Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (Xaloc) padrons corresponents als tributs 2015 de l´Ajuntament d´Argelaguer

Posted by lejarza en 13 marzo, 2015


Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (Xaloc) padrons corresponents als tributs 2015 de l´Ajuntament d´Argelaguer.

Vall del Llierca, Argelaguer – Girona:

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 50 – 13 de març de 2015 Núm. 2766 Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (Xaloc).

XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)

Administració Local Organismes Autònoms

Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari

Mitjançant el present edicte, i als efectes de notificació col·lectiva de conformitat amb els articles 102.3 de la Llei 58/2003, general tributària i 23, 24 i 25 del Reglament general de recaptació, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres interessats que els padrons corresponents als tributs i/o altres ingressos de dret públic que es detallen tot seguit, dels municipis que tenen delegada la seva gestió i recaptació a XALOC es troben exposats al públic al taulell d’anuncis dels ajuntaments d’aquests municipis i al de les oficines de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona (Av. Sant Francesc, 29, 1er – Girona) per un període d’UN MES, comptat des del mateix dia dels respectius períodes de cobrament de conformitat amb l’article 19.1 de l’Ordenança general de gestió de XALOC.

El termini de pagament en període voluntari d’aquests tributs s’iniciarà el dia 15/03/2015 i finalitzarà 15/05/2015.

RECURSOS I SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT:

De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març) contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i resta d’ingressos de dret públic de les entitats locals es podrà interposar recurs de reposició, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del període d’exposició pública.

No obstant, la interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment en els casos i condicions previstos a l’article 73 del Reglament General de Recaptació.

LLOC I FORMA DE PAGAMENT:

– Mitjançant la presentació del document – avís de pagament que els contribuents rebran al seu domicili, a les oficines de les

següents entitats col·laboradores:

BANCO POPULAR – BANCO SABADELL – BANCO SANTANDER – BBVA – CAJA DUERO – BANKIA – CATALUNYA BANC – IBERCAJA BANCO – “LA CAIXA” – SERVICAIXA – CAIXABANK – A L’OFICINA VIRTUAL http://www.xalocgirona.cat

En el cas de no recepció o pèrdua del document de pagament, es podrà sol·licitar un duplicat d’aquest a les oficines de XALOC.

– Mitjançant càrrec en compte bancari per tots aquells rebuts i/o liquidacions respecte dels quals consti prèviament una ordre de domiciliació bancària formalitzada en la forma reglamentària corresponent.

AJORNAMENT I/O FRACCIONAMENT DEL DEUTE:

El pagament del deute tributari es podrà ajornar i/o fraccionar de conformitat amb allò que disposen els articles 81 a 84 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC, i subsidiàriament els articles 44 i següents del Reglament general de recaptació.

PERÍODE EXECUTIU:

Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari s’iniciarà la recaptació pel procediment de constrenyiment en via executiva, i s’acreditaran els corresponents interessos per mora i recàrrec de constrenyiment d’acord amb allò que disposen els articles 68, 69 i 70 del Reglament general de recaptació, aprovat per RD 939/2005, de 29 de juliol.

INFORMACIÓ i CONSULTES: Telèfon: 872081791 Mail: gestiotributaria@xalocgirona.cat

Annex

PADRONS EXERCICI 2015:

MUNICIPI AJUNTAMENT D’ARGELAGUER EXERCICI 2015 TIPUS IVTM INGRÉS IMPORT 34.607,68€

Xavier Quintana Ricart del Govern Municipal de l´Ajuntament CiU-ERC ¡¡Enderroc Ja Dignifiquem la plaça!! de la Generalitat de Catalunya

Xavier Quintana Ricart del Govern Municipal de l´Ajuntament CiU-ERC ¡¡Enderroc Ja Dignifiquem la plaça!! de la Generalitat de Catalunya

Anuncios

Una respuesta to “Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (Xaloc) padrons corresponents als tributs 2015 de l´Ajuntament d´Argelaguer”

 1. lejarza said

  PADRONS EXERCICI 2015
  MUNICIPI EXERCICI TIPUS INGRÉS IMPORT
  AJ. CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 2015 IVTM 86.325,36€
  AJ. D’AIGUAVIVA 2015 IVTM 83.868,06€
  AJ. D’ARGELAGUER 2015 IVTM 34.607,68€Núm. 50 – 13 de març de 2015 Pàg. 112
  MUNICIPI EXERCICI TIPUS INGRÉS IMPORT
  AJ. DE BEUDA 2015 IVTM 10.787,80€
  AJ. DE BOADELLA I LES ESCAULES 2015 IVTM 13.428,38€
  AJ. DE BOLVIR 2015 IVTM 25.149,06€
  AJ. DE BORRASSA 2015 IVTM 54.896,59€
  AJ. DE CABANELLES 2015 IVTM 19.107,30€
  AJ. DE CABANES 2015 IVTM 63.560,41€
  AJ. DE CAMPLLONG 2015 IVTM 52.341,00€
  AJ. DE CANET D’ADRI 2015 IVTM 57.618,56€
  AJ. DE CANTALLOPS 2015 IVTM 20.268,48€
  AJ. DE CAPMANY 2015 IVTM 42.293,00€
  AJ. DE CASSA DE LA SELVA 2015 IVTM 703.603,20€
  AJ. DE COLERA 2015 IVTM 28.472,91€
  AJ. DE FLAÇA 2015 IVTM 66.705,92€
  AJ. DE FORNELLS DE LA SELVA 2015 IVTM 259.827,88€
  AJ. DE GARRIGUELLA 2015 IVTM 52.979,71€
  AJ. DE JUIA 2015 IVTM 18.156,29€
  AJ. DE LA SELVA DE MAR 2015 IVTM 14.490,00€
  AJ. DE LA VAJOL 2015 IVTM 6.454,00€
  AJ. DE LLAMBILLES 2015 IVTM 60.770,00€
  AJ. DE LLERS 2015 IVTM 90.353,50€
  AJ. DE MADREMANYA 2015 IVTM 16.811,84€
  AJ. DE MAIÀ DE MONTCAL 2015 IVTM 36.008,77€
  AJ. DE MAIÀ DE MONTCAL 2015 TAXCEM 2.618,61€
  AJ. DE MAIÀ DE MONTCAL 2015 TAXCLAV 1.182,81€
  AJ. DE MAIÀ DE MONTCAL 2015 TAXESC 33.898,20€
  AJ. DE MASARAC 2015 IVTM 16.284,25€
  AJ. DE MIERES 2015 IVTM 21.997,68€
  AJ. DE MONTAGUT I OIX 2015 IVTM 68.122,42€
  AJ. DE PALAU DE SANTA EULÀLIA 2015 IVTM 7.277,11€
  AJ. DE PERALADA 2015 IBIR 60.793,94€
  AJ. DE PERALADA 2015 IBIU 670.700,65€
  AJ. DE PONT DE MOLINS 2015 IVTM 97.409,38€
  AJ. DE QUART 2015 IVTM 258.257,43€
  AJ. DE RIUDAURA 2015 IVTM 34.559,80€
  AJ. DE RIUMORS 2015 IVTM 18.003,00€
  AJ. DE SANT ANDREU SALOU 2015 IVTM 10.819,11€
  AJ. DE SANT ANIOL DE FINESTRES 2015 IVTM 26.505,45€
  AJ. DE SANT CLIMENT SESCEBES 2015 IVTM 30.546,29€
  AJ. DE SANT FELIU DE PALLEROLS 2015 IVTM 86.005,90€
  AJ. DE SANT GREGORI 2015 IVTM 255.224,55€
  AJ. DE SANT JOAN DE MOLLET 2015 IVTM 29.287,50€
  AJ. DE SANT JORDI DESVALLS 2015 IVTM 47.643,57€
  AJ. DE SANT JULIA DE RAMIS 2015 IVTM 260.689,59€
  AJ. DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA 2015 IVTM 11.837,66€
  AJ. DE SANT MARTI DE LLÉMENA 2015 IVTM 48.561,64€
  AJ. DE SANT MARTÍ VELL 2015 IVTM 15.690,95€
  AJ. DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ 2015 IVTM 41.753,60€
  AJ. DE SANT MORI 2015 IVTM 9.104,74€
  AJ. DE TERRADES 2015 IVTM 15.600,96€
  AJ. DE TORTELLÀ 2015 IVTM 47.478,13€
  AJ. DE TOSSA DE MAR 2015 IVTM 341.798,02€
  AJ. DE VENTALLO 2015 IVTM 50.792,26€
  AJ. DE VILABLAREIX 2015 IVTM 203.919,41€
  AJ. DE VILADAMAT 2015 IVTM 31.065,22€
  AJ. DE VILADASENS 2015 IVTM 13.001,60€
  AJ. DE VILAJUÏGA 2015 IVTM 72.860,11€
  AJ. DE VILAMACOLUM 2015 IVTM 19.679,61€
  AJ. D’EL FAR D’EMPORDÀ 2015 IVTM 27.891,05€
  AJ. D’ORDIS 2015 IVTM 22.128,72€
  TOTAL: 4.929.876,62 €
  Girona, 9 de març de 2015
  Núria Prado i Andreu
  Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: