Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Diputació de Girona instal·lació d’energia solar fotovoltaica a Argelaguer anualitat any 2015

Posted by lejarza en 2 febrero, 2015


Diputació de Girona instal·lació d’energia solar fotovoltaica a Argelaguer anualitat any 2015

Vall del Llierca, Argelaguer – Girona

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 21 – 2 de febrer de 2015 Núm. 1088

DIPUTACIÓ DE GIRONA Àrea de Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social

Anunci sobre l’aprovació definitiva del programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) corresponent a l’anualitat 2015.

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 27 de gener de 2015, un cop resoltes les al·legacions presentades, ha aprovat definitivament la formulació definitiva del Programa de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona de l’anualitat 2015, segons relació que es transcriu a continuació:

Argelaguer Instal·lació d’energia solar fotovoltaica a equipaments municipals Pressupost 29.040€ Subvenció Diputació 23.232€ Anualitat any 2015

La qual cosa es fa públic per al general coneixement. Contra aquesta resolució que és definitiva i esgota la via administrativa, es poden interposar els recursos següents: 1) Potestativament i amb caràcter previ, recurs de reposició davant del president d’aquesta Diputació, en el termini d’un mes, a comptar del dia següent al d’aquesta notificació. Transcorregut el termini d’un mes, a comptar del dia següent al de la data d’interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat dictada i notificada la resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat, en el qual cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a comptar del dia següent al de la data en què presumptament resulti desestimat el recurs de reposició. 2) El contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació o publicació, o en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció de la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició. (arts. 46.1 i 46.4 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de Juliol de 1998). 3) Qualsevol altre que s’estimi procedent (art. 58.2 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú).

Girona, 28 de gener de 2015 Joan Giraut i Cot President

Argelaguer Xavier Quintana Ricart Govern Municipal de l´Ajuntament CiU-ERC  ¡¡Enderroc Ja Dignifiquem la plaça!! de la Generalitat de Catalunya

Argelaguer Xavier Quintana Ricart Govern Municipal de l´Ajuntament CiU-ERC ¡¡Enderroc Ja Dignifiquem la plaça!! de la Generalitat de Catalunya

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: