Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

L´Associació de Veïns d´Argelaguer a aprovat el Reglament de Participació Ciutadana del municipi

Posted by lejarza en 4 noviembre, 2016


L´Associació de Veïns d´Argelaguer a aprovat el Reglament de Participació Ciutadana del municipi

Argelaguer – Vall del Llierca

Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA) NIF G55218093 – Casa d´Entitats (Ajuntament Vell) Carrer Major 26 i Crtra d´Olot núm 23 Argelaguer 17853

Ajuntament d´Argelaguer Registre d´Entrada Núm. 666 data 28-10-16

A/A: Regidoria de participació ciutadana,

Que com que´l Consistori de l´Ajuntament, té l´objectiu d´articular la participació dels argelaguencs i les argelaguencas en els afers públics, per avançar cap a un model en el que´ls veïns prenguin decisions en politica municipal amb transparència:

l´Associació de Veïns d´Argelaguer a acordat aprovar el Reglament de Participació Ciutadana d´Argelaguer, amb la Exposició de motius i els seus 16 articles; amb la seguent observació; que s´hauria d´incloure un paragraf que recullis la possibilitat, si es requereix en el temps, del “Consell de Poble”, o en el seu defecte una Taula de Participacio Ciutadana. No obstant això deixem aquesta decisió en mans de l´equip de govern.

L´Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA), vol felicitar a la regidora de Participació, a l´equip de govern i als veïns que han fet possible la redacció del Reglament.

Argelaguer, 25 d´octubre de 2016 La Presidenta, Eva Llansana i Benaiges

vallfogonadelripolles

La Presidenta de l´Associació de Veïns d´Argelaguer Eva Llansana i Benaiges (Foto: Lejarza) L´Associació de Veïns d´Argelaguer a aprovat el Reglament de Participació Ciutadana del municipi

Anuncios

3 comentarios to “L´Associació de Veïns d´Argelaguer a aprovat el Reglament de Participació Ciutadana del municipi”

 1. lejarza said

  Reglament del Consell d’Infants del poble d’Argelaguer

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 66 – 5 d’abril de 2018 Núm. 2811

  Anunci d’informació pública del Reglament de consell d’infants del poble d’Argelaguer.

  El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 23-03-2018, va aprovar inicialment el Reglament del Consell d’Infants del poble d’Argelaguer i sotmetre’l a informació pública per un període de trenta dies.
  En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text del Reglament es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners en horari d’oficina, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província.
  Aquest mateix Anunci es publicarà al diari “Diari de Girona” i a la pàgina web.
  Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) del TRlMC, i 70.2 de la LBRL, en concordança amb l’article 66 del ROAS.
  Argelaguer, 26 de març de 2018 l’Alcalde.

 2. lejarza said

  DIPUTACIÓ DE GIRONA Bon Govern, Transparència i Participació Anunci d’aprovació definitiva de les bases reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana

  Núm. 93 – 15 de maig de 2018 Administració Local Diputació BOP-2018_0_93_4213 Núm. 4213

  https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2018/93/20189304213.pdf

 3. lejarza said

  @ResilienceEarth -Co-creant un reglament pel futur Consell de Poble d’Argelaguer!!

  DOCUMENT.

  El Consell de Poble d’Argelaguer

  Descripció: El Consell de Poble d’Argelaguer és l’òrgan consultiu de participació ciutadana amb una identitat,
  una agenda i una estructura pròpia. És un instrument popular que facilita els processos de participació directa
  del municipi, sostenint un espai de trobada capaç de generar acord polític i social.

  Essent una eina representativa de la diversitat d’Argelaguer, el Consell de Poble posa especial atenció a les
  àrees següents: cultura, teixit associatiu, medi ambient, sostenibilitat, comerç local, joventut, gent gran, infants,
  educació, salut, esports i aquelles que el mateix òrgan cregui adients.

  El Consell de Poble s’emmarca dins el Reglament de Participació del municipi, el qual n’estableix i en regula
  els seus principis i drets.

  Com a òrgan que promou la cultura de participació a Argelaguer, el Consell de Poble té els objectius
  principals de:

  1. Fomentar processos de participació directa a Argelaguer

  2. Facilitar la informació, la reflexió i la discussió pública sobre assumptes municipals

  3. Promoure la corresponsabilitat de les veïnes i els veïns en les polítiques municipals

  4. Vetllar per la transparència, la neutralitat i la qualitat democràtica dels processos i mecanismes de
  participació, assegurant que contribueixen de forma positiva al municipi, als seus i a les seves
  habitants així com al seu entorn natural, sense vulnerar drets de tercers/es.
  Les funcions principals del Consell de Poble no es limiten a, però sí que tenen en consideració:

  • Convidar a la població d’Argelaguer a ser part activa dels processos de participació impulsats des del
  mateix municipi.

  • Facilitar el diàleg entre l’ajuntament i la població, potenciant noves formes de relació mútua.

  • Detectar i canalitzar les inquietuds i opinions de la població cap a l’ajuntament.

  • Sostenir espais d’informació, reflexió i discussió pública sobre assumptes municipals, facilitant la coelaboració
  en propostes concretes i positives pel municipi.

  • Contribuir a la comunicació dels processos i mecanismes de participació que es realitzen, així com els
  seus resultats.

  • Fer seguiment i avaluació dels mecanismes i processos de participació d’Argelaguer, vetllant per
  l’acompliment dels principis, drets i deures presents al Reglament de Participació del municipi.

  Estructura, membres i organització

  El Consell de Poble es crea amb la celebració de les primeres eleccions sense candidatura (1), que tenen lloc
  durant un acte públic i lúdic al municipi. Són convocades i organitzades per a l’ajuntament d’Argelaguer i
  amb el suport del grup motor que ha co-creat el present article.

  El Consell de Poble l’integren:

  • 10 persones empadronades al cens municipal i seleccionades pel poble, seguint el model d’eleccions
  sense candidatura i complint amb criteris de representativitat i diversitat

  • Una persona membre de la regidoria de participació d’Argelaguer, la qual tindrà veu però no vot.

  • Persones expertes, tècniques i regidores podran assistir al Consell sempre que es requereixi una
  mirada específica o més informació sobre una temàtica o sector concret.
  L’organització i l’estructura del Consell de Poble:

  • S’escullen els i les 10 representants mitjançant el model d’eleccions sense candidatura un cop cada 3
  anys, guardant un llistat de suplents seguint l’ordre dels vots rebuts.

  • Podran ser votades les persones registrades al padró municipal majors de 16 anys i que compleixin
  els criteris de representativitat i diversitat establerts.

  • El Consell de Poble és l’òrgan encarregat d’assegurar que els seus i les seves integrants siguin diverses
  i representatives del municipi, definint-ne els criteris necessaris corresponents.

  • Les eleccions sense candidatura són organitzades i convocades pel Consell de Poble, amb el suport
  tècnic de l’ajuntament.

  • El jutge de pau d’Argelaguer garanteix la legitimitat de les eleccions sense candidatura.

  • D’entre 3 a 5 dels seus i les seves integrants repeteixen el mandat, potenciant així el procés
  d’aprenentatge, continuïtat i saviesa del Consell de Poble. Cada membre podrà estar un màxim de 6
  anys formant-hi part.

  • Les decisions del Consell es prenen per consens. En cas de no arribar-hi, es pren la decisió per
  votació essent favorable amb les 2/3 parts del Consell de Poble present. Per a la presa de decisions es
  requereix la presència mínima de 7 persones del Consell de Poble.

  1) Cada persona del poble escull les persones que podrien representar cada una de les veus, i després de veure els resultats, les persones més votades, si elles volen, són les persones encarregades de representar la veu que li ha estat assignada.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: