Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

La Diputació de Girona donarà suport en transparència als ajuntaments de la Garrotxa

Posted by lejarza en 7 diciembre, 2015


La Diputació de Girona donarà suport en transparència als ajuntaments de la Garrotxa

Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)

La Diputació de Girona ha creat l’Oficina de Transparència, un servei per donar suport als ens locals de la Garrotxa perquè puguin complir les obligacions marcades per la Llei de transparència i accés a la informació.

La Llei 19/2014 estableix que, a partir de 1´de gener de l´any 2016, els ajuntaments de la Garrotxa i el Consell Comarcal d´Olot i els consorcis depenens, com, el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), hauran de tenir publicades als seus webs un total de 128 informacions.

La Diputació de Girona ha creat l’Oficina de Transparència, que s’encarrega d’ajudar especialment els 21 municipis de la comarca de la Garrotxa amb menys de 5.000 habitants, ja que són els que disposen de menys recursos humans i econòmics.

La manera de fer-ho és oferint a cada ajuntament la possibilitat de tenir un portal de transparència al propi web.

Es tracta d’un portal marc elaborat pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) que cada ajuntament podrà personalitzar i que ja tindrà un 40% de les informacions carregades automàticament. D’aquesta manera, els consistoris d´Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres i Santa Pau hauran d’encarregar-se d’emplenar només el 60% de la informació restant.

A la vegada, cada portal de transparència municipal estarà connectat amb el Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya , que recollirà totes les dades de les administracions garrotxines públiques.

Que diu la Llei:

Article 77.

Infraccions molt greus 1. Són infraccions molt greus en matèria de transparència:

a) Incomplir les obligacions i els deures de publicitat establerts pels capítols II i III del títol II aplicant de manera manifestament injustificada els límits a què fa referència l’article 7. b)

Incomplir, les persones físiques o jurídiques, les obligacions a què resten subjectes d’acord amb el que estableix l’article 3.2 i 4. 2.

Són infraccions molt greus amb relació al dret d’accés a la informació pública:

a) Donar informació parcial, o ometre o manipular informació rellevant amb l’objectiu d’influir en la formació de l’opinió ciutadana.

b) Impedir o obstaculitzar deliberadament l’accés a la informació en el cas de resolució estimatòria i en els casos establerts pels articles 35.1 i 43.

c) Facilitar informació relativa a les dades personals compreses a l’article 23 sense el consentiment, exprés i per escrit, de les persones afectades.

d) Ocultar l’existència d’informació pública per a impedir-ne el coneixement i l’accés.

Són infraccions molt greus en matèria de bon govern:

a) Prendre decisions o adoptar mesures manifestament contràries a la Constitució o a l’Estatut d’autonomia.

b) Cometre actes o omissions que vulnerin el contingut essencial dels drets i les llibertats públiques.

c) Prendre decisions, dur a terme actuacions o cometre omissions amb finalitat discriminatòria, per raó de qualsevol circumstància personal o social.

d) Incomplir de manera pública i manifesta les funcions inherents al càrrec.

e) Incomplir els principis ètics i les regles de conducta a què fa referència l’article 55.2.

Ajuntament d´Argelaguer Vall de Llierca - Garrotxa Cfoto: Lejarza)

Ajuntament d´Argelaguer Vall de Llierca – Garrotxa (foto: Lejarza)

Anuncios

11 comentarios to “La Diputació de Girona donarà suport en transparència als ajuntaments de la Garrotxa”

 1. lejarza said

  La Llei de transparència als ajuntaments

  12.12.2015

  La Diputació de Girona va organitzar ahir una jornada sobre l’aplicació de la Llei de transparència als ens locals perquè el seu personal es formi i pugui complir les obligacions marcades per la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. L’èxit de la jornada estava assegurat ja que es tractava d’una segona sessió, després que en la primera feta, amb més de 150 assistents, un centenar de persones en llista d’espera.

 2. lejarza said

  Els alcaldes garrotxins es preparen per aplicar la llei de la transparencia

  La llei de la transparència s’aplicarà als ens locals a l’inici de l’any que ve. Per això, el secretari general de governació, Francesc Esteve, va transmetre ahir als alcaldes de la Garrotxa la informació necessària perquè tots els consistoris de la comarca puguin complir els requisits i aplicar la llei de la transparència sense problemes.

  El Parlament de Catalunya va aprovar la llei de la transparència el passat 18 de desembre de 2014 amb una majoria folgada de la cambra. Gairebé un any més tard, la llei es va preparant per entrar al món local amb dos objectius: establir l’obligació d’oferir al ciutadà tota la informació que requereixi, i també que els ajuntaments tinguin la informació penjada en un portal web perquè tothom que vulgui accedir-hi ho pugui fer.

  El secretari general es va reunir amb el Consell d’Alcaldes, paradoxalment fet a porta tancada, per explicar-los com serà l’aplicació d’aquesta llei als ajuntaments, tenint en compte la importància de la proximitat dels ens locals als ciutadans. La situació actual del país, sense un govern després de les eleccions al Parlament, no ha d’afectar al desplegament de la llei de la transparència. La llei entrarà plenament en vigor per als ajuntaments i ens locals el proper dia 1 de gener.

 3. lejarza said

  L´Ajuntament d´Olot aprova que els regidors no puguin acceptar regals

  El codi de bon govern compromet els càrrecs públics amb els principis de d’equitat, participació i transparència

  25.12.2015

  OLOT| XAVIER VALERI

  El darrer ple de l’Ajuntament d’Olot va tirar endavant l’aprovació inicial del codi de bon govern. Hi van votar a favor l’equip de govern CiU-PSC i els grups de l’oposició: ERC, CUP i Olot en Comú. El codi va ser presentat per Josep Berga (regidor de Cohesió Social i Atenció a les Persones per CiU). «És un tema que està relacionat amb la llei de transparència que ha d’entrar en vigor a partir de l’1 de gener i un codi de bon govern similar al que tots els ajuntaments han d’aprovar», va explicar Berga.

  Segons ell, el document recull el compromís dels regidors amb principis d’equitat, tranparència, participacio i respecte als drets humans. El codi es divideix en cinc apartats. El primer és no beneficiar-se del poder, el segon és la qualitat democràtica, el tercer són les declaracions d’activitats i béns, el quart fa referència a les retribucions econòmiques i el cinquè és posar mesures de democràcia participativa.

  Com a exemple del primer bloc (benefici del poder), Berga va dir: «És evident que si vas a repartir els premis del concurs de pessebres i et regalen una figura està clar que l’has d’acceptar». Va oposar: «El que no has d’acceptar és un regal de Nadal». Va subratllar: «El codi recull coses que el sentit comú, ja que et fa veure que per sort hi ha coses que en aquest Ajuntament ja fa anys que no es donen»

  Sobre el segon bloc (qualitat democràtica), va exposar: «Es tracta de mantenir reunions periòdiques amb l’oposició, cosa que ja fem». En referència al tercer (declaracions d’activitats i béns) va apuntar: «Com a regidors no podem exercir cap tipus d’activitat que tingui incompatibilitat amb el nostre càrrec». Va prosseguir: «Quan comencem el mandat -fins i tot- tenim l’obligació de declarar quins són els nostres béns». Va subratllar: «Si es dóna una situació de canvi en el decurs dels 4 anys que estem en exercici del càrrec l’hem de comunicar en un termini màxim de dos mesos». Va resumir: «Hem de fer públic qualsevol canvi rellevant que tingui a veure amb el nostre patrimoni».

  En referència al quart bloc (retribucions) va indicar: «Les retribucions han de respondre a criteris objectius del pressupost i de la situació financera municipal».Va afegir: «Hem d’actuar amb criteris d’objectivitat i transparència». Sobre el cinque apartat (mesures de democràcia participativa), va considerar: «Aquí tenim treball per avançar». Va indicar: «Cal trobar maneres a partir de les quals la ciutadania pugui donar la seva opinió». En tant que novetat va anunciar el Consell dels Infants. Es tracta d’un ple en el qual participaran totes les formacions polítiques i alumes de cinquè i sisè de primària. Abans, els alumnes hauran fet un treball previ de preparació.

  Xavier Garcia (Olot en Comú) va indicar que els va faltar temps per estudiar el codi i que hi haurien volgut fer participacions. Sobre la participació i la transparència, va dir: «No podem tardar més a fer-les efectives, perquè bona part dels ciutadans les exigeixen».
  Anna Descals (CUP) va indicar: «Pensem que la ciutat ha d’anar més enllà d’aquest document».

  Josep Quintana (ERC) va dir: «Estem a favor del bon govern, de la transparència i del govern obert per un tema ètic». Va definir el codi aprovat com un document marc per treballar-hi durant 4 anys. És a dir, va considerar que les bones pràctiques han d’estar sempre obertes per poder-hi incorporar millores.

 4. lejarza said

  La Llei de la Transparència fa adequar les webs de la Garrotxa

  Diari de Girona, Olot X.V.

  La Garrotxa treballa perquè els Ajuntaments puguin adaptar les pàgines web a la Llei de Transparència. Els serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa han adaptat una finestra per donar entrada al portal de transparència de la major part de les pàgines web dels ajuntaments de la comarca.

  La Llei de Transparència va ser aprovada el desembre del 2014, perquè estigui desplegada per l’1 de gener del 2015. Al juny, la Generalitat va publicar una guia per l’aplicacio de la llei. Jordi Cargol (conseller de noves tecnologies per CiU) ha explicat que l’adaptació de les pàgines municipals no els ha suposat una feina excessiva. “El més difícil -ha explicat- és penjar a Internet tot el que demana la llei”. Es tracta de les actes dels plens, de les juntes de govern, els pressupostos, els contractes d’obres i altres. Cargol ha indicat que la Generalitat assumeix el 50% de la feina d’adaptació. Ha subratllat: “El més complicat és el dia a dia de penjar a la xarxa”.

  La llei va sorgir en el darrer ple del Consell Comarcal de la Garrotxa en el decurs del debat de l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i els ajuntaments.

  Sílvia Pagès portaveu de la CUP va exposar: “És molt important l’adaptació del programari. A més, totes les aplicacions hauran de garantir la llei de la transparència”. Va prosseguir: “Serà vital que els els equips i els programes estiguin en bon estat”.

  Abans Jordi Cargol havia explicat els canvis en el nou conveni de col·laboració referent als serveis d’informació i administració electrònica entre el Consell Comarcal i els ajuntaments. Va exposar: “El conveni vigent és del 2012 i les noves tecnologies han avançat ràpidament per això és necessari fer una actuació adequada a les noves necessitatsi també fer que la despesa del servei sigui més realista”.

  Va explicar: “Fins ara es cobrava un cànon en funció del nombre d’ordinadors”. Va precisar: “Segons ens han comentat els tècnics hi havia ajuntaments que pagaven dos ordinadors i en canvi feien moltes més trucades de suport i feien més ús dels serveis tècnics que ajuntaments amb 7 ordinadors”.

  Les causes de la diferència van ser exposades per Cargol. “A vegades tenien els aparells més nous o tècnics d’informàtica propis”. Abans de presentar el conveni al ple, segons Cargol, el van presentar en un Consell d’Alcaldes i els batlles van estar d’acord als canvis en el conveni.

 5. lejarza said

  La Diputació de Girona és la dotzena de l´Estat en transparència, amb un 9,2

  La pitjor nota de la institució és en informació economicofinancera, ja que se situa a la posició 28 d’un total de 45

  30.12.2015

  GIRONA | P.E.

  L’organització Transparència Internacional Espanya va presentar ahir els resultats de l’Índex de Transparència de les Diputacions (INDIP) d’aquest any 2015. L’INDIP ha analitzat les 45 diputacions provincials de l’Estat (inclosos dos «cabildos» canaris, dos consells balears i tres diputacions forals). Els resultats situen la Diputació de Girona a la posició número 12 -del total de 45- en la valoració global de l’índex de transparència. La institució provincial ha aconseguit 92,5 punts sobre 100 (per tant, es pot traduir en una nota excel·lent de 9,2 sobre 10).

  Ara bé, els resultats es divideixen en sis àrees de transparència. Només en una de les sis àrees la Diputació de Girona es troba amb una puntuació inferior a una nota de 9. Es tracta de la transparència en la informació economicofinancera, que ha obtingut 85,7 punts sobre 100. Així doncs, en transparència economicofinancera, la institució provincial de Girona ha caigut fins a la posició 28 (del total de 45).

  En la resta d’àrees, la Diputació de Girona ha aconseguit en dos casos (relacions amb els ciutadans i transparència en les contractacions de serveis) la màxima puntuació; per tant, el primer lloc. En indicadors de la llei de transparència ha obtingut 96,4 punts i s’ha situat a la posició 11, en transparència en les matèries de serveis i suport als municipis ha tingut 91,7 punts (amb el lloc 14 d’un total de 45), mentre que en la informació sobre la institució provincial ha aconseguit 90 punts i s’ha situat a la posició 17.

  La Diputació de Girona va valorar ahir els resultats en un comunicat en el qual va posar de manifest que, en l’àmbit de Catalunya, ha ocupat el segon lloc per darrere de Tarragona (100 punts) i per davant de Barcelona (86,3) i Lleida (75). La institució provincial també va voler destacar la seva evolució, ja que el 2012 va obtenir una puntuació de 31,3 i es va situar a la posició 34, el 2013 va tenir 66,3 punts i va quedar al lloc 26, mentre que el 2014 Transparència Internacional no va efectuar cap avaluació nova.

  Segons la Diputació, els resultats del 2015 «evidencien els bons resultats del treball realitzat» per la institució «a l’hora d’oferir tota la informació de la corporació» a través de la seva pàgina web i del Portal de Transparència, que es va estrenar el passat juny. També va subratllar que aquest mateix desembre s’ha posat en marxa l’Oficina de Transparència amb l’objectiu de poder assessorar i donar un suport integral als ajuntaments de la demarcació de Girona en el desplegament de la llei catalana de transparència.

 6. lejarza said

  Riudaura afronta l’arribada de la llei de transparència

  30 de desembre de 2015

  Per Jordi Altesa

  A partir de l’1 de gener, la transparència deixarà de ser una qüestió de voluntat i passarà a ser una obligació per als ajuntaments. La nova llei obliga als consistoris a tenir un portal de transparència online operatiu per donar informació bàsica de diferents temes públics. Els ajuntaments n’estan ultimant els detalls. A la Garrotxa, tots els municipis menys Olot s’han posat sota el paraigua del Consell Comarcal per afrontar aquesta demanda.

  Quant cobren els regidors, quan són els plens, els pressupostos, la com es contracta l’obra pública… és informació pública que fins ara es podia consultar però demanant-ho directament a l’Ajuntament de manera presencial. Ara, en compliment de la nova llei de la transparència, tot ha d’estar penjat a Internet. Un canvi en el tractament de la informació que alguns municipis entenen que sempre hauria hagut de ser així, tal i com ha explicat l’alcalde, David Jané.

  El portal de transparència, a grans línies, suposa passar a format digital molta documentació que ara era física i calia anar a buscar directament al consistori. No només això, sinó que les dades s’han de poder utilitzar i necessiten un format que les permeti comparar. En el cas de Riudaura el que volen és que, més enllà de la feina de posar-ho en marxa, sigui un símbol de les ganes de fer difusió de tota la informació del poble.

 7. lejarza said

  La Vall d’en Bas defensa el portal de transparència però en reconeix la feina

  30 de desembre de 2015

  Per Jordi Altesa

  A partir de l’1 de gener, la transparència deixarà de ser una qüestió de voluntat i passarà a ser una obligació per als ajuntaments. La nova llei obliga als consistoris a tenir un portal de transparència online operatiu per donar informació bàsica de diferents temes públics. Els ajuntaments n’estan ultimant els detalls. A la Garrotxa, tots els municipis menys Olot s’han posat sota el paraigua del Consell Comarcal per afrontar aquesta demanda.

  Des de la Vall d’en Bas també entenen aquest portal per obligació legal com una qüestió de voluntat. El seu alcalde, Lluís Amat, explica que hi ha ganes perquè ho consideren clau per explicar com es gestionen els diners públics però assenyala que el procés de fer-ho serà complex. Amat ha explicat que a la seva pàgina web ja tenen informació disponible però no amaga que tenir tot el que es demana serà una feina de mesos. El Consell Comarcal farà una formació per a tots els pobles per anar introduint tots els conceptes implícits en aquesta legislació. La Generalitat també oferirà eines a l’abast dels municipis.

 8. lejarza said

  Olot vol fer un portal de la transparència automatitzat

  30 de desembre de 2015

  Per Jordi Altesa

  A partir de l’1 de gener, la transparència deixarà de ser una qüestió de voluntat i passarà a ser una obligació per als ajuntaments. La nova llei obliga als consistoris a tenir un portal de transparència online operatiu per donar informació bàsica de diferents temes públics. Els ajuntaments n’estan ultimant els detalls. A la Garrotxa, tots els municipis menys Olot s’han posat sota el paraigua del Consell Comarcal per afrontar aquesta demanda.

  A la Garrotxa, tots els municipis menys Olot, han firmat convenis amb el Consell Comarcal per tal de poder fer la posada en marxa d’aquests portals de la transparència que han de tenir tots els municipis. En el cas de la capital, fins ara ja hi havia informació penjada però no n’hi ha prou sobretot en temes com el funcionament general de l’administració. La regidora de serveis interns, transparència i participació, Núria Fité, ha explicat que ja tenen una part operativa al web olot.cat i que estarà connectada al portal de transparència de la Generalitat.

  La intenció del consistori és que un cop es posi en marxa el procés es pugui anar fent de manera automàtica l’entrada de tota la informació a la pàgina web. És aquest operativa la que, segons Fité, fa que el portal vagi incorporant continguts lentament.

  El primer ajuntament de la comarca que va estrenar portal de la transparència va ser el de Sant Joan les Fonts que ja té totes aquestes informacions a la llum pública.

 9. lejarza said

  La Llei de la Transparència fa adequar les webs de la Garrotxa

  Diari de Girona, Olot X.V.

  La Garrotxa treballa perquè els Ajuntaments puguin adaptar les pàgines web a la Llei de Transparència. Els serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa han adaptat una finestra per donar entrada al portal de transparència de la major part de les pàgines web dels ajuntaments de la comarca.

  La Llei de Transparència va ser aprovada el desembre del 2014, perquè estigui desplegada per l’1 de gener del 2015. Al juny, la Generalitat va publicar una guia per l’aplicacio de la llei. Jordi Cargol (conseller de noves tecnologies per CiU) ha explicat que l’adaptació de les pàgines municipals no els ha suposat una feina excessiva. “El més difícil -ha explicat- és penjar a Internet tot el que demana la llei”. Es tracta de les actes dels plens, de les juntes de govern, els pressupostos, els contractes d’obres i altres. Cargol ha indicat que la Generalitat assumeix el 50% de la feina d’adaptació. Ha subratllat: “El més complicat és el dia a dia de penjar a la xarxa”.

  La llei va sorgir en el darrer ple del Consell Comarcal de la Garrotxa en el decurs del debat de l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i els ajuntaments.

  Sílvia Pagès portaveu de la CUP va exposar: “És molt important l’adaptació del programari. A més, totes les aplicacions hauran de garantir la llei de la transparència”. Va prosseguir: “Serà vital que els els equips i els programes estiguin en bon estat”.

  Abans Jordi Cargol havia explicat els canvis en el nou conveni de col·laboració referent als serveis d’informació i administració electrònica entre el Consell Comarcal i els ajuntaments. Va exposar: “El conveni vigent és del 2012 i les noves tecnologies han avançat ràpidament per això és necessari fer una actuació adequada a les noves necessitatsi també fer que la despesa del servei sigui més realista”.

  Va explicar: “Fins ara es cobrava un cànon en funció del nombre d’ordinadors”. Va precisar: “Segons ens han comentat els tècnics hi havia ajuntaments que pagaven dos ordinadors i en canvi feien moltes més trucades de suport i feien més ús dels serveis tècnics que ajuntaments amb 7 ordinadors”.

  Les causes de la diferència van ser exposades per Cargol. “A vegades tenien els aparells més nous o tècnics d’informàtica propis”. Abans de presentar el conveni al ple, segons Cargol, el van presentar en un Consell d’Alcaldes i els batlles van estar d’acord als canvis en el conveni.

  Mes Informaciò:

  La Diputació de Girona donarà suport en transparència als ajuntaments de la Garrotxa

  Per Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)

  https://llierca.wordpress.com/2015/12/07/la-diputacio-de-girona-donara-suport-en-transparencia-als-ajuntaments-de-la-garrotxa/

  A partir de l’1 de gener tots els ajuntaments de la Garrotxa han de tenir la web de transparència activada

  Per Juan R Lejarza, Argelaguer (Garrotxa)

  http://www.eldigitaldegirona.com/a-partir-de-l1-de-gener-tots-els-ajuntaments-de-la-garrotxa-han-de-tenir-la-web-de-transparencia-activada/

 10. lejarza said

  L´aplicació de la llei de Transparència s´alenteix a la Garrotxa

  Els ajuntaments han d’encaixar la feina feta a una nova proposta de
  portal de la Generalitat

  23.01.2016

  OLOT | X.V.

  El portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya al ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, Narcís Feixas, va exposar que alguns ajuntaments del seu grup se li havien queixat de dificultats a l’hora d’activar el portal de transparència informàtica de les pàgines web dels municipis.

  «Els ajuntaments -va explicar- hem tingut una sèrie de problemes a la pàgina web per adaptar-nos a la nova normativa i m’agradaria saber si saben alguna cosa sobre si s’ha pogut millorar».

  «Contents tots -va respondre Joan Espona (president del Consell per CiU), quan veus que treballem per la mateixa línia». Va prosseguir: «Jo li puc dir quins problemes tenim». A partir d’aquí, va explicar: «Des de la Generalitat se’ns diu que hi ha un model comú a seguir».

  El president va indicar que tant el Consell com els ajuntaments havien fet molta feina per tal de posar en servei els portals de la transparència a les pàgines web. Ara, la proposta d’un model per part de la Generalitat ha fet que, segons va dir Espona, «l’hem d’encaixar».

  Va avançar que posar els portals de transparència al 100% del que demana la Llei de Transparència, Accés a la informació pública i bon Govern de la Generalitat de Catalunya demanarà encara un temps.

  Un mes abans, Núria Fité (regidora de Serveis Interns, Economia i Govern Obert) va exposar al ple de l’Ajuntament d’Olot una situació similar. És a dir, va exposar que l’exposició total de dades a Internet -segons la llei de Transparència- encara tardaria una temporada.

  Nivells d’aplicació

  Abans de l’aprovació de la llei, l’Ajuntament de Santa Pau va ser reconegut a nivell de Catalunya per la claredat de la seva pàgina web. Va ser un dels primers consistoris a penjar vídeos i gravacions dels plens.

  A partir de l’aprovació de la llei de transparència, tots els ajuntaments han fet accions per adequar les seves exposicions informàtiques.

  L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts va activar el portal de la transparència de la seva web a la primavera, l’Ajuntament de la Vall d’en Bas va activar un servei de recollida i resposta de queixes informàtic a la tardor, Besalú va activar un servei informàtic d’actes de plens i de juntes de govern molt actualitzades fa poc,

  Mieres, Argelaguer i Riudaura pengen les actes dels plens i de les assemblees veïnals.

  Tots els municipis han fet el que han pogut, amb el suport dels serveis informàtics del Consell Comarcal.

  La localitat més gran, Olot, també ha incorporat novetats a la contribució informàtica. Si bé encara no ha posat en servei el portal de transparència, ha aconseguit la transmissió dels plens en directe.

  Des del ple de novembre, una empresa contractada per l’Ajuntament grava els plens i els penja a la pàgina web. Un cop transmessos en directe, els plens queden a la plataforma YouTube.

 11. lejarza said

  Olot informarà els ciutadans quan acabi el portal de la transparència

  04.02.2016

  OLOT | DDG L’Ajuntament d’Olot, en el darrer ple, es va comprometre a fer accions informatives quan tingui el portal de la transparència a ple rendiment. “Quan estigui dotat de contingut o del contingut que ha de tenir, traslladarem aquesta informacio”, va dir Núria Fité (regidora de Transparència per CiU). “Per donar compliment a la llei de transparència tenim 2 mitjans que són: la web de l’Ajuntament i el portal de la transparència de l’Ajuntament d’Olot”, va dir. Va afegir: “Ara posem informació a aquestes bases”.
  La web de l’Ajuntament ara té una entrada a la barra superior dins la qual hi ha els apartats de personal i organització municipal, informació econòmica (pressupost, deute i mitjanes econòmiques), normativa, acords de govern, juntes de govern i plens. Hi ha un apartat de plans, en el qual hi surt el Pla Integral d’actuació municipal a Sant Miquel.
  L’activació de la Llei de Transparència va sortir al Ple perquè Anna Descals (CUP) ho va demanar. “Perquè tothom sàpiga què hi podrà trobar”, va dir.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: