Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer modificació del projecte de Reparcel·lació de la UA Industrial

Posted by lejarza en 9 mayo, 2016


Ajuntament d´Argelaguer modificació del projecte de Reparcel·lació de la UA Industrial

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 88 – 9 de maig de 2016 Núm. 3782

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació del projecte de reparcel·lació de la UA Industrial

Aprovada definitivament la modificació del projecte de Reparcel·lació de la UA Industrial.

Aprovada l’acceptació de la cessió, lliure de càrregues i gravàmens, de tots els terrenys de cessió obligatòria, tal com consta en el plànol núm. 04.

Es notifica i publica aquesta aprovació definitiva de la modificació en legal forma.

Contra aquesta aprovació definitiva, que esgota la via administrativa, es pot interposar de manera alternativa recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, davant l’alcalde d’aquest ajuntament d’Argelaguer, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, o recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el ermini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de la present notificació, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

En el supòsit d’interposar recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que el primer es resolgui expressament o sigui desestimat per silenci.

Tot això, sense perjudici d’exercitar qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.

Argelaguer, 2 de maig de 2016 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: