Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) al Consell de la Garrotxa

Posted by lejarza en 29 marzo, 2016


L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) al Consell de la Garrotxa

Argelaguer – Vall del Llierca

Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA) amb NIF G55218093 – Casa d´Entitats (Ajuntament Vell) Carrer Major 26 i Crtra d´Olot núm 23 Argelaguer 17853

Sr. President del Consell Comarcal de la Garrotxa

Assumpte: Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) municipi d´Argelaguer

Exposem:

L’any 1997, en el marc de la tercera Cimera del Clima, es presentava el Protocol de Kyoto, amb l’objectiu d’establir un protocol vinculant de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH). El compromís era reduir el 5 % dels GEH emesos l’any 1990 durant el període 2008-2012. Tot i que la Unió Europea el va signar l’any 1998 i el va ratificar el 2002, el protocol no va entrar en vigor fins al 16 de febrer de 2005, quan es va assolir el mínim de països necessaris per sumar, junts, un compromís de reducció de més del 55 % de les emissions de GEH del 1990.

Per tal de complir-lo va establir diverses accions i les va basar en el Programa Europeu sobre el Canvi Climàtic (PECC) i en el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle dins de la UE. El PECC I es va iniciar l’any 2000.

En una primera fase (2000-2001) va incloure dotze polítiques i mesures que calia dur a terme, i també va abordar la necessitat d’augmentar esforços en la investigació climàtica. En la segona fase (2002-2003) va facilitar la implantació de les polítiques i mesures de la primera, va investigar la viabilitat de mesures addicionals i va avaluar el potencial de reducció de les ja previstes.

L’any 2005 s’inicia el PECC II amb l’objectiu d’incorporar noves polítiques i mesures per tal d’assolir reduccions més significatives després del 2012. Per tal de complir el Protocol de Kyoto, Espanya va crear el Consell Nacional del Clima i l’Oficina Espanyola del Canvi Climàtic, així com la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic, per coordinar l’estratègia espanyola per al canvi climàtic i l’energia neta (EECCEL), horitzó 2007-2012-2020, amb les Comunitats Autònomes (CC.AA).

Catalunya tenia, d’una banda, el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 i, de l’altra, el Pla Català de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012. El Govern de la Generalitat de Catalunya va decidir optimitzar esforços i elaborar un únic pla: el Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECCC).

El 26 de setembre de 2008 va tenir lloc a Lloret de Mar (Girona) la jornada “Els municipis gironins contra el canvi climàtic”. L’objectiu principal va ser posar de manifest la importància que tenen els Ajuntaments en la lluita contra el canvi climàtic; d’aquesta jornada, en va sortir un Pacte d’Alcaldes.

El Pacte d’Alcaldes és la iniciativa orientada directament a les autoritats locals, associacions i als ciutadans per prendre la iniciativa en la lluita contra el canvi climàtic.

L’estratègia del “20/20/20” de la Comissió Europea és la base del Pacte d’alcaldes (Covenant of Mayors), en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis.

Tots els signants del Pacte d’alcaldes es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a anar més enllà dels objectius de la Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 % per l’any 2020 mitjançant la redacció i execució de Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), a favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de l’eficiència energètica.

Amb data 21 de febrer de 2012, l´Ajuntament d´Argelaguer en sesió Extraordinària, va aprovar en el punt 2.º de l´ordre del dia, el Conveni per la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) amb el Consell Comarcal de la Garrotxa (SIGMA), amb l´objectiu de preparar un inventari de referència d’emissions, i presentar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), aprovat per l’Ajuntament del municipi, en un termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte, i esbossar les mesures i polítiques que es proposen executar per assolir els objectius i elaborar periòdicament, després de la publicació del PAES, un informe d’implantació que indiqui el grau d’execució del programa (cada dos anys) i un informe d’acció dels resultats provisionals (cada quatre anys), i promoure activitats i involucrar associacions i ciutadania. El PAES ha de permetre establir les bases d’aquelles accions i mesures tècniques i econòmiques que caldrà desenvolupar per part del municipi d´Argelaguer.

Els signants, deixaran de ser membres del Pacte en cas de no presentar a temps els diferents documents tècnics requerits (el document del PAES i els informes de seguiment).

El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer, fou presentat en pùblic a les associacions i veïns del poble, pel l´Alcalde i el Sr. D.º Francesc Canalias director del SIGMA, amb el compromis de fer públic la documentació del Pla.

Passat més d’un any, de la presentació, l’Associació de Veïns d’Argelaguer (AVA) amb data de 16 de març de 2015, es va posar en contacte amb el Sr. D.º Manel Serrat Juanola, Tècnic d’Infraestructures i Energia del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), per demanar copia de la documentació del PAES d’Argelaguer.

Posteriorment via elèctronica, el Sr. D.º Manel Serrat Juanola ens comunica que: “revisada la documentació del PAES d’Argelaguer, hem vist que encara el tenim pendent d’unes correccions, per tant, i per tal que pugueu disposar de la versió definitiva, us remeto a esperar uns dies per disposar de la versió definitiva (amb les correccions ja realitzades)”.

A mes afegia: “Segons conversa amb l’Ajuntament, serà el mateix Ajuntament d’Argelaguer qui posi a la seva pàgina web el document definitiu en format pdf, per tal de ser consultat per a qualsevol persona o Entitat del municipi”.

Amb data d´avui el document “Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer” segueix sense ser públic, l´Associació de Veïns d´Argelaguer (AVA):

Demana:

Que la documentació “Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d ´Argelaguer es posi a les pàginas web del Consell Comarcal de la Garrotxa i del nostre municipi d´Argelaguer, en format PDF. Com ja vem demanar en el seu dia al organísme SIGMA.

I que com a document complementari es posi el “Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) d´Argelaguer” d´octubre de l´any 2003, que es l´eix vertebrador de l’anomenada Agenda 21 Local.

Argelaguer (Garrotxa) 22 de febrero de 2016

ID Registre: 1-2016-000836-2 Sol·licitant / Interessat: Associació Veïns Argelaguer Raó social: Casa d´Entitans (Ajuntament Vell) Major 26 DNI / NIF: G55218093

Adreça electrònica: associacioveinsargelaguer@gmail.com

Dades de la Sol·licitud. Tipus de petició: Queixa Afecta a: Veïns Descripció: Documentació: Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi d´Argelaguer. Documents relacionats: PAES Argelaguer.odt

Sr./Sra. Associació Veïns Argelaguer, la seva sol•licitud del tràmit Queixes, suggeriments i propostes s’ha rebut correctament: Consell Comarcal de La Garrotxa.

Argelaguer al fons la montanya del Castell de Montpalau i l´esglesia de Santa Magdalena (Foto Lejarza Garrotxa)

Argelaguer al fons la montanya del Castell de Montpalau i l´esglesia de Santa Magdalena (Foto Lejarza Garrotxa)

Argelaguer al fons la montanya del Castell de Montpalau i l´esglesia de Santa Magdalena (Foto Lejarza Garrotxa)

10 comentarios para “L´Associació de Veïns d´Argelaguer demana el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) al Consell de la Garrotxa”

 1. lejarza said

  2015-03-17 Manel Serrat :

  Bon dia,

  Una vegada revisada la documentació del PAES d’Argelaguer, hem vist que encara el tenim pendent d’unes correccions, per tant, i per tal que pugueu disposar de la versió definitiva, us remeto a esperar a uns dies per disposar de la versió definitiva (amb les correccions ja realitzades).

  Segons conversa amb l’Ajuntament, serà el mateix ajuntament d’Argelaguer qui posi a la seva pàgina web el document definitiu en format pdf, per tal de ser consultat per a qualsevol persona o entitat del municipi.

  Resto a la vostra disposició per a qualsevol altra aclariment.

  Atentament,

  Manel Serrat Juanola

  Tècnic d’Infraestructures i Energia

  Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA)

  Ctra. de Riudaura, 94

  17800 Olot

  Tel. 972 27 48 71

  Fax. 972 27 48 70

  mserrat@consorcisigma.org

 2. lejarza said

  Un nou projecte ofereix incentius a la Garrotxa per reduir l’emissió de CO2

  Des d’avui i fins el proper 25 d’abril, les empreses i particulars del territori ADRINOC interessats en substituir la seva caldera de gasoil o gas natural per una caldera que funcioni amb biomassa, podran acollir-se al Projecte BM-Rural, que coordina el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA). Aquest projecte és un dels 49 seleccionats a tot l’Estat espanyol dins la convocatòria de projectes CLIMA, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i que tenen com a objectiu transformar el sistema productiu en un model baix en carboni i assolir els compromisos internacionals contrets per l’Estat respecte a l’emissió de gasos hivernacle.

  Concretament, el Projecte BM-Rural, en el qual participa el territori ADRINOC (la Garrotxa, part de l’Alt Empordà, Gironès, Osona, Pla de l’Estany i la Selva) conjuntament amb 6 grups d’Acció Local i amb el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, impulsa el canvi de calderes de gasoil i gas natural per altres de biomassa local. Amb aquest pla es pretén, per una banda, afavorir la implantació de l’energia renovable procedent de la biomassa forestal, i per una altra, que aquesta biomassa forestal provingui preferentment de l’estella forestal de la Garrotxa, potenciant així aquest sector productiu al territori.

  El projecte BM-Rural està dirigit tant a empreses (públiques o privades) com a particulars interessats en la instal·lació de calderes de biomassa entre els anys 2016 i 2017. El fet d’acollir-se a aquest projecte suposa per l’empresa o el particular la percepció de 9,70 euros per tona de CO2 no emesa, en comparació amb una caldera convencional de gasoil o de gas natural. A més, la participació en aquest projecte comporta el compromís, per part dels ens coordinadors, de fer un seguiment gratuït dels consums de biomassa fins el 31 de desembre de 2020 i una verificació anual de les emissions de la caldera de biomassa, aconseguint així un major control de l’emissió de gasos a l’atmosfera.

  En el Projecte BM-Rural hi participen un total de 266 municipis de 16 comarques de Catalunya. Gràcies a la posada en marxa d’aquest pla, els experts estimen que a Catalunya l’any 2020 s’haurà reduït l’emissió de CO2 en 42.651,50 tones, reducció que suposarà una repercussió econòmica positiva de 302.826,36 euros.

  Aquesta acció segueix amb l’objectiu fixat per la recent creada Locomotora Energètica de la Garrotxa (agrupació d’empreses i ens públics de la Garrotxa) d’assolir la generació de CO2 zero a llarg termini.

  Per inscriure’s al Projecte BM-Rural cal posar-se en contacte amb el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública, SIGMA -mitjançant el telèfon 972 27 48 71– per poder rebre informació dels passos a seguir. La data màxima per apuntar-se és el 25 d’abril i, en cas que se superi la demanda prevista, es prioritzaran les calderes amb més quilovats instal·lats, així com les empreses per davant dels particulars.
  http://www.eldigitaldegirona.com/un-nou-projecte-ofereix-incentius-a-la-garrotxa-per-reduir-lemissio-de-co2/

 3. lejarza said

  Nova convocatòria dels Feder per als ajuntaments gironins

  GIRONA | DDG

  La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, va inaugurar ahir a Girona una jornada tècnica sobre les línies estratègiques i de participació en la nova convocatòria del Fons europeu de desenvolupament regional (Feder) adreçada als responsables dels ens locals de la demarcació de Girona.

  L’actual convocatòria del Feder està dotada amb 45 milions d’euros per a tot Catalunya i la consellera Meritxell Borràs ha animat els ajuntaments i els consells comarcals de la demarcació de Girona a aprofitar aquesta oportunitat.

  El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha aprovat una nova convocatòria del Fons europeu de desenvolupament Regional (Feder) per al període 2014-2020, centrada a finançar projectes impulsats per entitats locals sobre eficiència energètica i la protecció del patrimoni natural amb vinculació turística.

  La convocatòria està dotada amb un màxim de 45.000.000 euros, 10.500.000. La despesa elegible per operació se situa en un mínim d’1.000.000 i un màxim de 4.000.000 d’euros. La subvenció màxima es fixa en un 50% de la despesa elegible. La data d’inici d’operacions a finançar és l’1 de gener de 2014 i el límit d’execució i pagament és fixa en el 31 de desembre de 2020, amb possibilitat de pròrroga fins al 31 de desembre de 2023.

  Poden acollir-s’hi les diputacions provincials, els consells comarcals i els ajuntaments. Els ens locals podran presentar sol·licituds a cadascun dels dos eixos fins al 15 de juny.

 4. lejarza said

  Els ajuntaments de la comarca avancen favorablement en la implementació de sistemes d’eficiència energètica

  Redacció – La Vall de Bianya

  El Consell Comarcal col·labora amb els diversos ajuntaments de la Garrotxa perquè els equipaments públics avancin en l’eficiència energètica. Des del 2013, conjuntament amb la Diputació de Girona, s’apliquen diferents iniciatives d’eficiència als espais públics, com l’aplicació de la domòtica al dispensari de la Vall de Bianya, que ha estalviat més d’un 40% de calefacció en dos anys.

  El PAES és el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible elaborat per la Diputació de Girona; aquí, tots els alcaldes garrotxins es van mostrar favorables a emprendre accions per tal d’aconseguir al 2020 una reducció d’un 20% de gasos d’efecte hivernacle, una millora d’un 20% en l’eficiència energètica dels espais municipals, i un increment d’un 20% en l’ús d’energies renovables als diferents pobles.

  Un exemple el trobem a la Vall de Bianya, al dispensari municipal de la Canya, on una auditoria del 2011 va detectar un mal funcionament del seu sistema de calefacció, per terra radiant. Aquesta energia no s’optimitzava i comportava la pèrdua d’energia en diferents espais. El 2013 es van incorporar noves tecnologies domòtiques al sistema, que han permès un estalvi d’un 40% en només dos anys.

  Fins el 2020 els municipis emprenen iniciatives per poder complir amb aquest pacte; per exemple, Castellfollit va aprovar aquest març la implementació del mateix sistema de domòtica a la zona escolar per regular la temperatura de les aules, però hi ha accions de tot tipus.

  La intenció dels ajuntaments, però, és que a més dels equipaments públics la societat faci entrar aquests nous sistemes a les cases particulars: es calcula que el 5% de l’energia municipal correspon als espais públics, i el 30% d’aquesta es consumeixi en zones privades.

 5. lejarza said

  Esquerra presentarà una moció avui al ple de l’Ajuntament d’Olot per la implementació del PAES (Pla d’Acció per l’Energia Sostenible)

  El grup municipal d’Esquerra presentarà una moció al proper ple de l’Ajuntament d’Olot per demanar la creació d’una comissió de seguiment on hi hagi representats tots els grups muncipals i tècnics responsables de la implementació del PAES (Pla d’Acció per l’Energia Sostenible), que es va aprovar al darrer ple municipal.

  Amb l’aprovació d’aquest pla, s’establiran un conjunt d’accions aplicables a llarg termini (fins el 2020) que ens permetran caminar cap a una ciutat més sostenible i reduïr les emissions. Junts per Olot vol que aquest procés es faci amb una sèrie d’eines d’acompanyament i que es clarifiquin alguns aspectes, tal com concretarà a la moció.

  Esquerra demana, primerament, que es visualitzi el responsable polític (regidor o regidors) encarregat de l’aplicació del PAES i que es creï una comissió político­tècnica que es reuneixi trimestralment, no només amb funció informativa. També que en la primera reunió d’aquesta comissió, els representants de l’equip de govern presentin una planificació real i assumible d’aplicació de les accions del PAES i es comprometin a incloure una partida específica en els propers pressupostos.

 6. juan said

  Estabanell Energia

  Es tracta d’un projecte europeu liderat per Estabanell Energia que va arrencar l’any 2014 i que compta amb un pressupost de prop de 5 MEUR

  L’empresa Estabanell Energia amb seu a Granollers preveu posar en marxa una xarxa intel·ligent a Vallfogona de Ripollès que permetrà als usuaris de 27 masos disseminats poder gestionar l’energia elèctrica produïda amb plaques solars i compartir els excedents en aquesta mateixa illa energètica. El setembre entrarà en funcionament de forma experimental amb la idea de demostrar que aquest sistema, únic a nivell mundial i que ha generat molt d’interès a Europa, és possible malgrat que actualment la legislació no ho permet. El projecte, batejat com a Smart Rural Grid, va començar el 2014 i finalitzarà el 2017. L’objectiu final és dotar a les zones rurals d’una xarxa elèctrica amb prestacions equiparables al de les grans ciutats sense haver de construir més torres ni tirar més cable, evitant així un impacte ambiental. El pressupost és de prop de 5 MEUR –la majoria provinents de la Comissió Europea- i hi participen empreses catalanes, d’Alemanya, Irlanda i Noruega.

  Vallfogona de Ripollès, un municipi de poc més de 200 habitants i una superfície de 39 quilòmetres quadrats, ha representat un autèntic repte per a Estabanell Energia. “Aquí la velocitat de dades a vegades va i a vegades no; els masos estan molt dispersos i hi ha una orografia molt variada, de manera que tot plegat és molt complex per a la gestió de les comunicacions”, explica el director executiu de l’empresa, Santi Martínez, dedicada principalment a la distribució i comercialització d’electricitat. És per això que van pensar que si aconseguien que la xarxa intel·ligent funcionés aquí, es podria implementar a la resta de llocs d’una forma més fàcil.

  La idea de fer-ho en un entorn rural va començar a gestar-se quan van veure que no s’havia fet mai. “Es parla molt de les ciutats intel·ligents però no dels pobles”, afirma Martínez, que recorda que el 24% de la població europea viu en àrees rurals on hi ha menys de150 habitants per quilòmetre quadrat. També hi va tenir a veure que més de la meitat de la xarxa que gestiona Estabanell Energia es troba en zones rurals disperses, de manera que aquest projecte tenia molt sentit per a ells.

  L’objectiu final és aconseguir dotar els pobles d’una xarxa elèctrica que es pugui equiparar al de les grans ciutats sense necessitat de grans inversions ni de reforçar les instal·lacions amb més torres elèctriques i més cablejat, que tindrien un gran impacte al territori. Al mateix temps, es vol evitar la fractura digital permetent reequilibrar el territori. I és que segons Martínez, “entre les ciutats i pobles hi hauria d’haver una relació complerta a nivell digital per aconseguir que tot el territori sigui intel·ligent”. Ara mateix, però, això no és possible i per això van creure que calia avançar en aquesta direcció.

  Una illa energètica amb 27 masos

  La proposta que van fer arribar a la Unió Europea era molt clara: a les zones rurals disperses, amb poca població i on es genera poca riquesa hi hauria d’haver una gestió intel·ligent de la xarxa, on els usuaris poguessin generar la seva electricitat de forma renovable i decidir a qui li poden vendre en cas de tenir excedents. Un dels avantatges d’aquests entorns és que no fa falta una gran extensió de molins de vent o de plaques perquè els consums a les llars rurals són molt més baixos que a les grans ciutats. A més a més, permet generar l’energia a poca distància d’on s’ha de consumir i per tant no es perd pel camí. Segons Martínez, “si es fa dins la mateixa xarxa de baixa tensió, les pèrdues són molt menors i sobretot es pot dimensionar molt bé en funció de les necessitats”. Amb menys consum, les bateries per emmagatzemar l’energia també són molt més petites i per tant més econòmiques.

  El projecte Smart Rural Grid compta amb un total de 27 masos disseminats que configuraran una illa energètica. Aquest estiu s’instal·laran plaques solars a dos d’aquests masos que seran els que produiran l’energia renovable. Martínez subratlla que la prova pilot no busca “desconnectar-los” de la xarxa de distribució convencional sinó que demostrarà que en cas d’incidència, com podria ser fruit d’una forta nevada, el sistema serà capaç de posar en marxa aquest sistema alternatiu de manera que el servei no quedarà interromput. Tot quedarà automatitzat però també es podrà fer de forma monitoritzada des del centre de control que l’empresa té a Granollers si és necessari.

  La previsió meteorològica és un factor que també s’ha tingut en compte i per això el sistema treballarà preveient el que passarà en les següents 24 hores. D’aquesta manera, podrà saber en quin moment es preveu la màxima producció d’energia renovable i si hi haurà factors que en minvaran la capacitat.

  Quan la tecnologia avança més ràpid que les lleis

  Un altre aspecte clau del projecte és que permetrà crear un mercat local d’energia on els usuaris podran comprar i vendre energia en funció del que necessitin. Així per exemple, si un veí té un excedent d’electricitat a les hores de màxima producció i hi ha un altre a qui li interessa comprar-ne es podrien posar d’acord i decidir a quin preu. Actualment el sistema permet avocar l’energia excedent a la xarxa de forma anònima però no pas escollir a qui li pots subministrar i encara menys a quin preu.

  La gestió de les illes energètiques on els usuaris es converteixen en productors amb capacitat de decisió no està permès a l’estat espanyol. “Tot això ho podem fer perquè estem sota del paraigües d’un projecte europeu perquè la llei arriba on arriba; la tecnologia ha de poder avançar igualment perquè si no encara tindríem tecnologies dels anys 50”, subratlla Martínez. En aquest sentit, afirma que s’està veient un canvi històric on els usuaris volen prendre decisions i aquí la tecnologia hi pot tenir un paper fonamental perquè pot demostrar que és possible. I llavors, afegeix el director executiu d’Estabanell Energia, seran els mateixos ciutadans que pressionaran perquè els països canviïn la normativa.

  El setembre es posarà en marxa

  El projecte va arrencar el 2014 i la previsió és que finalitzi el juny del 2017. El març passat van viatjar a Brussel·les on van fer unes proves inicials amb els aparells instal·lats i va ser un èxit. Aquest setembre es posarà en marxa de forma experimental. L’Smart Rural Grid compta amb un pressupost de prop de 5 milions d’euros. La UE hi aporta uns 3,4 MEUR mentre que Estabanell Energia i el CITCEA-UPC (centre de transferència de tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya) uns 800.000 euros cadascun com a socis-nucli. També hi participen altres empreses catalanes, com ara ZIV Communications de Viladecans i la Xarxa Oberta de Catalunya (XOC). I a nivell europeu, les empreses alemanyes Kisters i SWR, la irlandesa CGA i el centre de recerca noruec Smart Innovation Østfold.

  El projecte ha generat molt d’interès a nivell europeu i els seus impulsors han fet conferències per explicar-ne els detalls a diferents països. A l’estat espanyol encara no n’han fet cap i a Catalunya només una. De fet, van decidir portar-ho a Europa després de veure que a nivell estatal no havien aconseguit els suports que esperaven.

  Foto: Casademont L.
  Una part de la tecnologia que Estabanell Energia ha dissenyat i instal·lat a Vallfogona de Ripollès per al projecte de xarxa intel·ligent.

  http://www.eldigitaldegirona.com/vallfogona-posara-en-marxa-una-xarxa-intel%c2%b7ligent-denergia-renovable/

 7. juan said

  La Xarxa Espavilada de Climatització d’Olot es completarà al primer trimestre del 2016 i preveu ampliar-se a d’altres edificis

  La primera fase de la Xarxa Espavilada de Calor i de Fred d’Olot estarà en funcionament al primer trimestre del 2016. Les noves calderes que s’insal·laran ampliaran la climatització de la Plaça Mercat a l’edifici de l’antic hospital i l’Hospici d’Olot. L’alcalde d’Olot també ha confirmat que la xarxa podrà ampliar-se molt probablement fins al Casal de la Gent Gran i l’edifici de Can Montsà.

  La Xarxa Espavilada de Calor i de Fred d’Olot ja funciona a la Plaça Mercat d’Olot. El sistema de climatització respectuós amb el medi ambient ja ha dotat de fred el mercat municipal a través dels pous de geotèrmia durant l’estiu. La calor l’aporten les antigues calderes de l’edifici de l’antic hospital. El desplegament de la Xarxa Espavilada s’ha retardat lleugerament a causa d’esculls infraestructurals que s’han anat trobant a l’edifici de l’antic hospital, però segueix sobre els terminis fixats. En pocs dies, les antigues calderes de l’hospital seran substituïdes per noves calderes de gas natural, i es preveu que en dos mesos comenci a funcionar la caldera de biomassa. La previsió és que durant el primer trimestre del 2016 la Xarxa Espavilada de Calor i de fred climatitzi, a més de la Plaça Mercat, l’edifici de l’antic hospital i l’Hospici d’Olot. El director del Consorci de Medi Ambient ha volgut tranquil·litzar la població sobre les emissions de la caldera de biomassa que s’instal·larà a la sala de màquines de l’edifici de l’antic hospital. L’alcalde d’Olot també ha confirmat aquest matí que la xarxa podrà ampliar-se molt probablement fins al Casal de la Gent Gran i l’edifici de Can Montsà. L’Ajuntament ja compta amb una subvenció de la Diputació de Girona de 60.000 euros i li falten 40.000 euros més per possible l’ampliació.

  La Xarxa Espavilada de Calor i de Fred d’Olot es mostrarà a la ciutadania a través de l’anomenada sala de les energies, que aquests dies s’està habilitant a l’edifici de l’antic hospital. Es calcula que a la primavera del 2016 estarà acabada i serà visible des del carrer Mulleras.

  L’alcalde d’Olot i el director del Consorci de Medi Ambient han anunciat les novetats sobre la Xarxa Espavilada de Calor i de Fred minuts abans de la celebració de la jornada sobre eficiència energètica en l’adaptació al canvi climàtic, que s’ha celebrat aquest matí a la ciutat de forma prèvia a la celebració de la cimera a París. La jornada ha anat acompanyada de la instal·lació d’una exposició urbana amb exemples d’eficiència energètica reals d’Olot, entre els quals es troba la Xarxa Espavilada i les experiències a l’Institut la Garrotxa.

  L’Ajuntament d’Olot, amb la col·laboració de les empreses de l’anomenada Locomotora Energètica de la Garrotxa, formada per Bassols Energia, Wattia i LC Paper, han organitzat al Casal Marià una Jornada sobre la importància de l’eficiència energètica em l’adaptació al canvi climàtic. L’objectiu ha estat contribuir des de la Garrotxa a la difusió de la cimera del clima. Hi han participat personalitats com Elvira Carles Brescolí, directora de la Fundació Empresa i Clima, entitat observer de Nacions Unides, o Jérémie Fosse, director del Global Eco Forum. La majoria seran presents a la cimera que se celebrarà a París. Les ponències han començat després d’un minut de silenci en suport a la capital de França, víctima dels atemptats terroristes del passat divendres. A les jornades també ha participat el director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, Francesc Canalias, que ha presentat el Pla d’Adaptació als Impactes del Canvi Climàtic a la Garrotxa.

  Fora del Casal Marià, s’ha instal·lat una exposició que mostra iniciatives públiques i privades realitzades a l’entorn de mesures d’adaptació i mitigació del canvi climàtic. Entre les accions recollides en els plafons informatius hi ha l’experiència concreta d’Olot amb el Projecte de la Xarxa Espavilada de Climatització o el cas de l’Institut la Garrotxa. Olot és una de les ciutats que tindrà instal·lada l’exposició previament a la celebració de la cimera del clima, juntamente amb Barcelona i Sabadell. Es podrà visitar fins al 29 de novembre.

 8. lejarza said

  L’Ajuntament d’Olot activarà l’illa energètica al setembre

  El carrer Fontanella està tallat per les obres de passar els tubs de la xarxa de climatització

  26.07.2016

  OLOT | DDG L’Ajuntament d’Olot preveu activar l’illa energètica al setembre. En poques setmanes, els tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) faran les proves pràctiques. És a dir, encendran les calderes de biomassa, activaran els pous geotèrmics i obriran les plaques solars.
  L’energia renovable s’escamparà per la plaça Mercat, el geriàtric Montsacopa, la residència la Caritat, el Museu Comarcal de la Garrotxa i els equipaments situats dins de l’estructura de l’hospital Sant Jaume: botigues Mango i Abacus i l’Oficina de Turisme. Encara arribarà fins a la Fundació d’Estudis Superiors i el Casal de Jubilats.
  Amb el darrer objectiu, fa pocs dies els operaris van començar a foradar el carrer Fontanella per fer passar el tubs de la xarxa de climatització. La previsió és que el carrer estigui tancat fins al divendres dia 20 de juliol a les 20 hores.
  Es tracta dels darrers treballs de l’illa energètica. L’espai d’exposició a l’avinguda Camil Mulleras està pràcticament acabat. Ara, els operaris fan les darreres operacions de l’aparador exterior.
  L’ambiciós projecte que ha convertit Olot en model de ciutat europea compromesa amb el medi ambient està prop de convertir-se en realitat.

 9. lejarza said

  Millora l’eficiència energètica de l’edifici de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca

  Aquest dies s’han acabat les obres d’instal·lació d’un sistema de control domòtic de la calefacció i refrigeració i també la col·locació de filtres solars als vidres dels finestrals de la façana sudest la planta primera.

  En la primera actuació, el sistema portarà el control horari de quatre sectors (oficines, dispensari, sala plens i porxo). I es controlarà la temperatura de forma individual a un total de 13 zones o estances, que estaran assignades al sector que els correspon. D’aquesta manera cada espai tindrà la temperatura que li fixa el sistema, independentment de la resta de la instal·lació, com passava fins ara.

  D’acord amb dades d’altres instal·lacions similars, es poden obtenir estalvis en climatització de fins a un 30%. En aquest cas, a falta de dades, s’estima que es podran estalviar uns 8.266 kWh (entre el gas natural de la calefacció i l’electricitat de la climatització).

  Mentre que la instal·lació dels filtres solars permetran un estalvi important en refrigeració a l’estiu, donat que permeten reduir en un 82% l’aportació solar que entra cap a l’interior (els vidres actuals només en redueixen un 15%), per tant l’estalvi serà d’un 67% de calor cap a l’interior, que no caldrà refrigerar en aquesta part de l’edifici. Aquesta actuació permetrà un estalvi de 1.100 kWh elèctrics del sistema de refrigeració.

  L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca va començar des del primer dia a posar en pràctica les accions proposades al PAES (Pla d’acció per a l’energia sostenible), que permetrà arribar a l’objectiu de reduir un 20% les emissions de CO2 l’any 2020. Aquesta actuació dona continuïtat a les accions que ja es van fer en anys anteriors com la reducció de consum de l’enllumenat públic i també en els equipaments, com l’escola, amb canvis en els tancaments i tubs fluorescents LED o l’Espai el Fil, que també disposa d’un sistema de control domòtic de la climatització. I en concret, en aquest edifici de la seu municipal, ja es va efectuar una substitució dels tubs fluorescents convencionals per tubs LED.
  I per al proper any es preveu instal·lar filtres solars als finestrals de la façana sudest de la planta baixa i emplemenar un altre sistema de control domòtic de climatització al centre cívic.

  La Diputació de Girona ha subvencionat aquestes actuacions dins del programa “Del pla a l’acció”, per lluitar contra el canvi climàtic del 2017.

  http://www.elgarrotxi.cat/millora-leficiencia-energetica-de-ledifici-de-lajuntament-de-sant-jaume-de-llierca/

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: