Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Tortellà delegació de funcions de l´Alcaldia

Posted by lejarza en 20 octubre, 2016


Ajuntament de Tortellà delegació de funcions de l´Alcaldia

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 201 – 20 d´octubre de 2016 Núm. 8667

Edicte de delegació de funcions de l´Alcaldia

Mitjançant Decret d´Alcaldia núm. 114/2016, de 3 d´octubre, s´ha aprovat la següent resolució, de la qual es transcriu a continuació la part resolutiva:

Primer.- Delegar l´exercici íntegre de les atribucions legalment conferides a l´alcaldia, d´acord amb l´article 47 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), en el primer tinent d´alcalde el regidor Sr. Fernando Durante i Acevedo, el qual actuarà com a alcalde accidental.

Segon.- Fer constar que la present resolució serà vigent els dies 13 al 23 d´octubre de 2016, ambdós inclosos.

Tercer.- Notificar aquest acord al Sr. Fernando Durante i Acevedo.

Quart.- Publicar aquesta resolució en el BOP i en el tauler d´anuncis de la corporació”.

El que es publica, als efectes oportuns, d´acord amb el que preveu l´article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s´aprova el Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Tortellà, 3 d´octubre de 2016 Rafel Domínguez Blázquez Alcalde

wp_20161014_15_35_40_pro

Edifici de serveis de Tortellà (foto: Lejarza Argelaguer)

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: