Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Diputació de Girona calendari fiscal de l¨Ajuntament d´Argelaguer de l’exercici any 2015

Posted by lejarza en 26 enero, 2015


Diputació de Girona calendari fiscal de l¨Ajuntament d´Argelaguer de l’exercici any 2015

Vall del Llierca, Argelaguer – Girona

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 16 – 26 de gener de 2015 Núm. 714

XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)

Edicte d’exposició pública del calendari fiscal de l’exercici 2015

Mitjançant el present edicte, i de conformitat amb l’article 18 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic de XALOC, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres obligats al pagament que mitjançant resolució de gerència de 20 de gener de 2015 s’han aprovat els terminis de cobrament en període voluntari corresponents a l’exercici 2014 dels Ajuntaments que han delegat les funcions de gestió i recaptació tributària a XALOC, i que s’indiquen al detall annex.

D’acord amb l’article 107 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, l’exposició pública del Calendari fiscal es considera un acte tràmit no qualificat, contra el qual no és possible la interposició de cap recurs administratiu. LLOCS I MITJANS DE PAGAMENT a les oficines de les següents entitats col·laboradores: Caixa d’estalvis i Pensions de Barcelona, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caixa Catalunya, Caixa Sabadell, Caixa Laietana, Caixa Manresa, Caixa Penedés, Caja Duero, Caja Madrid, Ibercaja, Bancaja, Banco Popular, Banco Pastor, Banco Santander, BBVA, presentant el tríptic que rebreu al vostre domicili.

El pagament es podrà efectuar amb diners de curs legal o xec nominatiu a favor de XALOC. Així mateix, es podrà pagar mitjançant el document tramès als subjectes passius, proveït de codi de barres o bé ordenant el càrrec en compte bancari. Igualment, l’oficina virtual de XALOC facilitarà la realització dels pagaments per Internet. PERÍODE EXECUTIU Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i les costes que es produeixin de conformitat amb allò que es disposa a la Llei 58/2008, general tributària.

INFORMACIÓ I CONSULTES: Per qualsevol aclariment adreceu-vos a l’oficina central de XALOC: a Girona, C/ Sant Francesc, 29-1a. Telèfon 872081791 – Fax 972205822. Horari: de dilluns a divendres 8,00h.a 15,00h. Girona, 20 de gener de 2015 La directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació Per absència, l’adjunta a Gerència Carmen Gallego Marín

ANNEX:

ARGELAGUER: IAE 1 SETEMBRE 31 OCTUBRE – IBIR 1 MAIG 30 JUNY – IBIU 1 MAIG 30 JUNY – IVTM 15 MARÇ 15 MAIG – TAXCEM 1 MAIG 30 JUNY – TAXESC 1 MARÇ 30 ABRIL

Ajuntament d´Argelaguer Vall de Llierca - Garrotxa

Ajuntament d´Argelaguer Vall de Llierca – Garrotxa

4 comentarios para “Diputació de Girona calendari fiscal de l¨Ajuntament d´Argelaguer de l’exercici any 2015”

 1. lejarza said

  ANNEX:
  CODI MUNICIPI TRIBUT CALENDARI FISCAL
  1 AGULLANA BICE 1 JUNY – 31 JULIOL
  1 AGULLANA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  1 AGULLANA IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  1 AGULLANA IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  2 AIGUAVIVA BICE 15 ABRIL – 15 JUNY
  2 AIGUAVIVA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  2 AIGUAVIVA IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  2 AIGUAVIVA IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  2 AIGUAVIVA IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  3 ALBANYÀ IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  3 ALBANYÀ IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  3 ALBANYÀ IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  10 ARGELAGUER IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  10 ARGELAGUER IBIR 1 MAIG – 30 JUNY
  10 ARGELAGUER IBIU 1 MAIG – 30 JUNY
  10 ARGELAGUER IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  10 ARGELAGUER TAXCEM 1 MAIG – 30 JUNY
  10 ARGELAGUER TAXESC 1 MARÇ – 30 ABRIL
  11 ARMENTERA, LA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  11 ARMENTERA, LA IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  11 ARMENTERA, LA IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  12 AVINYONET PUIGVENTÓS IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  16 BASCARA BICE 1 JUNY- 31 JULIOL
  16 BASCARA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  16 BASCARA IBIR 1 JUNY- 31 JULIOL
  16 BASCARA IBIU 1 JUNY- 31 JULIOL
  16 BASCARA IVTM 1 MARÇ – 30 ABRIL
  16 BASCARA TAXVIV 1 MAIG – 30 JUNY
  16 BASCARA TAXCEM 1 MAIG – 30 JUNY
  19 BESALU IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  19 BESALU IBIR 1 MAIG – 30 JUNY
  19 BESALU IBIU 1 MAIG – 30 JUNY
  20 BESCANO IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  20 BESCANO IBIR 1 MAIG – 30 JUNY
  20 BESCANO IBIU 1 MAIG – 30 JUNY
  20 BESCANO IVTM 1 MARÇ – 30 ABRIL
  20 BESCANO TAXCEM 1 MAIG – 30 JUNY
  20 BESCANO TAXDIV(mant.xarxa d’aigua) 1 JULIOL – 31 AGOST
  20 BESCANO TAXESC 1 JULIOL – 31 AGOST
  20 BESCANO TAXINC(taxa prev. Incendis) 1 JULIOL – 31 AGOST
  21 BEUDA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  21 BEUDA IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  21 BEUDA IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  21 BEUDA TAXCEM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  21 BEUDA IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  234 BIURE BICE 1 JUNY – 31 JULIOL
  234 BIURE IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  234 BIURE IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  234 BIURE AIG234-ESC SEMESTRAL
  234 BIURE IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  29 BOADELLA I ESCAULES BICE 15 ABRIL – 15 JUNY
  29 BOADELLA I ESCAULES IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  29 BOADELLA I ESCAULES IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  29 BOADELLA I ESCAULES IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  29 BOADELLA I ESCAULES IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  29 BOADELLA I ESCAULES TAXCEM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  29 BOADELLA I ESCAULES TAXCLAV 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  29 BOADELLA I ESCAULES TAXESC 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  24 BOLVIR IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  24 BOLVIR IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  24 BOLVIR IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  24 BOLVIR AIGUA TRIMESTRAL
  24 BOLVIR TAXESC 15 ABRIL – 15 JUNY
  25 BORDILS IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  25 BORDILS IBIR 1 MAIG – 30 JUNY
  26 BORRASSA BICE 1 JUNY – 31 JULIOL
  26 BORRASSA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  26 BORRASSA IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  26 BORRASSA IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  26 BORRASSA IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  26 BORRASSA TAXCEM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  26 BORRASSA TAXVIV 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  31 CABANELLES AIG031 TRIMESTRAL
  31 CABANELLES BICE 1 JUNY – 31 JULIOL
  31 CABANELLES IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  31 CABANELLES IBIR 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  31 CABANELLES IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  31 CABANELLES IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  31 CABANELLES TAXCEM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  30 CABANES BICE 1 JUNY – 31 JULIOL
  30 CABANES IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  30 CABANES IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  30 CABANES IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  30 CABANES IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  30 CABANES TAXCEM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  30 CABANES TAXVIV 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  32 CADAQUES IVTM 1 MARÇ – 30 ABRIL
  32 CADAQUES IBIU 15 JUNY – 15 D’AGOST
  32 CADAQUES IBIR 15 JUNY – 15 D’AGOST
  32 CADAQUES TAXCLAV 15 JUNY – 15 D’AGOST
  32 CADAQUES TAXOVP 15 JUNY – 15 D’AGOST
  32 CADAQUES IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  38 CAMPLLONG BICE 15 ABRIL – 15 JUNY
  38 CAMPLLONG IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  38 CAMPLLONG IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  38 CAMPLLONG IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  38 CAMPLLONG IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  38 CAMPLLONG TAXCEM 15 ABRIL – 15 JUNY
  38 CAMPLLONG TAXCLAV 15 ABRIL – 15 JUNY
  38 CAMPLLONG TAXESC 15 ABRIL – 15 JUNY
  40 CANET D’ADRI IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  40 CANET D’ADRI IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  40 CANET D’ADRI IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  40 CANET D’ADRI IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  40 CANET D’ADRI TAXCLAV 15 ABRIL – 15 JUNY
  40 CANET D’ADRI TAXESC 15 ABRIL – 15 JUNY
  41 CANTALLOPS AIG041 TRIMESTRAL
  41 CANTALLOPS IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  41 CANTALLOPS IBIR 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  41 CANTALLOPS IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  41 CANTALLOPS IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  41 CANTALLOPS TAXCEM 1 JUNY – 31 JULIOL
  42 CAPMANY BICE 1 JUNY – 31 JULIOL
  42 CAPMANY IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  42 CAPMANY IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  42 CAPMANY IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  42 CAPMANY IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  42 CAPMANY TAXCEM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  42 CAPMANY TAXVIV 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  44 CASSA DE LA SELVA IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  44 CASSA DE LA SELVA IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  44 CASSA DE LA SELVA IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  44 CASSA DE LA SELVA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  46 CASTELLFOLLIT DE LA ROCA GUALS (SENSE REBUTS) 15 ABRIL – 15 JUNY
  46 CASTELLFOLLIT DE LA ROCA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  46 CASTELLFOLLIT DE LA ROCA IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  46 CASTELLFOLLIT DE LA ROCA IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  46 CASTELLFOLLIT DE LA ROCA IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  46 CASTELLFOLLIT DE LA ROCA TAXCEM 15 ABRIL – 15 JUNY
  46 CASTELLFOLLIT DE LA ROCA TAXESC 15 ABRIL – 15 JUNY
  49 CELRA IBIR 1 MAIG – 30 JUNY
  49 CELRA IBIU 1 MAIG – 30 JUNY
  49 CELRA IVTM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  49 CELRA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  49 CELRA TAXCEM 15 ABRIL – 15 JUNY
  50 CERVIA DE TER BICE 15 ABRIL – 15 JUNY
  50 CERVIA DE TER IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  50 CERVIA DE TER IBIR 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  50 CERVIA DE TER TAXCLAV 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  50 CERVIA DE TER TAXESC TRIMESTRAL
  50 CERVIA DE TER TAXCEM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  50 CERVIA DE TER IVTM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  50 CERVIA DE TER IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  51 CISTELLA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  51 CISTELLA IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  51 CISTELLA IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  51 CISTELLA IVTM 1 MARÇ – 30 ABRIL
  51 CISTELLA TAXCEM 1 MARÇ – 30 ABRIL
  51 CISTELLA TAXESC (ELLS TAXVIV) 1 MARÇ – 30 ABRIL
  54 COLERA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  54 COLERA IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  54 COLERA IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  54 COLERA IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  54 COLERA TAXCEM 15 ABRIL – 15 JUNY
  54 COLERA TAXA PODA 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  54 COLERA TAXVIV 15 ABRIL – 15 JUNY
  60 DARNIUS BICE 1 JUNY – 31 JULIOL
  60 DARNIUS IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  60 DARNIUS IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  60 DARNIUS IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  64 ESPOLLA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  64 ESPOLLA IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  64 ESPOLLA IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  64 ESPOLLA TAXCEM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  5 FAR D’EMPORDÀ IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  5 FAR D’EMPORDÀ IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  5 FAR D’EMPORDÀ IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  5 FAR D’EMPORDÀ IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  67 FLAÇÀ IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  67 FLAÇÀ IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  67 FLAÇÀ IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  67 FLAÇÀ IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  67 FLAÇÀ TAXCEM 15 ABRIL – 15 JUNY
  67 FLAÇÀ TAXRMOT 15 ABRIL – 15 JUNY
  67 FLAÇÀ TAXVIV 15 ABRIL – 15 JUNY
  73 FORNELLS DE LA SELVA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  73 FORNELLS DE LA SELVA IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  73 FORNELLS DE LA SELVA IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  73 FORNELLS DE LA SELVA IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  73 FORNELLS DE LA SELVA TAXCLAV 15 ABRIL – 15 JUNY
  73 FORNELLS DE LA SELVA TAXESC 15 ABRIL – 15 JUNY
  75 GARRIGÀS BICE 1 MARÇ – 30 ABRIL
  75 GARRIGÀS IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  75 GARRIGÀS IBIR 1 MARÇ – 30 ABRIL
  75 GARRIGÀS IBIU 1 MARÇ – 30 ABRIL
  77 GARRIGUELLA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  77 GARRIGUELLA IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  77 GARRIGUELLA IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  77 GARRIGUELLA IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  77 GARRIGUELLA TAXVIV 15 ABRIL – 15 JUNY
  87 JUIA AIG087-TAXCLAV TRIMESTRAL
  87 JUIA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  87 JUIA IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  87 JUIA IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  87 JUIA IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  87 JUIA TAXCEM 15 ABRIL – 15 JUNY
  87 JUIA TAXESC 15 ABRIL – 15 JUNY
  88 LLADÓ IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  88 LLADÓ IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  88 LLADÓ IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  90 LLAMBILLES IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  90 LLAMBILLES IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  90 LLAMBILLES IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  90 LLAMBILLES IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  90 LLAMBILLES TAXESC 15 ABRIL – 15 JUNY
  93 LLERS BICE 1 JUNY – 31 JULIOL
  93 LLERS IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  93 LLERS IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  93 LLERS IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  93 LLERS TAXCEM 15 ABRIL – 15 JUNY
  93 LLERS GUALS 15 ABRIL – 15 JUNY
  93 LLERS TAXESC 15 ABRIL – 15 JUNY
  93 LLERS IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  102 MAÇANET DE CABRENYS IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  102 MAÇANET DE CABRENYS IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  102 MAÇANET DE CABRENYS IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  97 MADREMANYA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  97 MADREMANYA IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  97 MADREMANYA IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  97 MADREMANYA IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  97 MADREMANYA TAXESC 15 ABRIL – 15 JUNY
  98 MAIÀ DE MONTCAL IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  98 MAIÀ DE MONTCAL IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  98 MAIÀ DE MONTCAL IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  98 MAIÀ DE MONTCAL IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  98 MAIÀ DE MONTCAL TAXCEM 15 MARÇ – 15 MAIG
  98 MAIÀ DE MONTCAL TAXCLAV 15 MARÇ – 15 MAIG
  98 MAIÀ DE MONTCAL TAXESC 15 MARÇ – 15 MAIG
  100 MASARAC IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  100 MASARAC IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  100 MASARAC IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  100 MASARAC IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  100 MASARAC TAXCEM 1 JUNY – 31 JULIOL
  100 MASARAC TAXVIV 1 JUNY – 31 JULIOL
  105 MIERES IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  105 MIERES IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  105 MIERES IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  105 MIERES IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  105 MIERES TAXESC 15 ABRIL – 15 JUNY
  106 MOLLET DE PERALADA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  106 MOLLET DE PERALADA IVTM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  106 MOLLET DE PERALADA IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  106 MOLLET DE PERALADA IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  109 MONTAGUT-OIX IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  109 MONTAGUT-OIX IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  109 MONTAGUT-OIX IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  109 MONTAGUT-OIX IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  109 MONTAGUT-OIX TAXCEM 15 ABRIL – 15 JUNY
  109 MONTAGUT-OIX TAXESC 15 ABRIL – 15 JUNY
  111 NAVATA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  111 NAVATA IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  111 NAVATA IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  115 ORDIS BICE 1 JUNY – 31 JULIOL
  115 ORDIS IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  115 ORDIS IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  115 ORDIS IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  115 ORDIS IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  115 ORDIS TAXCEM 1 JUNY – 31 JULIOL
  115 ORDIS TAXVIV 1 JUNY – 31 JULIOL
  119 PALAU STA. EULÀLIA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  119 PALAU STA. EULÀLIA IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  119 PALAU STA. EULÀLIA IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  119 PALAU STA. EULÀLIA IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  119 PALAU STA. EULÀLIA TAXCEM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  119 PALAU STA. EULÀLIA TAXVIV 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  129 PEDRET I MARZÀ IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  129 PEDRET I MARZÀ IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  129 PEDRET I MARZÀ IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  129 PEDRET I MARZÀ IVTM 1 MARÇ – 2 MAIG
  129 PEDRET I MARZÀ TAXCEM 1 MARÇ – 2 MAIG
  129 PEDRET I MARZÀ TAXVIV 1 MARÇ – 2 MAIG
  132 PERALADA IBIR 15 MARÇ – 15 MAIG
  132 PERALADA IBIU 15 MARÇ – 15 MAIG
  132 PERALADA IAE (només gestió) 1 JUNY – 31 JULIOL
  132 PERALADA IVTM 1 JUNY – 31 JULIOL
  132 PERALADA TAXCEM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  132 PERALADA TAXVIV 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  133 PLANES D’HOSTOLES IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  133 PLANES D’HOSTOLES IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  133 PLANES D’HOSTOLES IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  133 PLANES D’HOSTOLES IVTM 1 MARÇ – 30 ABRIL
  135 PONT DE MOLINS BICE 1 JUNY – 31 JULIOL
  135 PONT DE MOLINS IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  135 PONT DE MOLINS IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  135 PONT DE MOLINS IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  135 PONT DE MOLINS IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  135 PONT DE MOLINS TAXCEM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  135 PONT DE MOLINS TAXESC 4T TRIM GENER -FEBRER
  135 PONT DE MOLINS TAXESC 1T TRIM ABRIL – MAIG
  135 PONT DE MOLINS TAXESC 2N TRIM JULIOL-AGOST
  135 PONT DE MOLINS TAXESC 3R TRIM OCTUBRE-NOVEMBRE
  135 PONT DE MOLINS TAXVIV 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  136 PONTÓS BICE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  136 PONTÓS IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  136 PONTÓS IBIR 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE

  136 PONTÓS IBIU 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  138 PORTBOU BICE 15 ABRIL – 15 JUNY
  138 PORTBOU IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  138 PORTBOU IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  138 PORTBOU IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  141 PUIGCERDÀ IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  141 PUIGCERDÀ IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  141 PUIGCERDÀ IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  141 PUIGCERDÀ IVTM 15 ABRIL – 15 JUNY
  141 PUIGCERDÀ TAXCEM 15 ABRIL – 15 JUNY
  141 PUIGCERDÀ TAXVIV 15 ABRIL – 15 JUNY
  142 QUART IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  142 QUART IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  142 QUART IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  142 QUART IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  142 QUART TAXCEM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  142 QUART TAXESC 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  143 RABOS D’EMPORDA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  143 RABOS D’EMPORDA IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  143 RABOS D’EMPORDA IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  149 RIUDAURA GUALS 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  149 RIUDAURA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  149 RIUDAURA IBIR 1 MAIG – 30 JUNY
  149 RIUDAURA IBIU 1 MAIG – 30 JUNY
  149 RIUDAURA IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  149 RIUDAURA TAXCLAV 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  149 RIUDAURA TAXESC 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  151 RIUMORS AIG151 TRIMESTRAL
  151 RIUMORS IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  151 RIUMORS IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  151 RIUMORS IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  151 RIUMORS IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  151 RIUMORS TAXCEM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  151 RIUMORS TAXVIV 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  154 SALES DE LLIERCA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  154 SALES DE LLIERCA IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  154 SALES DE LLIERCA IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  155 SALT BICE 15 ABRIL – 15 JUNY
  155 SALT CEMENTIRIS 15 ABRIL – 15 JUNY
  155 SALT GUALS 15 ABRIL – 15 JUNY
  155 SALT ESC. CIALS. 15 ABRIL – 15 JUNY
  155 SALT IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  155 SALT IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  155 SALT IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  155 SALT IVTM 15 ABRIL – 15 JUNY
  155 SALT MERCAT 15 ABRIL – 15 JUNY
  155 SALT TAXANI 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  155 SALT TAXOVP 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  155 SALT TAXLTAX 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  155 SALT TAXVIV 15 ABRIL – 15 JUNY
  157 SANT ANDREU SALOU IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  157 SANT ANDREU SALOU IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  157 SANT ANDREU SALOU BICE 15 ABRIL – 15 JUNY
  157 SANT ANDREU SALOU IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  157 SANT ANDREU SALOU IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  157 SANT ANDREU SALOU TAXCEM 15 ABRIL – 15 JUNY
  157 SANT ANDREU SALOU TAXESC 15 ABRIL – 15 JUNY
  183 SANT ANIOL DE FINESTRES IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  183 SANT ANIOL DE FINESTRES IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  183 SANT ANIOL DE FINESTRES IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  183 SANT ANIOL DE FINESTRES IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  183 SANT ANIOL DE FINESTRES TAXCLAV 15 ABRIL – 15 JUNY
  183 SANT ANIOL DE FINESTRES TAXESC 15 ABRIL – 15 JUNY
  158 SANT CLIMENT SESCEBES IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  158 SANT CLIMENT SESCEBES IBIR 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  158 SANT CLIMENT SESCEBES IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  158 SANT CLIMENT SESCEBES IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  158 SANT CLIMENT SESCEBES TAXCEM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  158 SANT CLIMENT SESCEBES TAXVIV 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  161 SANT FELIU DE PALLEROLS IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  161 SANT FELIU DE PALLEROLS IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  161 SANT FELIU DE PALLEROLS IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  161 SANT FELIU DE PALLEROLS IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  162 SANT FERRIOL IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  162 SANT FERRIOL IBIR 1 ABRIL – 31 MAIG
  162 SANT FERRIOL IBIU 1 ABRIL – 31 MAIG
  162 SANT FERRIOL IVTM 1 MARÇ – 30 ABRIL
  162 SANT FERRIOL TAXANI 1 ABRIL – 31 MAIG
  162 SANT FERRIOL TAXESC 1 ABRIL – 31 MAIG
  163 SANT GREGORI BICE 15 ABRIL – 15 JUNY
  163 SANT GREGORI IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  163 SANT GREGORI IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  163 SANT GREGORI IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  163 SANT GREGORI IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  165 SANT JAUME DE LLIERCA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  165 SANT JAUME DE LLIERCA IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  165 SANT JAUME DE LLIERCA IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  168 SANT JOAN DE MOLLET IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  168 SANT JOAN DE MOLLET IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  168 SANT JOAN DE MOLLET IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  168 SANT JOAN DE MOLLET IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  168 SANT JOAN DE MOLLET TAXCEM 15 ABRIL – 15 JUNY
  185 SANT JOAN LES FONTS IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  185 SANT JOAN LES FONTS IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  185 SANT JOAN LES FONTS IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  166 SANT JORDI DESVALLS IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  166 SANT JORDI DESVALLS IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  166 SANT JORDI DESVALLS IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  166 SANT JORDI DESVALLS IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  166 SANT JORDI DESVALLS TAXCEM 15 ABRIL – 15 JUNY
  166 SANT JORDI DESVALLS TAXCLAV 15 ABRIL – 15 JUNY
  166 SANT JORDI DESVALLS TAXESC 15 ABRIL – 15 JUNY
  169 SANT JULIA DE RAMIS BICE 15 ABRIL – 15 JUNY
  169 SANT JULIA DE RAMIS IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  169 SANT JULIA DE RAMIS IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  169 SANT JULIA DE RAMIS IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  169 SANT JULIA DE RAMIS IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  169 SANT JULIA DE RAMIS GUALS 15 ABRIL – 15 JUNY
  169 SANT JULIA DE RAMIS TAXCEM 15 ABRIL – 15 JUNY
  169 SANT JULIA DE RAMIS TAXESC 15 ABRIL – 15 JUNY
  903 SANT JULIA LLOR BONMATI IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  903 SANT JULIA LLOR BONMATI IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  903 SANT JULIA LLOR BONMATI IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  171 SANT LLORENÇ DE LA MUGA AIG171 TRIMESTRAL
  171 SANT LLORENÇ DE LA MUGA BICE 1 JUNY – 31 JULIOL
  171 SANT LLORENÇ DE LA MUGA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  171 SANT LLORENÇ DE LA MUGA IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  171 SANT LLORENÇ DE LA MUGA IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  171 SANT LLORENÇ DE LA MUGA IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  171 SANT LLORENÇ DE LA MUGA TAXVIV 1 JUNY – 31 JULIOL
  172 SANT MARTI LLEMENA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  172 SANT MARTI LLEMENA IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  172 SANT MARTI LLEMENA IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  172 SANT MARTI LLEMENA IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  172 SANT MARTI LLEMENA TAXCLAV 15 ABRIL – 15 JUNY
  172 SANT MARTI LLEMENA TAXDIV 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  172 SANT MARTI LLEMENA TAXESC 15 ABRIL – 15 JUNY
  172 SANT MARTI LLEMENA TAXPOD 15 ABRIL – 15 JUNY
  173 SANT MARTI VELL IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  173 SANT MARTI VELL IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  173 SANT MARTI VELL IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  173 SANT MARTI VELL TAXCEM 15 ABRIL – 15 JUNY
  173 SANT MARTI VELL TAXESC 15 ABRIL – 15 JUNY
  173 SANT MARTI VELL IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  175 SANT MIQUEL DE FLUVIÀ IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  175 SANT MIQUEL DE FLUVIÀ IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  175 SANT MIQUEL DE FLUVIÀ IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  175 SANT MIQUEL DE FLUVIÀ IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  175 SANT MIQUEL DE FLUVIÀ TAXCEM 1 JUNY – 31 JULIOL
  176 SANT MORI AIG176 TRIMESTRAL
  176 SANT MORI IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  176 SANT MORI IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  176 SANT MORI IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  176 SANT MORI IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  176 SANT MORI TAXCEM 1 JUNY – 31 JULIOL
  176 SANT MORI TAXVIV 1 JUNY – 31 JULIOL
  182 SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  182 SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  182 SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  187 SAUS-CAMALLERA-LLAMPAIES AIG187 BIMESTRAL
  187 SAUS-CAMALLERA-LLAMPAIES IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  187 SAUS-CAMALLERA-LLAMPAIES IBIR 1 ABRIL – 31 MAIG
  187 SAUS-CAMALLERA-LLAMPAIES IBIU 1 ABRIL – 31 MAIG
  187 SAUS-CAMALLERA-LLAMPAIES IVTM 1 ABRIL – 31 MAIG
  187 SAUS-CAMALLERA-LLAMPAIES TAXCEM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  187 SAUS-CAMALLERA-LLAMPAIES TAXCLAV 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  187 SAUS-CAMALLERA-LLAMPAIES TAXESC 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  188 SELVA DE MAR, LA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  188 SELVA DE MAR, LA IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  188 SELVA DE MAR, LA IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  188 SELVA DE MAR, LA IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  188 SELVA DE MAR, LA TAXCEM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  188 SELVA DE MAR, LA TAXVIV 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  52 SIURANA BICE 1 JUNY – 31 JULIOL
  52 SIURANA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  52 SIURANA IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  52 SIURANA IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  52 SIURANA IVTM 15 ABRIL – 15 JUNY
  52 SIURANA PPS 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  52 SIURANA TAXLTAX 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  52 SIURANA TAXCEM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  52 SIURANA TAXCLAV 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  52 SIURANA TAXESC 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  196 TERRADES AIG196 TRIMESTRAL
  196 TERRADES BICE 1 JUNY – 31 JULIOL
  196 TERRADES IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  196 TERRADES IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  196 TERRADES IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  196 TERRADES IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  196 TERRADES TAXCEM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  196 TERRADES TAXVIV 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  200 TORTELLA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  200 TORTELLA IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  200 TORTELLA IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  200 TORTELLA IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  200 TORTELLA TAXESC 15 ABRIL – 15 JUNY
  202 TOSSA DE MAR GUALS 1 JUNY – 31 AGOST
  202 TOSSA DE MAR IAE 1 JUNY – 31 AGOST
  202 TOSSA DE MAR IBIR 1 JUNY – 31 AGOST
  202 TOSSA DE MAR IBIU 1 JUNY – 31 AGOST
  202 TOSSA DE MAR IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  202 TOSSA DE MAR PPRBC 1 JUNY – 31 AGOST
  202 TOSSA DE MAR TAXVIV (taxa esc) 1 JUNY – 31 AGOST
  14 VAJOL, LA AIGUA -ESC. TRIMESTRAL
  14 VAJOL, LA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  14 VAJOL, LA IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  14 VAJOL, LA IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  14 VAJOL, LA IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  14 VAJOL, LA TAXCEM 1 JUNY – 31 JULIOL
  14 VAJOL, LA TAXVIV 1 JUNY – 31 JULIOL
  207 VALL D’EN BAS IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  207 VALL D’EN BAS IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  207 VALL D’EN BAS IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  208 VALL DE BIANYA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  208 VALL DE BIANYA IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  208 VALL DE BIANYA IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  210 VENTALLÓ IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  210 VENTALLÓ IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  210 VENTALLÓ IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  210 VENTALLÓ IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  210 VENTALLÓ TAXCEM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  210 VENTALLÓ TAXVIV 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  214 VILABERTRAN IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  214 VILABERTRAN IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  214 VILABERTRAN IVTM 1 MARÇ – 30 ABRIL
  214 VILABERTRAN IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  215 VILABLAREIX BICE 1 JUNY – 31 JULIOL
  215 VILABLAREIX IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  215 VILABLAREIX IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  215 VILABLAREIX IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  215 VILABLAREIX IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  217 VILADAMAT IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  217 VILADAMAT IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  217 VILADAMAT IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  217 VILADAMAT IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  217 VILADAMAT TAXCEM 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  217 VILADAMAT TAXVIV 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  216 VILADASENS BICE 15 ABRIL – 15 JUNY
  216 VILADASENS IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  216 VILADASENS IBIR 15 ABRIL – 15 JUNY
  216 VILADASENS IBIU 15 ABRIL – 15 JUNY
  216 VILADASENS IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  216 VILADASENS TAXCEM 15 ABRIL – 15 JUNY
  216 VILADASENS TAXCLAV 15 ABRIL – 15 JUNY
  223 VILAJUIGA IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  223 VILAJUIGA IBIR 1 JUNY – 31 JULIOL
  223 VILAJUIGA IBIU 1 JUNY – 31 JULIOL
  223 VILAJUIGA IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  225 VILAMACOLUM IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  225 VILAMACOLUM IBIR 1 JUNY – 31 AGOST
  225 VILAMACOLUM IBIU 1 JUNY – 31 AGOST
  225 VILAMACOLUM IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG
  225 VILAMACOLUM PPFESTA 15 JULIOL – 15 SETEMBRE
  225 VILAMACOLUM TAXCEM 15 JULIOL – 15 SETEMBRE
  227 VILAMANISCLE IBIR 1 MAIG – 30 AGOST
  227 VILAMANISCLE IBIU 1 MAIG – 30 AGOST
  227 VILAMANISCLE IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  228 VILANANT IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  228 VILANANT IBIR 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  228 VILANANT IVTM 1 JUNY – 31 JULIOL
  228 VILANANT TAXCEM 1 JUNY – 31 JULIOL
  228 VILANANT IBIU 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  222 VILAUR IAE 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  222 VILAUR IBIR 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  222 VILAUR IBIU 1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
  222 VILAUR IVTM 1 JUNY – 31 JULIOL
  222 VILAUR TAXCEM 1 JUNY – 31 JULIOL
  222 VILAUR TAXVIV 1 JUNY – 31 JULIOL

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 38 – 25 de febrer de 2015
  Núm. 1837
  AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA
  Edicte d’aprovació de padrons i del calendari fiscal dels tributs de venciment periòdic
  33 – 01.05.002 12/2015
  La Junta de Govern en data 11 de febrer de 2015 va aprovar el següent acord:
  Aprovar els Padrons i el calendari fiscals dels tributs que es relacionen, de venciment periòdic i notificació col·lectiva, recaptats
  directament per l’Ajuntament, per a l’exercici 2015 del municipi de la Vall de Bianya, amb els següents terminis de cobrament
  en voluntària:
  TRIBUT TERMINI DE COBRAMENT
  Rebuts no domiciliats Rebuts domiciliats
  Impost sobre vehicles de Tracció Del 16 de març al 16 de juny 06/04/2015
  Taxes recollida d’escombraries Del 16 de març al 16 de juny 01/06/2015
  LLOCS DE PAGAMENT:
  • Oficines municipals (Ctra. Camprodon, 2) en horari d’atenció al públic.
  • Mitjançant transferència bancària a l’entitat La Caixa sucursal d’Olot, al número de compte 2100 8102 35 2200028417,
  indicant expressament el nom del titular del rebut, any i concepte tributari.
  Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel procediment executiu de constrenyiment
  i meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i les costes que es produeixin.
  En compliment de l’article 102.3 de la Llei General Tributària, i 24 del Reglament General de Recaptació, el present acord es
  publica per advertir que les liquidacions pels tributs referenciats es notifiquen col·lectivament, entenent-se realitzades les
  notificacions al dia en que finalitzi l’exposició al públic del padró corresponent a cada tribut, que es realitzarà durant el vint
  dies anteriors a l’inici del termini de cobrament del respectiu rebut.
  La Vall de Bianya, 13 de febrer de 2015
  Santi Reixach Garriga
  Alcalde

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 38 – 25 de febrer de 2015
  Núm. 2002
  AJUNTAMENT DE LES PLANES D’HOSTOLES
  Edicte d’aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2015
  Finalitzat el termini d’exposició pública sense haver-hi hagut reclamacions o al·legacions, la modificació de les ordenances
  fiscals per a l’exercici 2015 queden aprovades definitivament, per la qual cosa es procedeix a la publicació íntegre del seu text
  modificat.
  …”
  Ordenança Fiscal núm. 2. REGULADORA DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
  Modificar l’article 7è. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa. En el seu apartat 1, al que se li afegeix els subapartats
  B), C), D) i E), d’acord amb el redactat següent:
  Article 7è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable.
  1. L’Ajuntament aplicarà les següents bonificacions, revisables anualment:
  B) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles elèctrics
  C) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles híbrids.
  D) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles adaptats per a minusvàlids.
  E) S’estableix una bonificació del 15% de la quota de l’impost a favor de famílies nombroses o monoparentals a raó d’un
  vehicle per unitat familiar.
  Ordenança Fiscal núm. 3. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES.
  Modificar l’article 7è. Exempcions i bonificacions, en el seu apartat 1.5) i afegint-hi el sub-apartat 1.6), d’acord amb el redactat
  següent:
  5.- Les companyies de telefonia, de conformitat amb la normativa específica reguladora. (No es liquidarà ni impost ni
  taxes d’administració de documents).
  6.- Les obres realitzades a conseqüència d’una catàstrofe natural, incendi, inundació o incident fortuït.
  Ordenança Fiscal núm. 6. TAXA SUBMINISTRAMENT DOMICILIARIA AIGUA POTABLE
  Es modifica l’Article 5è. Beneficis Fiscals, d’acord amb el següent redactat:
  1. S’estableixen les següents bonificacions:
  b) Una bonificació del 15% de la quota de la taxa a favor de famílies nombroses o monoparentals.
  A l’Article 6è. Quota Tributària, se li afegeix el punt 4 –redactat que fins ara formava part de l’article 9– amb el següent
  redactat:
  4. La quantia de la taxa, determinada segons les tarifes exposades, serà reduïda en cas de fuita no negligent a tenor dels
  següents extrems:
  a) Dita reducció es durà a terme –tal com aplica l’Agència Catalana de l’aigua en relació al cànon de l’aigua i aquest
  Ajuntament recull per Resolució de Secretaria de 29 de desembre de 2012– segons l’article 72.3 del Decret Legislatiu
  3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya el qual
  es veu modificat per la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de
  l’impost sobre les estades en establiments turístics. Amb aquesta modificació es tipifica que, en cas de fuita d’aigua en
  cas domèstic, cal valorar per part del subministrador que la fuita esdevé com un fet fortuït no atribuïble a negligència
  de les persones usuàries; tot calculant, un cop verificada la mateixa, el volum d’excés segons el consum habitual en
  els dos darrers anys i aplicant-se a aquest el tipus aprovat de gravamen específic en concepte de cànon –en aquest cas
  tarifa de tram– multiplicat per un coeficient de 0,5.
  b) Per tal que es vegi estimada la reducció de la tarifa del tram corresponent, cal que l’usuari aporti informes/justificants
  o qualsevol mitjà de prova fefaent que acrediti la fortuïtat de la fuita produïda.
  Ordenança Fiscal núm. 8. TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
  Es modifica l’apartat 3 de l’Article 5è. Beneficis fiscals i exempcions, que queda redactat de la forma següent:
  3. Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en el mateix exercici en què s’ha sol·licitat i tindran només un
  caràcter anual, renovable si les circumstàncies es repeteixen.
  Ordenança Fiscal núm. 9. REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM
  Es modifica l’Article 6è . Exempcions i bonificacions, que queda amb el següent redactat:
  S’estableixen les següents bonificacions:
  b) Una bonificació del 15% de la quota de la taxa a favor de famílies nombroses o monoparentals.
  Ordenança Fiscal núm.11. Servei municipal Llar d’Infants
  Es modifica l’Article 6è. Exempcions i Beneficis Fiscals, afegint el redactat:
  S’estableixen les bonificacions i exempcions següents, que caldran ser acreditades anualment:
  Es modifica l’apartat 2 amb l’afegitó següent:
  2.- Quotes reduïdes per família nombrosa o monoparental: bonificació del 20 % del preu de les quotes establertes en
  l’article 7 en el cas de famílies que tinguin un fill a la llar d’infants i tinguin la consideració legal de família nombrosa o
  monoparental.
  Es modifica l’Article 7è. Quota Tributària, amb el següent redactat:
  Quota tributaria . La quantitat de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents i d’acord amb els dies d’assistència
  efectiva :
  Ordenança Fiscal núm. 20. TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES
  EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’INTERÈS GENERAL.
  Article 1r . Fonament i naturalesa
  A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el
  sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que
  resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança
  fiscal.
  Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció
  1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments especials constituïts en
  el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a
  prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.
  2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de subministrament calgui
  utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals,
  amb independència de qui sigui el titular de les xarxes.
  3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els subministraments d’aigua, gas,
  electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que
  ocupen el domini públic municipal.
  4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció d’altres taxes derivades
  de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals,
  necessàries per a la prestació dels serveis de subministraments d’interès general.
  5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols habilitants relatius a
  serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la
  compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
  Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança.
  6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o entitats que utilitzen el domini públic
  per a prestar els serveis de telefonia mòbil.
  Article 3r. Subjectes passius
  1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que resultin d’interès general
  o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas,
  electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que exploten xarxes de comunicació mitjançant
  sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.
  A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores
  dels mateixos.
  2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats explotadores de
  serveis a què es refereix l’apartat anterior que són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els
  subministraments
  3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades, que prestin serveis, o explotin una
  xarxa de comunicació electrònica en el mercat, conforme al previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de
  novembre, General de Telecomunicacions.
  4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als apartats anteriors,
  estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal
  corresponent.
  Article 4t . Successors i responsables
  1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es
  transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:
  a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.
  b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui.
  Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que
  no estiguin liquidats.
  2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es
  transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.
  3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
  Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als
  partícips o cotitulars de dites entitats.
  4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els apartats
  anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, fins el límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.
  5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
  a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La seva responsabilitat
  s’estén a la sanció.
  b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en proporció a les
  seves respectives participacions.
  c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries
  contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
  S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
  6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:
  a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva
  incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
  – Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.
  – En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es trobin pendents en la data
  de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de
  la manca de pagament.
  b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que no haguessin realitzat les
  gestions necessàries per al compliment de les obligacions tributàries acreditades amb anterioritat.
  7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.
  Article 5è. Base imposable i quota tributària
  1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques, mitjançant la
  qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la
  xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats
  assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.
  2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat
  xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme
  municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.
  3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació aquells que, essent
  imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme
  municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats
  extraordinàries.
  A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:
  a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que corresponen a consums dels abonats
  efectuats en el Municipi.
  b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei d’interès general propi
  de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, connexió,
  desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.
  c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de serveis que utilitzin la xarxa
  de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.
  d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans emprats en la prestació del
  subministrament o servei.
  e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.
  4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els serveis prestats ni les
  partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu
  de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per
  aquells serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a
  o 2.a del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria
  primera necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial.
  5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:
  a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
  b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o contraprestació per quantitats
  no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.
  c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa anàloga.
  d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
  e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
  6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article 3, són compatibles
  amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de
  competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.
  7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en aquest article.
  Article 6è. Període impositiu i meritament de la taxa
  1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la utilització o aprofitament
  especial del domini públic local necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el
  prorrateig trimestral, conforme a les regles següents:
  a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten per finalitzar
  l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
  b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres transcorreguts des de
  l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el cessament.
  2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments següents:
  a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
  b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança no requereix llicència
  o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha començat
  l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten.
  3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen durant varis exercicis, la
  meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període voluntari impositiu comprendrà l’any natural.
  Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés.
  1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà
  la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol
  subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació
  del trimestre corresponent així com la data de finalització.
  2. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior
  a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en
  el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable,
  segons detall de l’article 5.3 d’aquesta Ordenança, i els drets d’accés e interconnexió a la xarxa de distribució referits en
  l’article 5.2 d’aquesta Ordenança.
  La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de l’esmentat article 5.3 no podrà
  ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
  3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les xarxes per tal de
  justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà
  de la identificació de l’ empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada així com el seu import, mitjançant el resum anual
  (model TA-10), durant el mes d’abril de l’exercici següent.
  4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article comportarà l’exigència dels
  recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributaria.
  Article 8è. Gestió per delegació
  1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació de Girona, les
  normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
  2. XALOC establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions
  representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
  d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
  3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme XALOC s’ajustaran al que preveu la normativa
  vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals,
  la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Girona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
  4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Girona, l’Ajuntament es reserva
  la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
  determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes
  tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
  organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
  Article 9è. Infraccions i sancions
  1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els terminis establerts en
  aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i
  sancionarà segons disposa l’esmentat article.
  2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta
  taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió,
  inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
  3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es pugui
  practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria,
  que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
  Disposició addicional primera. – Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa
  vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
  Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres
  normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
  modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
  porten causa.
  Disposició addicional primera. –Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent,
  amb motiu de la promulgació de normes posteriors
  Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes
  de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
  i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
  Disposició final
  La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 14 d’octubre de 2014 i
  que ha quedat definitivament aprovada en data 12 de desembre de 2014, regirà des del dia següent de la seva publicació i es
  mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.“
  Exempcions, Bonificacions i Beneficis Fiscals a totes les ordenances
  En tot cas, s’estableix, per a totes les ordenances, bonificacions, exempcions i beneficis fiscals excepcionals per aquells supòsits
  de persones i/o families en situacions de precarietat i excepcionalitat, previ informe dels serveis socials i en funció de criteris
  d’estricta racionalitat.
  Totes les bonificacions, exempcions i beneficis fiscals excepcionals podran arribar al 100% una vegada estudiat cas per cas i,
  sempre, d’acord amb el preceptiu informe dels Serveis Socials.
  També s’estudiaran bonificacions, exempcions i beneficis fiscals excepcionals per aquells supòsits en que s’hagi esdevingut
  una catàstrofe.
  S’inclorà a totes les ordenances el concepte de familia monoparental amb les mateixes condicions que les families nombroses,
  com a subjectes passius d’acord amb la normativa vigent, per a gaudir de les mateixes exempcions, bonificacions i beneficis
  fiscals que aquestes, en la data de meritació de l’impost i taxa que correspongui.
  Totes les exempcions concedides, meritaran els seus efectes en el mateix exercici en què s’han sol·licitat i concedit, i només
  tindran un caràcter anual, renovable si les circumstàncies es repeteixen i previ preceptiu informe dels serveis Socials.
  ”…
  Les Planes d’Hostoles, 20 de febrer de 2015
  Eduard Llorà i Cullet
  Alcalde

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 49 – 12 de març de 2015
  Administració Local Organismes Autònoms
  Núm. 2706
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
  (XALOC)
  Anunci sobre l’aprovació de la modificació del pla de serveis de gestió, inspecció
  i recaptació dels ingressos de dret públic municipal
  El Consell Rector de la Xarxa Local de Tributs, organisme autònom
  de la Diputació de Girona, en data 3 de març de 2015, va aprovar
  entre d’altres el següent acord:

  “Primer. APROVAR la modificació del Pla de serveis per a la realització
  per part de XALOC de les facultats delegades pels ajuntaments
  en matèria de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
  dret públic municipals, consistent en addicionar-hi un nou apartat,
  el VI-F, regulador de l’assumpció de costos d’honoraris professionals
  per defensa jurídica, l’assumpció de les costes judicials en els
  casos en què l’Administració sigui condemnada al pagament de les
  mateixes, i de destinació d’aquestes costes en els casos en què sigui
  la part demandada qui sigui condemnada al seu pagament”.

  El text íntegre del nou apartat addicionat es pot consultar a la seu
  electrònica de XALOC.
  Girona, 6 de març de 2015

  Marta Felip i Torres
  Vicepresidenta primera

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: