Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2015

Posted by lejarza en 10 diciembre, 2015


Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2015

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 237 – 10 de desembre de 2015 Núm. 11379

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2015

No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 12 de maig de 2015, d’aprovació inicial de la primera modificació de crèdit del pressupost 2015, la qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 207, de 27 d’octubre de 2015, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica resumit per capítols, després d’efectuada la corresponent modificació pressupostària.

INGRESSOS:

Cap. I – 191.900€ Cap. II – 16.000€ Cap. III – 102.000€ Cap. IV – 136.594€ Cap. V 8.800€ Cap. VII – 230.986€ Cap. VIII – 78.445,13€ TOTAL 764.725,13€

DESPESES:

Cap. I – 120.965,13€ Cap. II – 231.105 Cap. III – 100€ Cap. IV – 13.787€ Cap. VI – 391.200€ Cap. VII – 7.568€ TOTAL 764.725,13€

Contra l’aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Argelaguer, 30 de novembre de 2015 Artur Ginesta Rambla Alcalde

David Palomeras Rodríguez Regidor (IPA) Ajuntament d´Argelaguer

David Palomeras Rodríguez Regidor (IPA) Ajuntament d´Argelaguer (Foto: Lejarza)

Anuncios

2 comentarios to “Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2015”

 1. lejarza said

  ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER.
  NOTIFICO: Que, l’alcalde amb data d’avui ha dictat el següent
  Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT convocar-vos com a regidor d’aquest Ajuntament, a la sala d’actes per a:
  SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA DATA: 9 DE DESEMBRE DE 2015 HORA: A LA 1 DEL MIGDIA
  ORDRE DEL DIA:
  1.- Aprovar inicialment el pressupost municipal exercici 2016 2.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i aquest ajuntament per a la gestió i execució de les accions municipals en l’àmbit del projecte la Garrotxa, Terra de Volcans, Cultura i identitat_ fase II. 3.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i aquest ajuntament, per a la delegació i encàrrec de la gestió dels serveis púbics de competència municipal en matèria de protecció i promoció de la salut, per l’any 2015 4.- Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra de Pavimentació i condicionament d’un aparcament. 5.- Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Pavimentació i embelliment del nucli històric” 6.- Adjudicar el contracte de la senyalèctica del nucli. 5.- Aprovació de factures
  La secretària
  Argelaguer, 4 de desembre de 2015
  C/ Major, 91 ARGELAGUER – LA GARROTXA –972687137 a/e: ajuntament@argelaguer.cat

 2. lejarza said

  CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS D’INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS Edicte sobre assignació de les tasques de secretari interventor

  Núm. 103 – 31 de maig de 2016
  Administració Local Consorcis
  Núm. 4346

  Edicte sobre assignació de les tasques de secretari interventor

  Per resolució de presidència número 57/2016 de data 18 de maig de 2016, tenint en compte que la persona que està ocupant el lloc de treball de secretaria intervenció ha iniciat el període de descans per a la maternitat. S’ha resolt assignar al sr. David Palomeras Rodríguez amb DNI 77921366B, per un període màxim de tres mesos, les funcions pròpies de Secretaria intervenció del Consorci Espais Interès Natural del Ripollès, amb efectes a partir del dia 13 de maig de 2016. D’acord amb l’article 30.3. del Decret 195/2008, de 7 d’octubre.

  Ribes de Freser, 20 de maig de 2016

  Immaculada Constans Ruiz Presidenta

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: