Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for 27 abril 2016

Ajuntament d´Argelaguer modificació de l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal

Posted by lejarza en 27 abril, 2016

Ajuntament d´Argelaguer modificació de l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 80 – 27 d’abril de 2016 Núm. 3264

Edicte d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el dia 13 d’abril de 2016, va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament d’Argelaguer.

En compliment d’allò que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, s’obre un període d’informació pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci al BOP i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.

Cas de no presentar-se’n l’acord inicial esdevindrà definitiu procedint-se a la seva publicació íntegra en el Butlletí oficial de la província.

Argelaguer, 18 d’abril de 2016 Artur Ginesta Rambla Alcalde

Ajuntament d´Argelaguer  Vall de Llierca - Garrotxa Cfoto: Lejarza)

Ajuntament d´Argelaguer Vall de Llierca – Garrotxa foto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

El Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar garantir que no s´apliqui el Fracking

Posted by lejarza en 27 abril, 2016

El Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar garantir que no s´apliqui el Fracking

Argelaguer – Vall del Llierca

El Govern va acordar ahir garantir que a Catalunya no s´apliqui el Fracking -tècnica de fractura hidràulica per a l´explotació de recursos naturals per a l´aprofitament d´hidrocarburs-, malgrat que el Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat la Llei catalana que ho prohibia.

La consellera de la Presidència, del Govern de la Generalitat de Catalunya, va explicar, que aquesta anul·lació de la Llei que prohibeix l´ús del Fracking a la comarca de la Garrotxa (Riudaura) i a la resta de les comarques de Girona, no implica que se segueixi utilitzant aquesta tècnica.

Encara que la Llei hagi estat anul·lada, el Govern disposa, va dir, “d´eines administratives i ambientals” per impedir l´ús d´aquesta tècnica, ja que de la Generalitat “depenen” uns determinats tràmits i autoritzacions ambientals per dur a terme activitats sotmeses a una declaració d´impacte ambiental.

Sempre que el Govern observi afectacions negatives per al Medi Ambient, pot aplicar una “salvaguarda” que impedeixi desenvolupar aquest tipus d´activitats.

El Govern va reafirmar així el seu compromís amb el compliment del mandat emanat del Parlament, que l´1 d’octubre del 2014 va aprovar les conclusions de “l´informe de la Comissió d´Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d´Hidrocarburs no convencionals mitjançant la fractura hidráulica”, presidida pel Diputat i Alcalde de Besalú (Garrotxa).

L´informe concloïa que és “poc recomanable” que s´impulsi la tècnica de la fractura hidràulica, davant els “costos socials locals que podrien produir-se”.

L'única proposta de prohibició ha vingut de Podem (Podemos) i IU, en quant a partits amb entitat en el joc polític nacional Foto Riudaura Garrotxa

L’única proposta de prohibició del fracking ha vingut de Podem (Podemos) i IU, en quant a partits amb entitat en el joc polític nacional Foto Riudaura Garrotxa

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Olot gasta 2 milions en accions per reduir les emissions de CO2

Posted by lejarza en 27 abril, 2016

Olot gasta 2 milions en accions per reduir les emissions de CO2

“Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES)”

Garrotxa – Olot Diari de Girona (DdG) | Xavier Valeri

1.997.054€ és la xifra de les inversions fetes per l’Ajuntament en el període del 2013 al 2015, època de redacció del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES).

La quantitat va ser feta pública -en el darrer ple- per Josep Gelís (regidor d’Infraestructures per CiU).

Encara Gelis va concretar: «En edificis municipals hem invertit 239.000€, en estalvi energètic en enllumenat públic 898.000€, en vehicles elèctric i híbrids 105.000€ i en la xarxa espavilada de calor 750.000€».

Va destacar la creació de la figura d’un gestor energètic (no està valorada). «No té cost», va dir.

Gelis va enumerar les inversions en el decurs del debat de la moció d’ERC encarada a garantir el compliment del PAES (aprovat al ple anterior).

La moció va ser tombada amb els vots en contra de CiU i PSC i els favorables d’ERC, la CUP i OeC.

Per afrontar la moció Gelis va explicar les inversions fetes i les que estan previstes pels futurs 5 anys.

Va explicar: «L’equip de govern està compromès en la tramitació del PAES». Va afegir: « Tant pel que fa referència a les accions que s’han de fer com les que ha de pressupostar el municipi».

Sobre la inversió prevista pel període 2016-20. va assenyalar: «La part més elevada d’inversions del pla correspon a la iniciativa privada amb 239.250.000€».

Segons ell, «a l’Ajuntament d’Olot li correspon una inversió d’una mica més 7 milions».

Va puntualitzar: «Hem de tenir present que el Pla no preveu cap tipus d’inversió dels sectors agrícola i industrial».

Va considerar: «Les accions previstes han d’estar acabades al final de l’any 2020». Va preveure: «Tenim per tant 5 anys per donar compliment a les accions projectades. No podem esperar fer-les al final, sinó al llarg del cicle».

El nombre total d’accions previstes pel PAES 2016-20 -segons ell- és de 61. Vint-i-sis corresponen l’Ajuntament d’Olot i 35 al sector privat. Va explicar: «A dia d’avui, s’han executat 15 de les 26 previstes per part municipal i queden pendents de justificar 46 accions privades i públiques fins al final del període.

Gelis va recordar que «hem incentivat l’aplicació de les renovables en el sector privat». Va exemplificar: «Com són els casos de la Plaça Mercat i de l’antic hospital».

Va seguir: «La part del PAES que correspon a la iniciativa privada preveu que des de l’Administraciò hem de fer campanyes de sensibilització respecte a l’ús de vehicles elèctrics, eficiència energètica, l’ús de combustibles sostenibles i la construcció d’habitatges sostenibles».

Gelis va recordar el compromís de crear una Comissió de Polítics i Tècnics per seguir el PAES i va indicar que serà la Comissió la que decidirà les passes a seguir en matèria d’accions sostenibles.

És a dir, el que acordi la Comissió no serà explicat al ple. Aqui va quedar centrat el desacord amb els republicans.

Va al·lucinar

En llenguatge col·loquial es va expressar Anna Barnadas, impulsora de la moció d’ERC. «És al·lucinant!», va dir.

Va seguir «El que ha fet el senyor Gelis és explicar les accions que s’han fet fins ara, la qual cosa alegra molt moltíssim».

Va seguir: «Un cop dit això continuo sense entendre el perquè del vot negatiu. Es va mostrar sorpresa pel fet que -segons ella- l’equip de govern escrigui un Pla i quan se li demana que ho expliqui al Ple s’hi negui i decideixi explicar-ho tot a una Comissió».

Va precisar: «Quan se sap que les Comissions a vegades funcionen i a vegades no tant».

Barnadas va exposar que per a l’aplicació d’aquest Pla caldria clarificar alguns aspectes com quin regidor o regidors el lideraran en el present quadrienni (2016-20), quina part del pressupost del 2016 s’hi destinarà i d’on prové el valor de la inversió privada.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

L´Associació de Veïns de Sant Jaume de Llierca dona suport a l’Ajuntament contra la Planta de Triatge

Posted by lejarza en 27 abril, 2016

L´Associació de Veïns de Sant Jaume de Llierca dona suport a l’Ajuntament contra la Planta de Triatge

Argelaguer – Vall del Llierca

Declaració:

Suport de l´Associació de Veïns “No a la planta de triatge” i a la declaració de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca del dia 31 de març de 2016.

Com Associació de Veïns “No a la planta de triatge” donem el nostre total suport a la declaració de l’Ajuntament principalment quan diu que ”aquest conveni (conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i el Consell Comarcal de la Garrotxa per integrar i gestionar de forma conjunta el model de gestió de residus de les dues comarques) no pot servir per justificar la necessitat de desenvolupar el Pla Especial aprovat”.

I especialment el nostre total suport al punt TERCER: Que el Ple de l’Ajuntament ratifica el contenciós administratiu contra l’aprovació del pla Especial Urbanístic del Centre de Residus de la Garrotxa, per conseqüència tots els grups municipals que formen part de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca rebutgem aquest projecte de Pla Especial Urbanístic aprovat per desenvolupar al nostre municipi.

Lògicament nosaltres com a Associació de Veïns tenim una visió diferent al conveni de col·laboració de les comarques de la Garrotxa i el Pla de l’Estany doncs creiem que és un intent de colar-nos per la porta del darrera la Planta de Triatge argumentant que són dues comarques les que ho sol·liciten.

Però comprenem perfectament que el nostre Ajuntament no li hagi quedat més remei que donar-li suport, doncs va ser aprovat quasi per unanimitat per els dos Consells Comarcals i no s’hi podia oposar frontalment. A sigut molt més intel·ligent donar-li suport al conveni en si, i a continuació afegir que no pot servir per justificar la necessitat de la Planta.

Per el qual, encara que tenim una visió diferent sobre un punt, recolzem i aprovem totalment la declaració de l´Ajuntament de Sant Jaume de Llierca.

La proposta del conveni ens va agafar a tots desprevinguts, tant a nosaltres com els representants d’ Esquerra Republicana i la CUP en el Consell Comarcal. Aquests recolzen completament el “NO a la Planta” però en canvi al no aparèixer la Planta en el conveni es varen abstenir. Però diverses declaracions a posteriori ens han demostrat que l’objectiu del conveni és l’intent de portar la Planta a Sant Jaume de Llierca.

La insistència de fer la Planta al lloc proposat pel Consell Comarcal sabem que és un motiu purament econòmic i que no els importa que fer-la en aquell lloc sigui un delicte ecològic.

És un cas clar de corrupció per informació privilegiada. Si no el fan en aquest lloc, els que van comprar el terreny deixen de fer negoci.

El grup econòmic que en combinació amb la Presidencia (lÁlcalde de Sant Joan les Fonts) del Consell Comarcal, vol tirar endavant la Planta, saben que ja no tenen arguments per fer-la a la Garrotxa,

Està funcionant la Planta d’Orís a Osona que processa les escombraries d’Osona i el Ripollès i que funciona al 50% de la seva capacitat per el qual volen les escombraries de la Garrotxa i més (tot per fer més rentable la seva planta).

I el mateix passa amb la Planta de Pedret i Marzà a l’Alt Empordà, que durant 9 mesos al any solament treballa al 25% de la seva capacitat.

Es per això que han fet un conveni en la única comarca veïna que no te Planta per poder anar a tornar a fer pressió a la Generalitat de Catalunya per fer la Planta. Argumentant que si es porten a Orís faran més kilòmetres els camions de les escombraries i no és veritat. Més de la meitat de la comarca i ha menys distancia a Oris que a l’Abocador de Beuda (Les Mules) que és on es portant actualment.

Per tot l’exposat diguem:

NO AL ABOCADOR, NI A SANT JAUME NI EN LLOC DE LA GARROTXA

Asantjaume

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

L´Associacio de Veïns de Sant Jaume de Llierca fà Asemblea General

Posted by lejarza en 26 abril, 2016

L´Associacio de Veïns de Sant Jaume de Llierca fà Asemblea General

En acabar, hi haurà un pica-pica per tothom”

L´Associacio de Veïns d´Argelaguer (AVA), Informa – Vall del Llierca

Asemblea General de L´Associacio de Veïns de Sant Jaume de Llierca, davant la insistència de fer una Planta de Triatge a Sant Jaume de Llierca (Garrotxa), en terreny agrícola i permeable en un meandre natural del Riu Fluvià, amb el peril de contaminació dels aqüifers, i l´impacte ecològic en un àmbit d´interes connector, volem expresar el nostre rebuig als interessos econòmics que volen tirar endavant aquest projecte que resulta totalment innecesari.

Asemblea General el divendres 29 d´abril, a les 19:30 al Centre Cívic de Sant Jaume de Llierca.

Intervenen: Antoni Tomàs, President de l´Associació de Veïns de Sant Jaume de Llierca,; Carles Santaeulària de la Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa; Sílvia Pagès consellera comarcal al Consell Comarcal de la Garrotxa.

Modera: David Picola, secretari de l´Associacio de Veïns de Sant Jaume de Llierca.

Nota: En acabar, hi haurà un pica-pica per tothom.

Asantjaume.jpg

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Sovint em pregunto

Posted by lejarza en 26 abril, 2016

Sovint em pregunto

“em pregunto què habita a dins del cap del nostre president i exalcalde”

Albert Soler

Sovint em pregunto què habita dins del cap dels qui esperen els futbolistes quan surten d’entrenar-se per cridar «Cristiano, grande!» a la matrícula posterior d’un cotxe que marxa a tota velocitat.

I arribo sempre a la mateixa conclusió: no hi habita res, hi ha el buit més esgarrifós. El mateix que hi tenen els gironins que aquests dies feien cua per fotografiar-se asseguts en un tron de mentida patrocinat per Movistar.

No sé què faran després amb aquestes fotos, suposo que les col·locaran a la porta de casa amb la llegenda «Aquí viu un provincià», per advertir les visites.

Els gironins, al cap i a la fi, no fan més que seguir l’exemple dels seus representants públics.

A HBO encara es pessiguen per comprovar si estan somiant o si realment van trobar una ciutat prou pagerola per no cobrar-los taxes de rodatge de Joc de trons, convidar de propina tot l’equip a sopar en un cinc estrelles i, per arrodonir-ho, fer-los publicitat gratuïta de la nova temporada de la sèrie, convertint l’Ajuntament en paradís del cartró-pedra.

A la que corri la veu, les productores que anaven al tercer món a la recerca de costos baixos de rodatge i de governants que de tan petits siguin servils, obriran oficina al mateix edifici Consistorial. De franc, per descomptat, i estaran de mala sort si no els paguem per fer-nos el favor.

Si de sèries es tracta, el que de debò mereixeria Girona és que s’hi rodés el remake de «Crónicas de un pueblo», només ens falta la boina encaixada fins les celles.

L’anterior alcalde, que és el que ho va pagar tot amb els nostres diners, ara té responsabilitats més importants, la més destacable anar posposant el viatge a Ítaca sense que es noti.

Dissabte parlava de dracs ferotges que ens assetgen, expressió que va ser interpretada com una referència a Sant Jordi, o al català, o a Catalunya o a la justícia que plana sobre l’ex-CDC.

En realitat era propaganda de Joc de trons. La idea és dur a terme a Catalunya el que amb tant d’èxit va fer a Girona: convertir-la meitat en parc temàtic, meitat en plató.

Sovint em pregunto què habita a dins del cap del nostre president i exalcalde.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Noel Alimentària de Sant Joan les Fonts 10 anys sense anuncis

Posted by lejarza en 26 abril, 2016

Noel Alimentària de Sant Joan les Fonts 10 anys sense anuncis

Argelaguer – Vall del Llierca

Noel Alimentària de Sant Joan les Fonts a Begudà (Garrotxa), una de les principals empreses espanyoles d´elaborats carnis i amb una important presència al mercat exterior, estrena una nova campanya publicitària amb l´objectiu de reposicionar i rellançar la seva marca després de més de 10 anys sense anuncis.

La campanya se centra en la promoció de la línia de cuits (pernil cuit i pit de gall d´indi), categoria de productes que representa prop del 40% de les vendes de la companyia dins el mercat d´Espanya.

Formada per tres espots televisius de 30 segons i diverses càpsules de 20 i 10 segons, apropa la marca al consumidor i centra el seu missatge en la confiança, la qualitat i l´experiència de Noel Alimentària.

La campanya consta també d´un fals documental que es difondrà a través de les xarxes socials.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Recuperar els llops

Posted by lejarza en 26 abril, 2016

Recuperar els llops

Ramon Iglesias

Escolto un expert en llops, Josep Maria Massip, que explica que la presència estable de llops a les muntanyes faria que les poblacions de senglars i cabirols, avui convertits en una plaga, fossin més raonables.

No seria altra cosa que reconstruir aspectes de la xarxa tròfica que els humans hem anat modificant o destruint quan ens ha convingut. Ho vam fer amb el llop.

A finals del segle XVIII va ser condemnat a mort perquè, en absència d´altres animals, es va començar a alimentar de bèsties de pastura i de corrals i es va convertir en el gran enemic a batre d´aquell país rural.

Carles III va ordenar el seu extermini i es van fer batudes sistemàtiques fins quasi la seva extinció en el cas de les comarques de Girona, on diuen que existeixen registres de les intensíssimes matances. La literatura va fer la resta, convertint-lo en un animal odiat, tètric i gòtic.

Generacions senceres ens hem criat amb por del llop que ja venia de les històries medievals sobre licantrops.

Actualment, no se sap si en tot Girona hi ha un o dos llops que s´han vist al Ripollès i la Cerdanya.

Recuperar-lo ara per mantenir a ratlla el senglar no crec que sigui un debat fácil.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

El Constitucional anul·la la llei de la Generalitat de Catalunya de prohibició del Fracking

Posted by lejarza en 26 abril, 2016

El Constitucional anul·la la llei de la Generalitat de Catalunya de prohibició del Fracking

Argelaguer – Vall del Llierca

El Tribunal Constitucional ha anul·lat una part de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de Catalunya, en la qual es prohibia l´ús de la fractura hidràulica per l´exploració i extracció d´hidrocarburs a la Garrotxa. El Tribunal considerà que la “autorització per aquesta tècnica” és “competència estatal”.

El Constitucional ja havia anul·lat les lleis anti Fracking de diverses comunitats; l’Alt Tribunal recorda, en concret, que ha tombat les lleis de Cantàbria, la Rioja i Nafarroa (Navarra), ja que tant l´autorització com la “declaració d´impacte en el medi ambient són requisits que correspon establir a l´Estat”.

La prohibició de la tècnica de la fractura hidràulica, Fracking, a tot el territori d´aquestes comunitats va ser declarada contrària al que puguin disposar les lleis estatals.

El Constitucional apunta que “les competències autonòmiques sobre ordenació del territori i medi ambient no justifiquen la prohibició del Fracking, en no poder prevaler sobre la competència exclusiva de l´Estat en matèria de règim miner i energètic i d´ordenació general de l’economia”. Aquesta era la via que feia servir la llei catalana.

El Constitucional interpreta que en la norma autonòmica aquesta tècnica “queda prohibida amb caràcter absolut en el territori de Catalunya sempre que la seva utilització concerneixi qualsevol àmbit competencial de la Generalitat”.

El Govern en funcions va decidir el 8 d´abril portar també al Constitucional la normativa de Euskal Herria (País Basc) que posa traves a l´ús de la tècnica de la fractura hidràulica.

El suport al Fracking ha estat un dels trets distintius del recentment dimitit José Manuel Soria, des del Ministeri d´Indústria va modificar diverses normes per aplanar el camí a l´ús d´aquesta polèmica tècnica, que desperta un important rebuig als pobles de les comarques gironines.

L'única proposta de prohibició ha vingut de Podem (Podemos) i IU, en quant a partits amb entitat en el joc polític nacional Foto Riudaura Garrotxa

L’única proposta de prohibició del fracking ha vingut de Podem (Podemos) i IU, en quant a partits amb entitat en el joc polític nacional Foto Riudaura Garrotxa

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

L´Ajuntament d´Argelaguer aprova l´abandó del glifosat i els herbicides de la jardineria municipal

Posted by lejarza en 25 abril, 2016

L´Ajuntament d´Argelaguer aprova l´abandó del glifosat i els herbicides de la jardineria municipal

Argelaguer – Vall del Llierca

MOCIÓ PER L’ABANDÓ DEL GLIFOSAT I TOTS ELS HERBICIDES DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Vista la moció per l’abandó del glifosat i tots els herbicides de la jardineria municipal per tal d’anar cap a una jardineria ecològica.

Vistos els danys derivats de l’ús d’herbicides amb glifosat,

L’alcalde, a proposta del regidor de Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció dels seguents acords:

Primer.- Abandonar ímmediatament l’us dels herbicides que continguin glifosat i substituir l’ús de tot tipus d’herbicides per altres tècniques de manteniment de la vegetació espontània.

Segon.- Revisar el model de manteniment dels parcs, jardins, àrees públiques urbanes, marges de camins vials i arbrat públic, i posar en marxa l’ús de pràctiques alternatives de jardineria ecològica.

Tercer.- Dotar als treballadors municipals de la formació adequada per adoptar les noves tècniques de jardineria sense tòxics.

Quart.- Assumir totes les responsabilitats sobre el control en les aplicacions de biocides en espais i vies públiques urbanes i periurbanes que li atribueix la normativa vigent, entre les quals hi ha les següents:

Fer complir la normativa que estableix que les operacions de barreja i càrrega dels equips de tractament amb biocides s’han de realitzar a una distància mínima de 25 metres de masses superficials d’aigua i de 50 metres dels llocs de captació d’aigua de consum humà, i que s’ha de deixar una banda sense tractar d’almenys 5 metres al voltant de les masses d’aigua.

Informar als veins, amb un mínim de 8 dies d’antelació, dels espais que es vulguin tractar, del lloc i la data de realització dels tractaments, així com dels productes que s’hi utilitzin.

Fer complir que els responsables dels tractaments adoptin les mesures necessàries per tal d’evitar l’accés de tercers a les zones afectades durant la execució del tractament i al llarg del període de temps posterior que es consideri necessari.

Assegurar-se de que els tractaments es duen a terme en horaris en què la presència de tercers sigui improbable.

Abans de tractar espais utilitzats per grups vulnerables (col.legis, guarderies, places, zones de joc, centres d’assistència sanitària, residències de gent gran), informar al director del centre perquè pugui adoptar les mesures preventives necessàries.

En cas de tractaments en finques no tancades adjacents amb vies o àrees públiques urbanes, o bé quan l’extensió del tractament o la toxicitat del producte emprat ho facin necessari: garantir que el responsable de l’acció compleixi amb l’obligació de transmetre la informació precisa a tercers, mitjançant cartells o sistemes similars, del moment i les condicions en què s’ha realitzat o és realitzarà l’aplicació.

Cinquè.- Assumir totes les responsabilitats sobre el control en les aplicacions de biocides que puguin afectar l’activitat ramadera que li atribueix la normativa vigent, entre les quals hi ha les seguents:

Fer saber a tots els propietaris de les zones que es vulguin tractar amb biocides que han de comunicar-ho a l’Ajuntament amb 15 dies d’antelació, tot indicant el producte a utilitzar, la seva classificació toxicològica i el seu termini de seguretat, les zones afectades i els dies en què realitzaran els tractaments.

Exposar públicament i difondre l’anunci de la realització dels tractaments comunicats per tal d’assegurar que la informació arriba a la població i als professionals afectats.

Fer complir les obligacions que tenen els aplicadors de tractaments en els terrenys i passos habituals de bestiar. Concretament, sobre la col.locació de rètols clarament visibles en què s’adverteixi dels tractaments, com a mínim 48 hores abans, tot indicant la perillositat del fet, la data de tractament i la data fins a la qual és perillosa l’entrada i el trànsit d’animals.

Aquesta exigència és aplicable, en general, a finques no tancades adjacents amb vies o àrees públiques urbanes, o bé quan l’extensió del tractament o la toxicitat del producte emprat ho facin necessari.

En cas que, com a resultat del tractament, no quedin zones lliures per al pas o la pastura del bestiar, establir la manera de fer els tractaments per tal de facilitar els moviments dels animals.

Fer complir la prohibició de vessar les restes de productes excedents dels tractaments, així com la de rentar els equips de tractament a distàncies inferiors a 50 metres de masses d’aigües superficials i pous.

Sisè.- Complir amb totes les obligacions que té com a aplicador de productes biocides i que estan detallades en les normatives citades més amunt.

Setè.- Difondre aquest acord entre el conjunt de la població, per tal de promoure la salut pùblica, en un termini inferior a 2 mesos.

En el mateix termini, iniciar una campanya per advertir, a través dels mitjans de comunicació municipals, dels perills per a la salut i dels riscos per al medi ambient que esderiven de l’ús d’herbicides i plaguicides agrotòxics.

Vuitè.- Adherir-se a la campanya de “Som lo que Sembrem” contra els herbicides amb glifosat anomenada “glifosat herbicida cancerigen” i informar a l’entitat sobre els acords presos pel Ple.

El Ple ho aprova per unanimitat.

Posted in Uncategorized | 6 Comments »