Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació inicial del pressupost general per a l’any 2016

Posted by lejarza en 18 diciembre, 2015


Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació inicial del pressupost general per a l’any 2016

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 243 – 18 de desembre de 2015 Núm. 11745

Edicte sobre l’aprovació inicial del pressupost general i de la plantilla de personal per a l’any 2016

De conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els articles 168 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, es fa avinent que es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, l’expedient d’aprovació del Pressupost de la corporació de l’any 2016 aprovat per acord plenari de data 10 de de desembre de 2015, que inclou el pressupost de l’organisme autònom Fundació Escola-Empresa, annex de personal, les bases d’execució i les indemnitzacions i les dietes dels consellers comarcals en l’exercici dels seus càrrecs i del personal al servei de la corporació, entre d’altre documentació i la plantilla de personal al serveis del Consell Comarcal i de l’esmentat O. A. per a l’any 2016.

Les persones legítimament interessades podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils a comptar partir de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

b) Oficina de presentació: Registre General de la Corporació.

c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa.

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat, procedint-se tot seguit a la publicació del resum dels capítols dels pressupostos de la Corporació, als efectes de la seva entrada en vigor, tot de conformitat amb el que estableix l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

Olot, la Garrotxa, 15 de desembre de 2015 Joan Espona i Agustín President

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: