Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

La història viva dels músics de Tortellà arriba als cent anys

Posted by lejarza en 22 marzo, 2015


La història viva dels músics de Tortellà arriba als cent anys

Tortellà – Ramon Estèban

A Tortellà expliquen que hi va haver un temps en què només amb els músics que vivien al carrer de Sales es podia muntar una cobla.

Els anys en què gairebé a cada casa de Tortellà hi havia un músic queden enrere, però al carrer de Sales hi resisteix un protagonista d’aquella època, en Roc Marco.

Dijous va fer cent anys (“va néixer en època de l’Alfons XIII”, ens recordava l’alcalde), un esdeveniment que aquest dissabte es va celebrar al poble amb un dinar popular i molta música, i que la Generalitat i l’Ajuntament han commemorat amb un petit homenatge.

En Roc –nascut en un poblet de Múrcia, però que es va traslladar a la Garrotxa de ben petit– era fuster i, llevat d’unes nocions elementals de solfeig, no va tenir formació acadèmica.

Als 13 anys ja tocava la tenora, recolzant-la en un moble perquè li pesava massa.

A la llarga se’l coneixeria sobretot com a intèrpret d’aquest instrument, però també va tocar el saxòfon, el clarinet i la flauta.

Va tocar a diverses cobles orquestra: Els Petits de Tortellà, la New York, la Principal de Banyoles, la Marimba, la Principal de Tortellà, la Principal de Figueres, el Conjunto Azul, l’Audivert de Perpinyà, la Camps Oliver i la Principal de la Garrotxa. “És la imatge de la història viva de la tradició musical del poble”, resumia el també músic tortellanenc Josep Reig.

Curiosament –explicava en Roc dijous, el dia del seu aniversari–, quan era petit, les seves mans anaven soles cap al piano. “Estic segur que si en aquells moments a Tortellà hi hagués hagut un professor de piano, jo hauria tocat aquest instrument”, diu.

I una altra confidència, destil·lada a casa seva, rodejat de familiars, quan la directora de Benestar i Família a Girona, Monserrat Roura, li lliurava la medalla centenària de la Generalitat, i l’alcalde, Joaquim Pagès, una placa commemorativa: la seva mare l’anomenava sempre Pepe, en lloc de Roc, segurament perquè va néixer el dia de Sant Josep.

Uns pocs anys enrere, a en Roc encara el podíem trobar al popular cafè https://llierca.wordpress.com/2013/03/17/el-cafe-de-tortella/ que porta el seu nom. Una vegada, fa molt de temps, ens hi va mostrar la tenora que havia tocat de jove i que guarda com el tresor que és. Però encara millor que aquest tresor és la il·lusió que sempre irradia.

Serà la barreja de música i alegria, el secret per viure tants anys?

Vila de Tortellà amb la muntanya del Santuari del Mónt al fons Fotografia: Lejarza (Argelaguer) treta d'un quadre

Vila de Tortellà amb la muntanya del Santuari del Mónt al fons
Fotografia: Lejarza (Argelaguer) treta d’un quadre

2 comentarios para “La història viva dels músics de Tortellà arriba als cent anys”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 110 – 9 de juny de 2015
  Núm. 6263
  AJUNTAMENT DE BESALÚ
  Edicte d’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la música al carrer
  El Ple en sessió extraordinària d’11 de maig de 2015 va acordar per unanimitat aprovar inicialment l’Ordenança municipal
  reguladora de la música al carrer del municipi de Besalú.
  En compliment del que disposa l’article 178.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
  Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
  d’Obres, Activitats i Serveis, l’acord d’aprovació inicial, juntament amb el text de l’Ordenança municipal reguladora de la
  música al carrer es sotmeten a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, comptadors des de la darrera publicació
  del present anunci.
  ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA MÚSICA AL CARRER DEL MUNICIPI DE BESALÚ
  L’activitat dels músics de carrer a Besalú es desenvoluparà dins dels punts autoritzats i en els horaris i condicions que
  s’estableixen en aquesta normativa. Aquests punts estaran senyalitzats i els músics podran tocar si prèviament s’han inscrit a
  les oficines de l’ajuntament de Besalú. Només és podran inscriure els músics que hagin obtingut l’acreditació per interpretar
  música a la vila de Besalú.
  En qualsevol moment, per raons d’interès públic, l’Ajuntament podrà modificar o deixar sense efecte la present normativa.
  Acreditacions
  Per interpretar música als carrers de Besalú, cal tenir l’acreditació corresponent. Els músics que estiguin interessats
  en aconseguir-la, podran presentar la seva sol·licitud durant el mes de desembre a les oficines d’atenció ciutadana de
  l’ajuntament. Entre tots els candidats es realitzarà un sorteig si les sol·licituds superen les places disponibles. El nombre
  màxim d’acreditacions disponibles pot variar segons l’any però mai superaran les 25. Durant la resta de l’any, no es donaran
  acreditacions.
  Els músics interessats en obtenir l’acreditació han de formalitzar la sol·licitud d’acreditació a les oficines de l’ajuntament,
  i hauran de portar dues fotos 4 x 4, original i fotocopia d’un document legal que l’acrediti (DNI,Passaport…) per poder
  tramitar-la.
  Els músics que obtinguin l’acreditació, l’han de recollir durant el primer trimestre de l’any en curs. Els que no la recullin
  perdran qualsevol dret.
  Les acreditacions seran anuals, numerades, personals i intransferibles.
  Els sortejos per inscriure’s als diferents punts d’actuació es realitzen mensualment.
  Els Músics acreditats han d’assistir a un mínim de 6 sortejos a l’any. En cas contrari i de manera automàtica, no tindran
  possibilitat d’optar a la renovació del carnet.
  Tipologia de punts
  S’han diferenciat dos tipus de punts d’actuació per tal de minimitzar les molèsties que pugui ocasionar l’activitat als carrers
  i places del barri propers a veïns.
  L’Ajuntament podrà modificar els punts, la seva ubicació i les condicions, en funció de la seva idoneïtat o dels inconvenients
  que es puguin ocasionar.
  1. Punt al pont vell.
  2. Punt al Prat de Sant Pere.
  Són punts situats al centre històric, on la proximitat dels veïns, comerços i establiments obliguen a tenir pautes especials per
  aquesta activitat.
  • Es permet la interpretació de tots els gèneres musicals, sempre que se seleccionin programes melòdics i suaus.
  • El so emès pels músics no podrà sobrepassar els 65 decibels.
  • Són punts amb limitacions d’integrants.
  Horaris i procediment d’inscripció
  D’abril a setembre: de les 11h a les 21h.
  D’octubre a març: de les 12h a les 19h.
  La regulació d’aquests punts la gestionarà l’oficina municipal de turisme de Besalú, que serà el punt d’informació i referència.
  Els horaris de gestió i atenció al músic amb acreditació són els dilluns i divendres de 10 a 11h.
  Pel que fa al sistema de participació, la inscripció es farà mensualment, s’efectuarà amb una setmana d’anticipació de manera
  individual i serà informatitzada.
  Per afavorir la participació equitativa i la rotació de tots els interessats s’establiran les següents normes:
  – Per la inscripció els músics hauran de mostrar la seva acreditació. L’últim dilluns de cada mes s’establirà l’ordre d’inscripció
  per sorteig, i el sorteig es realitzarà l’últim divendres de cada mes.
  – Els músics podran reservar-se mitjançant la inscripció un total de 7 franges a la setmana, que representen 14 hores.
  – Els participants podran escollir un màxim de 4 hores al dia.
  – Es podrà tocar un màxim de dues vegades per setmana en el mateix punt, però en dies diferents.
  – Els músics tindran a disposició una fulla de suggeriments, observacions i incidències del projecte.
  Condicions per interpretar a la via pública
  – Serà necessari portar l’acreditació en un lloc visible per poder tocar als punts seleccionats.
  – Només podrà tocar en un punt i hora determinada aquella persona que estigui inscrita i adequadament documentada. Si la
  persona anotada no pot assistir-hi cap altre músic podrà fer servir el punt.
  – No estarà permès l’ús dels punts que es troben buits dins dels horaris establerts.
  – Tots els integrants del grup que toquin a la via pública han d’estar adequadament acreditats. En cas contrari, es sancionarà
  al conjunt del grup i la persona no acreditada.
  – Els músics hauran de tenir un repertori variat, per consideració a les persones que viuen o treballen a prop dels punts
  escollits i en cap cas es podran repetir en períodes breus les mateixes peces musicals.
  – No es podran utilitzar instruments que per les seves característiques sonores pugui ocasionar molèsties, especialment
  trompetes sense sordina, percussió amb pell de timbal ni platerets de metalls.
  – No es podrà utilitzar cap tipus d’amplificació, cal que la música sigui interpretada en directe. No es pot fer ús d’elements
  com plataformes o escenaris.
  – El volum de so emès no podrà superar el nivell de decibels establerts per aquesta normativa.
  – Només es poden vendre CD propis de l’actuació musical del participant.
  – No demanar diners amb estratègies que violentin als vianants: tocant o obstaculitzant el pas dels vianants, fent ús de
  llenguatge agressiu o qualsevol altra conducta que pugui violentar o intimidar al vianant.
  – Els participants de les actuacions han de respectar el contingut de l’Ordenança de Convivència Ciutadana i Via Pública.
  – Les actuacions en un punt concret se suspendran ocasionalment en el cas d’incompatibilitat amb activitats lúdiques i
  culturals que tinguin la llicència municipal corresponent.
  – L’Ajuntament té la capacitat de retirar l’acreditació a aquells músics o grups que incompleixin la normativa. Si per algun
  motiu les autoritats pertinents retiren un carnet aquest quedarà fora del projecte durant 1 mes i després se li retornarà. En
  cas de reincidència (que les autoritats pertinents retirin per segona vegada el carnet) el músic quedarà fora del projecte de
  forma definitiva.
  – En casos de desobediència o desordre públic el músic serà exclòs del projecte de manera definitiva.
  – En qualsevol cas, els músics hauran de seguir les indicacions del personal de l’ajuntament de Besalú i dels agents dels
  Mossos d’Esquadra. Aquests podran ordenar que finalitzin l’actuació, denunciar la infracció comesa o procedir a la retirada
  de l’acreditació. En el cas d’incompliment es decomissarà l’ instrument musical.
  – Sense acreditació, no es pot realitzar cap tipus d’actuació al carrer.
  Els criteris que cal tenir en compte per interpretar música a la via pública són:
  1. Respecte del pas fluït a la via pública.
  2. Convivència i harmonia amb els veïns.
  3. No obstaculitzar les entrades als comerços i habitatges.
  4. Respectar totes les condicions establertes en aquesta normativa.
  Dades de Contacte Projecte Músics al carrer
  • Ajuntament de Besalú
  Mail de contacte: ajuntament@besalu.cat
  Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres de 9h. a 14h.
  • Oficina Municipal de Turisme de Besalú
  Mail de contacte: turisme@besalu.cat
  Horari d’atenció al músic: Dilluns de 10h. a 11h.
  Besalú, 20 de maig de 2015
  Lluís Guinó i Subirós
  Alcalde

 2. lejarza said

  Pitu Xivarri

  En Pitu (Josep Vergonyós Pla)

  A mitjans anys seixanta del segle passat, va obrir al nucli de Palamós una taverna de nom Xivarri que es va convertir en un referent de la cuina popular; en aquest sentit, molts encara recorden els seus calamars saltats. El restaurant Xivarri, a més, va ser un punt de trobada del bon viure de la Costa Brava, especialment de tot allò que envoltava els cantaires, molts dels quals, avui reconeguts, van iniciar-hi la carrera. Molts recorden que era habitual anar a fer un tiberi al Xivarri i trobar-se improvisadament gent cantant amb la guitarra o el piano. En Pitu, home inquiet, també va ser un dels impulsors del Festival de la Cançó Marinera.

  Una de les grans anècdotes del restaurant Xivarri, si més no una de les més representatives, és que en aquest establiment el gran José Luis Ortega Monasterio hi va compondre al piano la cèlebre havanera El meu avi. Ortega Monasterio va ser destinat a Palamós el 1964, o millor dit castigat, per la seva vinculació a Unió Militar Democràtica. Fruit de la seva estada en qualitat de comandant de la defensa passiva de la Costa Brava, va fer amistat amb en Pitu Xivarri, la resta ja és història.

  En Pitu va ser un home inquiet, nerviós i xerraire, a més d’estar vinculat a moltíssimes iniciatives. Una de les seves aficions, i durant molts anys, va ser la de corredor de karts, en una època que es feien curses a la zona de la Planassa, davant El Castellet i La Gamba, juntament amb altres dos històrics de les curses de karts a Palamós, com l’Agustinet Boix i en Pepi de la Benzinera, tots representants d’una vida bohèmia i lliure. En Pitu, abans de l’eclosió dels grans cuiners, va ser un cuiner entranyable, de molt bona cuina i millors ganes de viure.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: