Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Montagut i Oix modificació de les ordenances fiscals per l´any 2017

Posted by lejarza en 3 noviembre, 2016


Ajuntament de Montagut i Oix modificació de les ordenances fiscals per l´any 2017

Argelaguer – Vall del Llierca

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 210 – 3 de novembre de 2016 Núm. 9137

Edicte sobre l´aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l´exercici 2017

El Ple de l´Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 27 d´octubre de 2016, va aprovar, provisionalment, la modificació de les ordenances fiscals següents per a l´exercici 2017:

Ordenança fiscal número 3 reguladora de l´Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Ordenança fiscal número 07/08 reguladora de la taxa per recollida i tractament d´escombraries. Ordenança fiscal número 8/11 reguladora de la taxa per la tramitació de les activitats subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia. Ordenança fiscal número 13 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. Ordenança fiscal número 15/10 reguladora de la taxa per la utilització d´instal·lacions i materials municipals. Ordenança fiscal número 18 reguladora de la taxa per a la tramitació de les inspeccions administratives en matèria de salut pública als establiments oberts al públic.

De conformitat amb allò que preveu l´article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l´expedient es sotmet a informació pública, durant el termini de trenta dies, a comptar des de l´endemà de la publicació d´aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, als efectes que els interessats puguin consultar l´expedient a l´Ajuntament i presentar les reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no presentar-se reclamacions, l´acord provisional s´entendrà elevat a definitiu sense necessitat d´adoptar un nou acord i es procedirà a la publicació del text íntegre de les modificacions acordades.

Montagut, 28 d´octubre de 2016 Mònica Boix Pagès Alcaldessa

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: