Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for 28 diciembre 2015

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2016

Posted by lejarza en 28 diciembre, 2015

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2016

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 248 – 28 de desembre de 2015 núm. 12022

Anunci d’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016

Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals de modificació i imposició d’ordenances fiscals per l’exercici 2016, no s’han presentat reclamacions.

Per això, i de conformitat amb el que preveu l’article 17.3 del real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova la refosa de la Llei reguladora de les Hisendes Locals queden aprovats definitivament els acords provisionals adoptats pel Ple de l’Ajuntament en data 5 de novembre de 2015, del contingut següent:

PRIMER.- aprovar provisionalment per a l’exercici 2016 i següents, la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen respecte als impostos:

En compliment de l’acord de Ple d’aquest Ajuntament de data 21-07-2015 on es va aprovar demanar a la Direcció General del Cadastre l’actualització dels valors cadastrals dels béns immobles urbans per aplicació dels coeficients previstos a la llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici de 2016, d’acord amb la modificació de l’article 32.2 del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.

Vist l’escrit del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de data 1-10-2015, en el qual hi consta la proposta de coeficients pel 2015, i que pel municipi d’Argelaguer ens correspondria un coeficient del 1,13.

Vist l’estudi fet pels Serveis de Xaloc (Diputaciò de Girona), • Es reduirà el tipus impositiu del 0,54€ al 0,50%

Respecte a les taxes: • S’han incrementat les tarifes de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’escombraries:

Domicilis: Habitatge 141.95€ – Habitatge amb una persona jubilada 74,38€ – Habitatge de temporada o deshabitat 141,95€.

Establiments: Botigues (fleca, queviures…) 141.95€ – Bars i restaurants 552,59€ – Cases de turisme rural 513,74€.

Fàbriques: Desconnectades del servei 141.95€ – no desconnectades del servei: Categoria 1ª 506,46€ – Categoria 2ª 697,08€ – Categoria 3ª 1.259,47€.

SEGON.- Indicar que les ordenances fiscals vigents en l’actualitat, no ressenyades en els punts anteriors, continuaran vigents fins que no se n’acordi la modificació o derogació.

TERCER.- aquestes tarifes seran aplicables a partir del dia 1 de gener de 2016, i el seu període de vigència es mantindrà fins que esdevingui la seva modificació o derogació expressa.

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Argelaguer, 21 de desembre de 2015 Artur Ginesta Rambla Alcalde

2008_0101DosquersPuigventos0046

Ajuntament d´Argelaguer  (foto: Lejarza)

Anuncios

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

La Generalitat de Catalunya otorga 340.000 euros del Pla de Turisme a la Garrotxa

Posted by lejarza en 27 diciembre, 2015

La Generalitat de Catalunya otorga 340.000 euros del Pla de Turisme a la Garrotxa

Garrotxa/Olot Diari de Girona

La Generalitat ha concedit un ajut de 340.000 euros a inversions en el sector turístic de la Garrotxa. Els diners serviran per finançar l’adequació d’un espai singular al municipi de Castellfollit de la Roca, millores a la senyalització turística de les Preses i la Vall de Bianya a més d’actuacions incloses dins del projecte del Centre dels Volcans d’Olot.

És la segona vegada que la comarca surt beneficiada en una convocatòria dels Plans de Foment Turístic. Es tracta d’una línia d’ajuts finançada amb els ingressos generals sobre les estades en establiments turístics (la taxa turística).

En la primera edició, l’any 2014, la Garrotxa va presentar-hi el projecte La Garrotxa, terra de volcans, cultura i identitat. Dins del paquet, hi havia les propostes presentades pels diferents ajuntaments de la comarca, coordinades per l’organisme Turisme Garrotxa.

La primera edició va suposar una inversió de 389.167,93 euros.

Els diners van servir per fer possibles una vintena d’actuacions a municipis de la comarca. Les accions es van concretar en la millora de la senyalització turística, la creació una àrea de pícnic a Sant Jaume de Llierca, el desenvolupament de l’aplicació de mòbil de la xarxa de senders Itinerànnia, l’adquisició d’un programari per al recompte de visitants, la millora dels accessos als gorgs del riu Brugent a les Planes d’Hostoles, la renovació de l’exposició permanent de l’Estada Juvinyà de Sant Joan les Fonts i la construcció de la nova Oficina de Turisme d’Olot.

Les dues convocatòries de Pla de Foment Turístic suposen l’arribada de 730.205,71 euros a la Garrotxa, cosa que representa el 55% de la inversió realitzada.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

La Llei de la Transparència fa adequar les webs de la Garrotxa

Posted by lejarza en 27 diciembre, 2015

La Llei de la Transparència fa adequar les webs de la Garrotxa

Diari de Girona, Olot X.V.

La Garrotxa treballa perquè els Ajuntaments puguin adaptar les pàgines web a la Llei de Transparència. Els serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa han adaptat una finestra per donar entrada al portal de transparència de la major part de les pàgines web dels ajuntaments de la comarca.

La Llei de Transparència va ser aprovada el desembre del 2014, perquè estigui desplegada per l’1 de gener del 2015. Al juny, la Generalitat va publicar una guia per l’aplicacio de la llei. Jordi Cargol (conseller de noves tecnologies per CiU) ha explicat que l’adaptació de les pàgines municipals no els ha suposat una feina excessiva. “El més difícil -ha explicat- és penjar a Internet tot el que demana la llei”. Es tracta de les actes dels plens, de les juntes de govern, els pressupostos, els contractes d’obres i altres. Cargol ha indicat que la Generalitat assumeix el 50% de la feina d’adaptació. Ha subratllat: “El més complicat és el dia a dia de penjar a la xarxa”.

La llei va sorgir en el darrer ple del Consell Comarcal de la Garrotxa en el decurs del debat de l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i els ajuntaments.

Sílvia Pagès portaveu de la CUP va exposar: “És molt important l’adaptació del programari. A més, totes les aplicacions hauran de garantir la llei de la transparència”. Va prosseguir: “Serà vital que els els equips i els programes estiguin en bon estat”.

Abans Jordi Cargol havia explicat els canvis en el nou conveni de col·laboració referent als serveis d’informació i administració electrònica entre el Consell Comarcal i els ajuntaments. Va exposar: “El conveni vigent és del 2012 i les noves tecnologies han avançat ràpidament per això és necessari fer una actuació adequada a les noves necessitatsi també fer que la despesa del servei sigui més realista”.

Va explicar: “Fins ara es cobrava un cànon en funció del nombre d’ordinadors”. Va precisar: “Segons ens han comentat els tècnics hi havia ajuntaments que pagaven dos ordinadors i en canvi feien moltes més trucades de suport i feien més ús dels serveis tècnics que ajuntaments amb 7 ordinadors”.

Les causes de la diferència van ser exposades per Cargol. “A vegades tenien els aparells més nous o tècnics d’informàtica propis”. Abans de presentar el conveni al ple, segons Cargol, el van presentar en un Consell d’Alcaldes i els batlles van estar d’acord als canvis en el conveni.

Mes Informaciò:

La Diputació de Girona donarà suport en transparència als ajuntaments de la Garrotxa

Per Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)

https://llierca.wordpress.com/2015/12/07/la-diputacio-de-girona-donara-suport-en-transparencia-als-ajuntaments-de-la-garrotxa/

A partir de l’1 de gener tots els ajuntaments de la Garrotxa han de tenir la web de transparència activada

Per Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)

http://www.eldigitaldegirona.com/a-partir-de-l1-de-gener-tots-els-ajuntaments-de-la-garrotxa-han-de-tenir-la-web-de-transparencia-activada/

Ajuntament d´Argelaguer  Vall de Llierca - Garrotxa Cfoto: Lejarza)

Ajuntament d´Argelaguer Vall de Llierca – Garrotxa Cfoto: Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

El canvi climàtic és tasca de tots

Posted by lejarza en 26 diciembre, 2015

El canvi climàtic és tasca de tots

Cristina Rubirola Plaja

Durant molts anys es definia el canvi climàtic com una variació natural del clima produïda bàsicament per paràmetres climàtics. No obstant això, en els últims segles, gran part del canvi climàtic és deguda a l’impacte que causem els humans en diferents activitats.

L’emissió de gasos constant ha trencat l’equilibri que hi havia amb l’atmosfera mitjançant el transport, la indústria, la utilització dels sòls…

Actualment, si el ritme d’emissió de gasos continua igual i no es prenen mesures per reduir-la, les conseqüències poden ser gegantines: la temperatura global del planeta pot pujar a tocar els 5 graus l’any 2100. Com a conseqüència principal tenim el desglaç dels pols, que directament porta a l’augment del nivell del mar. Aquestes dues conseqüències que apareixen en cadena generen la destrucció de molts hàbitats, incloent-hi el nostre propi.

Fa pocs dies hem vist com els representants de 195 països es reunien en la cimera del Clima de París per arribar a un acord que ajudés a frenar el canvi climàtic, aquest acord té com a objectiu aconseguir que l’augment de temperatura del planeta quedi per sota dels 2 graus, en l’àmbit preindustrial, a final de segle.

El que tenim ara a les nostres mans és la possibilitat de ser conscients davant les nostres accions i veure que si perjudiquem el planeta, al límit de la seva destrucció, directament ens estem perjudicant a nosaltres mateixos. Tenim la possibilitat de reduir la nostra emissió de carboni mitjançant petits canvis en la nostra vida quotidiana, petits canvis que si adoptem tots, els resultats poden ser molt gratificants.

«Hem de ser prou humans per ocupar-nos del problema que hem generat nosaltres mateixos, perquè el canvi climàtic és tasca de tots».

Argelaguer el cel (Foto: Lejarza – Garrotxa)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ajuntament d’Olot, atureu aquest fenomen

Posted by lejarza en 24 diciembre, 2015

Ajuntament d’Olot, atureu aquest fenomen

Joan Monturiol Danés, Olot (Garrotxa)

Dissabte passat, dia 5 de desembre, Josep M. Canals va presentar Biografies Olotines al Casal Marià, a les set del vespre. Es tracta d’un bon diccionari per a qui desconegui tota la gent que hi intervé, per mi un bon llibre, de gent desconeguda per a molts.

Però aquell mateix dia, anant a casa, em vaig trobar quatre esbojarrats que anaven en les seves bicicletes per les voreres de l’avinguda de Girona, i pujaven a tota velocitat com si fessin carreres, sense llums ni reflectors. La sort és que porto una petita llanterna que fa d’intermitent i així els vaig aturar perquè els vaig fer llums.

Aleshores, es van aturar i van baixar de les bicicletes, però, com que són masells, passat el perill, ells van tornar a pujar per les voreres, i no són petits, són joves de catorze a quinze anys.

Si la bicicleta és un vehicle, i perillós per les voreres, no s’ha de permetre que se saltin les normes de circulació. Aquí hi ha un codi que han de respectar.

Que consti que no tinc cap mania per aquest vehicle, però sí per aquest tipus de conductors.

Es diu que la guàrdia és la seguretat ciutadana, ja que us diré que anem molt malament en la vigilància d’aquests vehicles, que s’haurien de penalitzar alguns conductors de bicicletes.

Ja n’hi ha prou de fer-se el desentès, cal un correctiu a tots els que hi passen fent el pagès i que no en volen aprendre.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Tortellà no pot vendre l´excedent d´energia fotovoltaica

Posted by lejarza en 24 diciembre, 2015

Tortellà no pot vendre l´excedent d´energia fotovoltaica

Garrotxa: Tortellà X.V. DdG

L’Ajuntament de Tortellà no pot vendre l’excedent de l’energia que obté a través de les plaques fotovoltaiques de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, on es troben ubicats el dispensari local, el museu, un centre de dia i la biblioteca.

L’Ajuntament no obtindrà els 264€ que havia previst obtenir de la venda dels excedents d’energia aconseguits durant el 2015 a través de l’ús de plaques solars.

La causa és el Reial Decret del 9 d’octubre, pel qual l’Estat regula l’ús de l’energia procedent de les renovables.

Rafel Domínguez (alcalde per Independents de Tortellà) ha explicat que la regulació de l’ús de les renovables no altera l’aposta de l’Ajuntament per aquest tipus d’energia i ha anunciat la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici de l’Ajuntament. També s’ha mostrat confiat de cara a un canvi de legislació més progressista del govern de l’Estat envers les renovables.

Ha explicat que la inversió en plaques fotovoltaiques no té un preu excessiu i -segons ell- és molt fàcil d’amortitzar només amb el propi estalvi produït per l’ús de les plaques. A més -segons ell-, Tortellà és un municipi compromès amb la necessitat de reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera. En aquest sentit, seguix el Pla Comarcal del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) que aconsella adequar tots els edificis públics a les renovables.

Energia autónoma

L’any 2014 l’edifici de l’antiga caserna de Tortellà va ser l’equipament escollit per l’Ajuntament i el Sigma per realitzar la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.

El sistema permet generar energia per al consum propi. Després d’un any de funcionament – segons l’Ajuntament- els resultats han estat molt positius i han permès conèixer detalladament les necessitats de consum energètic de la instal·lació.

La instal·lació solar fotovoltaica permet que part de l’energia necessària per al normal funcionament de l’edifici es generi de forma autònoma.

Per fer-ho cal que la corba de consum coincideixi amb la corba de generació d’energia. Durant els caps de setmana, el consum baixa en relació amb els dies laborables, i la generació d’energia és superior al consum. És en els caps de setmana és quan es genera l’excedent d’energia que s’ha d’injectar a la xarxa d’electricitat convencional.

A partir del Reial Decret poden injectar l’energia a la xarxa, però no els la paguen.

Esglesia de Tortellà (Vall del Llierca) -Tortellà any 2014 (by Lejarza)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

El pessebre dels nens i nenes de Beuda

Posted by lejarza en 22 diciembre, 2015

El pessebre dels nens i nenes de Beuda

Narcís Cadena Masó

Sempre es vol el millor per als fills. Per aquest i altres motius, uns quants pares han volgut reviure l’alegria de la seva infantesa. En dates tan assenyalades recorden l’ajut rebut a la seva llar: els detalls de tendresa i altres mostres d’afecte.

En general, per tradició, quan hom és pare/mare actua d’una manera semblant procurant fer la vida agradable amb els qui conviu.

En aquest petit poble de grans idees, l’any 2014, uns pares van decidir fer un pessebre a Palera. Enguany l’han ampliat a dos nivells, on hi han col·locat les muntanyes, les cases, els ramats, els pastors/es… L’èmfasi, a més del naixement, l’han posat en el mercat, mitjançant la compra-venda: una castanyera amb la seva paradeta; la peixatera, instal·lada a la seva parada, ofereix els seus articles als clients. Hi ha més novetats: una carbonera, un tió, una paradeta d’espècies…

Els nens, abans de començar a treballar, han berenat! Ajudats pels seus pares, els petits artistes col·locaven les figures -més grans o petites- d’acord amb la perspectiva.

Una vegada el pessebre es va acabar de muntar, el Sr. Joan Cuadrat els explicà el conte del Tió. Els infants, asseguts a la falda de les mares o àvies, contents escoltaven atentament i reien molt.

Aquest Nadal 2015 s’ha d’agrair la col·laboració de dues persones que han aportat tres diorames: el Sr. Joan Novich de la Cellera de Ter, amb l’aportació d’una casa típica de pagès amb tots els detalls; els altres dos són el Sr. Alfons Vázquez, actual president de l’Associació de Pessebristes de Girona (Entitat que va fer el primer concurs de pessebres l’any 1946).

L’any 2016 Girona serà la seu de la biennal del Pessebre Català. S’hi exposaran molts diorames, setze dels quals recordaran les obres dels Pastorets del Sr. Josep Maria Folch i Torres.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Talls electrics de Bassols Energia Comercial programats a Argelaguer

Posted by lejarza en 21 diciembre, 2015

Talls electrics de Bassols Energia Comercial programats a Argelaguer

Argelaguer – Vall del Llierca

El dimecres 23 de desembre de les 08:30 a les 10:30

Tall elèctrics als carrers:

Acacies 2, 7. Argelagues 1, 2. Boix 4, 2. Cami del pou 1. L’Om 4, 8, 11, 15, 14, 10, 2, 9, null. Perers 1, null. Esglesia 1. Grebol 4, 2. Major 24, 28, 1, S/N, null, 3, 13, 38, 50, 22, 54, 48, 42, 35, 40, 11, 20, 26, 52, 41, 7, 9, 19, 29, 27, 4. Muralla 11, 3, 2, 1, 13, 12, 10, 9, 6, 17, 18, 16, 8, 7, 5, 4. Plça 6, 9, 12, 7, 8, 5, 14, 15, Plaça Santa Anna 2, 14, 7, 3, 16, 5, 10, 8, 13, 12, 6, null, 4. Til.lers 3, 5, 4, 2. Camì del Guilar. Carretera d’Espuella. Carretera d´Olot 61, 22, 20, 25, 24, 13, 21, 5, 27, , 8, 7, 18, 16, 15, 6, 14, 23, 19, 17, 10, 11, 9. Cami de la Roda 10, 5, 1, 11, 19, 13, null. Can Jan. Plana d’Argelaguer. Can Rafelic. la Premsa. Bons 3, 5, 4, 2, 6, 7. Plaça Esglesia S/N, 3, 1,. Plaça Generalitat , 2. Plaça Sant Damas 3.

Bassols Energia Comercial és una comercialitzadora d’energia elèctrica amb oficines a Olot (Garrotxa) i a Banyoles (Pla de l’Estany). Creada l’any 2000, Bassols Energia Comercial s’ha anat desenvolupant de forma paral·lela a la liberalització del mercat elèctric a l’estat espanyol.

El grup Bassols va iniciar la seva activitat de generació i distribució elèctrica l’any 1905 a la zona de Banyoles, on es distribuïa l’energia procedent bàsicament de la central hidroelèctrica Molí Nou del terme municipal d’Argelaguer al curs del riu Fluvià.

Posteriorment es va anar ampliant la cobertura del subministrament a diverses zones de la comarca de la Garrotxa, alhora que es construïen noves centrals hidroelèctriques, tant al riu Fluvià com al curs alt del Ter, i també noves centrals tèrmiques.

Fins a mitjan segle XX el territori de distribució de Bassols constituïa una zona aïllada, on tota l’energia distribuïda la produïa l’empresa a la mateixa zona.

A partir de l’any 1952, amb la implementació de les Tarifes Màximes Unificades, que obligava a les distribuïdores a connectar-se a les xarxes peninsulars, es va fer un salt qualitatiu important: es va millorar la qualitat del servei i alhora va fer innecessari el funcionament de centrals tèrmiques de baix rendiment.

A principis de la dècada del 1960 es va construir la nova línia de Girona-Banyoles-Argelaguer-Olot de 66 kV connectada a la xarxa d’Enher.

Aquesta nova infraestructura va permetre accedir a un major volum d’energia procedent de les principals xarxes de l’estat i va possibilitar atendre la demanda creixent de la zona.

A finals de la mateixa dècada es va construir una línia de 132 kV entre Olot-Argelaguer-Girona i la conseqüent estació receptora d’Olot.

Bassols Energia Olot Avinguda de Girona, 2 – 17800 Olot Tel. 972 26 01 50

Bassols Energia Banyoles Carrer de la Llibertat, 143 · 17820 Banyoles Tel. 972 57 03 14

Horari:

De dilluns a divendres Matí de 8’30 h a 13’30 h Tarda de 15 h a 18 h.

Enderroc de la Associaciò de Veïns d´Argelaguer de la torreta electrica de Bassols Energia a la Plaça Generalitat (Foto 2 Lejarza)

Enderroc de la Associaciò de Veïns d´Argelaguer (AVA) de la torreta elèctrica abandonada per Bassols Energia SL a la Plaça Generalitat (Fotos Lejarza Garrotxa)

Enderroc de la Associaciò de Veïns d´Argelaguer de la torreta electrica de Bassols Energia a la Plaça Generalitat (Foto 1 Lejarza).JPG

Enderroc de la Associaciò de Veïns d´Argelaguer (AVA) de la torreta elèctrica abandonada per Bassols Energia SL a la Plaça Generalitat (Fotos Lejarza)

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

El Referèndum popular a Mieres no arriba al 50% de participació

Posted by lejarza en 21 diciembre, 2015

El Referèndum popular a Mieres no arriba al 50% de participación

Argelaguer – Vall del Llierca

L’Ajuntament de Mieres (Garrotxa) analitzarà en profunditat els resultats de la consulta popular que han portat a terme aquest diumenge on es preguntava als veïns si volien càmpings o camps de golf al poble.

En total, hi han participat 127 de les 270 persones que hi podien votar, un 47,03%, i d’aquests un 52,75% han votat a favor de replantejar el model turístic del municipi per obrir-lo a nous projectes com càmpings i camps de golf.

Un 43,20% han votat en contra i un 3,93% en blanc.

Com que no s’ha arribat al 50% de participació, el referèndum no és vinculant però des de l’equip de govern de Vivim Mieres-CUP ja han assenyalat que tindran en compte la veu del poble.

Hem arribat a un 47% de participació , no és un 50% però creiem que és una xifra molt significativa. El poble ha respost i, per tant, ho hem de tenir en compte i en consideració”, ha explicat l´Alcalde.

Posted in Uncategorized | 5 Comments »

En Comú Podem guanya les eleccions a Catalunya

Posted by lejarza en 21 diciembre, 2015

En Comú Podem guanya les eleccions a Catalunya

Argelaguer – Vall del Llierca

En Comú Podem s’ha imposat en les eleccions al Congrés dels Diputats després d’aconseguir 12 escons.

En Comú Podem ha estat la força més votada, amb el 24,72% dels sufragis a Catalunya.

En Comú Podem ha aconseguit 917.984 vots, ERC 593.526, el PSC 583.051, Democràcia i Llibertat 560.526, Ciutadans 484.636 i el PP 413.185. Els vots en blanc han representat el 0,68% del total (25.132) i els vots nuls el 0,61% (22.854).

ERC amb 9 diputats, triplica els tres escons de les darreres eleccions amb el 15,98% dels vots.

La tercera força ha estat el PSC-PSOE, que ha obtingut 8 escons (15,70%), sis menys que al 2014.

Democràcia i Llibertat ha obtingut els mateixos però amb el 15,09% dels vots.

Ciutadans i PP, per la seva banda, han aconseguit cinc representants cada un.

Com preveien les enquestes, Unió s’ha quedat fora del Congrés després d’aconseguir l’1,72% dels vots. Era la primera vegada que concorria en solitari després que fa uns mesos trenqués la federació pujolista CiU, que en aquests comicis s’ha presentat amb Reagrupament sota la denominació Democràcia i Llibertat i que ha obtingut 8 diputats, la meitat dels 16 que va aconseguir CiU formada per Convergència i Unió el 2011.

En total, 3.736.747 catalans han dipositat el seu vot aquest diumenge, el que representa un 70,97% de participació, quasi sis punts més que el 2011.

Posted in Uncategorized | 3 Comments »