Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Els homes i masos de Remença de Besalú parrochie Sancti Vicentii de Bisulduno

Posted by lejarza en 20 abril, 2015


Els homes i masos de Remença de Besalú parrochie Sancti Vicentii de Bisulduno

Juan R Lejarza de Cal Music – Argelaguer (Garrotxa)

El Comitè Internacional del Programa Memòria del Món reunit a Gwangju (República de Corea) va acordar inscriure el Llibre del Sindicat Remença de 1448 al Registre Memòria del Món de la UNESCO. Ha estat el primer document de Catalunya inclòs en el registre.

El Registre Memory of the World (MOW) és un programa promogut per la UNESCO destinat a la protecció, la preservació, l’accés i la difusió del patrimoni documental.

El seu objectiu és promoure i preservar de l’amnèsia col·lectiva els documents capitals per a entendre l’evolució de la humanitat.

1448 octubre 20, diumenge. Prat anomenat els Tiradors Vells*

En presència de Jaume Coma, notari, són convocats al prat anomenat els Tiradors Vells, a l’altra banda del pont de Besalú, els homes de Mata, Fontcoberta, Montagut, Centenys, Vilavenut, Serinyà, Sesvinyes, Lliurona, Corsavell, Sant Miquel Sesserres (Sant Martí Sesserres), Sant Llorenç del Mont, Sant Martí i Sant Miquel de Campmajor, Ventajol, Puigarnol, Calç, Besalú, Palera, el Torn, Mieres, Freixa, Fares, Capellades, Ossinyà, Lligordà i Crespià, sotsvegueria de Besalú, amb el so de trompeta emès per Joan Miquel, pregoner públic i jurat de les dites viles, amb llicència de Pere Dalmau Boixeda, sotsveguer de la sotsvegueria. (f. 28r-v, f. 29r-v, f. 30r)

Consequenter vero die dominica intitulata vicesima mensis octobris et anni predictorum, in mei Iacobi Coma, notarii antedicti, et testium supra proxime nominatorum presentia, convocati et congregati homines infrascripti parrochiarum infrascriptarum subvicarie Bisulduni, in prato vocato los Tiradors Veylls sito in capite pontis ville Bisulduni predicte ad sonum tube emissum per Iohannem Michaelis, preconem publicum et iuratum dicte ville, de licentia honorabilis Petri Dalmatii Boixeda, subvicarii dicte subvicarie, scilicet. (f. 28v)

1-. Mata

Francicus de Ffarrerons, Andreas Quintana, Iohannes Frigola, Petrus Brayla, Petrus Colom, Petrus Ferrer, omnes parrochie Sancti Andree de Mata.

2-. Ffoncuberta

Iohannes Prat, Petrus Puiol, Geraldus Diumer, Petrus de Puigmoradell, Iohannes Miquel, omnes parrochie Sancti Ffelicis de Ffontecohoperto.

3-. Montagut

Matheus Costa, Iacobus Camps, Iohannes de Saylla, etatis sexdecim annorum, Iohannes ça Coma, Petrus Saxart, Petrus dez Puig, Petrus Barçalo, etatis sexdecim annorum, Iacobus Sorriba, Matheus ça Riera, Guillermus Moner, Iohannes dez Pont, Petrus Rocha, Iohannes Bosch, Berengarius Stephani, omnes de Palau, parrochie Sancti Petri de Montagut.

4-. Sentenys

Bernardus Casademont, Petrus Puig, Guillermus Raynart, Bernardus Siffreu, Narcissus Lobera, Anthonius Truyll, Petrus Simon, minor dierum, Bartholomeus Petri Iohannes, Petrus Devall, Laurenti Costa alias Migavila, Iohannes Devall, omnes parrochie de Sentenys.

5-. Vilavenut

Petrus Guillermus Truyll, Petrus Vilar, Bernardus Soler, Iohannes Riba, Raymundus Ort, Iohannes Meso, Iohannes Campmagre, Lieus Mont, Petrus Batle, Anthonius Devall, Michael Lobet, Anthonius Campmay, Iacobus Cabot, omnes parrochie Sancti Saturnini de Vilavenut. (f. 29r)

6-. Serinya

Anthonius ça Canela, Bernardus ça Casadevall, Bernardus Rocha, Bernardus Riera, Bartholomeus Brunyoles, Salvator Terrades, Anthonius de Budalles devall, Petrus Serra, Bernardus Algusta, Petrus de Sancto Michaele çes Vinyes, Petrus Caselles devall, Bernardus Canela demont, Petrus de Puigperdut, Laurenti Casadevall, Petrus Bernardi Conill, Guillermus Puiada, Iohannes Casadevall, Iohannis Bach, Gabriel Perduts, Michael Aulina, Bernardus Casadevall, Petrus Bernardus Moli, Guillermus ça Bruguera, Bonanatus Ortos, Iacobus Ioher, Guillermus Gemichs, Iohannes Porxe, minor dierum, Bonanatus Ferrer, omnes parrochie Sancti Andree de Serinya.

7-. Lorona (Lliurona)

Ffelix Planells, Iohannes de Truylls demont, Iohannes Ermeda, etatis viginti trium annorum, Iohannes Carig, Petrus Spuells, Matheus Prim, Anthonius Terrats, Ffranciscus Olmer, Guillermus Frigola alias Clopera, Bernardus Bosch, omnes parrochie Sancti Andree de Lorona.

8-. Cursavell

Bernardi Serrat, Iacobus Masdemont, parrochie de Cursavell.

9-. Sa Serra

Pontius Puig, Petrus Vinyes, parrochie Sancti Michaelis de sa Serra.

10-. S. Lorens del Mont

Laurentius Ferrer, Petrus Ledo, Iohannes de Puigiular, parrochie Sancti Laurenti de Monte.

11-. Campmajor

Iacobus Cases, maior dierum, Petrus Godayll, minor dierum, Petrus Vidal, minor dierum, Anthonius Oliveris, Petrus Coma, minor dierum, Iohannes Font, Bernardus dez Coll, Petrus Arnaldus de Goffra, omnes parrochie Sancti Martini Campo maiori, (f. 29v) Petrus Prat, minor dierum, Petrus Burgada, Michael Roura, etatis viginti trium, parrochie Sancti Michaelis de Campo Maiori.

10-. Ventayol

Iohannes Soler, Bernardus ça Casademont, Petrus Squert, parrochie Sancti Ffelicis de Ventayol.

11-. Puigarnol

Gabriel Sabria, Petrus Mates, Ffranciscus Vila, Iohannes Vinyes, etatis decem octo annorum, Petrus Rodor, Ffranciscus ça Coma, Iohannes Puig, omnes parrochie Sancti Cipriani de Puigarnol.

12-. Calç

Iohannes Çescloses, Marturianus Garau, Petrus Mata, Dominicus Mont, parrochie Sancti Maurici de Calç.

13-. Besalu

Iohannes Stephani, Iohannes de Pelatges, Petrus Riel devall, Iohannis Vilaret, Petrus Ameller, Petrus Riel demont, Andreas Oliva, Michael Reig, Guillermus Strada, Petrus Costa, Guillermus Conch, maior dierum, Bartholomeus Oliu, Petrus Cabratosa, Petrus Caules della, Petrus Puig, Gabriel Batle, Iacobus Girgos, minor dierum, Iohannes Ladrera, Arnaldus Busquet, Petrus Planes, minor dierum, Iacobus Costa, Phelessian de Barregar, Iacobus Guell, Petrus Caselles, Marchus Caules, omnes parrochie Sancti Vicentii de Bisulduno.

14-. Palera

Guillelmus Maso, Iohannes Aulet, parrochie Sancte Marie de Palera.

15-. Storn

Andreas de Vilalonga, Nicholaus Maspoc, Iohannes Casadevall, Bartolomeus Noguer, Bartholomeus ça Fabraga, Petrus Vidal, etatis decem septem annorum, Dalmatius Soler, Iohannes Roquer, (f. 30r) Iacobus Gibert, Petrus Camps, omnes parrochie Sancti Andree dez Torn.

16-. Mieres

Iohannes ça Carrera, Anthonius Casademont, Anthonius Riba, Anthonius Rexach, etatis viginti annorum, parrochie Sancti Petri de Mieres.

17-. Ffrexa

Petrus Serra, Petrus Sola, Petrus Verdaguer etatis XX annorum, Petrus Rovira, parrochie Sancte Marie de Ffrexa.

18-. Fares

Petrus ça Costa, Iohannes ça Costa devall, Iohannes Mir, Bartholomeus Roset, parrochie Beate Marie de Fares.

19-. Capellada (Sant Marti)

Iohannes Sunyer, Nicholaus Puguira, Iohannes Romeu, Anthonius Boxols demont, Guillermus Spital, Ffranciscus Closes, Iohannes Frigola, Petrus Colomer, Petrus Costa alias Englada, Bernardus Englada, Michael Olivet, Petrus Pedrigue minor dierum, Anthonius Casta, omnes parrochie Sancti Martini de Capellata.

20-. Usinya

Anthoniu Feu, Petrus Sglesia, parrochie de Usinya.

21-. Ligorda

Anthonius Boxols, parrochie de Ligorda.

22-. Crespia

Guillelmus Costa de Portell, parrochie de Crespia.

*) El Prat dels Tiradors Vells és l’espai, que actualment, serveix d’aparcament al trenet turístic (P-4), oficina municipal de turisme de Besalú, no existeix en el nomemclátor oficial de carrers i places.

Mata escrit al marge esquerre. Ffontcuberta escrit al marge esquerre. Montagut escrit al marge superior. Senteny escrit al marge dret. Vilavenut escrit al marge inferior i al marge dret. Serinya escrit al marge esquerre. Lorona escrit al marge esquerre. Cursavell escrit al marge esquerre. ça Serra escrit al marge esquerre. En el document està escrit Michaelis, però en el segle xv aquesta parròquia es coneixia com a Sant Martí. S. Lorenç del Mont escrit al marge esquerre. Campmaior escrit al marge esquerre. Vanteyol escrit al marge esquerre. Pugarnol escrit al marge esquerre. Calç escrit al marge esquerre. Besalu escrit al marge esquerre. Palera escrit al marge esquerre. Storn escrit al marge esquerre. Mieres escrit al marge esquerre. Ffrexa escrit al marge esquerre. Fares escrit al marge esquerre. Capellada escrit al marge esquerre. Crespia escrit al marge esquerre.

Els homes i masos de Remença d´Argelaguer al Registre Memòria del Món de la UNESCO Juan R. Lejarza de Cal Music-Argelaguer (Garrotxa) extracte del llibre Remençalia Històries d'Argelaguer

Argelaguer Sindicat Remença Besalú Tortellà Montagut Serinya Fontcoberta

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: