Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consell Comarcal de la Garrotxa modificació del pressupost general de l´any 2015

Posted by lejarza en 8 abril, 2015


Consell Comarcal de la Garrotxa modificació del pressupost general de l´any 2015

Vall del Llierca – Argelaguer

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 67 – 8 d’abril de 2015 Núm. 3674

Edicte sobre modificació del pressupost general

Aprovat pel Ple de la Corporació del dia 12 de març de 2015 l’expedient 02/15 de modificació de crèdit del pressupost d’enguany, per aplicació de romanents de tresoreria amb finançament afectat, de romanent de tresoreria, i generació de crèdit i una aplicació de fons per incorporació de romanents, suplements de crèdit i generacions de crèdit segons el detall següent:

El pressupost modificat queda resumit a nivell de capítols de la següent manera:

INGRESSOS:

Capítol III Taxes i altres ingressos 8.114.716,87€ Capítol IV Transferències corrents 4.700.228,96€ Capítol V Ingressos patrimonials 5.000€ Capítol VII Transferències de capital 2.471.942,48€ Capítol VIII Actius financers 820.237,88€ Total 16.112.126,19€

DESPESES:

Capítol I Despeses de personal 1.509.858,41€ Capítol II Despeses de béns corrents i serveis 9.325.231,04€ Capítol III Despeses financeres 15.000€ Capítol IV Transferències corrents 2.085.431,72€ Capítol V Fons de contingència 5.000€ Capítol VI Inversions reals 2.406.725,07€ Capítol VII Transferències de capital 764.879,95€ Total 16.112.126,19€

S’exposa al públic durant 15 dies a efectes de presentació d’al·legacions i suggerències. Passat aquest termini sense que se n’hagin presentat, la modificació quedarà definitivament aprovada.

Olot, la Garrotxa, 27 de març de 2015 Joan Espona Agustín President

Anuncios

2 comentarios to “Consell Comarcal de la Garrotxa modificació del pressupost general de l´any 2015”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 69 – 10 d’abril de 2015
  Administració Local Consells Comarcals
  Núm. 3751
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre promocions de personal
  Realitzats els processos de promoció interna i d’acord amb les propostes dels tribunals qualificadors que han valorat les
  proves i els mèrits, s’ha procedit a aprovar les següents promocions internes dels següents empleats públics:
  Anna Soy Juanola
  Règim jurídic: Empleat públic en règim laboral
  Categoria: Administratiu , assimilat al subgrup C-1
  Denominació del lloc de treball: Administratiu adscrit a l’Àrea de Gestió Econòmica i Administració
  Sistema de provisió: promoció interna – concurs
  Procediment fet públic: BOP de 03.02.2015 / DOGG de 09.02.2015
  Jornada: complerta
  Acord: Decret de Presidència de 27 de març de 2015
  Data efectivitat de l’acord: 1 d’abril de 2015
  Xènia Planas Figueres
  Règim jurídic: Empleat públic en règim laboral
  Categoria: Tècnic mitjà, assimilat al subgrup A-2
  Denominació del lloc de treball: Tècnic mitjà adscrit a l’Oficina de Consum de la Garrotxa
  Àrea d’adscripció: Oficina de Consum de la Garrotxa
  Sistema de provisió: promoció interna – concurs
  Procediment fet públic: BOP de 03.02.2015 / DOGG de 09.02.2015
  Jornada: complerta
  Acord: Decret de Presidència de 27 de març de 2015
  Data efectivitat de l’acord: 1 d’abril de 2015
  Acords que es fan públics als efectes oportuns.
  Olot, la Garrotxa, 30 de març de 2015
  Joan Espona i Agustín
  President

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA Edicte sobre contractació de personal laboral temporal

  Núm. 235 – 7 de desembre de 2015 Núm. 11258

  Edicte sobre contractació de personal laboral temporal
  El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, va acordar, mitjançant Decret de data 13 de novembre de 2015, contractar laboralment i a jornada complerta, a les següents persones que es regiran sota el següent règim jurídic: Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social per un període de 6 mesos (16/11/15-15/05/16), de conformitat amb el Programa Treball i Formació 2015 (Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny). • José Manuel Caballero de las Heras – Nº d’oferta de treball: 09-2015-23387 – Categoria: peó amb el grup de cotització 8 i codi CCAE d – Treball a desenvolupar: projecte “Besalú més viva – agents de manteniment de barris”. • Mª Àngels Castañer Garcia – Nº d’oferta de treball: 09-2015-23386 – Categoria: animador sociocultural amb el grup de cotització 7 i codi CCAE 84 – Treball a desenvolupar: projecte “Estudi de necessitats de la gent gran a la Vall d’en Bas”. • Josep Costa Soler – Nº d’oferta de treball: 09-2015-23393 – Categoria: peó amb el grup de cotització 9 i codi CCAE 84 – Treball a desenvolupar: projecte “Manteniment especial dels municipis de Beuda i Sant Ferriol”. • Immaculada Ferrarons Bartrina – Nº d’oferta de treball: 09-2015-23386 – Categoria: animador sociocultural amb el grup de cotització 7 i codi CCAE 84 – Treball a desenvolupar: projecte “Estudi de necessitats de la gent gran a la Vall d’en Bas”. • Mariona Ferres Corominas – Nº d’oferta de treball: 09-2015-23346 – Categoria: administrativa amb el grup de cotització 7 i codi CCAE 84 – Treball a desenvolupar: projecte “Implantació de les Tic i l’administració electrònica de les Preses”. • Daniel Font Sala – Nº d’oferta de treball: 09-2015-23387 – Categoria: peó amb el grup de cotització 8 i codi CCAE d – Treball a desenvolupar: projecte “Besalú més viva –agents de manteniment de barris”. • Antonio Garcia Garcia – Nº d’oferta de treball: 09-2015-23391 – Categoria: peó amb el grup de cotització 9 i codi CCAE 84 – Treball a desenvolupar: projecte “Neteja i millora d’espais verds propers als rius, manteniment de camins i arranjaments extraordinaris de millora de Sant Jaume de Llierca”. • Maria Garcia Nadal – Nº d’oferta de treball: 09-2015-23346 – Categoria: administrativa amb el grup de cotització 7 i codi CCAE 84 – Treball a desenvolupar: projecte “Implantació de les Tic i l’administració electrònica de les Preses”. • Juan Antonio Martinez Hoyo – Nº d’oferta de treball: 09-2015-23397 – Categoria: peó amb el grup de cotització 8 i codi CCAE d – Treball a desenvolupar: projecte “Accions especials de manteniment d’accessos, mobiliari urbà i espais de recollida selectiva de Sant Aniol de Finestres”. • Jordi Puigcercos Sanahuja – Nº d’oferta de treball: 09-2015-23392 – Categoria: peó amb el grup de cotització 9 i codi CCAE 84 – Treball a desenvolupar: projecte “Manteniment especial dels municipis de Beuda i Sant Ferriol”. • Carlos Sagués Masegu – Nº d’oferta de treball: 09-2015-23390 – Categoria: peó amb el grup de cotització 9 i codi CCAE d – Treball a desenvolupar: projecte “Millora de la zona esportiva, punts de recollida de deixalles, zones verdes i altres intervencions especials de millora a Santa Pau”. • Justo Jesus Salguero Dominguez – Nº d’oferta de treball: 09-2015-23389 – Categoria: peó amb el grup de cotització 8 i codi CCAE d – Treball a desenvolupar: projecte “Actuacions especials de millora al municipi de Tortellà”. • Montserrat Burgales Rodriguez – Nº d’oferta de treball: 09-2015-23332 – Categoria: animador sociocultural amb el grup de cotització 7 i codi CCAE 84 – Treball a desenvolupar: projecte “Dinamització social del centre cívic a la sala de lectura de Mieres”.

  Olot, la Garrotxa, 27 de novembre de 2015 Joan Espona i Agustín President

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: