Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Un grup de veïns de Besalú impulsa una plataforma per a la transparencia

Posted by lejarza en 28 septiembre, 2016


Un grup de veïns de Besalú impulsa una plataforma per a la transparencia

“TPT Besalú convida els veïns a enviar preguntes a tptbesalu@gmail.com o a través del telèfon 684 451 551”

Besalú, Pau Esparch (DdG)

Un grup de veïns de Besalú ha impulsat una plataforma per a la transparència del municipi. El grup ho va comunicar ahir a l´Ajuntament, a través d´una instància que es va lliurar a la secretària-interventora del consistori.

En el document, la plataforma ciutadana exposa que -emparant-se en la Llei de Transparència de Catalunya- s´ha formalitzat aquesta taula, que es presenta sota les sigles de TPT Besalú.

El grup, que està assessorat per l´advocat gironí Joan Comas, pretén que els veïns del municipi s´hi dirigeixin per plantejar preguntes a l´Ajuntament.

L´objectiu és tenir un canal per exercir els drets de la Llei de Transparència”, explica el portaveu de TPT Besalú, Xavier Masó, que afegeix: “Volem esvair rumors preguntant sobre algunes actuacions del consistori”. Per fer-ho, la plataforma farà arribar a l´Ajuntament -mitjançant el seu portaveu- les qüestions que els veïns plantegin.

De moment, en la instància que es va entregar ahir, el grup demana reunir-se amb l´alcalde de Besalú, Lluís Guinó, així com amb la resta de regidors.

També sol·licita que, per poder formular les preguntes en el marc temporal correcte, es facilitin les actes dels plens municipals que no estan publicades a la pàgina web del consistori.

En concret, les actes dels primers 20 anys dels mandats de Guinó com a alcalde, que ocupa el càrrec des del 1995 i que -com subratlla TPT Besalú- ha assumit simultàniament les regidories estratègiques: urbanisme, hisenda, seguretat ciutadana i comunicació.

Així mateix, la instància demana a la secretària-interventora que certifiqui que la informació donada a la plataforma sigui verídica.

Masó remarca que l´origen de TPT Besalú va començar fa més de dos anys després que alguns veïns apuntessin sobre possibles irregularitats de l´equip de govern, “fruit de l´opacitat” de l´Ajuntament.

En aquesta línia, recorda que, abans de l´aprovació de la Llei de Transparència, el consistori no publicava les actes dels plens ni els edictes de les licitacions de les obres.

De fet, la població no disposa de cap partit a l´oposició, ja que l´última vegada que es va presentar un grup per competir contra la candidatura de CiU liderada per Guinó va ser en les eleccions municipals del 2007.

També subratlla que el municipi no ha disposat de butlletins informatius i que ha anunciat les notícies de l´Ajuntament sempre pel mateix canal. Per això, Masó avança que algunes de les qüestions que es volen formular al consistori -a través de la plataforma- faran referència a la comptabilitat i al deute real de Besalú.

Així mateix, es pretén aclarir en quin període de temps l´Ajuntament no ha tingut ocupada la plaça oficial de secretari-interventor. “L´enemic a batre no té càrrecs ni cognoms. És la por de preguntar”, remarca Masó, que reivindica: “Preguntar no és cap delicte. El delicte podrien arribar a ser-ho algunes respostes”.

També assegura que el caràcter personal de Guinó ha generat “cert recel” entre els veïns a preguntar i afegeix que la posada en marxa de TPT Besalú no és per acusar, sinó per “vetllar que no es facin falses acusacions”.

La plataforma recorda que Guinó ha treballat en l´àmbit del dret administratiu i administració local, de manera que “disposa de preparació” i confia que “no es poden haver produït irregularitats”.

TPT Besalú convida els veïns a enviar preguntes a tptbesalu@gmail.com o a través del telèfon 684 451 551.

wp_20160821_12_14_37_pro

Un grup de veïns de Besalú impulsa una plataforma per a la transparencia TPT Besalú convida els veïns a enviar preguntes a tptbesalu@gmail.com o a través del telèfon 684 451 551 (Foto Lejarza – Argelaguer Garrotxa)

5 comentarios para “Un grup de veïns de Besalú impulsa una plataforma per a la transparencia”

 1. lejarza said

  El Punt/Avui Política BESALÚ – 3 octubre 2016

  A Besalú reclamen més transparència

  Una plataforma ciutadana ha demanat al consistori totes les actes dels plens d’entre el 1995 i el 2015

  R. Estéban – BESALÚ

  Un grup de veïns de Besalú o persones vinculades estretament amb el poble s’han constituït en la TPT Besalú, una plataforma per reclamar transparència en la gestió de l’Ajuntament, governat en solitari per CiU. La setmana passada van demanar, a través d’una instància, les actes dels plens d’entre el 1995 i el 2015, així com la creació d’una taula per la transparència en què els veïns puguin expressar les seves preguntes.
  El portaveu de la TPT, Xavier Masó, que té l’assessorament de l’advocat Joan Comas, admet que no poden fer cap acusació concreta, però argumenta que la iniciativa ha nascut perquè el poble té des del 1995 un alcalde, Lluís Guinó, que ha ocupat durant molt de temps, a més de l’alcaldia, les regidories clau, com són Urbanisme, Hisenda, Seguretat Ciutadana i Comunicació; que al lloc web municipal no es van publicar fins al maig de l’any passat les actes dels plens, ni tampoc edictes de licitacions o concursos importants; que durant uns quants anys a l’Ajuntament no hi ha hagut un secretari interventor oficial, i que al consistori no hi ha oposició política. Totes aquestes circumstàncies –consideren a la plataforma– han provocat que al poble hi hagi recels sobre la gestió municipal. Un dels objectius de la TPT és esvair aquests recels, diu el seu portaveu. Els veïns que tinguin preguntes a fer es poden adreçar a l’adreça electrònica tptbesalu@gmail.com.
  Masó assegura que la iniciativa no té cap connotació política i que les peticions que fan a l’equip de govern s’emparen en la llei de transparència del 2014 i el codi deontològic de CDC.
  http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1008667-a-besalu-reclamen-mes-transparencia.html

 2. lejarza said

  AJUNTAMENT DE BESALÚ Anunci sobre l’aprovació del plec de clàusules administratives particulars aplicable al contracte de servei públic de l’Ajuntament de Besalú, procediment obert, per a la recollida i transport de residus

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 198 – 17 d’octubre de 2016 Núm. 8582

  Anunci sobre l’aprovació del plec de clàusules administratives particulars aplicable al contracte de servei públic de l’Ajuntament de Besalú, procediment obert, per a la recollida i transport de residus

  El Ple de la Corporació, a la sessió ordinària de 25 de juliol del 2016, per unanimitat dels presents va acordar l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques, per al procediment obert, per a la recollida i transport de residus, que mitjançant aquest anunci s’exposen al públic de conformitat amb l’article 142 i 159 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
  Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació. a) Organisme: Ajuntament de Besalú. b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria c) Obtenció de documentació i informació: 1. Dependència: Ajuntament de Besalú. 2. Domicili: Plaça Llibertat, 1 3. Localitat i Codi postal: Besalú-17850 4. Telèfon: 972590225 5. Fax: 9721590411 6. Correu electrònic: ajuntament@besalu.cat 7. Adreça d’internet del perfil del contractant: http://www.besalu. cat 8. Data límit d’obtenció de la documentació i informació 20 dies hàbils. d) Número d’expedient: CS-1/2016

  1. Objecte del contracte a) Tipus: contracte de servei públic b) Descripció de l’objecte: La prestació del servei públic de recollida d’escombraries
  2. Tramitació i procediment. a) Tramitació: Ordinària b) Procediment: Obert
  3. Import del contracte: a) Import total: UN MILIÓ DOS-CENTS TRENTA-DOS MIL
  CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (1.232.140,92 €) (IVA exclòs).
  4. Presentació d’ofertes: a) Data límit de presentació: El termini per presentar les corresponents proposicions serà de 52 dies naturals, comptats des de la tramesa de l’anunci a l’Oficina de publicacions oficials de la Unió Europea (DOUE) d’acord amb l’article 159 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. b) Modalitat de presentació: En tres sobres tancats, 1,2 i 3. c) Lloc de presentació: 1. Dependència: Ajuntament de Besalú. 2. Domicili: Plaça Llibertat, 1 3. Localitat i Codi postal: Besalú-17850 4. Telèfon: 972590225 5. Fax: 9721590411 6. Obertura d’ofertes: a) Adreça: Ajuntament de Besalú b) Localitat i Codi Postal: Besalú 17850 c) Data i hora. Es notificarà als licitadors.

  Besalú, 4 d’octubre de 2016
  Lluís Guinó i Subirós Alcalde

 3. lejarza said

  Denuncien que Besalú no fa públiques les actes dels plens dels últims 20 anys

  La plataforma per a la transparència del municipi considera que gairebé un quart de segle de la història de la població «està amagada»

  L’Ajuntament respon que ha encarregat un informe per conèixer les obligacions amb la documentació antiga

  pau esparch 20.01.2017

  L’Ajuntament de Besalú no ha fet públiques, de moment, les actes dels plens municipals dels últims 20 anys.

  Així ho posa de manifest la Plataforma per a la Transparència de Besalú, formada per un grup de veïns, que denuncia que el consistori no ha admès la seva petició.

  La plataforma, que es presenta sota les sigles de TPT Besalú, va entrar una instància a l’Ajuntament a finals de setembre de l’any passat, quan va demanar al consistori que proporcionés les actes dels primers 20 anys de Lluís Guinó com a alcalde (ho és des del 1995).

  A finals d’octubre, l’Ajuntament va respondre que inadmetia la sol·licitud «per manca de capacitat jurídica» i per no haver concretat «amb precisió» la informació que es demanava.

  A principis de desembre, el portaveu de TPT Besalú, Xavier Masó, va presentar un recurs en el qual recordava, sobre la «manca de capacitat jurídica», que havia formulat la petició amb el seu nom.

  Pel que fa a la «precisió» de la informació, va afegir que la «manca de transparència» del consistori impedia «poder concretar».

  Masó va exposar: «Difícilment podem conèixer en quines actes consten determinats acords si aquestes mai han estat publicades, la qual cosa ens força a demanar-les totes».

  També va criticar que el decret d’alcaldia utilitzés «el principi de proporcionalitat» per «impedir l’accés» a les actes. El cas és que l’Ajuntament havia al·legat, com un dels motius d’inadmissió de la sol·licitud, que accedir a les actes dels últims 20 anys requeria «una tasca complexa d’elaboració» per part del consistori.

  Masó va explicar que «es podria haver formulat la petició més concretament, però això hauria comportat una tasca immensa de recerca». Després del recurs de TPT Besalú, a principis d’aquest mes el consistori ha respost que desestima la petició. Davant aquesta situació, Masó ha afirmat que la negativa de l’Ajuntament «ha generat perplexitat entre els veïns». L’advocat gironí Joan Comas, que assessora la plataforma, ha considerat que el consistori ha utilitzat «subterfugis jurídics per no ensenyar papers».

  «Opacitat total» i control «nul»

  Masó ha assegurat que els últims 20 anys el consistori ha actuat «amb una opacitat total» i un control extern «nul», ja que la població no disposa de cap partit a l’oposició des del 2011. També ha afegit que Guinó ha simultaniejat les principals regidories de l’Ajuntament i ha recordat que actualment, com a diputat, és el vicepresident de la comissió del Parlament dedicada a la lluita contra la corrupció per a la regeneració democràtica. «Gairebé un quart de segle de la història de Besalú està amagada», ha subratllat Masó, que ha remarcat que només es poden consultar –al web municipal– les actes d’alguns plens celebrats des de finals del 2010.

  Masó ha apuntat que des de TPT Besalú estan «sorpresos» pel fet que l’empresa Xavier Alsina, que el jutjat d’instrucció número 5 de Barcelona ha investigat, hagi fet «les grans obres» dels últims anys de la població. Així mateix, ha exposat que el deute per càpita del municipi «és dels més alts», ja que ha arribat a ser la setzena població més endeutada per habitant de les 947 localitats catalanes. Segons Masó, aquest deute converteix Guinó «en un dels pitjors gestors de recursos municipals de Catalunya». També ha explicat que la secretària-interventora de l’Ajuntament va deixar la plaça després que TPT Besalú presentés la primera instància. «És simptomàtic que hi ha irregularitats», ha valorat.

  Com que Guinó, segons els estatuts del PDECat, es pot veure obligat a deixar de ser alcalde o diputat per la seva incompatibilitat de càrrecs –perquè també és dirigent del partit–, Masó ha avançat que la plataforma demanarà una reunió amb la direcció del PDECat per suggerir que abandoni l’acta de diputat i no l’alcaldia, perquè així «doni explicacions» als veïns de Besalú. El grup ha tornat a sol·licitar reunir-se amb Guinó, la tinent d’alcalde Fina Surina i la secretària-interventora accidental. Masó ha recordat que el codi ètic de CDC «obliga a obrir les portes de l’Ajuntament» i ha sentenciat: «Volem que l’alcalde es deixi d’exabruptes verbals i ens citi».

  Saber les obligacions

  L’alcalde de Besalú, Lluís Guinó, ha respost que l’Ajuntament no ha facilitat la informació que demanava la plataforma perquè, a part dels motius exposats a les resolucions, «per sol·licitar actes de fa 20 anys hi ha d’haver una motivació». Ha afegit que, com que la Llei de Transparència «és relativament nova», el consistori ha encarregat un informe als serveis jurídics municipals per conèixer «quines són les obligacions respecte a la documentació antiga». Tot i això, Guinó ha assegurat que l’Ajuntament «respondrà» qualsevol altra petició que rebi.

 4. lejarza said

  La Plataforma per la Transparència de Besalú vol conèixer les despeses i dietes de l’equip de govern des del 2000 fins ara

  29 de març de 2017

  Per Jordi Altesa

  Ho vol fer tot emparant-se a la Llei de Transparència de Catalunya. Aquesta setmana ha presentat dues instàncies a l’Ajuntament on demana també accedir, entre d’altres, als extractes de les targetes de crèdit.

  Els membres de la plataforma porten mesos denunciant la “opacitat” de l’equip de govern i molt especialment de l’alcalde, Lluís Guinó, que també és diputat al Parlament i fins fa poc directiu del PDeCAT. Fa uns dies va renunciar-hi per complir amb el règim d’incompatibilitats i deixar càrrecs institucionals que tenia. Ho argumenta així el portaveu de la plataforma, Xavier Masó.
  Aquesta setmana han presentat una instància que va dirigida a l’alcalde, Lluís Guinó, és la més extensa i està formada per set folis. En les sis primeres, recullen l’essència de la Llei de transparència, i a l’última pàgina, quatre peticions molt concretes. D’una banda, que se’ls facilitin les despeses i dietes de l’equip de govern des del 2000 fins a l’actualitat i en cas que no sigui possible, que s’indiquin els motius. De l’altra, volen accedir als extractes de les targetes de crèdit i dèbit amb els respectius justificants i a la comptabilitat de caixa de l’ajuntament amb els justificants de les despeses que s’han abonat en efectiu durant aquest període, la “caixa petita”, amb la que es paguen despeses del dia a dia. Des de la plataforma tenen indicis d’un presumpte mal ús de les targetes i de despeses no justificades com ara pàrquings, viatges o dietes de membres de l’equip de govern. A més, l’advocat que assessora a la Plataforma, Joan Comas, retreu que l’Ajuntament ha penjat a la seva web actes incomplertes i sense firmar.
  La instància també inclou un qüestionari amb sis preguntes a respondre als regidors, entre les quals hi ha saber si han signat el codi ètic, si han cobrat serveis que l’Ajuntament els ha encarregat en la seva professió al marge de la feina de regidor i si creuen que és “democràticament acceptable” que el consistori no hagi publicat les actes de plens, licitació d’obres o decrets dels últims 21 anys. Aquesta situació ha generat “rumors” de presumptes irregularitats en la gestió municipal, que ara volen dissipar requerint informació econòmica. A Besalú, des de l’any 1999 i fins ara, només hi ha hagut oposició el mandat del 2007 al 2011 i amb un sol regidor.

 5. lejarza said

  La Garrotxa aprova un codi ètic de càrrecs dels ens locals
  ddg 24.05.2017
  El Consell Comarcal de la Garrotxa, en el seu darrer ple, va aprovar de manera inicial el codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals. El document va comptar amb el suport de PDeCAT, ERC, PSC i l’abstenció de la CUP.
  Es tracta d”un codi vinculat al compliment de la Llei de Transparència i bob Govern del 29 de setembre del 2014. Estableix les normes de conducta i defineix el mecanisme de control pels ens locals que l’adoptin i el règim sancionador.
  En el debat, el conseller del PSC, Josep Guix, va demanar: «Quins són els alts càrrecs». La secretària li va respondre que els càrrecs electes i que en determinats ajuntaments els secretaris i interventors també són denominats alts càrrecs.
  El conseller de la CUP, Lluís Rubió, va definir el codi de poc ambiciós i va ressaltar que no s’hi parla de sous.
  Va preguntar: «Hem hagut d’esperar que la llei ens digui i ens obligui a tenir aquest codi de conducta». Va seguir: «Hem hagut d’esperar que la llei ens digui i ens obligui a tenir aquest codi de conducta».
  Va indicar que en cap moment havien rebut el document complet i que per això s’abstenien. Va exposar que necessitaven el document per fer-hi al·legacions.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: