Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for 6 noviembre 2016

La ciutat perduda de Malatosquer entre Olot i les Preses a la Garrotxa

Posted by lejarza en 6 noviembre, 2016

La ciutat perduda de Malatosquer entre Olot i les Preses a la Garrotxa

Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)

L´anomenat Malatosquer, o Bosc de Tosca, o Bora Tosca i, encara, Malatosquera i Vora Tosca, esta situàt a migdia de la ciutat d´Olot, amb una extensió d´uns cinc quilómetres, i que s´atura al riu Fluvià a uns très quilómetres d´Olot, capital de la comarca de la Garrotxa, al pas de Codella (Nostradella), on el riu s´encaixona a causa precisament dels boscos làvics que trobà, arribant fins a les fonts de Sant Roc, ja dins el municipi oloti.

La primera referència que es troba d´aquest lloc és a l´Acta de consagració de l´església de Sant Esteve d´Olot, pel bisbe de Girona Berenguer, l´any 1116.

Et de meridie influmine Fluviano, et pergit per ipsam viam Ausonensem (Osona) usque in Malatosquer, et pergit per ipsam serram de Malatosquer usque ad Nostradella (Codella) et pervadit usque ad Naspleda.

L´Acta va ser signada per:

Berengarius Dei gratia Gerundensis Ecclesiae Episcopus. S. Bernardi Abbatis Bisuldum. S. Berengarii Bisuldunensis Archidiaconi. S. Berengarii Presbyteri. Berengarius Capiscolae. Raymundus manachus. S. Operarius Presbyter et Sacrista Sancti Felicis.

L´Església Parroquial de Sant Esteve d´Olot té una llarga història i el seu origen es perd en la llunyania del temps. La trobem esmentada ja com a Parròquia d´Olot en un document de l´any 977, en el qual el Comte-bisbe Miró del Comtat de Besalú, cedeix uns béns al Monestir de Benedictins de Sant Pere de Besalú. Ha estat objecte de diverses reedificacions en diferents èpoques. La primera d´elles tingué lloc l´any 1116 per la consagració.

Malatosquer es un terreny pedregòs, format per un corrent de lava porosa, en el seu terme figuran una seixantena de protuberàncies, generalment en forma de tùmul, algunes de basall compacte i, la majoria, de putzolanes de diferents colors, bombes volcaniques i conglomérats làvics, a la Garrotxa anomenats tussols; d´una alçària entre cinc i trenta mètres; hom troba també aquests tossals a la Fageda d´En Jordà, puix el sol té el mateix origen del Bora Tosca.

Aquest Bosc de Tosca, quan Olot començà a deslliurar-se del domini dels abats de Ripoll i de Sant Benet de Bages (de qui la vila depenia), fou un terreny comunal del qual s´apropiaren els olotins.

Aquests, per a cultivar-los, recolliren els blocs de lava, amb els quals assenyalaven els limits dels terrenys, i aixecaren parets mitgeres i construïren barraques, de les quals hom arribà a comptar-ne dues-centes.

Les margenades de pedra motivaren que algun historiador digues que corresponien a les restes de la vella ciutat de Basi, (Βάσσι) citada per Ptolomeu.

Això motiva la dita de:

Quan Olot era un prat, Bora Tosca era ciutat.

El doctor Joaquín Danés Torras, escriu al setmanari: ¡Arriba España de Olot! de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. 4/1968; que:

La ciudad de Basea, en el Boratosca, es otro mito inaceptable. Por ninguna parte aparecen sus restos. Es una tradición posiblemente forjada amalgamando el hecho de la gran abundancia de piedras sueltas en el Boratosca, con el nombre del Vizcondado, y el del pueblo de Basi, citado por Tholomeus (Ptolomeu). Es inaceptable igualmente la existencia de una antigua catedral, muy anterior a los árabes, posiblemente imaginada por simple confusión con el obispado que por poco tiempo fue, en Besalú, hacia el año 1017. (Historia de Olot).

wp_20161103_11_39_54_pro

La ciutat perduda entre Olot i les Preses a la Garrotxa. A Malatosquer o Bosc de Tosca construïren barraques, de les quals hom arribà a comptar-ne dues-centes (Foto: Lejarza – Vall del Llierca)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Radiografien una vila romana de fa 2.000 anys a Besalú

Posted by lejarza en 4 noviembre, 2016

Radiografien una vila romana de fa 2.000 anys a Besalú

Besalú, Diari de Girona (DdG) X. V.

Els llocs on hi va haver un petit forn, on un dia va tenir lloc un petit incendi, les parets mestres, les columnes, els patis i d´altres testimonis d´una gran casa de pagès de fa 2.000 anys queden definits en els mapes d´alta resolució fets amb georadar.

Ahir, l´empresa SOT Prospeccions va acabar la feina de delimitar el que fa 2.000 anys era una vila romana en plena activitat, prop del nucli urbà del Besalú actual. La vila està sota dels camps de conreu i d´un bosc al nord-oest del municipi, en uns terrenys coneguts com can Ring.

Roger Sala (director de SOT Prospeccions) explica: “Veiem què hi ha sota terra sense haver de fer cap forat de la mateixa manera que fan amb la diagnosi mèdica”. Posa d´exemple una trencadura de genoll. Enumera: “Primer et fan una radiografia i si el mal és molt complicat et fan una ressonància magnètica”.

Sala defineix el sistema d´investigació aplicat com un canvi tecnològic en arqueologia similar al que va haver-hi en medicina a partir de l´arribada de les radiografies.

Abans d´ahir, van fer la prospecció magnètica per delimitar l´extensió. Van comprovar que la vila s´estenia sobre uns 2.000m2 i una part més que està sota d´un petit bosc, en el qual no poden treballar amb el georadar.

Sala exposa: “Està molt clara l´extensió que té la part de sota un camp de cultiu concret”. Oposa: “Una part substàncial d´aquesta construcció està dins d´una àrea boscosa i allà no hi podem penetrar·.

Ahir, van obtenir els mapes d´alta resolució. Segons ell, quedaran en disposició de la planta exacta de les estructures que hi ha sota terra. Després, les oferiran als arqueòlegs. El cap de les investigacions precisa: “Perquè puguin decidir on actuaran”.

Base de sortida

El director de SOT Prospeccions explica que els treballs han partit d´una excavació feta el 1960 per Marta Corominas. Llavors van explorar 300m2. Van sortir murs, estances i paviments del que havia estat una vila romana. Entre les restes van aparèixer molts fragments de teula plana i abundants restes de ceràmica.

El material recuperat va situar l´època activa de l´explotació agrícola entre els segles I aC i el III dC. Per alguna raó els habitants de la gran casa de pagès dels temps de la romanització van marxar i van deixar les construccions abandonades.

Després, segons ell, van tenir lloc excavacions al 1985 i al 1995. Això no obstant, Sala explica que les més importants van tenir lloc el 2005, quan arqueòlegs de la Universitat de Girona van delimitar la vila amb rases.

Van obrir rases llargues de dalt a baix amb una separació mitjana de cinc metres entre elles. Van detectar més murs i més restes. Van delimitar una zona molt més àmplia respecte a les excavacions del 1960 i van obtenir dades que van confirmar la romanitat de les estructures. A més, van equiparar la cronologia amb el que ja havia indicat la primera excavació. Això no obstant, encara falta molt per descobrir el que havia estat la vila romana de can Ring. De moment, l´única vila romana descoberta a la Garrotxa.

L´alcalde, Lluís Guinó (PDECat), valora de molt importants els treballs a can Ring. Segons ell, els resultats de les prospeccions seran presentats en un acte públic a la localitat. Després, seguirà un programa anual d´excavacions que posarà al descobert els murs i les teulades dels pagesos que fa 2.000 anys vivien i treballaven en uns terrenys que ara a la vista no passen de ser uns camps llaurats i un petit bosc.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer pla d´inspeccions i controls en activitats, equipaments i espais col·lectius 2017-2026

Posted by lejarza en 4 noviembre, 2016

Ajuntament d´Argelaguer pla d´inspeccions i controls en activitats, equipaments i espais col·lectius 2017-2026

Argelaguer – Vall del Llierca

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 211 – 4 de novembre de 2016 Núm. 9062

Anunci sobre l´aprovació inicial d´un pla

En data 21 d´octubre de 2016, el Ple de l´ajuntament va aprovar, entre altres, el Pla d´Inspeccions i controls en activitats, equipaments i espais col·lectius 2017-2026.

L´esmentat Pla es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils a comptar des de la inserció d´aquest anunci al BOP i al taulell d´anuncis de l´ajuntament, per tal de que es pugui examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap al·legació ni reclamació, els acords adoptats esdevindran aprovats amb caràcter definitiu.

Argelaguer, 25 d´octubre de 2016 L´alcalde

dscf0884

Ajuntament d´Argelaguer pla d´inspeccions i controls en activitats, equipaments i espais col·lectius 2017-2026 (Foto: Lejarza – Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

L´Associació de Veïns d´Argelaguer a aprovat el Reglament de Participació Ciutadana del municipi

Posted by lejarza en 4 noviembre, 2016

L´Associació de Veïns d´Argelaguer a aprovat el Reglament de Participació Ciutadana del municipi

Argelaguer – Vall del Llierca

Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA) NIF G55218093 – Casa d´Entitats (Ajuntament Vell) Carrer Major 26 i Crtra d´Olot núm 23 Argelaguer 17853

Ajuntament d´Argelaguer Registre d´Entrada Núm. 666 data 28-10-16

A/A: Regidoria de participació ciutadana,

Que com que´l Consistori de l´Ajuntament, té l´objectiu d´articular la participació dels argelaguencs i les argelaguencas en els afers públics, per avançar cap a un model en el que´ls veïns prenguin decisions en politica municipal amb transparència:

l´Associació de Veïns d´Argelaguer a acordat aprovar el Reglament de Participació Ciutadana d´Argelaguer, amb la Exposició de motius i els seus 16 articles; amb la seguent observació; que s´hauria d´incloure un paragraf que recullis la possibilitat, si es requereix en el temps, del “Consell de Poble”, o en el seu defecte una Taula de Participacio Ciutadana. No obstant això deixem aquesta decisió en mans de l´equip de govern.

L´Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA), vol felicitar a la regidora de Participació, a l´equip de govern i als veïns que han fet possible la redacció del Reglament.

Argelaguer, 25 d´octubre de 2016 La Presidenta, Eva Llansana i Benaiges

vallfogonadelripolles

La Presidenta de l´Associació de Veïns d´Argelaguer Eva Llansana i Benaiges (Foto: Lejarza) L´Associació de Veïns d´Argelaguer a aprovat el Reglament de Participació Ciutadana del municipi

Posted in Uncategorized | 5 Comments »

Ajuntament de Montagut i Oix modificació de les ordenances fiscals per l´any 2017

Posted by lejarza en 3 noviembre, 2016

Ajuntament de Montagut i Oix modificació de les ordenances fiscals per l´any 2017

Argelaguer – Vall del Llierca

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 210 – 3 de novembre de 2016 Núm. 9137

Edicte sobre l´aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l´exercici 2017

El Ple de l´Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 27 d´octubre de 2016, va aprovar, provisionalment, la modificació de les ordenances fiscals següents per a l´exercici 2017:

Ordenança fiscal número 3 reguladora de l´Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Ordenança fiscal número 07/08 reguladora de la taxa per recollida i tractament d´escombraries. Ordenança fiscal número 8/11 reguladora de la taxa per la tramitació de les activitats subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia. Ordenança fiscal número 13 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. Ordenança fiscal número 15/10 reguladora de la taxa per la utilització d´instal·lacions i materials municipals. Ordenança fiscal número 18 reguladora de la taxa per a la tramitació de les inspeccions administratives en matèria de salut pública als establiments oberts al públic.

De conformitat amb allò que preveu l´article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l´expedient es sotmet a informació pública, durant el termini de trenta dies, a comptar des de l´endemà de la publicació d´aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, als efectes que els interessats puguin consultar l´expedient a l´Ajuntament i presentar les reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no presentar-se reclamacions, l´acord provisional s´entendrà elevat a definitiu sense necessitat d´adoptar un nou acord i es procedirà a la publicació del text íntegre de les modificacions acordades.

Montagut, 28 d´octubre de 2016 Mònica Boix Pagès Alcaldessa

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

L´Ajuntament d´Argelaguer compra finalment “l´esquelet” de la plaça

Posted by lejarza en 2 noviembre, 2016

L´Ajuntament d´Argelaguer compra finalment “l´esquelet” de la plaça

El Punt/Avui, Ramon Estéban – Argelaguer

Una assignatura pendent des de feia molts anys de l´Ajuntament d´Argelaguer està a punt de superar-se.

El consistori ha aprovat l´adquisició de la finca de la plaça de la Generalitat on hi ha un edifici a mig construir, amb la intenció d´enderrocar-lo. L´adquisició costarà al municipi 56.000 euros. Tot i que la idea més estesa és que, un cop tirat a terra s´eixampli la plaça, el consistori vol sondejar el tema amb els veïns abans de prendre una decisió al respecte.

L´edifici es va projectar i es va començar a construir en la dècada passada, al final del període de vaques grasses del sector immobiliari. La crisi va irrompre abans que s´acabessin les obres i el promotor no va poder completar-les, i va deixar en un punt molt cèntric del poble un d´aquests esquelets de formigó que encara es veuen a força ciutats.

Fins i tot hi va quedar muntada una grua, que es va treure al cap d´uns anys per evitar accidents. Arran dels deutes contrets pel promotor, la finca va passar a mans de la immobiliària d´un banc, amb la qual l´Ajuntament –governat en solitari per una agrupació d´electors– ha estat negociant des de mesos enrere.

Queixes

La situació en què va quedar l´edifici i el consegüent impacte visual va moure un col·lectiu de veïns, constituïts en Associació, a reclamar-ne l´enderroc, una petició que es va fer patent amb la pancarta que hi van penjar durant uns mesos.

Paral·lelament, els veïns van reclamar –i se´n van sortir– que es desmuntés el transformador que, tot i no estar en servei, havia deixat en un costat de la plaça la companyia elèctrica que n´era propietària.

Plaça Generalitat d´Argelaguer edifici abandonat per Anida Banc BBVA, Enderroc Ja!

Plaça Generalitat d´Argelaguer edifici abandonat Enderroc Ja!

Enderroc de la Associaciò de Veïns d´Argelaguer de la torreta electrica de Bassols Energia a la Plaça Generalitat (Foto 1 Lejarza)

Enderroc de la Associaciò de Veïns d´Argelaguer de la torreta electrica de Bassols Energia a la Plaça Generalitat (Foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

L´Ajuntament presenta el pla per restaurar la pedrera de Tortellà

Posted by lejarza en 2 noviembre, 2016

L´Ajuntament presenta el pla per restaurar la pedrera de Tortellà

Diari de Girona (DdG), Tortellà

L´Ajuntament de Tortellà va presentar dijous passat als veïns el projecte de remodelació de la Pedrera dels Comuns.

L´alcalde Rafael Domínguez ha explicat que la restauració serà parcial pel fet que una de total costaria 1,5 milions d´euros i farien falta 25 anys per acabar-la.

De moment la idea és deixar l´espai acceptable perquè en un futur pugui ser d´utilitat pel poble. La previsió és que per al març del 2019 la pedrera pugui ser oberta al públic.

La intenció és que l´empresa aprofiti de 33 a 36.000 metres cúbics de terra d´obres de municipis propers a la pedrera. De moment han reservat 5.000 metres cúbics de terra treta d´una obra feta a Sant Jaume de Llierca.

Sobre la terra extreta de les runes posaran vegetació autòctona fins que el terreny recuperi l´aspecte d´abans de començar l´extracció de material. Quan la restauració estigui acabada, Cycosa perdrà els drets d´explotació.

L´alcalde, Rafael Domínguez, ha assenyalat que a partir de l´acord per dur a terme el projecte de restauració, l´Ajuntament ha aturat l´expedient sancionador contra l´empresa.

El 19 d´abril de 1994 l´Ajuntament de Tortellà va adjudicar en subhasta pública l´aprofitament de la pedrera dels Comuns. El 2010 l´Ajuntament va fer aturar l´explotació i va iniciar un expedient sancionador contra l´empresa.

http://www.elpunt.cat

Entrada a Cycosa i Cales de Llierca empresa situada al terme municipal d´Argelaguer al riu Llierca (Foto Lejarza Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d´Argelaguer adequació de l´aparcament del Casal

Posted by lejarza en 2 noviembre, 2016

Ajuntament d´Argelaguer adequació de l´aparcament del Casal

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 209 – 2 de novembre de 2016 Núm. 8981

Edicte sobre l´aprovació inicial d´un projecte d´obres

El Ple de l´Ajuntament d´Argelaguer, en sessió extraordinària de 21 d´octubre de 2016, va aprovar inicialment:

POM (Projecte d´obres municipals) Adequació de l´aparcament del Casal.

De conformitat amb el que disposa l´article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet a un termini d´informació pública de 30 dies als efectes de poder presentar-hi reclamacions i/o al·legacions.

Passat aquest termini sense que s´hagi presentat cap al·legació o reclamació el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat d´adoptar cap altre acord.

Argelaguer, 24 d´octubre de 2016 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »