d’electors per proposar la designació de vocals no judicials.
  Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si és admissible la utilització per part dels interventors i apoderats i membres de la mesa la col·locació de cartells en els col·legis electorals i en les seves immediacions amb el lema “No a la guerra”.
  Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre a qui correspon la competència de notificar la designació de membre de meses electorals.
  Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si una vegada constituïda una mesa electoral amb el president i els vocals titulars, estan eximits els suplents del seu compromís.
  Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si el cessament de dos vocals de la junta electoral de zona com a jutges substituts implica també el cessament com a vocals de la junta.
  Circular de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la utilització de símbols, emblemes o lemes que puguin ser constitutius de propaganda electoral per part dels interventors, apoderats i membres de les meses electorals.
  Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la preferència de les activitats electorals sobre les judicials en els àmbits civils o penals.
  Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de ser substituït en la mesa electoral per un familiar.
  Acord de 16 de febrer de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de que els apoderats de les formacions polítiques, per tal condició, puguin ser excusats de formar part de les meses electorals.
  Acord de 31 de març de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que l’ajuntament realitzi sortejos supletoris de membres de Mesa electoral.
  Acord de 12 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el desenvolupament de les tasques de la secretaria de la junta electoral com a conseqüència de canvi de jutjat degà.
  Acord de 12 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el desenvolupament de la secretaria de la junta de zona, un cop ha deixat de ser l’anterior secretari degà.
  Acord de 12 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la competència per a la designació de personal col·laborador de la junta electoral de zona.
  Acord de 12 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la data de publicació en el butlletí oficial de la província de la relació de membres de les juntes electorals amb motiu de determinades festes locals.
  Acord de 23 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre si els ciutadans estrangers residents a Espanya que tenen la condició d’electors en les eleccions locals però no en les eleccions autonòmiques poden ser designats membres de mesa electoral atesa la coincidència d’eleccions locals i autonòmiques.
  Acord de 26 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el cessament de vocal judicial de junta electoral de zona.
  Acord de 8 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el nombre de vocals per a la constitució vàlida de la junta electoral de zona, així com el quòrum per a l’adopció d’acords.
  Acord de 27 de setembre de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat d’exclusió en la designació d’un membre de Mesa electoral per minusvàlid/a.
  Acord de 24 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre l’òrgan competent per designar el personal funcionari col·laborador en els processos electorals.
  Circular de 29 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre notificació de la condició de membres de mesa als interessats.
  Acord de 14 de febrer de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de les excuses formulades pels membres de Mesa respecte de la seva designació com a tals remeses a la junta electoral de zona a través de fax.
  Acord de 25 de juny de 2009, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta del president de la junta electoral provincial en referència al nomenament del secretari de la junta electoral de zona.
  Acord de 25 de juny de 2009, de la Junta Electoral Central, per instar les modificacions necessàries per evitar tracte discriminatori respecte a les persones discapacitades a efectes de votació.
  Acord de 19 de juliol de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre els membres de les meses electorals amb dret a comptar amb ajuda d’intèrprets de les llengües de signes espanyoles.
  Instrucció 6/2011, de 28 d’abril, de la Junta Electoral Central, d’interpretació de l’article 27.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de president i vocal de les meses electorals (BOE núm. 103 de 30 d’abril) i modificada per la Instrucció 2/2014, d’11 de desembre (BOE  núm. 307, de 20 de desembre).
  Resolució de 15 de setembre de 2011, de la Junta Electoral Central, sobre comunicació i publicació dels acords i vots particulars de la Junta Electoral Central. (BOE núm. 224 de 17 de setembre).
  Acord de 24 de setembre de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre les instruccions precises perquè sigui vàlid i admissible el procediment de remissió dels nomenaments de membres de taula a través del correu electrònic.
  Acord de 27 de setembre de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre la procedència de donar publicitat a determinades dades electorals relacionades amb les eleccions al Parlament de Catalunya de 27 de setembre de 2015.

 7. lejarza said

  Composició de les juntes electorals
  Acord de 26 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre designació d’un nou vocal judicial de Junta Electoral de Zona davant la malaltia greu d’un d’ells.
  Acord de 26 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre cessament d’un Vocal Judicial d’una Junta Electoral de Zona.
  Reial decret 947/2017, de 30 d’octubre, pel qual es nomenen vocals de la Junta Electoral Central (BOE núm. 264 de 31 d’octubre).
  Reial decret 948/2017, de 30 d’octubre, pel qual es nomenen els vocals de procedència no judicial de la Junta Electoral Central (BOE núm. 264 de 31 d’octubre).
  Acord de 30 d’octubre de 2017, de la Comissió permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es designen Vocals de procedència judicial de les Juntes Electorals Provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
  Resolució de 2 de novembre de 2017, de la Junta Electoral Central, per la qual es fa pública la seva constitució (BOE núm. 267, de 3 de novembre). 
  Barcelona
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Barcelona (BOP de Barcelona, de 2 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Berga, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Berga (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Granollers, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Granollers (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de Llobregat, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de Llobregat (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).
  Edicte de 2 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de Llobregat, pel qual es modifica la composició de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de Llobregat (BOP de Barcelona, de 7 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Manresa, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Manresa (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Mataró, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Mataró (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Sabadell, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Sabadell (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).
  Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, pel qual es fa modifica la composició de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat (BOP de Barcelona, de 9 de novembre).
  Edicte de 2 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, pel qual es fa modifica la composició de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat (BOP de Barcelona, de 7 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Terrassa, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Terrassa (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Vic, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Vic (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona d’Igualada, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona d’Igualada (BOP de Barcelona, de 3 de novembre).
  Girona
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral Provincial de Girona, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral Provincial de Girona (BOP de Girona, núm. 210 de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona d’Olot, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona d’Olot (BOP de Girona, núm. 210 de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Figueres, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Figueres (BOP de Girona, núm. 210 de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Girona, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Girona (BOP de Girona, núm. 210 de 3 de novembre).
  Edicte de 8 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Girona, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Girona (BOP de Girona, núm. 215 annex 1, de 10 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de la Bisbal de l’Empordà pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de la Bisbal de l’Empordà (BOP de Girona, núm. 210 de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà (BOP de Girona, núm. 210 de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Santa Coloma de Farners pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Santa Coloma de Farners (BOP de Girona, núm. 210 de 3 de novembre). 
  Lleida
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Balaguer, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Balaguer (BOP de Lleida, núm. 212 de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Cervera, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Cervera (BOP de Lleida, núm. 212 de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de la Seu d’Urgell, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de la Seu d’Urgell (BOP de Lleida, núm. 212 de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Lleida, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Lleida (BOP de Lleida, núm. 212 de 3 de novembre), modificat per l’Edicte de 7 de novembre de 2017, de correcció d’errades (BOP de Lleida, núm. 217 de 10 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Tremp, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Tremp (BOP de Lleida, núm. 212 de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Vielha, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Vielha (BOP de Lleida, núm. 212 de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral Provincial de Lleida (BOP de Lleida, núm. 212 de 3 de novembre). 
  Tarragona
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral Provincial de Tarragona (BOP de Tarragona, núm. 212 de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Reus pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Reus (BOP de Tarragona, núm. 212 de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Tarragona pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Tarragona (BOP de Tarragona, núm. 212 de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Tortosa pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Tortosa (BOP de Tarragona, núm. 212 de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Valls pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona de Valls (BOP de Tarragona, núm. 212 de 3 de novembre).
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Junta Electoral de Zona d’El Vendrell pel qual es fa pública la constitució de la Junta Electoral de Zona d’El Vendrell (BOP de Tarragona, núm. 212 de 3 de novembre).

 8. lejarza said

  Número, límits de les seccions electorals, locals i meses
  Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre sol·licitud de retirada dels col·legis electorals de distintius amb connotacions polítiques com poden ser les fotografies del rei, de Franco, els crucifixos i els elements amb connotacions religioses.
  Acord de 12 de setembre de 2013, de la Junta Electoral Central, sobre fusió de dues seccions electorals d’un municipi.
  Acord de 10 d’abril de 2014, de la Junta Electoral Central, de sol·licitud perquè la Junta Electoral Central insti a les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral a designar locals electorals que siguin públics i de caràcter aconfessional i, si no fos possible, que en dits locals no hi hagi exhibicions públiques de símbols, emblemes, etc. que pel seu caràcter polític i/o confessional contradiguin la Constitució i l’esperit de la LOREG. 
  Barcelona
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral a Barcelona, pel qual es relacionen les seccions electorals amb els seus locals i les meses que s’utilitzaran en les eleccions al Parlament de Catalunya 2017 (BOP de Barcelona de 3 de novembre). 
  Girona
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de Girona, pel qual es fa pública la relació de municipis amb nombre i límit de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles (BOP de Girona núm. 210, de 3 de novembre). 
  Lleida
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de Lleida, pel qual es fa pública la relació de municipis amb nombre i límit de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles (BOP de Lleida núm. 212, de 3 de novembre). 
  Tarragona
  Edicte de 31 d’octubre de 2017, de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de Tarragona, pel qual es fa pública la relació de seccions, meses i locals electorals de cada municipi per a les eleccions autonòmiques (BOP de Tarragona núm. 212, de 3 de novembre).

 9. lejarza said

  Cens electoral
  Acord de 6 de febrer de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre si les certificacions censals constitueixen un mitjà probatori de la inscripció en el cens electoral o també un mecanisme d’autèntica actualització del cens electoral.
  Reial decret 157/1996, de 2 de febrer, pel qual es disposa l’actualització mensual del cens electoral i es regulen les dades necessàries per inscriure’s (BOE núm. 44 de 20 de febrer), modificat pel Reial decret 147/1999, de 29 de gener (BOE núm. 26 de 30 de gener) i pel Reial decret 423/2011, de 25 de març (BOE núm. 73 de 26 de març).
  Acord de 23 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el lliurament d’una còpia del cens als representants de les entitats polítiques en cinta magnètica.
  Ordre INT/646/2003, de 14 de març, per la qual es dicten instruccions per al compliment del que disposa l’article 41.6 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 72 de 25 de març).
  Reial decret 1799/2003, de 26 de desembre, pel qual es regula el contingut de les llistes electorals i de les còpies del cens electoral (BOE núm. 310 de 27 de desembre), modificat pel Reial decret 102/2009, de 6 de febrer (BOE núm. 33 de 7 de febrer de 2009) i pel Reial decret 288/2014, de 25 d’abril (BOE núm. 101 de 26 d’abril).
  Resolució de 12 de febrer de 2004, de l’Oficina del Cens Electoral, sobre determinats aspectes de la gestió del cens electoral (BOE núm. 45 de 21 de febrer).
  Resolució de 24 de febrer de 2006, de l’Oficina del Cens Electoral, sobre la repercussió de les baixes d’ofici per inscripció indeguda als padrons municipals i procediments de control de les altes al cens electoral (BOE núm. 57 de 8 de març).
  Instrucció 7/2007, de 12 d’abril, de la Junta Electoral Central, sobre el certificat censal específic previst en l’article 85.1 de la LOREG (BOE núm. 94 de 19 d’abril).
  Acord de 19 de juny de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre la proposta de Resolució sobre reclamacions i consultes a les dades d’inscripció i altres aspectes de gestió del cens electoral.
  Resolució de 27 d’agost de 2008, de l’Oficina del Cens Electoral, sobre les reclamacions i les consultes de les dades d’inscripció i altres aspectes de la gestió del cens electoral (BOE núm. 209 de 29 d’agost de 2008).
  Instrucció 4/2009, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre actuacions de la Oficina del Cens Electoral en relació amb l’entrega de còpies del cens electoral a les candidatures i a l’enviament de la documentació per exercir el vot per correu (BOE núm. 5 de 6 de gener).
  Reial Decret 1960/2009, de 18 de desembre, pel qual es regulen els consells de residents espanyols a l’estranger (BOE núm. 2 de 2 de gener).
  Ordre EHA/642/2011, de 25 de març, per la qual es dicten normes tècniques per a l’actualització mensual del cens electoral (BOE núm. 73 de 26 de març).
  Instrucció 1/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sobre les reclamacions administratives relatives a les modificacions en el cens electoral que poden realitzar els representants de les candidatures o de les formacions polítiques en aplicació d’allò establert en els articles 38 i 39 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 74 de 28 de març).
  Resolució de 27 d’octubre de 2014, de l’Oficina del Cens Electoral, sobre reclamacions a les dades d’inscripció en el cens electoral (BOE núm. 269 de 6 de novembre).

 10. lejarza said

  Candidatures
  Acord de 17 d’abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre l’expedició de certificats pels secretaris dels ajuntaments d’inscripció en el cens pels candidats.
  Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la denúncia d’irregularitats en determinades candidatures.
  Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la forma de realitzar la retirada de la candidatura d’una entitat política.
  Acord de 23 de gener de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que un secretari d’ajuntament tingui la doble condició de delegat de la junta electoral de zona i d’apoderat d’una candidatura.
  Acord de 25 d’octubre de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre similitud de denominació d’agrupació d’electors i de partit polític.
  Acord de 25 d’octubre de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la constitució d’agrupació d’electors.
  Acord de 9 d’abril de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la denominació i el símbol d’una entitat política constituïda per diversos grups independents.
  Acord de 9 d’abril de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el nomenament de representants i administradors electorals.
  Acord de 9 d’abril de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de delegació pel secretari de l’ajuntament de l’autentificació de les firmes d’una agrupació d’electors.
  Acord de 9 d’abril de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la denominació de coalició.
  Acord de 21 d’abril de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre els requisits de la declaració d’acceptació de candidatura.
  Acord de 25 d’abril de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la denominació i les sigles d’una agrupació d’electors.
  Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de correcció de presentació de candidatura incompleta.
  Acord de 16 de febrer de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud d’informació sobre constitució d’agrupacions d’electors per concórrer a processos electorals.
  Acord de 26 d’octubre de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta sobre la possibilitat que un jutge de pau ocupi el càrrec d’apoderat d’una candidatura.
  Acord de 29 de novembre de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta de si per ser apoderat en les eleccions al Parlament de Catalunya s’exigeix estar domiciliat en la citada comunitat autònoma.
  Acord de 13 de desembre de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre diverses consultes sobre denominació i altres circumstàncies referides a coalicions.
  Acord de 18 de gener de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre les sigles d’una nova formació política.
  Instrucció 2/2007, de 22 de març, de la Junta Electoral Central, sobre el procediment de nomenament dels interventors de les candidatures previst en l’article 78 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 76, de 29 de març).
  Acord de 22 de març de 2007, de la Junta Electoral Central, a efectes de presentació de candidatures i com a conseqüència de l’aplicació del nou article 44.bis de la LOREG, consulta sobre si per conjunt de la llista s’ha d’entendre la llista de candidats exclusivament o la llista amb els suplents.
  Acord de 22 de març de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre diferents preguntes sobre composició i denominació de coalicions electorals.
  Instrucció 5/2007, de 12 d’abril, de la Junta Electoral Central, sobre aplicació dels articles 44.bis i 187.2 de la LOREG en la redacció donada per la Llei Orgànica 3/2007, per la igualtat efectiva d’homes i dones (BOE núm. 94 de 19 d’abril).
  Acord de 19 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que una formació política autoritzi una altra a utilitzar, en certes circumscripcions i en determinades condicions, les seves sigles.
  Instrucció 8/2007, de 19 d’abril, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació del tràmit d’esmena d’irregularitats previst en l’article 48.1 LOREG per incompliment dels requisits dels articles 44 bis i 187.2 de la LOREG, en la redacció donada per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d’homes i dones (BOE núm. 95 de 20 d’abril).
  Acord de 25 d’octubre de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre si el representant general d’una formació política pot actuar, a la vegada, davant les juntes electorals provincials com a representant d’una candidatura.
  Acord de 24 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de nomenar representant de candidatura una persona amb nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea i resident a Espanya.
  Acord de 29 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre si es pot constituir una coalició entre un partit polític i la unió de partits polítics de la qual forma part el primer.
  Acord de 29 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre que els vots que pogués obtenir un partit polític en totes les circumscripcions en les quals es presenta formant part d’una coalició es computin en la seva totalitat al partit citat en l’àmbit estatal a tots els efectes legals i econòmics que poguessin derivar-se de l’aplicació de la normativa electoral vigent.
  Acord de 7 de febrer de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de proclamació de candidatura presentada sense símbol ni sigles perquè no consten en el Registre de partits polítics.
  Acord de 28 de gener de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre possibilitat de denominació específica de candidatures per a determinats districtes electorals, mantenint la referència a una denominació comuna.
  Instrucció 1/2010, de 9 de setembre, de la Junta Electoral Central, sobre l’aplicació de l’article 44.2 de la Llei orgànica del règim electoral general a la constitució de coalicions electorals (BOE núm. 226 de 17 de setembre).

 11. lejarza said

  Participació dels treballadors
  Acord de 21 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre l’obligatorietat de l’empresa de concedir 15 dies de permís retribuït al component d’una llista electoral un cop proclamat candidat.
  Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el temps de permís per votar el dia de les eleccions.
  Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre els permisos a funcionaris que siguin candidats durant la campanya electoral.
  Acord de 13 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si el dret a permís retribuït durant el temps de duració de la campanya electoral per als funcionaris es fa extensiu als suplents.
  Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre els permisos als candidats durant el període de campanya electoral.
  Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el temps de permís que tenen com a dret els treballadors el dia de la votació.
  Circular 5/2006, de 4 d’octubre, del director general de la Funció Pública, sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat en les eleccions convocades dins del marc de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
  Acord de 25 de gener de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre consulta sobre permisos electorals del personal laboral al servei de les administracions públiques.

 12. lejarza said

  Locals oficials i llocs públics per a actes de campanya electoral
  Relació de locals oficials i llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral, de les Juntes Electorals Provincials (BOE núm. 274, d’11 de novembre), modificat per la Correcció d’errors de la Relació de locals oficials i llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral, de les Juntes Electorals Provincials (BOE núm. 276, de 14 de novembre).
  Barcelona
  Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú, pel qual es fa pública la relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 9 de novembre).
  Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral d’Arenys de Mar, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).
  Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Barcelona, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).
  Edicte de 9 de novembre de 2017, de la  Junta Electoral de Berga, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).
  Edicte de 8 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Granollers, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).
  Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de L’Hospitalet de Llobregat, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).
  Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Manresa, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).
  Edicte de 8 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Mataró, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).
  Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Mataró, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral a Caldes d’Estrac (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).
  Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Sabadell, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).
  Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Sant Feliu de Llobregat, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).
  Edicte de 8 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Terrassa, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).
  Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Vic, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).
  Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Vilafranca del Penedès, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).
  Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Vilafranca del Penedès, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 13 de novembre).
  Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral d’Igualada, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 10 de novembre).
  Girona
  Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral d’Olot, pel qual es fa pública la relació d’emplaçaments per a la col·locació gratuïta de cartells (BOP de Girona, núm. 215 annex 1, de 10 de novembre).
  Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral d’Olot, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Girona, núm. 215 annex 1, de 10 de novembre).
  Edicte de 8 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Figueres, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral i dels emplaçaments per a col·locació gratuïta de cartells (BOP de Girona, núm. 215 annex 1, de 10 de novembre).
  Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Girona, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Girona, núm. 215 annex 1, de 10 de novembre).
  Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de la Bisbal d’Empordà, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral i dels emplaçaments per a col·locació gratuïta de cartells (BOP de Girona, núm. 215 annex 1, de 10 de novembre), modificat per l’Edicte de 14 de novembre de 2017, de modificació d’errors en la relació de locals oficials i llocs públics per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Girona, núm. 219 de 16 de novembre).
  Edicte de 9 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Puigcerdà, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral i dels emplaçaments per a col·locació gratuïta de cartells (BOP de Girona, núm. 215 annex 1, de 10 de novembre).
  Edicte de 8 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Santa Coloma de Farners, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral i dels emplaçaments per a col·locació gratuïta de cartells (BOP de Girona, núm. 215 annex 1, de 10 de novembre). 
  Lleida
  Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Balaguer, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Lleida, núm. 217 de 10 de novembre).
  Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Balaguer, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Lleida, núm. 217 de 10 de novembre).
  Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Cervera, pel qual es fa pública la relació de llocs de col·locació de propaganda electoral (BOP de Lleida, núm. 217 de 10 de novembre).
  Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de la Seu d’Urgell, pel qual es fa pública la relació de locals reservats per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Lleida, núm. 217 de 10 de novembre).
  Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de la Seu d’Urgell, pel qual es fa pública la relació de llocs de col·locació de cartells i propaganda electoral (BOP de Lleida, núm. 217 de 10 de novembre).
  Edicte de 8 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Lleida, pel qual es fa pública la relació amb els locals per campanya i llocs gratuïts per a col·locació de propaganda (BOP de Lleida, núm. 217 de 10 de novembre).
  Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Tremp, pel qual es fa pública la relació amb els locals per campanya i llocs gratuïts per a col·locació de propaganda (BOP de Lleida, núm. 217 de 10 de novembre).
  Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Vielha, pel qual es fa pública la relació amb els locals per campanya i llocs gratuïts per a col·locació de propaganda (BOP de Lleida, núm. 217 de 10 de novembre). 
  Tarragona
  Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Reus, pel qual es fa pública la relació amb els locals per campanya i llocs gratuïts per a col·locació de propaganda (BOP de Tarragona, núm. 217 de 10 de novembre).
  Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Reus, pel qual es fa pública la relació amb els llocs per a la col·locació de pancartes i cartells (BOP de Tarragona, núm. 217 de 10 de novembre).
  Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Tarragona, pel qual es fa pública la relació amb els locals per campanya i llocs gratuïts per a col·locació de propaganda (BOP de Tarragona, núm. 217 de 10 de novembre).
  Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Tarragona, pel qual es fa pública la relació amb els llocs per a la col·locació de pancartes i cartells (BOP de Tarragona, núm. 217 de 10 de novembre).
  Edicte de 8 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Tortosa, pel qual es fa pública la relació amb els locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral. (BOP de Tarragona, núm. 217 de 10 de novembre).
  Edicte de 8 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Tortosa, pel qual es fa pública la relació amb els llocs disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles de propaganda (BOP de Tarragona, núm. 217 de 10 de novembre).
  Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Valls, pel qual es fa pública la relació amb els locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral. (BOP de Tarragona, núm. 217 de 10 de novembre).
  Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de Valls, pel qual es fa pública la relació amb els llocs per a la col·locació de cartells i propaganda electoral (BOP de Tarragona, núm. 217 de 10 de novembre).
  Edicte de 7 de novembre de 2017, de la Junta Electoral de El Vendrell, pel qual es fa pública la relació amb els espais on s’han de col·locar els cartells i els locals públics on s’han de realitzar els actes de campanya electoral. (BOP de Tarragona, núm. 217 de 10 de novembre).

 13. lejarza said

  Campanya electoral
  Ordre de 30 d’octubre de 1985, sobre tarifes postals per trameses d’impresos de propaganda electoral (BOE núm. 261, de 31 d’octubre).
  Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional (DOGC núm. 3300, de 8 de gener i BOE núm. 20, de 23 de gener).
  Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el còmput de vots per al repartiment d’espais gratuïts de propaganda electoral a una coalició, les entitats polítiques de les quals van concórrer anteriorment per separat.
  Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la confecció de paperetes en paper reciclat, sobre la seva homologació i sobre la possibilitat que tenen les candidatures d’utilitzar locals o llocs públics en dies i hores no assignats per les juntes de zona.
  Llei 22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de Catalunya (DOGC núm. 4543, de 3 de gener i BOE núm. 38, de 14 de febrer); modificada per la Llei 11/2007, d’11 d’octubre (DOGC núm. 4990, de 18 d’octubre i BOE núm. 266, de 6 de novembre), per la Llei 5/2008, de 24 d’abril (DOGC núm. 5123, de 2 de maig i BOE núm. 131 de 30 de maig) i per la Llei 20/2010, de 7 de juliol (DOGC núm. 5672, de 16 de juliol i BOE núm. 191 de 7 d’agost), que deroga els articles 120, 123 i el que s’indica al 125.
  Llei 29/2005, de 29 de desembre, de publicitat i comunicació institucional (BOE núm. 312 de 30 de desembre) i es deroga l’art. 8.2 i la disposició addicional única pel Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre (BOE núm. 315 de 30 de desembre).
  Acord de 29 de novembre de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud que els col·legis electorals i el seu entorn es trobin lliures de símbols religiosos el dia de els eleccions.
  Instrucció 4/2007, de 12 d’abril, de la Junta Electoral Central, sobre la utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació electròniques com a instrument de propaganda electoral (BOE núm. 94 de 19 d’abril).
  Acord de 15 d’octubre de 2009, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que els ajuntaments autoritzin la celebració d’actes de campanya electoral en locals oficials o llocs públics diferents als previstos en els articles 54.3 i 57.1 de la LOREG.
  Instrucció 2/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació de l’article 50 de la Llei orgànica del règim electoral general, en relació amb l’objecte i els límits de les campanyes institucionals i dels actes d’inauguració realitzats pels poders públics en període electoral (BOE núm. 74 de 28 de març).
  Instrucció 3/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació de la prohibició de realització de campanya electoral inclosa a l’article 53 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 74 de 28 de març).
  Acord de 6 d’abril de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre  la possible infracció per propaganda electoral d’una formació política repartida i pegada en parets i portes de totes les dependències municipals.
  Acord de 20 de maig de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta si els membres de la taula, interventors i apoderats poden concórrer a la jornada electoral, a l’interior dels col·legis electorals, amb samarretes o roba que contingui estampació de banderes esteladas.
  Acord de 26 d’agost de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre el repartiment que s’ha d’aplicar pels resultats electorals obtinguts en les últimes eleccions al Parlament de Catalunya a dues formacions polítiques que integren una coalició electoral.
  Acord de 10 de setembre de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre la presència de banderes o símbols independentistes en edificis oficials i espais de titularitat pública.

 14. lejarza said

  Mitjans de comunicació
  Llei orgànica 10/1991, de 8 d’abril, de publicitat electoral en emissores municipals de radiodifusió sonora (BOE núm. 85 de 9 d’abril).
  Llei orgànica 14/1995, de 22 de desembre, de publicitat electoral en emissores de televisió local per ones terrestres (BOE núm. 309 de 27 de desembre).
  Resolució de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral en emissores municipals.
  Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el còmput de vots per al repartiment d’espais gratuïts de propaganda electoral a una coalició, les entitats polítiques de les quals van concórrer anteriorment per separat.
  Acord de 13 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat d’emetre entrevistes o programes de caràcter electoral en emissores de televisió privada.
  Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si és necessari que els periodistes que pretenguin emetre programes des de les meses electorals durant l’escrutini tinguin algun tipus d’acreditació.
  Llei 22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de Catalunya (DOGC núm. 4543, de 3 de gener i BOE núm. 38, de 14 de febrer); es modifica per la Llei 11/2007, d’11 d’octubre (DOGC núm. 4990, de 18 d’octubre i BOE núm. 266, de 6 de novembre), per la Llei 5/2008, de 24 d’abril (DOGC núm. 5123, de 2 de maig i BOE núm. 131 de 30 de maig) i per la Llei 20/2010, de 7 de juliol (DOGC núm. 5672, de 16 de juliol, i BOE núm. 191 de 7 d’agost), que deroga els articles 120, 123 i el que s’indica al 125.
  Acord de 7 de febrer de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre l’obligatorietat dels mitjans de comunicació de titularitat pública de posar a disposició de les juntes electorals espais gratuïts de propaganda.
  Acord de 22 de març de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació de l’article 109 de la Llei del Parlament de Catalunya 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, en relació amb l’article 50.1 de la LOREG.
  Acord de 19 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que les televisions privades retransmetin mítings de partits polítics així com determinada propaganda electoral.
  Acord de 19 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre assignació d’espais gratuïts de propaganda electoral en franges horàries de nivell d’audiència diferents.
  Acord de 23 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral.
  Acord de 24 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la prohibició de contractació electoral en les televisions locals per ones terrestres.
  Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual (BOE núm. 79 d’1 d’abril), modificada per la Llei 2/2011, de 4 de març (BOE núm. 55 de 5 de març); per la Llei orgànica 4/2011, d’11 de març (BOE núm. 61 de 12 de març); pel Reial decret llei 14/2011, de 16 de setembre (BOE núm. 226 de 20 de setembre); pel Reial decret llei 13/2012, de 30 de març (BOE núm. 78 de 31 de març); pel Reial decret llei 15/2012, de 20 d’abril (BOE núm. 96 de 21 d’abril); per la Llei 6/2012, d’1 d’agost (BOE núm. 184 de 2 d’agost), per la Llei 3/2013, de 4 de juny (BOE núm. 134 de 5 de juny) i per la Llei 9/2014, de 9 de maig (BOE núm. 114 de 10 de maig).
  Instrucció 1/2015, de 15 d’abril, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 4/2011, de 24 de març, d’interpretació de l’article 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre la consideració com a grup polític significatiu en els plans de cobertura informativa dels mitjans públics de comunicació (BOE núm. 95, de 21 d’abril).
  Acord de 26 d’agost de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre el repartiment que s’ha d’aplicar pels resultats electorals obtinguts en les últimes eleccions al Parlament de Catalunya a dues formacions polítiques que integren una coalició electoral.

 15. lejarza said

  Sondejos electorals
  Instrucció de 26 d’abril de 1993, de la Junta Electoral Central, de desenvolupament de l’article 69.8 de la Llei orgànica 5/1985, del Règim Electoral General (BOE núm. 101 de 28 d’abril).
  Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya (DOGC núm. 2801, de 8 de gener de 1999 i BOE núm. 28 de 2 de febrer), modificada per la Llei 23/2003, de 4 de juliol (DOGC núm. 3925, de 15 de juliol i BOE núm. 189 de 8 d’agost), per la Llei 7/2004, de 16 de juliol (DOGC núm. 4179, de 21 de juliol i BOE núm. 235 de 29 de setembre; correcció d’errades al DOGC núm. 4218 de 14 de setembre i al DOGC núm. 4312 de 31 de gener) i per la Llei 6/2012, de 17 de maig (DOGC núm. 6133, de 22 de maig).
  Llei 6/2007, de 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió (DOGC núm. 4931, de 23 de juliol i BOE núm. 191 de 10 d’agost), modificada per la Llei 16/2008, de 23 de desembre (DOGC núm. 5288, de 31 de desembre, i BOE núm. 22 de 26 de gener), per la Llei 11/2011, de 29 de desembre (DOGC núm. 6035, de 30 de desembre) i per la Llei 5/2012, de 20 de març (DOGC núm. 6094, de 23 de març).
  Acord de 9 de març de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre publicació i difusió d’enquestes d’opinió en els cinc dies anteriors al de la votació.

 16. lejarza said

  Vot per correu
  Instrucció de 10 de febrer de 1992, de la Junta Electoral Central, sobre vot per correu de les persones que es troben en situació de malaltia o incapacitat que els impedeixi la formulació personal de la sol·licitud de la documentació a què es refereix l’article 72 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 39 de 14 de febrer i DOGC núm. 1556, de 17 de febrer).
  Reial decret 557/1993, de 16 d’abril, sobre actuació notarial en el procediment d’emissió de vot per correu (BOE núm. 92 de 17 d’abril).
  Instrucció de 26 d’abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre el certificat mèdic oficial i gratuït a què es refereix l’article 72.c) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la redacció donada per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 101 de 28 d’abril).
  Acord de 27 de febrer de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre gratuïtat de les despeses de desplaçament dels notaris fins el domicili d’electors malalts o incapaços perquè aquests atorguin el poder notarial.
  Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que els funcionaris de Correus que acudeixen als centres penitenciaris admetin l’acreditació de la identitat de l’intern.
  Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la no-admissió del resguard de la denúncia de robatori del DNI a l’efecte de sol·licitar el vot per correu.
  Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si s’ha de lliurar la documentació per al vot per correu a l’apoderat d’un elector que ha mort.
  Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el vot per correu d’un interventor.
  Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si els funcionaris de correus poden desplaçar-se als domicilis dels particulars als efectes que aquests sol·licitin el vot per correu.
  Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa del vot per correu d’un elector la mort del qual consta davant la mesa electoral corresponent.
  Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre l’acreditació davant una mesa electoral de la defunció d’un elector que ha emès el vot per correu.
  Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre els vots per correu remesos per servei postal o missatgeria i sobre la validesa de certificacions censals específiques emeses per fax.
  Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa dels vots emesos per correu d’elector que mor posteriorment amb anterioritat al dia de la celebració de les eleccions.
  Acord de 3 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre vot per correu d’electors que no consta que hagin sol·licitat la documentació per votar per correu.
  Acord de 12 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la legalitat d’enviar les sol·licituds de vot per correu del personal embarcat per fax o correu electrònic, en lloc de radiotelegrafia, segons disposa el Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals.
  Acord de 23 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa d’impresos facilitats pels col·legis oficials de metges amb una fotocòpia segellada amb el segell original del col·legi oficial de metges.
  Acord de 16 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de remetre la documentació per al vot per correu a un apartat de correus o a la llista de correus d’una oficina postal.
  Acord de 24 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre l’actuació de la Junta Electoral Provincial de Pontevedra, en relació amb el certificat mèdic a efectes del vot per correu d’incapacitat, en què exigeix que consti al certificat de referència la malaltia concreta de què es tracta.
  Acord de 27 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre còmput de vot per correu vàlidament emès per un elector que mor amb anterioritat a la data de l’elecció.
  Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l’estranger (BOE núm. 299 de 14 de desembre de 2007).
  Instrucció 2/2009, de 20 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre garantia de l’exercici personal del vot per correu dels electors residents absents (BOE núm. 94 de 17 d’abril).
  Acord de 15 d’octubre de 2009, de la Junta Electoral Central, sobre Junta Electoral Provincial competent per comprovació de les sol·licituds del vot per correu formulades a través de representants.
  Instrucció 4/2009, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre actuacions de la Oficina del Cens Electoral en relació amb l’entrega de còpies del cens electoral a les candidatures i l’enviament de la documentació per exercir el vot per correu (BOE núm. 5 de 6 de gener).
  Reial Decret 1960/2009, de 18 de desembre, pel qual es regulen els consells de residents espanyols a l’estranger (BOE núm. 2 de 2 de gener).
  Acord de 10 de juny de 2010, de la Junta Electoral Central, de l’informe del director de l’Oficina del Cens Electoral sobre el canvi del sistema acordat amb Correus i amb el Ministeri de l’Interior per a la devolució de les despeses de franqueig del vot per correu des de l’exterior.
  Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal (BOE núm. 318 de 31 de desembre), modificada per la Llei 17/2012, de 27 de desembre (BOE núm. 312 de 28 de desembre).
  Instrucció 2/2012, de 20 de setembre, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de l’article 75.4 de la Llei orgànica de règim electoral general pel que fa a la validesa dels vots per correu dels electors inscrits en el cens electoral de residents absents que es remetin directament per l’elector a la junta electoral competent, en lloc de fer-ho als consolats (BOE núm. 229 de 22 de setembre de 2012).
  Resolució de 9 de març de 2015, de l’Oficina del Cens Electoral, per la qual s’estableix el procediment per a la sol·licitud de vot dels electors residents absents que viuen a l’estranger (BOE núm. 63, de 14 de març de 2015).
  Ordre PRA/1062/2017, del Ministeri de la Presidència i per les Administracions Territorials, de 3 de novembre de 2017, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 3 de novembre de 2017, pel qual s’estableixen les obligacions de servei públic al prestador del servei postal universal a les eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017 i s’adopten altres mesures en relació amb el procés electoral (DOGC núm. 7489 de 7953 de novembre). 
  Acord de 26 d’agost de 2015, de la Junta Electoral Central, en relació amb el procediment d’autorització notarial per emetre el vot per correu a través d’apoderat.

 17. lejarza said

  Sistema electoral, votació i escrutini
  Acord de 17 de juny de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre el càlcul de l’anomenada barrera legal.
  Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si per ser interventor s’ha d’estar inscrit en una mesa electoral que pertanyi a la mateixa junta electoral de zona.
  Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si una mateixa persona pot ser interventora d’una mesa electoral i apoderada del mateix col·legi de la mesa.
  Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre els vots a favor d’una candidatura retirada i l’acreditació dels seus interventors.
  Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de les paperetes d’una entitat política corresponents a una circumscripció diferent.
  Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el jutge o magistrat que ha de recollir la documentació electoral el dia de les eleccions.
  Acord de 22 de març de 2001, de la Junta Electoral Central, sobre els documents vàlids per acreditar la identitat de l’elector.
  Acord de 20 d’abril de 2001, de la Junta Electoral Central, sobre la publicitat de l’acte l’escrutini de les meses electorals.
  Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la formulació, comptabilització i utilitat dels vots en blanc.
  Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de paperetes.
  Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de rectificació d’errades detectades en l’acta d’escrutini general
  Acord de 31 de març de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre el procediment de lliurament de la documentació electoral a les juntes electorals provincials per part dels jutges de primera instància o de pau.
  Acord de 15 de juny de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de l’escrutini de paperetes amb alguna diferència respecte a les paperetes oficials.
  Instrucció 7/2007, de 12 d’abril, de la Junta Electoral Central, sobre la certificació censal específica prevista en l’article 85.1 de la LOREG (BOE núm. 94 de 19 d’abril).
  Acord de 12 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat d’utilització de mitjans informàtics per a agilitzar l’escrutini dels vots dels residents absents mitjançant la lectura del codi de barres que figura en les certificacions d’inscripció en el CERA.
  Acord de 26 d’agost de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre el procediment electoral pel fet que els interventors de les candidatures puguin conèixer determinats aspectes de la votació, en concret la llista dels electors que han formalitzat el seu vot. 

 18. lejarza said

  Proclamació oficial de resultats
  Reial decret 2322/1983, de 15 de juny, pel qual es disposa la publicació dels resultats electorals en els diaris oficials (BOE núm. 212 de 5 de setembre).
  Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de rectificació d’errades detectades en l’acta d’escrutini general.
  Acord de 12 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat d’utilització de mitjans informàtics per agilitzar l’escrutini dels vots dels residents absents mitjançant la lectura del codi de barres que figuri en les certificacions d’inscripció CERA.

 19. lejarza said

  Recursos
  Instrucció de 28 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els terminis i tràmits dels recursos a què fa referència l’article 108.3 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 128 de 30 de maig).
  Acord de 20 de gener de 2000, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual s’aproven les normes sobre la tramitació dels recursos d’empara a què es refereix la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 21 de 25 de gener).
  Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre recursos contra la proclamació de candidatures.
  Instrucció 11/2007, de 27 de setembre, sobre el procediment de tramitació dels recursos contra els acords de les juntes electorals previst en l’article 21 de la LOREG (BOE núm. 239 de 5 d’octubre).
  Instrucció 1/2015, de 15 d’abril, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 4/2011, de 24 de març, d’interpretació de l’article 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre la consideració com a grup polític significatiu en els plans de cobertura informativa dels mitjans públics de comunicació (BOE núm. 95, de 21 d’abril).

 20. lejarza said

  Constitució del Parlament de Catalunya
  Text refós del Reglament del Parlament de Catalunya (DOGC núm. 6967, d’1 d’octubre). 

 21. lejarza said

  Despeses i subvencions electorals
  Ordre de 30 d’octubre de 1985, per la qual es fixen tarifes especials per a les trameses postals d’impresos de propaganda electoral (BOE núm. 261 de 31 d’octubre).
  Acord de 4 de desembre de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre a qui ha d’abonar-se l’avançament de les subvencions quan no hi ha administrador general.
  Acord de 9 d’abril de 1992, de la Junta Electoral Central, sobre la disposició dels saldos dels comptes corrents electorals.
  Acord de 7 de setembre de 1994, de la Junta Electoral Central, sobre la presentació de l’aval bancari.
  Acord de 16 de febrer de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el límit màxim de despeses electorals.
  Acord de 24 d’abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el límit màxim de despeses electorals.
  Acord de 20 de gener de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el límit de les despeses electorals.
  Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics (BOE núm. 160 de 5 de juliol), modificada per la Llei orgànica 5/2012, de 22 d’octubre (BOE núm. 255 de 23 d’octubre) i per la Llei orgànica 3/2015, de 30 de març (BOE núm. 77 de 31 de març) (deroga la Llei orgànica 3/1987, de 2 de juliol).
  Acord de 29 de novembre de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el finançament de les campanyes publicitàries fora del període de campanya electoral als efectes de ser computat com a despesa electoral, i ha de formar part del pressupost destinat al procés electoral corresponent.
  Llei 18/2010, del 7 de juny de 2010, de la Sindicatura de Comptes (DOGC núm. 5648, d’11 de juny i BOE núm. 165, de 8 de juliol), modificada per la Llei 5/2012, de 20 de març (DOGC núm. 6094, de 23 de març) i per la Resolució de 20 de novembre de 2012 (DOGC núm. 6269, de 7 de desembre).
  Reial Decret 955/2017, del Ministeri de l’Interior, de 3 de novembre de 2017, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017 (BOE núm. 268, de 4 de novembre i DOGC núm. 7490 de 8 de novembre).

 22. lejarza said

  Partits polítics
  Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics (BOE núm. 154 de 28 de juny) (deroga en part la Llei 21/1976, de 14 de juny, sobre el dret d’associació política i la Llei 54/1978, de 4 de desembre, de partits polítics), modificada per la Llei orgànica 3/2011, de 28 de gener (BOE núm. 25 de 29 de gener) i per la Llei orgànica 3/2015, de 30 de març (BOE núm. 77 de 31 de març).
  Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics (BOE núm. 160 de 5 de juliol), modificada per la Llei orgànica 5/2012, de 22 d’octubre (BOE núm. 255 de 23 d’octubre) i per la Llei orgànica 3/2015, de 30 de març (BOE núm. 77 de 31 de març).
  Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual (BOE núm. 79 d’1 d’abril), modificada per la Llei 2/2011, de 4 de març (BOE núm. 55 de 5 de març); per la Llei orgànica 4/2011, d’11 de març (BOE núm. 61 de 12 de març);  pel Reial decret llei 14/2011, de 16 de setembre (BOE núm. 226 de 20 de setembre); pel Reial decret llei 13/2012, de 30 de març (BOE núm. 78 de 31 de març); pel Reial decret llei 15/2012, de 20 d’abril (BOE núm. 96 de 21 d’abril); i per la Llei 6/2012, d’1 d’agost (BOE núm. 184 de 2 d’agost), per la Llei 3/2013, de 4 de juny (BOE núm. 134 de 5 de juny) i per la Llei 9/2014, de 9 de maig (BOE núm. 114, de 10 de maig).
  Llei 18/2010, del 7 de juny de 2010, de la Sindicatura de Comptes (DOGC núm. 5648, d’11 de juny, i BOE núm. 165 de 8 de juliol), modificada per la Llei 5/2012, de 20 de març (DOGC núm. 6094, de 23 de març) i per la Resolució de 20 de novembre de 2012 (DOGC núm. 6269, de 7 de desembre).
  Llei orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de la activitat economicofinancera dels partits polítics, per la qual es modifica la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre el finançament dels partits polítics, la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics i la Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes (BOE núm. 77 de 31 de març).
  Reial Decret 955/2017, de 3 de novembre, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017 (BOE núm. 268, de 4 de novembre i DOGC núm. 7490 de 8 de novembre).

 23. lejarza said

  19 novembre 2017

  Eleccions 21-D

  Fins a 17 candidatures per triar en les eleccions del 21-D

  Agències – Barcelona

  Les eleccions del 21 de desembre oferiran als ciutadans més paperetes per triar que els darrers comicis al Parlament del 27 de setembre de 2015. En total, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat fins a disset candidatures proclamades que es presenten el proper 21-D, set més de les que hi va haver a les darreres eleccions. D’una banda, hi ha els set partits que actualment ja tenen representació parlamentària -ERC, JxCAT, C’s, PSC, Catalunya en Comú-Podem, PP i CUP- i que són hereus dels sis grups parlamentaris que hi havia al Parlament en aquesta legislatura -JxSí, C’s, PSC, CSQP, PP i CUP. Però més enllà d’aquestes formacions majoritàries, hi ha fins a deu llistes més que també concorren en aquestes eleccions, tot i que la meitat d’elles només presenten candidatura a la circumscripció de Barcelona.
  Un dels partits que ha nascut recentment, liderat pel fins ara diputat no adscrit i exdirigent de CDC, Germà Gordó, i que ha rebut el nom de Convergents és una d’aquestes formacions que només es presenta a Barcelona. Teresa Pitarch i el propi Gordó encapçalen la llista, que no ha pogut presentar-se a cap de les altres tres circumscripcions.
  Al seu costat hi ha partits que sí tenen llista a tota Catalunya i que també són clàssics de les convocatòries electorals però no han aconseguit mai obtenir escons al Parlament. Es tracta dels animalistes i ecologistes del PACMA (Partit Animalista Contra el Maltractament Animal); la formació altermundista Per Un Món Més Just (PU M+J); o Recortes Cero-Grupo Verde, que a més de les seves habituals reivindicacions en favor de les polítiques socials i els serveis públics, darrerament s’han significat de forma contundent contra el procés independentista.
  Sigles noves

  Dues sigles noves que també presenten candidatura a les quatre circumscripcions són Diàleg Republicà, de la qual es fa complicat obtenir informació seva a través de la xarxa; i Ciudadanos Libres Unidos (Cilus), una formació d’àmbit estatal, contrària al sistema clàssic de partits, de caràcter centralista i contrari a les reivindicacions dels nacionalismes territorials.
  Quatre paperetes més apareixeran a la cita electoral del 21-D, tot i que només a la demarcació de Barcelona. D’una banda, Unidos y Socialistas por la Democracia, un partit que propugna “l’esquerra sense nacionalismes” i d’àmbit espanyol; de l’altra, tres formacions d’extrema o de marcat caràcter ultracatòlic, com Democracia Nacional, La Familia Paz y Libertad i Familia y Vida.
  Respecte de les passades eleccions del 27-S del 2015, Guanyem Catalunya-Ganemos ha desaparegut, sense repetir en aquests comicis i sense haver-se convertit en una sigla nova. En aquestes eleccions també desapareixen marques com Unió (103.000 vots el 27-S), que s’incorpora com a Units per Avançar a la llista del PSC, i el Partit Pirata (327 vots fa dos anys), que s’ha incorporat a la candidatura de la CUP.
  Els quatre secretaris electorals de les juntes electorals provincials de Catalunya certifiquen en la disposició del BOE i el DOGC publicada aquest diumenge les candidatures a les eleccions al Parlament de Catalunya i relacionen a tots els seus candidats, un total de 1.891 persones, inclosos els suplents de cada llista.
  Així doncs, segons el recompte, a les eleccions del 21-D concorren un total de 1.891 candidats en les 17 llistes: 1.198 en les llistes de Barcelona, 237 en les de Girona, 200 noms en les candidatures de Lleida i 256 en les de Tarragona.

 24. lejarza said

  INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA OFICINA DEL CENS ELECTORAL Delegació Provincial de Girona Modificació de la relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 223 – 22 de novembre de 2017 Núm. 9852

  Oficina del Cens ElectoralAdministració Electoral

  OFICINA DEL CENS ELECTORAL Delegació Provincial de Girona

  Modificació de la relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles Eleccions al Parlament de Catalunya del 21/10/2017

  Es modifica la relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles publicades per la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de Girona, en el BOP núm. 210 de data 3 de novembre de 2017, (artícle 24 de la L.O.R.E.G.) de la següent manera:

  Modificación de la relación de municipios con nombre y límites de las secciones electorales, sus locales y las mesas correspondientes a cada una de ellas Elecciones al Parlamento de Cataluña del 21/12/2017 Se modifica la relación de municipios con número y límites de las secciones electorales, sus locales y las mesas correspondientes a cada una de ellas publicada por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Girona, en el BOP nº 210 de fecha 3 de noviembre de 2017, (artículo 24 de la L.O.R.E.G.) de la siguiente forma:

  17007 AMER 01 001 A De la letra A a la D CASAL D’AMER RBLA MONESTIR NUM: 6 – AMER (17170) 17007 AMER 01 001 B De la letra E a la O CASAL D’AMER RBLA MONESTIR NUM: 6 – AMER (17170) 17007 AMER 01 001 C De la letra P a la Z CASAL D’AMER RBLA MONESTIR NUM: 6 – AMER (17170) DEBE DECIR : 17007 AMER 01 001 A De la letra A a la D LOCAL POLIVALENT PUJADA ESRACIÓ NUM:15 – AMER (17170) 17007 AMER 01 001 B De la letra E a la O LOCAL POLIVALENT PUJADA ESRACIÓ NUM:15 – AMER (17170) 17007 AMER 01 001 C De la letra P a la Z LOCAL POLIVALENT PUJADA ESRACIÓ NUM:15 – AMER (17170) DICE : 17008 ANGLÈS 01 001 U De la letra A a la Z LLAR D’INFANTS MUNICIPAL C/ JOAN COROMINAS (DE) S/N – ANGLÈS (17160) 17008 ANGLÈS 01 002 A De la letra A a la L LLAR D’INFANTS MUNICIPAL C/ JOAN COROMINAS (DE) S/N – ANGLÈS (17160) 17008 ANGLÈS 01 002 B De la letra M a la Z LLAR D’INFANTS MUNICIPAL C/ JOAN COROMINAS (DE) S/N – ANGLÈS (17160) 17008 ANGLÈS 01 003 A De la letra A a la L LLAR D’INFANTS MUNICIPAL C/ JOAN COROMINAS (DE) S/N – ANGLÈS (17160) 17008 ANGLÈS 01 003 B De la letra M a la Z LLAR D’INFANTS MUNICIPAL C/ JOAN COROMINAS (DE) S/N – ANGLÈS (17160) DEBE DECIR : 17008 ANGLÈS 01 001 U De la letra A a la Z SALA POLIVALENT NAU BURES 3 C/ FÀBRIQUES (DE LES) NUM: 6 ANGLÈS (17160) 17008 ANGLÈS 01 002 A De la letra A a la L SALA POLIVALENT NAU BURES 3 C/ FÀBRIQUES (DE LES) NUM: 6 ANGLÈS (17160) 17008 ANGLÈS 01 002 B De la letra M a la Z SALA POLIVALENT NAU BURES 3 C/ FÀBRIQUES (DE LES) NUM: 6 ANGLÈS (17160) 17008 ANGLÈS 01 003 A De la letra A a la L SALA POLIVALENT NAU BURES 3 C/ FÀBRIQUES (DE LES) NUM: 6 ANGLÈS (17160) 17008 ANGLÈS 01 003 B De la letra M a la Z SALA POLIVALENT NAU BURES 3 C/ FÀBRIQUES (DE LES) NUM: 6 ANGLÈS (17160) DICE : 17118 PALAMÓS 01 001 A De la letra A a la L EDIFICI DEL CLUB NAUTIC COSTA BRAVA CARRE CLUB NAUTIC S/N – PALAMÓS (17230) 17118 PALAMÓS 01 001 B De la letra M a la Z EDIFICI DEL CLUB NAUTIC COSTA BRAVA CARRE CLUB NAUTIC S/N – PALAMÓS (17230)

  17118 PALAMÓS 04 001 A De la letra A a la L SALA POLIVALENT PLAÇA MOSSEN GUMERSIND S/N – SANT JOAN DE PALAMÓS – PALAMÓS (17230) 17118 PALAMÓS 04 001 B De la letra M a la Z SALA POLIVALENT PLAÇA MOSSEN GUMERSIND S/N – SANT JOAN DE PALAMÓS – PALAMÓS (17230) DEBE DECIR : 17118 PALAMÓS 01 001 A De la letra A a la L AJUNTAMENT DE PALAMÓS CARRE MAJOR UN,: 56 – PALAMÓS (17230) 17118 PALAMÓS 01 001 B De la letra M a la Z AJUNTAMENT DE PALAMÓS CARRE MAJOR UN,: 56 – PALAMÓS (17230) 17118 PALAMÓS 04 001 A De la letra A a la L AULA D’APRENENTATGE CARRE RIERA NUM: 31 – SANT JOAN DE PALAMÓS – PALAMÓS (17230) 17118 PALAMÓS 04 001 B De la letra M a la Z AULA D’APRENENTATGE CARRE RIERA NUM: 31 – SANT JOAN DE PALAMÓS – PALAMÓS (17230) DICE : 17128 PAU 01 001 U De la letra A a la Z ESCOLES DE PAU CARRE MIGJORN NUM: 2 – PAU (17494) DEBE DECIR : 17128 PAU 01 001 U De la letra A a la Z DISPENSARI MÈDIC (SALA ESPERE) C/ REI UN,:2 – PAU (17494) DICE : 17139 PRESES (LES) 01 001 01 A De la letra A a la Z EDIFICI ESCOLES C/ SANT SEBASTIÀ NUM: 41 – PRESES (LES) (17178) DEBE DECIR : 17139 PRESES (LES) 01 001 01 A De la letra A a la Z CENTRE CULTURAL C/ MURRIÀ BUM: 34 – PRESES (LES) (17178) DICE : 17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 001 A De la letra A a la L COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430) 17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 001 B De la letra M a la Z COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430) 17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 002 A De la letra A a la K COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430) 17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 002 B De la letra L a la Z COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430) 17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 003 A De la letra A a la L COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430) 17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 003 B De la letra M a la Z COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430) 17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 004 A De la letra A a la L COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430) 17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 004 B De la letra M a la Z COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430) 17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 005 A De la letra A a la L COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430) 17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 005 B De la letra M a la Z COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430) 17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 006 A De la letra A a la L COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430) 17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 006 B De la letra M a la Z COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430) DEBE DECIR : 17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 001 A De la letra A a la L COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430) 17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 001 B De la letra M a la Z COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430) 17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 002 A De la letra A a la K COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430) 17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 002 B De la letra L a la Z COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430) 17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 003 A De la letra A a la L COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430)

  17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 003 B De la letra M a la Z COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA
  PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430)
  17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 004 A De la letra A a la L COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA
  PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430)
  17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 004 B De la letra M a la Z COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA
  PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430)
  17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 005 A De la letra A a la L COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA
  PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430)
  17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 005 B De la letra M a la Z COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA
  PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430)
  17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 006 A De la letra A a la L COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA
  PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430)
  17180 SANTA COLOMA DE FARNERS 01 006 B De la letra M a la Z COL.LEGI PUBLIC SANT SALVADOR D’HORTA
  PG SANT SALVADOR NUM: 12 – SANTA COLOMA DE FARNERS (17430)
  DICE : 17901 CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L’HEURA
  01 001 01 A De la letra A a la Z ESCOLES D’EGB C/ RAVAL NUM: 8 – BORDETA (LA) – CRUÏLLES – CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L’HEURA (17116)
  DEBE DECIR : 17901 CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L’HEURA
  01 001 01 A De la letra A a la Z CENTRE CÍVIC DEL PUIGVENTÓS C/ LA PERDIU NUM:2 BORDETA (LA) – CRUÏLLES – CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L’HEURA (17116)
  DICE : 17209 VALL-LLOBREGA 01 001 U De la letra A a la Z SALA POLIVALENT CARRE RAVAL DE BAIX NUM: 23 – ZONA RURAL RAVAL DE BAIX – EIXAMPLE – VALL-LLOBREGA (17253) DEBE DECIR : 17209 VALL-LLOBREGA 01 001 U De la letra A a la Z BIBLIOTECA MUNICPAL PLAÇA DE LA VILA NUM:1 – ZONA RURAL RAVAL DE BAIX – EIXAMPLE – VALL-LLOBREGA (17253) DICE : 17903 SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 01 001 U De la letra A a la Z CEIP SANT JORDI PLAÇA MASSANA NUM: 1 – BONMATI – SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ (17164) DEBE DECIR : 17903 SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 01 001 U De la letra A a la Z CEBTRE CIVIC DE BONMATÍ C/ IPSLO LAURO NUM: 12 – BONMATI – SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ (17164)

  Girona, 20 de novembre de 2017 Pablo Iván Arias Neira Delegado provincial de la O.C.E.

 25. lejarza said

  Ajuntament Argelaguer Ple Sessió Extraordinària 22 de novembre de 2017
  ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER.
  NOTIFICO: Que, l’alcalde amb data d’avui ha dictat el següent
  DECRET:
  Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT convocar-vos com a regidor d’aquest Ajuntament, a la sala d’actes per a:
  SESSIÓ: Extraordinària DATA: 22 de novembre de 2017 HORA: ll:30
  ORDRE DEL DIA
  Propostes
  1.- Procedir al sorteig dels membres de la Mesa Electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya 2017
  2.- Adjudicació de l’obra del canvi de lluminàries del C/ Major
  3.- Adjudicació de l’obra del canvi de lluminàries al Barri del Pont
  La secretària
  Argelaguer, 20 de novembre de 2017

 26. lejarza said

  Eleccions 21-D: Les llistes electorals de Girona

  1.- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)

  Titulars:

  1. Rafel Bruguera Batalla
  2. Montserrat Surroca Comas (Independent)
  3. Pere Casellas Borrell
  4. Maria Teresa Guerrero Sánchez
  5. Martí Duran Pons
  6. Laura Serrano Gálvez
  7. José Manuel Aliste Salís
  8. Cristina Martínez Picot
  9. Albert Bramon Vives
  10. Ana Belén López Soto
  11. José López Ruiz
  12. Olga Catalina Simarro Rojas
  13. Carlos Fernandez Amer
  14. Mónica Rios García
  15. Joan Martín Puntada
  16. Ana Belén Avilés Ramos
  17. Francesc Guisset Lagresa
  Suplents:
  1. Juan Antonio Marín Acuña
  2. Ángeles Carrión GarcÍa
  3. Arturo Prades Martínez
  4. Marta Poyatos Gonzalez
  5. José García Rodríguez

  2.- PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR (PP)
  Titulars:
  1. María Ángels Olmedo Delestal
  2. Josep María Angelats Fábregas
  3. Jonatan Muela Pajares
  4. Josep Llambí González
  5. Júlia Sala Esteban
  6. Josefa Vendrell Gutierrez
  7. Sebastián Mateo Herrero
  8. Miquel Gardell Palol
  9. Elena Isabel Salazar Gutiérrez
  10. Leonardo Fernández Esquinas
  11. Ángel Tarrero González
  12. Miriam Beatriz Montero Castillo
  13. Manuela Rico Criado
  14. Luís Miguel Zamorano Cobos
  15. Joan Menacho Gabardino
  16. Carmen Peñalver Camarena
  17. Salvador Tordera Pérez
  Suplents:
  1. Carme Vicens Codina
  2. Cesárea Moran Alonso
  3. Manuel Garrido Lepe
  4. Anna Bernal Puiggarí
  5. Andrés Cano Bonillo

  3.- PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA)
  Titulars:
  1. Ignacio Pascual Sanchez
  2. Isabel Ramos Sierpes
  3. Albert Benítez Hugas
  4. Mónica del Mar Jordán Pujol
  5. Ramón Torredemer Turu
  6. Maria Elena Begara Lara
  7. Josep Masalleras Martinez
  8. Natalia Fernandez Blanco
  9. Luis Pradas Amat
  10. Patricia Graciela Martinez Ferro
  11. Sergi Llatjos Badia
  12. Claudia Dolores Costa Boadas
  13. Jose Moreno Lopez
  14. Silvia Abdelá Feixas
  15. Iker Garcia Alonso
  16. Enric Rosales Della
  17. Maria del Pilar Ferrándiz Jordá
  Suplents:
  1. Joaquim Serra Ferrándiz
  2. Mónica Sarrats Vilaplana
  3. Sandra Brucet Balmaña

  4.- PER UN MON MES JUST (PU M+J)

  Titulars:
  1. Jaume Nadal Corbalán
  2. Manuel de Tena-Dávila Sarmentero
  3. Guillem Nadal Perela
  4. Julia Novellas Conesa
  5. Maider Arranz Moreno
  6. Carlos Lopéz González
  7. Sergi Pla Garriga
  8. Joan Munné Perez (Independent)
  9. Belén Farre Álvarez
  10. Manuela Sánchez Gómez
  11. Francisco Javier Téllez Martín
  12. Eloy Calero Rodríguez
  13. Martí Garriga Bentué (Independent)
  14. Laia Díaz Cano
  15. Elisabeth Altayo Martí
  16. Irene López Helguera
  17. Clemente Garrido Durán

  5.- ESQUERRA REPUBLICANA – CATALUNYA SÍ (ERC-CatSÍ)
  Titulars:
  1. Dolors Bassa i Coll
  2. Roger Torrent i Ramió
  3. Anna Caula i Paretas
  4. Sergi Sabrià i Benito
  5. Magdalena Casamitjana i Aguilà
  6. Jordi Orobitg i Solé
  7. Judit Calveras i Casanovas
  8. Lluis Amat i Batalla
  9. Agnès Fàbregas i Badosa
  10. Elies Nova i Inglés
  11. Maria Carme Freixa i Soldevila
  12. Francesc Castañer i Campolier
  13. Anna Barnadas i Lopez
  14. Alexandre Barceló i Llauger
  15. Ester Soms i Pagespetit
  16. Roser Masgrau i Plana
  17. Guillem Terribas i Roca
  Suplents:
  1. Joan Fàbrega i Solér
  2. Sergi Albrich i Viñas
  3. Marta Contreras i Teixido
  4. Sergi Quiñones i Pujadas
  5. Olga Palahí i Jordi
  6. Albert Sanz i Gonzàlez
  7. Silvia Romero i Quesada
  8. Joan Figueras i Felip
  9. Mercè Bosch i Romans
  10. Marta Casacuberta i Solà

  6.- CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s)

  Titulars:
  1. Juan Maria Castell Sucarrat (Jean)
  2. Alfonso Sánchez Fisac
  3. Hectór Amellò Montiu
  4. Maria del Camino Fernández Riol
  5. Sheila Aria Malpica
  6. Jaime Muzas Marcos
  7. Elisabet Guillen Verdejo
  8. José Manuel Álvarez Cuñat
  9. Maria Paz García Moreno
  10. Atilano González Moran
  11. Sara Nerea Mateos Linacero
  12. Sergio Atalaya Martín
  13. Arantxa Granada de Caramany Bonet
  14. Manuel Vazquez Rodriguez
  15. Isabel Machado Rosa
  16. Miriam Pujola Romero
  17. Jose Luis Villa Montava
  Suplents:
  1. Jorge Hernández García
  2. Olga Morente Iglesias
  3. Cristina Rodríguez Miguez
  4. José Ramón Talero Álvarez
  5. Fernando López de Castro Fa

  7.- DIÀLEG REPUBLICÀ (DIÀLEG)
  Titulars:
  1. Mariona Vilaroya i Ribera
  2. Clàudia Brugués i Pastoret
  3. Olga Pujol i Baldó
  4. Marc Pujol i Maria
  5. Joan Baixeras i Marin
  6. Montserrat Soler i Martorell
  7. Carlota Pons i Pérez
  8. Carla Andreu i Pujadas
  9. Jordi Vidal i Gañan
  10. Joan Martínez i Sala
  11. Anaïs Andreu i Palahí
  12. Míriam Seguí i Carbonell
  13. Carla Masmiquel i Suñer
  14. David Gallego i Saballs
  15. Guillem Morera i Romaní
  16. Mireia Brunet i Biarnés
  17. Jesús Vidal i Gañan

  8.- CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)

  Titulars:
  1. Natàlia Sànchez Dipp
  2. Daniel Cornellà Detrell
  3. Laia Pelàch i Saget
  4. Ramón Casadevall Sala (Non)
  5. Sylvia Dinorah Barragán Sacco
  6. Ignaci Sabater Poch
  7. Mireia Tresserres Fluvià
  8. Joan Bou Geli
  9. Àfrica Muntané Izquierdo
  10. Albert Suñer Castillo
  11. Judit Costa Pagès
  12. Carles Ventura Sánchez
  13. Núria Palmada Garcia
  14. Aniol Pujolràs Frigola
  15. Roser Huete Calderón
  16. Francesc Domingo Oliver
  17. Inmaculada Sau Giralt
  Suplents:
  1. Benet Salella Vilar
  2. Mercé Amich Vidal
  3. Santiago Llagostera Güell
  4. Elena Delgado Caparrós
  5. Raül Massanella Quiles
  6. Maria Roure Fabré
  7. Ernest Morell i Torra
  8. Maria Dolors Pons Sais
  9. Sebastià Parra Nuño (Sebas)
  10. Marc Masfarré Irazola

  9.- CATALUNYA EN COMÚ – PODEM (CatComú-Podem)

  Titulars:
  1. Llorenç Planagumà Guardia
  2. Eugènia Pascual Puig
  3. Maria Immaculada Montrey Griño
  4. Juan Salmeron Crosas
  5. Eva Rossell Teixidó
  6. Yosef El Bakali Mateos
  7. Maria Cristina Simó Alcaraz
  8. Héctor Carrillo Guirao
  9. Sonia Pujol Valls
  10. Maria Teresa Palmer Barranco
  11. Jorge Rodríguez Seguín
  12. Maria Teresa Bravo Rodríguez
  13. Víctor Catalan Casas
  14. Maria Mercè Fortià Brugué
  15. Ariadna Sánchez Mira
  16. Marta Dòmenech Gràcia
  17. Marcos Vidal Pou

  10.- JUNTS PER CATALUNYA (JUNTSxCAT)
  Titulars:
  1. Gemma Geis Carreras
  2. Lluis Puig Gordi
  3. Marta Madrenas Mir
  4. Narcís Clara Lloret
  5. Lluís Guinó Subirós
  6. Jordi Munell García
  7. Francesc Xavier Ten Costa
  8. Ferran Roquer Padrosa
  9. Pilar Adroher Tarrés
  10. Núria Roig Bazán
  11. Jordi Soler Casals
  12. Carles Ribera Rustullet
  13. Àstrid Victoria Desset Desset
  14. Emili Ayats Padrosa
  15. Teresa Casademont Ruhi
  16. Laura Liarte Castilla
  17. Salvador Clarà Pons
  Suplents:
  1. Josep Maria Cervera Pinart
  2. Ramón Moliner Serra
  3. Salvador Coll Baucells
  4. Cristina Vicens Payet
  5. Miriam Lanero Carrillo

  11.- RECORTES CERO – GRUPO VERDE (RECORTES CERO – GRUPO VERDE)
  Titulars:
  1. Francesc Sergio Ibañez Laffort
  2. Francisca Cintas Gonzalez
  3. Daniel Rojas Cadenas
  4. Alejandro Mateo Blanco
  5. Maria Esperanza Sanz Marcellan
  6. Ester Llach Córdoba
  7. Iván Mesa Díaz
  8. Veronica Alvarez Ruisanchez
  9. Carlos Minguez Gomez
  10. Carmen Toledo Mellado
  11. Javier Sanchez Aranda
  12. Adriana Fátima Bermeo Cardenas
  13. Jordi Grau Saladrigas
  14. Francisco Antonio Aguilera Marquez
  15. Eva Maria Cabello Cabello
  16. Hermogenes Gonzalez Vizcaino
  17. Monica Gauna Alonso
  Suplents:
  1. Guillermo Garcia Salas
  2. Rosa Maria Campos de Pablo
  3. Cora Melanie Kirch Jurado
  4. Elisabet Casado Manteca
  5. Leonardo Gabriel Rojo Maciel
  6. Juan Jimenez Juarez
  7. Elena Maraver Martos

 27. lejarza said

  JUNTA ELECTORAL DE ZONA D’OLOT Edicte de rectificació dels emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells a la població d’Olot per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 231 – 4 de desembre de 2017 Núm. 10238

  Administració Electoral Juntes Electorals de Zona

  Edicte de rectificació dels emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells a la població d’Olot per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017

  L’edicte de 7 de novembre de 2017 de la Junta Electoral de Zona que va ser publicat el dia 10 de novembre de 2017 al BOP de Girona i el dia 11 de novembre de 2017 al BOE, corresponent a la relació d’emplaçaments disponibles que els Ajuntaments de la circumscripció d’aquesta Junta van oferir per a la col·locació gratuïta de cartells per a les eleccions al Parlament de Catalunya que es celebraran el proper dia 21 de desembre de 2017, i en concret els espais oferts per l’Ajuntament d’Olot, es rectifica en el sentit que on es va fer constar:

  “1. Cartelleres instal·lades expressament als següents punts: Passeig d’en Blay (12 cubs)”, hauria de constar, de conformitat amb el decret 2017LDEC003052 de l’Ajuntament d’Olot, el següent:

  “1. Cartelleres instal·lades expressament als següents punts: Plaça Clarà (12 cubs)”.

  En l’Acta de Junta Electoral de Zona d’Olot de data 26 de novembre de 2017 es va fer constar l’esmentat error i es va acordar estar a allò disposat per l’Ajuntament d’Olot en el seu decret 2017 LDEC003052.

  Olot, 30 de novembre de 2017

  Penélope Cuy Tubau Secretària de la Junta Electoral de Zona d’Olot

 28. lejarza said

  JUNTA ELECTORAL DE ZONA OLOT Edicte de constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 234 – 11 de desembre de 2017 Núm. 10390

  Administració Electoral Juntes Electorals de Zona

  Edicte de constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona

  En compliment de la vigent legislació electoral i en relació a la publicació en el BOP de la província de Girona, d’acord amb el que estableix el Decret 946/2017, de 27 d’octubre, de dissolució del Parlament de Catalunya i de convocatòria d’eleccions pel dia 21 de desembre de 2017, conseqüent publicació al BOE de data 28 d’octubre de 2017, queda definitivament constituïda, en data d’avui, la Junta Electoral de Zona d’Olot, de la següent forma:

  PRESIDENT: Il·ltre. Sr. LLUÍS JUVANTENY TORRENT jutge de Pau de la Vall d’en Bas

  VOCALS JUDICIALS: – Il·ltre. Sra. MONTSERRAT ROCA CASAS jutgessa de Pau de les Planes d’Hostoles i – Il·ltre. Sr. ALBERT NONELL PLANAS, Jutge de Pau de Sant Joan les Fonts

  VOCALS NO JUDICIALS: – MARIA ÀNGELS LOZANO PÈREZ – JOSEP BERGA VAYREDA

  SECRETÀRIA: Penélope Cuy Tubau, lletrada de l’Administració de justícia del Servei Comú Processal General d’Olot.

  La Junta Electoral de Zona d’Olot tindrà la seva seu i celebrarà les seves sessions en els locals del Servei Comú Processal General (Sala Biblioteca) d’Olot, ubicat a la plaça de Can Joanetes, núm. 6 d’Olot.

  Olot, 4 desembre de 2017 Penélope Cuy Tubau Secretària de la Junta Electoral de Zona d’Olot

 29. lejarza said

  Tot el que has de saber per votar a les eleccions al Parlament de Catalunya

  21 de desembre de 2017

  Un total a tot Catalunya 5.554.394 persones podran votar a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21D.

  A Olot 23.152 ciutadans estan cridats a les urnes aquest dijous a les eleccions al Parlament de Catalunya, 101 persones més que als anteriors comicis al Parlament del 27 de setembre de 2015.

  Un total de 5.554.394 catalans i catalanes estan cridats a participar a les eleccions al Parlament de Catalunya convocades per a aquest dijous 21 de desembre, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), un 0,79% més que als comicis del 27 de setembre del 2015. D’aquestes, 5.328.013 persones resideixen a Catalunya i 226.381 estan inscrites al Cens de Residents a l’Estranger (CERA). Pel que fa al nombre de nous electors, 136.444 votants podran exercir per primera vegada el seu dret a vot en unes eleccions al Parlament de Catalunya després d’assolir la majoria d’edat.
  A data d’avui, el nombre de sol·licituds de vot de catalans residents a l’estranger acceptades és de 39.521, un 81,53% més que les acceptades per als comicis del 2015. D’altra banda, mentre el vot a l’estranger creix, el vot per correu des de l’Estat espanyol disminueix respecte al 2015, amb un total de 78.876 sol·licituds acceptades, versus les 107.421 del 27S.
  Aquest dijous, a Olot, hi ha 35 meses repartides en 20 col·legis electorals. 105 persones (presidents i vocals) constituiran les meses a partir de les 8h del matí. Els col·legis electorals obriran a les 9h en punt i la jornada finalitzarà a les 8h del vespre. Durant tot aquest horari, l’Ajuntament d’Olot tindrà operatiu un punt d’informació per a les eleccions del 21D a la planta baixa de Can Joanetes. En cas de qualsevol incidència, també us podeu posar en contacte amb l’Ajuntament d’Olot al 972 279101.
  El dispositiu electoral
  Aquest dijous, a les 9:00 hores del matí obriran les seves portes 2.680 locals electorals ubicats a 947 municipis d’arreu de Catalunya, amb 8.247 meses electorals, de les quals 5.885 estan a Barcelona; 825 a Girona; 534 a Lleida; i 1.003 a Tarragona. Aquestes meses seran gestionades amb totes les garanties per un equip humà format per 24.741 membres titulars (49.482 suplents) i 3.889 representants de l’Administració, a banda dels apoderats i dels interventors de les diferents formacions polítiques.
  38 candidatures proclamades per a un Parlament amb 135 escons
  Un total de 38 candidatures concorreran a les eleccions d’aquest dijous a les quatre demarcacions, dues menys que als comicis de l’any 2015. Així, de les 42 proclamades i publicades al BOE i al DOGC el passat 25 de novembre, finalment se’n presenten aquestes 38, després que aquest mateix dilluns Diàleg Republicà hagi retirat la seva candidatura a les quatre demarcacions. Les candidatures finalment proclamades són: 9 a Barcelona, 10 a Girona, 10 a Lleida i 9 a Tarragona. Aquestes inclouen un total de 1.247 candidats titulars entre els quals sortiran escollits els 135 diputats que ocuparan els seus escons a l’hemicicle del Parlament de Catalunya: 85 per Barcelona, 17 per Girona, 15 per Lleida i 18 per Tarragona.
  Les candidatures presentades són les següents:
  – Partit dels Socialistes de Catalunya – (PSC – PSOE) (PSC)
  – Partit Popular / Partido Popular (PP)
  – Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA)
  – Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s)
  – Esquerra Republicana-Catalunya Sí (ERC-CatSí)
  – Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
  – Catalunya en Comú-Podem (CatComú-Podem)
  – Junts per Catalunya (JUNTSXCAT)
  – Recortes Cero-Grupo Verde (RECORTES CERO-GRUPO VERDE)
  – Per un Món Més Just (PU M+J)
  Per seguir la jornada electoral al minut
  Els ciutadans també podran seguir en temps real les eleccions al Parlament des del mòbil o la tauleta a través de l’aplicació Eleccions 21D, que permetrà seguir en temps real les dades de participació i els resultats de les candidatures, a diversos nivells (Catalunya, circumscripcions, comarques i municipis) amb la possibilitat de comparar-los amb els de les convocatòries de 2012 i 2015.
  L’app està disponible de forma gratuïta per a telèfons mòbils i tauletes de les plataformes Android i IOS. elgarrotxi.cat també donarà resultats a temps reals a partir de les 20 h. a traves de les xarxes socials.
  4 compareixences de premsa el 21D
  L’horari* de les compareixences serà el següent:
  10:00 hores: informació sobre l’obertura dels locals electorals
  13:45 hores: primeres dades de participació registrades fins a les 13:00
  18:45 hores: segones dades de participació registrades fins a les 17:00
  Darrera compareixença: un cop disposem del 100% de les dades escrutades.
  *L’horari de compareixences pot patir modificacions al llarg de la jornada.

 30. lejarza said

  Podem perdre bous i esquelles

  josep lópez de lerma 30.12.2017

  Les eleccions autonòmiques del 21-D varen oferir novetats importants respecte de les celebrades dos anys abans, però també varen certificar allò que tothom sabia però que l’independentisme irredempt amagava per interès de part: Catalunya es troba dividida pel que fa a la secessió però, tanmateix, són més els ciutadans favorables a seguir formant part d’Espanya que no pas els que desitgen escindir-se d’aquesta.
  Tot fa dir que aquesta serà la tercera vegada consecutiva i la cinquena en el conjunt de les eleccions autonòmiques que la formació política victoriosa passi a asseure’s en els bancs de l’oposició. Això s’explica, en part, perquè el sistema electoral no és majoritari, sinó proporcional, i, en la part restant, perquè el nombre d’escons que es juga a les circumscripcions de Girona, Tarragona i Lleida «costen» menys vots que els escons de la circumscripció de Barcelona. Aquesta sobrerepresentació és una anomalia democràtica que en el decurs del temps s’ha reconvertit en una virtut, però que vulnera el principi que a tot ciutadà li correspon un vot igual (en tot) al del seu veí. La pregunta a fer-se ara és ben senzilla: es pot repetir l’error d’ignorar que la majoria del poble català, comptat ciutadà per ciutadà, es troba a quatre punts d’avantatge respecte de la minoria del mateix poble en un assumpte tan espinós com és la independència de Catalunya pel que fa a Espanya? Responc que no s’hauria de caure novament en l’error. És més: No es pot fer donat que es confondria la realitat amb una ficció inventada que, en dos anys, ha produït el monstre d’un país escindit en dos i que ha bolcat com mai el sentiment de pertinença a les urnes fins arribar a la partició del país i a la confrontació (per ara, pacífica) entre les dues parts.
  La victòria de Cs i el rosari de llocs on ha vençut substituint formacions tradicionals en el mapa polític català posa en relleu que allò de la «cohesió social», sempre tractada amb cura per les forces polítiques, sindicals, patronals i de tota mena, un servidor inclòs, era més una «necessitat-obsessió» que no pas una «fita aconseguida» després de quaranta anys de democràcia. Ens hem fet trampes jugant al solitari i ens hem comptat amb el cofoisme que tots som iguals respecte del sentiment català, encara que amb matisos. Doncs no: el 21-D ha servit per posar-nos davant el mirall i dir-nos que no som un únic poble i que el sentiment de pertinença ens divideix profundament.
  Per tant, ho dic amb dolor: no ens hem integrat tant com alguns ens pensàvem i la immersió lingüística, àdhuc TV3 i el mitjans públics i privats en català, no han estat elements cooperadors tan eficients com molts ens creiem per constituir-nos en un «sol poble», atesa la forta emigració dels anys seixanta i següents. Els responsables d’haver trencat la feble cinta adhesiva que amagava la realitat han estat els independentistes i la seva aparent supremacia moral, quasi de raça, per haver-nos obligat a triar entre «pàtries». El gran moviment tectònic produït –observin el país peça a peça, si us plau– ha estat causat pel sentiment de pertinença. Si de nou els resultats electorals són mal llegits i, per tant, la prudència no guia la governança, la pervivència de «dos pobles» en un mateix territori posarà en qüestió si veritablement som una «nació». La resposta objectiva serà que «no». L’enrevessament amb contingut nuclear es troba a la cantonada i l’ús del detonador es troba en mans d’aquells que ens han portar al precipici. Nosaltres, els fenicis de la inacabada Península, hem fet un mal negoci desafiant Espanya. Només els perdedors de mena fan les coses sota l’epitafi de «pit i collons». I així els i ens va: Estem a la mateixa casella de sortida cap a on ningú no sap.

  http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/12/30/perdre-bous-esquelles/887598.html

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: