Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Les Fonts de la Garrotxa i Olot sobre terrenys volcànics

Posted by lejarza en 18 abril, 2016


Les Fonts de la Garrotxa i Olot sobre terrenys volcànics

Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)

La comarca de la Garrotxa és coneguda per la seva gran bellesa paisatgística, provinent d´unes espectaculars morfologies volcàniques, algunes de les quals formen part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG), declarat espai natural protegit l´any 1982, en aquest parc es compaginen certes activitats antròpiques amb la preservació dels valors naturals de l´ecosistema.

El vulcanisme d´edat neògena i quaternària, és de naturalesa alcalina i de tipus intraplaca. Està relacionat amb un sistema de fractures distensives postalpines, que defineixen una distribució en blocs. El vulcanisme s´associa a tres depressions tectòniques: l´Empordà, la Selva i la Garrotxa.

A la depressió de la Garrotxa s´han reconegut 40 edificis volcànics, agrupant-se en dos conjunts: un septentrional que correspon a l´àrea d´Olot, en el qual es troba el major conjunt d´edificis (28) i un altre meridional, coincident amb la conca mitjana del riu Ter.

La litologia d´edat eocena, varia a nord i sud de la falla inversa de Vallfogona de Ripollès. Al sud es diferencien les areniscas de Bracons, conglomerats de Bellmunt, margues de Manlleu i gresos de Puigsacalm, mentre que al nord es descriuen les areniscas de Cubet, els guixos i el flysch de Vallfogona de Ripollès.

Les falles que retallen aquest sòcol terciari defineixen la depressió i faciliten els conductes de sortida del magmatisme profund, altres falles que influeixen en menor mesura són les orientades N-S, E-O i NE-SO.

Les fonts de la Garrotxa sobre terrenys volcànics estan associats als dipòsits piroclàstics o a les colades. La seva ubicació pot explicar.se per dos circumstàncies: bé per la intersecció de les superfícies piezomètriques causa d´irregularitats topogràfiques, o al contactar, a la base, amb l´impermeable eocè.

A la zona septentrional poden diferenciar els aqüífers associats: 1) a les colades procedents del volcà Croscat i Pujalós, que defineixen el Bosc de Tosca, l´altiplà de Batet de la Serra i els dipòsits lacustres associats del Veïnat del Corb i 2) del Pla de Llacs, fossilitzant els dipòsits detrítics al·luvials del riu Fluvià i del Torrent del Salt del Gegant, a les colades provinents dels volcans Montolivet, Montsacopa, Garrinada i Bisaroques, a l´entorn d´Olot, amb un nivell captiu a Sant Joan les Fonts i 3) a les colades orientals que circulen pel riu Ser (Santa Pau) , provinents dels volcans Santa Margarida, Can Simó, Rocanegra i Plaça Ribera.

Els cabals de les fonts associades a materials piroclàstics són petits (inferiors a 0,1 L / s) mentre que les relacionades amb les colades presenten cabals variables (situades entre discontinuïtats en el basalt o a la base de la bugada), petits (0,020 , 6 l / s) a importants (13-157 l/s), aprofitant algunes d´aquestes fonts per al proveïment a les poblacions d´Olot (Font Sant Roc, 21 l/s), Santa Pau (Fontfresca, 1,2 l/s) o Castellfollit de la Roca (Font Can Grido, 22-25 l/s). Els cursos d´aigua que han excavat lateralment les colades reben les aigües de les fonts situades a la base de les mateixes.

El Pla de Llacs d´Olot és la zona més rica en fonts (unes 14), sent les més conegudes la Déu i Moixina, adecentada aquesta última en l´any 1890.

La Sèquia o Rec de Ravell recull i canalitza les aigües del conjunt de totes aquestes surgències. Antigament aquest Pla era una zona pantanosa que es va començar a drenar a la fi del segle XIX, condicionant el terreny mitjançant la construcció de sèquies.

Actualment es manté alguna zona pantanosa en l´entorn de La Déu i del Rec del Ravell. L´origen d’aquestes surgències cal atribuir-ho a les colades confinades pels llims i argiles lacustres.

També a Olot gaudeix de gran predicament i fama respecte a les seves propietats curatives la Font de les Tries, declarada mineromedicinal el 6 d´abril de l´any 1869, que neix associada a una bugada procedent de Batet de la Serra, amb un cabal superior als 30 L/s.

A la vall del riu Fluvià es troben les fonts de la zona de la Canya, que brollen coicidentes amb ressalts o irregularitats topogràfiques, que faciliten el tall de la superfície piezomètrica.

Entre totes les surgències destaquen les Mulleres, les aigües, al costat de les de la Fontfreda, es recullen a la sèquia de Verlets.

La Font de Can Grido, que abasteix a la població de Castellfollit de la Roca, neix a la base de les successives colades situades a la vall del riu Fluvià. En aquest faralló basàltic es poden observar els diferents hàbits de disjunció tèrmica dels basalts, massius a prismàtics, similar al descrit per l´impressionant penya-segat sobre el qual se situa la ciutat de Castellfollit de la Roca.

Les nombroses fonts associades als dipòsits volcànics quaternaris a la comarca de la Garrotxa suposen una notable singularitat hidrogeològica que justificaria la seva catalogació patrimonial. A més del seu valor hidrogeològic, algunes de les fonts gaudeixen de gran tradició i popularitat per les seves virtuts curatives com la Font de les Tries.

Eva d´Argelaguer a Font de les Tries d´Olot declarada mineromedicinal el 6 d´abril de l´any 1869, neix associada a una bugada procedent de Batet de la Serra, amb un cabal superior als 30 Ls. (Foto Lejarza)

Eva d´Argelaguer a Font de les Tries d´Olot declarada mineromedicinal el 6 d´abril de l´any 1869, neix associada a una bugada procedent de Batet de la Serra, amb un cabal superior als 30 L/s. (Foto: Lejarza)

Foto: Lejarza: Eva d´Argelaguer a Font de les Tries d´Olot declarada mineromedicinal el 6 d´abril de l´any 1869, neix associada a una bugada procedent de Batet de la Serra, amb un cabal superior als 30 L/s.

Anuncios

5 comentarios to “Les Fonts de la Garrotxa i Olot sobre terrenys volcànics”

 1. juan said

  El proyecto Vulcano. Un sistema de información geográfica integrado en la gestión del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa.

  Arnald Marcer1 (a.marcer@uab.es)
  Xavier Pons1,2 (x.pons@uab.es)
  Jaume Vicens3 (wjvicens@correu.gencat.es)

  1CREAF. Universitat Autònoma de Barcelona. 08193 Bellaterra.
  2Departament de Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona. 08193 Bellaterra.
  3Parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Departament de Medi Ambient.
  Generalitat de Catalunya. Casal dels Volcans. Av. Sta. Coloma, s/n. 17800 Olot.

  Resumen

  Vulcano és el entorno informático de ayuda a la gestión y planificación del Parque natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Se trata de un Sistema de Información Geográfica basado en el programa MiraMon. El proyecto ha supuesto una experiencia pionera en Cataluña en la implantación de este tipo de sistemas en áreas de dimensiones reducidas e integrado en el funcionamiento de una organización (en este caso, el equipo gestor del Parque). Vulcano representa un conjunto de datos, herramientas informáticas y procedimientos para gestionar los más de 2 Gb de información del Parque natural. Se trata de un sistema descentralizado, basado en la red de ordenadores del Parque, abierto y que utiliza la tecnología de Internet para dar acceso a los datos y la información. Vulcano integra todas las temáticas ambientales del Parque (geología, suelos, aguas, bosques, vegetación, flora, fauna, caza, uso público y aspectos legales) para aplicarlos en la planificación y gestión del ámbito de la mejora rural, el patrimonio natural y el uso público a una escala de detalle de 1:5000.

  Resum

  Vulcà és l’entorn informàtic d’ajut a la gestió i planificació del Parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Es tracta d’un Sistema d’Informació Geogràfica basat en el programari MiraMon. El projecte ha suposat una experiència pionera a Catalunya en la implantació d’aquests tipus de sistemes en àrees de dimensions reduïdes i integrades en el funcionament d’una organització (en aquest cas, l’equip gestor del Parc). Vulcà representa un conjunt de dades, eines informàtiques i procediments per a gestionar els més de 2Gb d’informació del Parc natural. Es tracta d’un sistema descentralitzat, basat en la xarxa d’ordinadors del Parc, obert i que utilitza la tecnologia d’Internet per a donar accés a les dades i la informació. Vulcà integra totes les temàtiques ambientals del Parc (geologia, sòls, aigües, boscos, vegetació, flora, fauna, caça, ús públic i aspectes legals) per aplicar-les en la planificació i gestió en l’àmbit de la millora rural, el patrimoni natural i l’ús públic a una escala de detall de 1:5000.

  Abstract

  Vulcanus is the information technology system aimed at helping the management and planning of “Zona Volcànica de la Garrotxa” Natural Park (equivalent to category V of IUCN). It is a Geographical Information System based on the MiraMon software package. The project represents a pioneer experience, in the context of Catalonia (Spain), in the implementation of these type of systems to small areas and integrated in the workflow of an organization (the Natural Park, in this case). Vulcanus is formed by a set of data, computer tools and procedures to handle more than 2 Gb of information on the Natural Park. It is an open and decentralized system based on the park’s Local Area Network of computers which also uses Internet technology to provide an easy access to data and information. Vulcanus integrates all environmental management issues of the Park (geology, soil, water, forests, vegetation, flora, fauna, hunting, public use and legal aspects) to apply them to the management and planning of rural improvement, natural heritage and public use at a 1:5000 scale.

  Introducción

  El marco del Convenio de Vulcano

  Vulcano es el entorno informático de ayuda a la gestión y planificación del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (Departamento de Medio Ambiente, 2000). Se trata de un sistema de información geográfica (SIG), basado en el software MiraMon (Pons, 2000; CREAF, 2000), que establece el marco de gestión de los datos e información del Parque generados por los estudios que éste lleva a cabo y por la propia gestión del mismo. El proyecto Vulcano se ha desarrollado gracias a la iniciativa del Departamento de Medio Ambiente (DMA) de la Generalidad de Cataluña y en el marco de un convenio a tres bandas entre el propio Departamento, el Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC) y el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF). El proyecto ha constituido una experiencia pionera en Cataluña en la implantación de estos tipos de sistemas en áreas de dimensiones reducidas e integradas en el funcionamiento de una organización, en este caso el equipo gestor del Parque (posteriormente, se han emprendido iniciativas similares en los parques naturales de los Aiguamolls de l’Empordà y de Sant Llorenç del Munt i l’Obac). Vulcano se inició con un estudio previo en 1994 y empezó a implementarse definitivamente en 1995.

  Vulcano como herramienta de gestión

  Vulcano debe entenderse como un conjunto de herramientas informáticas de propósito general, pero adaptadas a las particularidades de la gestión del Parque, junto con los datos e información referentes al conjunto de ámbitos de gestión del Parque y con los protocolos establecidos para el correcto tratamiento de estos datos e información. Este conjunto de herramientas, datos y procedimientos abre un abanico de posibilidades de consulta, análisis y elaboración de información sin precedentes en la historia del Parque ni en la de prácticamente cualquier área protegida en Cataluña. Lo que esto representa, no solamente para el Parque sino también para todos los estudiosos de la zona, por cuenta propia o por encargo del propio Parque, es una oportunidad, hasta ahora inexistente, de profundizar en el estudio de la zona y de provocar el afloramiento de interrelaciones entre conjuntos de datos que hasta ahora habían permanecido poco visibles y poco o nada ligados. El excelente conjunto de bases de datos espaciales y alfanuméricas y herramientas informáticas así lo posibilita.

  Los factores clave de implementación

  Existen múltiples alternativas en el momento de diseñar la implantación de un SIG en una organización, y éstas siempre dependerán de las propias características de la organización y de los objetivos marcados. En el caso del Parque y Vulcano se ha optado por un diseño abierto y basado en la red de ordenadores del Parque (Local Area Network, LAN), el cual permite el acceso al software y los datos desde cualquiera de los ordenadores del Parque (por tanto, desde el lugar de trabajo de cada cual) y la posibilidad de abordar, en principio, cualquier problema que pueda plantearse en el manejo de la información, ya que las herramientas informáticas a disposición son de carácter general y abiertas (Marcer & Pons, 1998; Marcer et al., 1998). No se trata de aplicaciones cerradas que permitan realizar tareas muy determinadas mediante simples clics del ratón. Este diseño exige un grado más alto de conocimientos por parte del personal y, en este sentido, es donde entra el énfasis en la formación del personal en conceptos SIG y su entrenamiento en la utilización de las herramientas informáticas.

  Este diseño abierto se refleja también en la organización de la información y los datos. Ambas se distribuyen en un conjunto de módulos que pretenden dar respuesta a los diferentes ámbitos de gestión del Parque. Cada uno de los módulos lleva asociados sus procedimientos o protocolos de tratamiento y utilización de la información, pero en ningún caso duplica información, ya que puede compartirse entre diferentes módulos la información necesaria (Marcer & Pons, 1998; Marcer et al., 1998).

  Hay que mencionar también la utilización de la tecnología de Internet en Vulcano como herramienta para hacer accesible al equipo gestor bases de datos, documentos o procedimientos de Vulcano cualesquiera. Asimismo, las propias herramientas informáticas, el software MiraMon, permite también la publicación de datos en Internet de forma directa y sencilla desde los propios datos estructurados de Vulcano. Este último punto nos ayuda a resaltar la importancia de permanecer abiertos a las nuevas posibilidades que los avances tecnológicos nos ofrecen. Vulcano se inició en 1994, cuando empezaba a entreverse la importancia que Internet tendría, pero ha sido durante la ejecución del proyecto cuando la exportación de Vulcano a Internet se ha hecho posible. Este punto no se había contemplado en el documento inicial de implementación del proyecto y nos indica la necesidad de tener margen de maniobra para adaptarnos a nuevas posibilidades y no quedar restringidos por un documento inicial que, aunque imprescindible, debe servir solamente para indicar las líneas a seguir y la estrategia a llevar a cabo, pero dejando libertad para el redireccionamiento del proyecto.

  Proceso de implementación

  La implementación de Vulcano en el Parque ha seguido un proceso gradual desde la instalación de las primeras bases cartográficas de referencia y el diseño de la estructura de directorios hasta la instalación completa del software y datos y el establecimiento de los protocolos de funcionamiento. Este proceso se ha reflejado también en el entrenamiento gradual del personal del Parque en la utilización de los sistemas de información geográfica y, en concreto, de MiraMon. Las responsabilidades de coordinación y ejecución se han repartido de la siguiente manera: la dirección del proyecto ha corrido a cargo del CREAF y el Parque, la ejecución ha sido llevada a cabo por el CREAF, y el seguimiento se ha hecho a través de una comisión formada por representantes del Departamento de Medio Ambiente (Subdirección General de Estudios, Parque Natural y Dirección General de Patrimonio Natural y Medio Físico), el Instituto Cartográfico de Cataluña y el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Marcer & Pons, 1998). Esta comisión se ha reunido periódicamente a lo largo del proyecto (unas tres veces al año) para dar el visto bueno a las tareas realizadas y decidir y aprobar nuevas líneas de trabajo para su realización. Una de las claves del éxito de Vulcano ha sido precisamente la capacidad de decisión que tenía la mencionada comisión de seguimiento y el apoyo firme que ha prestado al proyecto.

  Seguidamente daremos un repaso breve a lo que ha sido la implantación de Vulcano en los diferentes ámbitos de gestión del Parque y a las posibilidades de futuro que abre.

  Integración de Vulcano a la gestión del Parque

  El diseño en módulos de Vulcano responde a las necesidades diferenciadas de gestión que plantea el Parque, llevadas a cabo por las áreas de gestión de su organigrama. Cada uno de los módulos es responsabilidad del área de gestión correspondiente. A continuación se da la sinopsis de las características principales y distintivas de Vulcano para cada uno de estos módulos.

  Vulcano: la geología, el suelo y las aguas

  Dentro de este ámbito de gestión, son tres las áreas en las que Vulcano ha tenido o tiene especial incidencia. Por una parte, la actualización del mapa vulcanológico del Parque, que ya ha sido elaborado mediante la cartografía de base disponible en Vulcano y se ha informatizado con las herramientas de MiraMon. Este mapa, en su formato digital, consta de tres bases gráficas: litología, geomorfología y geotecnia. Las tres están asociadas a las bases de datos alfanuméricas correspondientes, sobre las que pueden hacerse consultas y extraer capas derivadas. Así, por ejemplo, podemos saber que la extensión de basaltos en coladas en la zona volcánica de La Garrotxa es de 1.044,6 ha, o que la longitud de todos los riscales basálticos juntos se estima en 54,8 km.

  Al mismo tiempo que se ha elaborado el mapa vulcanológico se ha realizado también el mapa de suelos del Parque que se ha hecho también íntegramente dentro del marco de posibilidades de Vulcano. Vulcano ha permitido la elaboración de cartografía hecha a medida para el trabajo de campo y la derivación de mapas a partir del mapa de suelos, tales como el mapa de suelos singulares del Parque, el de capacidad agrológica o el de capacidad de drenaje. Las bases digitales gráficas están ligadas a una base de datos alfanumérica y a una base de datos documental que caracteriza cada tipo de suelo. Desde el mapa digital de suelos podemos acceder a cualquier tipo de datos asociados, tales como su clasificación, sus parámetros fisicoquímicos o la descripción detallada de la unidad cartográfica en la cual está enmarcado. Por otra parte, se prevé también la incorporación como capa digital del inventario de puntos muestreados y sus datos asociados.

  En lo que respecta a aguas, a través de Vulcano se lleva la gestión de todos los datos y mapas que se derivan del estudio de seguimiento y control medioambiental del sistema hidrogeológico del Parque. Se han establecido las capas gráficas, bases de datos y procedimientos para gestionar los más de 80 puntos de control y las más de 1.300 muestras analizadas hasta el momento. A partir de estos datos digitales se puede realizar un seguimiento preciso de la calidad y cantidad de las aguas del acuífero aluvial-volcánico de la zona. Existen herramientas informáticas para entrar datos en la base de datos y mantenerla, analizar el estado del acuífero mediante gráficas de seguimiento temporal de los parámetros principales medidos y elaborar, por procedimientos de interpolación, mapas indicadores de la variación espacial de los parámetros, como por ejemplo la concentración de nitratos. También pueden redactarse automáticamente informes para pozos de muestreo para su entrega a los propietarios. Los diferentes mapas de variación espacial de los diferentes parámetros medidos pueden combinarse entre ellos para elaborar mediante procedimientos de análisis SIG mapas indicadores de la variación espacial de la potabilidad de las aguas.

  Vulcano: los bosques, la vegetación y la flora

  Dos áreas de especial relevancia en este ámbito de gestión son el inventario forestal del Parque y el mapa de vegetación.

  Vulcano ha permitido integrar los inventarios forestales realizados por el Parque y destinados a diferentes objetivos: inventario forestal general del Parque, elaboración de informes sobre aprovechamientos forestales y evaluación y redacción de planes técnicos de gestión y mejora forestal (Marcer et al., 1999). Mediante las herramientas informáticas puestas a disposición de los técnicos, los procedimientos establecidos y la estandarización de la metodología de campo se ha logrado sumar esfuerzos en la realización de los tres tipos de inventarios mencionados para que los inventarios hechos para un propósito sirvan para los otros dos y viceversa. De esta manera se consigue llevar un seguimiento del estado y evolución de los bosques del Parque y elaborar informes y planes técnicos en base a las propias parcelas inventariadas. El seguimiento de la evolución de los bosques del Parque se nutre también de las parcelas realizadas para los otros dos propósitos. Esto ha permitido disponer en el Parque de una base digital de unas 700 parcelas (mayo del 2000), la cual va ampliándose a conveniencia teniendo en cuenta técnicas de muestreo aleatorio y valorando el nivel de variancia en los datos para discernir si es necesario seguir muestreando o no. Como en los casos anteriores, la disponibilidad de excelente cartografía de base permite elaborar mapas a medida para realizar el trabajo de campo y ubicar lo más correctamente posible las parcelas en el campo.

  Los datos del Inventario forestal y ecológico de Cataluña y del segundo inventario forestal nacional están también integrados dentro de Vulcano y permiten complementar los datos del Parque y extender la información forestal disponible a todo el ámbito comarcal.

  El mapa de vegetación del Parque ha sido realizado en su totalidad mediante procedimientos digitales con las herramientas de Vulcano. A una cuidada y extensa tarea de fotointerpretación directa en pantalla se ha unido un minucioso trabajo de campo, con el empleo de cartografía derivada de la cartografía digital. El mapa de vegetación en formato digital consta de tres capas gráficas de información: la capa de polígonos de vegetación, la capa de caracterización de las fronteras entre las diferentes manchas de vegetación y la capa de vegetación de carácter lineal, como por ejemplo márgenes de campos de cultivo o pequeñas acequias. El mapa digital de vegetación, con un polígono mínimo de 500 m2, se complementa con una base de datos puntual de inventarios florísticos con más de 150 puntos muestreados. Con Vulcano pueden elaborarse toda clase de análisis espaciales sobre estas capas y derivar nuevas capas según sean las necesidades (por ejemplo, distribución de los encinares del Parque). Por otra parte, el catálogo de flora del Parque, gracias a su diseño y al software específicamente desarrollado por sus autores, queda plenamente integrado dentro de Vulcano y es, por tanto, consultable y analizable desde éste.

  Vulcano: la fauna y la caza

  Dentro de este módulo se incluye todo el seguimiento de diferentes grupos que lleva a cabo el Parque (conejo, perdiz, ropalóceros, etc.), el catálogo de vertebrados y otros estudios llevados a cabo. Vulcano aporta el marco de organización de todos estos datos en un sistema relacional de bases de datos y permite derivar una serie de capas gráficas ligadas a los propios datos de seguimiento. Asimismo, dentro del marco de Vulcano y en colaboración con los diferentes autores de los datos se establecen los estándares de los mismos y se desarrollan las aplicaciones específicas, formularios, que permiten entrar los datos de los diferentes estudios siguiendo los estándares establecidos.

  La disponibilidad de herramientas informáticas y la adecuada organización de la información sobre conservación y recursos naturales permite también llevar a cabo la incorporación en forma digital de antiguos documentos no pensados originalmente para su soporte digital. Este es el caso del catálogo faunístico del Parque, el cual se ha convertido, mediante software desarrollado específicamente, en una base de datos consultable desde el propio SIG.

  Vulcano: los aspectos legales, los informes y el catastro

  Ésta es un área de acción central en la gestión del Parque. Los aspectos legales definen el marco normativo de protección de la zona volcánica, y éstos tienen una plasmación clara y directa sobre el territorio. Por otra parte, una de las tareas principales del Parque consiste en la elaboración de informes preceptivos (véase Figura 3) sobre las múltiples actividades que se llevan a cabo en su ámbito. Esta tarea puede suponer un porcentaje considerable del volumen de trabajo total del Parque en un año. Al mismo tiempo, la redacción de informes sobre actividades implica un análisis multisectorial para poder definir si la actividad afecta o no y en qué grado a la conservación de la zona. En este aspecto multisectorial e integrador, Vulcano toma fuerza dada su capacidad de integración de información espacial diversa. El SIG nos permite disponer de capas gráficas para los diferentes ámbitos de protección o de regulación de actividades, y el acceso desde las propias capas gráficas digitales a los textos del articulado que define su regulación o protección. Podemos, por ejemplo, pinchar con el ratón sobre una reserva natural y tener acceso a la legislación que hay detrás. Esta posibilidad se ha hecho extensible a la planificación urbanística de los diferentes municipios que integran el Parque.

  A partir del año 1999, el Parque dispone de un diseño e implementación para la gestión informática de los informes en el marco de funcionamiento del Parque, el cual está a su vez determinado por el procedimiento correspondiente de la ISO 9002/94, sistema de calidad aplicado a la gestión del Parque. Vulcano, en este caso, se ha adecuado a las indicaciones de la ISO 9002/94 y aporta soluciones para la rápida gestión, consulta y análisis de toda la información referente a los informes del Parque. El mapa de informes digital del Parque permite tener acceso desde el SIG a cualquier informe elaborado por el Parque, a sus datos, al informe redactado y mapa elaborado y a la historia de la propia actividad, uso o recurso informado. Asimismo, preguntas tales como cuántos informes favorables o desfavorables se han emitido entre y tal tal fecha para esta zona del Parque y de carácter forestal son ahora posibles. Por otra parte, Vulcano ha supuesto en este aspecto una reducción muy considerable del tiempo necesario para la completa elaboración de un informe. El diseño e implementación de la gestión de los informes se ha extendido a las notificaciones (instancias) elaboradas por el Parque y a los propios proyectos ejecutados, de tal manera que las consultas y posibilidades de gestión de la información mencionadas por los informes son ahora posibles para las notificaciones, proyectos y todas las actuaciones previstas en el Programa de actuación del Parque (Marcer et al., 2000).

  La información catastral es también central en la gestión de un área protegida. En efecto, conocer el tipo de propiedad de cada parte del territorio es de vital importancia a la hora de gestionarlo. En este aspecto, Vulcano ha puesto a disposición del Parque la base catastral de su territorio en formato digital. Estas bases permiten la posibilidad de emprender estudios de fragmentación de la propiedad y de zonas de protección prioritaria para poder así definir con precisión políticas y estrategias de conservación, aparte de dar un rápido acceso al conocimiento de la propiedad, aspecto frecuentemente requerido en la gestión diaria.

  Vulcano: el uso público

  Un tipo de información muy importante para el uso público del Parque es el de su vialidad: cuáles son sus vías de comunicación, cuáles sus caminos, si un camino es público o privado, etc. El inventario de caminos del Parque ya ha sido previsto inicialmente como una capa gráfica digital consultable. Así, actualmente está disponible una base gráfica de más de 500 km de caminos, en la que puede consultarse cualquiera de sus tramos, si se trata de un tramo de titularidad pública o privada, o qué categoría funcional tiene otorgada. No es necesario mencionar la importancia de esta base de datos en la gestión del acceso público a las diferentes zonas del Parque.

  Figura 4.

  Vulcano permite también incorporar y consultar los datos correspondientes a los visitantes del Parque, recogidas en sus centros de información.

  Vulcano como herramienta para análisis del territorio. Futuro de Vulcano

  Los años de experiencia de Vulcano creemos que demuestran que realmente es posible, dada la tecnología y niveles de conocimientos actuales, implementar un SIG para la gestión del territorio en organizaciones como las áreas protegidas. Estos sistemas pueden implementarse, además, no como sistemas centralizados y bajo la tutela de un departamento o sección competentes, sino también como sistemas abiertos y descentralizados, basados en redes LAN y accesibles desde cualquier lugar de trabajo de la organización. Ha quedado demostrado también que la implantación de un sistema de estas características como herramienta de ayuda al equipo gestor y el hecho de hacer accesibles los datos al público en general puede ser llevado a cabo en un solo esfuerzo. No es necesario que ambos objetivos sigan vías independientes y esfuerzos diferenciados.

  El Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa dispone actualmente de una extensísima base de datos digital de más de 2Gb de tamaño y de las herramientas informáticas necesarias para extraer toda la información que contenga. Una de las tareas más fructíferas en el futuro próximo será sin duda el análisis interrelacionado de los datos de los diferentes módulos antes mencionados. Preguntas del tipo cuál es la ubicación óptima para determinado equipamiento, cuál es el impacto ambiental del desdoblamiento de la carretera N-260, cuál es la evolución de los bosques del Parque y cómo varía ésta a lo largo del territorio en función de diversas variables ambientales son ahora posibles, y el personal del Parque empieza a estar en disposición de plantearlas y emprender el proceso necesario para obtener las respuestas.

  El esfuerzo más importante y costoso de Vulcano ya está hecho: empuje inicial, desarrollo de la tecnología, estructuración y organización de las bases de datos, implantación del sistema en el organigrama y funcionamiento del Parque y entrenamiento del personal. Es a partir de estos momentos cuando todo el potencial analítico y de interrelación de Vulcano debe eclosionar y poder ayudar en el inicio de nuevos estudios para conocer más a fondo el patrimonio natural de la zona volcánica.

  Vulcano, Internet y la difusión de datos en formato digital

  Vulcano ha avanzado en dos líneas que permiten la publicación directa de los datos en Internet o mediante cualquier otro soporte digital (CD-ROM, DVD, etc.). Por un lado y como parte principal, existe la herramienta de certificación y publicación de mapas digitales que permite generar de manera muy sencilla y rápida versiones comprimidas y certificadas de los mapas digitales de Vulcano y hacerlos accesibles desde páginas web. Esta posibilidad ha sido ya implementada por el propio Departamento de Medio Ambiente a través de su página web correspondiente al sistema de información ambiental de la Generalidad de Cataluña (Departamento de Medio Ambiente, 1999). Esta línea se basa en el Lector de mapas de MiraMon, herramienta pública de acceso a los mapas certificados de MiraMon (Pons y Masó, 2000; CREAF, 2000). Por otra parte, se ha diseñado e implementado un sistema de consulta a través de Internet de las bases de datos de Vulcano. De esta forma, el Parque dispone actualmente de la capacidad de hacer públicas una parte o la totalidad de sus datos. Para publicar los datos que se adjuntan en el CD-ROM se ha utilizado también esta tecnología.

  Agradecimientos

  Los autores de este artículo quieren expresar su agradecimiento al inestimable soporte aportado por las tres instituciones firmantes del Convenio de Vulcano. Sin la iniciativa y apoyo del Departamento de Medio Ambiente, la excelente cartografía digital cedida por el Instituto Cartográfico de Cataluña y el marco de trabajo y conocimientos del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, Vulcano no habría sido posible. Es muy importante remarcar que la colaboración entre administraciones e instituciones públicas es un hecho fundamental para poder llevar a cabo iniciativas de este tipo.

  También queremos dar las gracias muy especialmente a las muchas y diversas personas que directa o indirectamente han participado en la ejecución de este proyecto, y que no mencionaremos para no correr el riesgo de olvidar a alguien.

  Bibliografía

  Creaf-Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. 2000. MiraMon. http://www.creaf.uab.es/miramon/index.htm

  Creaf-Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions forestals. 2000. Lector de Mapes de MiraMon. http://www.creaf.uab.es/miramon/index.htm

  Departament de Medi Ambient, 2000. El Projecte Vulcà.

  http://www.gencat.es/mediamb/pnzvg/vulca.htm

  Departament de medi ambient, 1999. SIG – Sistema d’informació Geogràfica. http://www.gencat.es/mediamb/sig/sig.htm

  Departament de Medi Ambient, Institut cartogràfic de Catalunya i Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. 1995. Conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, per al desenvolupament del projecte Vulcà (Sistema d’informació geogràfica per a la gestió del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa)

  Marcer, A., Pons, X. & Vicens, J. 2000. Design and Implementation of a GIS-based report management tool for the “Zona Volcànica de la Garrotxa” (Natural Park, Spain)”. Proceedings of the XIXth ISPRS Congress Amsterdam 2000. En publicació.

  Marcer, A., Ibáñez, J., Vayreda, J. & Pons, X. 1999. Aplicació dels SIG en la gestió forestal d’àrees protegides. A I Jornades sobre la Recerca en els sistemes naturals de Collserola: aplicacions a la gestió del Parc. Eds: Llimona, F., Espelta, J.M., Guix, J.L., Mateos, E., Rodríguez-Tejeiro, J.D. Patronat del Parc de Collserola.

  Marcer, A., Pons, X., Vicens, J. & Falgarona, J. Noviembre 1998. Proyecto “Vulcà”. Desarrollo de un Sistema de Información Geográfica para la gestión del Parque Natural de la “Zona Volcànica de la Garrotxa”, Cataluña. Boletín de la Sección del Estado Español de Europarc. nº 8.

  Marcer, A. & Pons, X. 1998. Park GIS Implementation. Proceedings of GIS laNET’98 International Conference and Exhibition on Geographic Information. 7-11 Setembre 1998. Lisboa – Portugal.

  Pons, X. 1994. Document del Departament de Medi Ambient sobre la Implementació d’aplicacions per al futur desenvolupament d’un sistema d’informació geogràfica al Parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Document intern no publicat.

  Pons, X. 1998. Manual del SIG MiraMon.

  Pons, X. & Masó, J. 2000. MiraMon Map Reader, a new way for distributing and exploring Geographic Information. Proceedings of the XIXth ISPRS Congress Amsterdam 2000. En publicació.

 2. lejarza said

  Han fet un llibre sobre el cas particular del Parc Natural de la Garrotxa

  Expliquen les experiències en el desenvolupament del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

  ddg 18.01.2017

  Joan Martí (Investigador de l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera) i Llorenç Planagumà (geòleg) són els editors i coautors de La Garrotxa Volcanic Field of Northeast Spain: case study of sustainable Volcanic Landscape Management.
  El llibre ofereix una descripció general dels valors geogràfics i volcànics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Dóna detalls de la història de la regió i de la seva biodiversitat. També inclou aquells elements que constitueixen l’herència cultural, com l’arquitectura, el folklore o la gastronomia. Una part important del llibre s’ha dedicat a estudiar els programes educatius i divulgatius desenvolupats des del Parc. Els autors hi destaquen com s’ha implementat el turisme sostenible. A més analitzen el pla de gestió que ha facilitat la preservació de la zona.«Aquest és, de fet, el valor més important del llibre», expliquen els seus autors.
  No és un llibre de geologia, sinó que inclou molts altres aspectes, tant de patrimoni natural i cultural de la zona com de la gestió que s’ha fet des que es va crear el parc natural a principis dels anys vuitanta. Es pretén també mostrar un model de gestió que ha funcionat amb èxit i pot ser aplicable a altres parcs.
  Els nou capítols del llibre, elaborats per experts en les diferents temàtiques, plantegen a un públic no especialitzat un viatge a través del paisatge volcànic i la seva història. Els apartats es centren en aspectes com la geologia, els hàbitats, la cultura, els llocs i itineraris.

 3. lejarza said

  Moció per recuperar, millorar i posar en valor les fonts públiques d´Olot
  Xavier García Zabal, portaveu del Grup Municipal d´Olot en Comú
  La funció social de les fonts ha anat canviant al llarg del temps. No fa pas tan de temps que constituïen la forma de proveir-se d´aigua de moltes famílies pel consum habitual o els abeuradors de les bèsties de càrrega.
  Les fonts ornamentals tenen altra funció i formen part de les propostes urbanístiques, que aporten bellesa i vitalitat a l´entorn, on l´aigua esdevé llenguatge i creació artística.
  El procés que han seguit alguna de les nostres fonts ha estat: primer deixen de funcionar i després amb motiu d´alguna remodelació de l´edifici o del carrer, acaben desapareixen.
  Tenim el cas de la font de Babel (1.999) de l´artista olotí Quim Domene, situada al nucli antic, que ha deixat de funcionar com a font i ha perdut tot el sentit que tenia l´obra artística.
  Les fonts formen part del patrimoni de la ciutat i ens ajuden a entendre el nostre passat i el nostre present, alhora que degudament valoritzades poden ser, modestament, un valor afegit per als nostres visitants com queda recollit en el llibre de Jordi Nebot que sota el títol les Fonts del centre d´Olot, realitza un recull de les 15 que existeixen en aquesta part de la nostra ciutat i organitzar un itinerari per la Vila Vella.
  Per totes aquestes raons, perquè algunes de les fonts més significatives han deixat de
  subministrar aigua, perquè pensem que pot ser un valor afegit als nostres ciutadans i visitants, el grup municipal d´Olot en Comú (OeC) presenta aquesta moció per demanar que es debatin i s´aprovin pel Ple de la Corporació municipal els següents
  ACORDS:
  PRIMER. Atorgar la distinció de béns patrimonials a les fonts públiques i ornamentals d´Olot.
  SEGON. Identificar-les i classificar-les segons els tipus de fonts públiques i ornamentals.
  TERCER. Que recuperin la funció de subministrar aigua aquelles fonts que han estat tancades, adaptar els sistemes de les aixetes de les fonts públiques perquè tothom hi pugui beure quan ho necessiti i estigui degudament senyalitzat.
  QUART. Crear un mapa al web de Turisme Garrotxa amb les fotografies, la ubicació i la història de totes les fonts públiques i ornamentals d´Olot amb l´objectiu de proporcionar informació d´interès a totes les persones que viuen a Olot i a les que visitin la ciutat, oferint un possible circuit a la Vila Vella com el que proposa, o similar, Jordi Nebot en la seva obra.
  CINQUÈ. Donar a conèixer la normativa establerta en relació amb les fonts públiques i l´ús responsable de l´aigua.
  SISÈ. Que aquests acords es comuniquin als departaments relacionats amb l´espai urbà, perquè puguin fer-ne el seguiment més adequat i ho comuniquin al Ple en el termini màxim d´un any.
  Olot, 20 juliol 2017

 4. lejarza said

  LES FONTS ENS PARLEN

  Emili Bassols Isamat

  La font Moixina, una de les fonts més emblemàtiques
  d’Olot, no raja des del mes de juny passat. Que pels seus sis
  brocs no brolli aigua no és un fet excepcional, però sí que
  ho és l’allargament de l’interval temporal. Mai fins ara, com
  a mínim des que es disposa de dades, l’eixut s’havia allargat
  fins als darrers mesos de l’any. El primer pensament que ens
  passa pel cap és que la causa principal que explicaria aquesta
  interrupció del cabal és l’escassesa de precipitacions. És veritat:
  el 2017 està sent un any molt sec. Al Parc Nou d’Olot
  només han caigut 638 mm en el que portem d’any, quan la
  mitjana anual –d’una sèrie de 28 anys– està situada entorn
  dels 950 mm. Però no és només això. Una correcta anàlisi de
  la situació no es pot limitar a un “com que no plou, les fonts
  no ragen”, perquè aquesta simplificació, tot i ser certa, insisteixo,
  emmascara altres variables que influeixen de manera
  determinant en la pèrdua de cabal de les fonts. Pensem, per
  exemple, en el volum de les extraccions o en el grau d’aprofitament
  que estem fent dels aqüífers. En aquest sentit, les
  fonts funcionen com a veritables avisadors. Quan una font
  s’eixuga és perquè el nivell piezomètric de l’aqüífer del qual
  s’alimenta ha baixat de cota. Una de les primeres coses que
  hauríem de comprovar, doncs, és si l’eixut és local, limitat
  a una sola font o a un complex proper de surgències, o si és
  global i afecta un àmbit territorial més extens. Per exemple,
  estaria bé saber què ha passat enguany a les altres fonts del
  voltant d’Olot. D’algunes ja se n’està fent un seguiment dels
  cabals, com la de Bufaganyes, a la Moixina, o la de les Tries,
  però caldria completar la xarxa afegint-ne unes quantes
  més. Una de les candidates més fermes a ser objecte de seguiment
  periòdic és la font del Noc d’en Cols. Aquesta font ens
  pot ajudar molt a conèixer les fluctuacions que experimenta
  l’aqüífer fluviovolcànic al sector del Pla de Baix atès que allà,
  en els darrers anys, s’hi ha incrementat notablement la pressió
  extractiva. Qualsevol disminució permanent del nivell
  piezomètric té com a conseqüència directa un increment del
  nombre de sol·licituds presentades a l’Agència Catalana de
  l’Aigua per poder modificar les característiques dels pous. És
  a dir, quan no es pot extreure el volum concedit o autoritzat,
  es crea la necessitat d’enfondir els pous actuals o fer-ne de
  nous. Sabem que l’aqüífer fluviovolcànic d’Olot és explotat
  a diferents nivells. Els estudis de seguiment de l’oscil·lació
  del nivell piezomètric realitzats per l’hidrogeòleg olotí Joan
  Bach demostren que les pluges de tardor, enguany absents,
  ajuden a recuperar els nivells assolits a la primavera. Però,
  alhora, també es comença a detectar una tendència perillosa
  que apunta que cada vegada ha de ploure més per recuperar
  els nivells de principis d’any. I això, en un context de canvi
  climàtic, fa pensar.
  Avui, encara hi ha qui es refereix a l’aigua com un recurs
  il·limitat. L’aigua que s’extreu dels aqüífers només té
  en compte la demanda. Per tant, per garantir la disponibilitat
  del recurs és fonamental tenir un bon coneixement
  del funcionament del sistema hidrogeològic. Gestionar els
  aqüífers és un dels principals reptes ambientals de qualsevol
  territori. La dificultat rau en el fet que no veiem allò
  que pretenem conservar. És com si intentéssim gestionar
  una cisterna tancada i no poguéssim veure si està plena o
  no. Si volem perpetuar els recursos hídrics no banalitzem
  els eixuts i menys si aquests són persistents. Intentem interpretar-
  los. Les fonts ens hi poden ajudar molt. Perquè ens
  parlen. Faríem bé d’escoltar què ens diuen.

 5. lejarza said

  Les fonts naturals d’Olot noten la sequera i a algunes hi ha deixat de rajar aigua

  Olot ha recollit durant el 2017 780 litres per metre quadrat d’aigua procedent de la pluja, dels 980 de mitjana que normalment hi cauen. Es tracta d’un dels pitjors registres de les darreres dècades, només comparable als períodes del 2007 i 2008. Això es comença a notar en algunes fonts naturals de la ciutat, que deixen de rajar aigua.

  A la Font de la Moixina no hi surt aigua, i el canal es mostra estancat per la falta de recursos hídrics. El fet es repeteix a la Font de la Salut, on l’aigua cau a comptagotes.

  A la Deu, al seu torn, l’aigua deixa de rajar al cap de pocs segons després d’obrir l’aixeta.

  És un dels efectes de la sequera que pateix Catalunya i que es comença a notar a les fonts naturals d’Olot. L’aigua procedent dels aqüífers volcànics escasseja per la falta de pluja, un problema agreujat per l’augment del consum humà i la pujada general de les temperatures.

  Durant el 2017, s’han recollit en total 780 mil•lilitres d’aigua de pluja a la plana d’Olot, i la situació tampoc varia a la resta de la Garrotxa, respecte els 980 litres per metre quadrat de mitjana que cauen a la comarca.

  Es tracta d’una quantitat molt baixa i la pitjor dels darrers tres anys, amb tendència negativa, i que es constata amb el nivell hídric dels rius.

  L’episodi és similar al que es va viure el 2007 i 2008, i les previsions no són bones perquè no es pronostiquen llevantades els propers mesos.

  De totes maneres, hi ha fonts a Olot que encara ragen amb una aparent normalitat, com la de Les Tries, la de Sant Roc o la del Bufaganyes prop de la Moixina.

  http://www.olot.tv/noticies/garrotxa/fonts-naturals-dolot-noten-sequera-hi-ha-deixat-rajar-aigua/

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: