Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer aprovació de l´expedient de modificació de crèdit núm. 1/2017

Posted by lejarza en 7 junio, 2017


Ajuntament d´Argelaguer aprovació de l´expedient de modificació de crèdit núm. 1/2017
Argelaguer – Vall del Llierca
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 107 – 6 de juny de 2017 Núm. 4557
Edicte d´aprovació definitiva de l´expedient de modificació de crèdit núm. 1/2017.
No havent-se presentat reclamacions contra l´acord de Ple de data 4 d´abril de 2017, d´aprovació inicial de la primera modificació de crèdit del pressupost 2017, la qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 76, de 20 d´abril de 2017, i en el tauler d´anuncis de l´ajuntament, l´acord d´aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica resumit per capítols, després d´efectuada la corresponent modificació pressupostària.
Aplicacions pressupostàries.
Aplicació pressupostària: 16162201, Descripció: Millores xarxa d´aigua 6.756,85€.
Aplicació pressupostària: 15161001, Descripció: Condicionament camí de la Miana 10.288,62€.
Aplicació pressupostària: 34263209, Descripció: Millora pati escola 2.000€.
Aplicació pressupostària: 44221004, Descripció: Trasllat marquesina Teisa 3.196,58€.
Aplicació pressupostària: 15122714, Descripció: Redacció del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 50.000€.
TOTAL 72.242,05€
Finançament de la modificació.
Concepte pressupostari 87010, Descripció: Incorporació romanent afectat, Import 72.242,05€
Contra l´aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós- administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l´endemà de la publicació d´aquest edicte en el BOP de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Argelaguer, 26 de maig de 2017 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Ajuntament d´Argelaguer - Vall del Llierca - Garrotxa (Foto: Lejarza)

Ajuntament d´Argelaguer – Vall del Llierca – Garrotxa (Foto: Lejarza)

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: