Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)

Posted by lejarza en 16 febrero, 2015


Ajuntament de Sant Jaume de Llierca avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 31 – 16 de febrer de 2015 Núm. 1447

Edicte sobre l’aprovació del document de l’avanç del POUM

El Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en la sessió ordinària del dia 29 de gener de 2015, va prendre l’acord que literalment diu el següent:

Primer.- APROVAR l’avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Jaume de Llierca, redactat per l’equip tècnic urbanístic TERRITORIS XLM i promogut per l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, que conté els documents següents:

a) Avanç del POUM de Sant Jaume de Llierca, redactat per l’equip tècnic de TERRITORIS XLM, de data novembre del 2014.

b) Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar del POUM de Sant Jaume de Llierca (La Garrotxa), redactat per Equip (AZ), de data 19 de novembre del 2014.

c) Programa de participació ciutadana, de data novembre del 2014.

Segon.- SOTMETRE l’avanç del POUM a exposició pública durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de l’última publicació oficial de l’edicte corresponent, per a la formulació de suggeriments.

Tercer.- PUBLICAR aquests acords al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i en els dos diaris següents: El Punt Avui i Diari de Girona, posant a disposició dels interessats el seu contingut a les oficines municipals, carrer Àngela Brutau, 1, de dilluns a divendres, de 9.00 a 15.00 hores i els dijous de 17.00 a 20.00 hores, i a la web municipal http://www.santjaumedellierca.cat.

Quart.- TRAMETRE la documentació de l’Avanç al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè emeti informe urbanístic i territorial i a l’Oficina territorial d’avaluació ambiental (OTAA) perquè elabori el document de referència.

Cinquè.- FACULTAR l’alcalde-president per a la signatura de tota la documentació necessària per a la complementació de l’expedient.”

El que es fa públic per a coneixement general i als efectes del tràmit d’exposició pública acordat en el punt dispositiu segon.

Sant Jaume de Llierca, 30 de gener de 2015 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Vista de Sant Jaume de Llierca desde el Municipi de Argelaguer castell de Montpalau

Vista de Sant Jaume de Llierca desde el Municipi de Argelaguer castell de Montpalau

Anuncios

Una respuesta to “Ajuntament de Sant Jaume de Llierca avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)”

 1. lejarza said

  Sant Jaume de Llierca aprova l´avanç del POUM

  Van fer un pla de participació ciutadana d’entrevistes i visites guiades a indrets del poble

  01.06.2015

  SANT JAUME DE LLIERCA | X.V,

  El ple de l’Ajuntament de Sant Juame de Llierca en un dels darrers plens va aprovar l’avanç del Pla d’ordenació urbanística. El document ha estat redactat per l’equip tècnic urbanístic Territoris XLM i promogut per l’Ajuntament.
  En el document aprovat s’inclou el Document Inicial Estratègic del POUM de Sant Jaume de Llierca, redactat per Sílvia Martín, ambientòloga, amb la col·laboració de Sergi Abellán, ET agrícola i paisatgista, i Anna Zahonero, biòloga i el Programa de participació ciutadana, de data novembre del 2014.
  L’aprovació és resultat de l’acord del ple del 22 de maig del 2014, en el qual van acordar començar la formulació i l’elaboració del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Jaume de Llierca.
  El document final ha de concretar quins han de ser els límits del polígon industrial de Politger.
  També haurà de validar la posició de l’element que permeti una correcta connectivitat entre el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el PEIN Alta Garrotxa, i quines mesures s’han d’executar per reduir l’efecte barrera de la A-26. Ha de considerar el sistema viari dual, i per tant, la no presència de vehicles pesants a la porta del nucli urbà.
  L’avanç del pla qualifica de molt adequats el nou accés del poble, la finalització del Bosc d’en Puig, el salt topogràfic entre el Bosc d’en Puig i l’eixample, i la nova ordenació de la vialitat en el creixement de les Escomes, l’eix cívic del carrer Colom, la introducció del territori a poble, i la recuperació de les hortes de Sant Jaume.
  El programa de participació ciutadana es va fer amb la idea d’enriquir els treballs de redacció, obrir una reflexió sobre el model territorial del municipi a partir de la reflexió de la ciutadania i fer entendre les complexitats territorials. Van fer entrevistes i visites guiades per l’entorn rural i l’urbà del municipi.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: