Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Al Centre Cívic de Riudaura el vent s’emporta la teulada del “ruïnós” edifici del despatx d’RCR-Arquitectes-Olot

Posted by lejarza en 26 enero, 2015


Al Centre Cívic de Riudaura el vent s’emporta la teulada del “ruïnós” edifici del despatx d’RCR-Arquitectes-Olot

Argelaguer – Vall del Llierca

Amb unes quantes hores de retard respecte a les previsions meteorològiques, finalment el vent va arribar ahir amb ratxes que van rondar els 100 km/h i que van deixar com a incidències més destacades el despreniment de la coberta del Centre Cívic de Riudaura

Un dels incidents més destacats es va produir a Riudaura quan va desprendre’s una planxa metàl·lica de la teulada del Centre Cívic, sense deixar ferits. Quatre dotacions dels Bombers es van desplaçar fins al lloc dels fets per enretirar l’element que va caure i fixar aquelles parts que no s’havien desprès. L’avís el va donar una veïna de l’edifici poc abans de quarts de deu del matí.

El petit poble de Riudaura (Garrotxa) té un centre cívic polivalent de disseny que duu 10 anys tancat.

És un edifici singular, de belles geometries, en el qual s’entrellacen planxes de metall i parets de cristall. El seu estil, una espècie de modernisme cutré neorural, crida l’atenció del visitant, que s`atura a contemplar-lo. Una admiració que no és compartida per la majoria dels 400 veïns del poble, farts de la inseguretat i els problemes que ha causat la polèmica construcció.

Sobre el terreny, la “prestigiosa” obra de Riudaura és una altre cosa i ja al 2003 es va haver de tancar per insalubre i insegur.

Fa un temps, ja una placa de ferro de tres metres de llarg per un metre d’ample es va desprendre del sostre i va anar d’un pèl que no aixafa quatre nens que jugaven a pilota en un passadís exterior que paradoxalment acull un desfibril·lador.

El cas ha tornat a encendre la ira dels veïns de Riudaura contra el centre cívic polivalent que “no ha servit mai per a res” i contra els seus arquitectes, Aranda, Pigem i Vilalta del despatx d’RCR-Arquitectes-Olot “que devien pensar en guanyar premis però no en fer res útil ni segur”.

El Centre Cívic polivalent es va estrenar al febrer de l´any 1999 i va ser inaugurat a so de bombo i platerets per Pere Macias Arau de CiU-Olot, llavors “conseller” de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya substituint a Artur Mas Gabarro (PTOP) – avui president de la Generalitat de Catalunya – i autor del llibre “La Gran Bacanal” escrit conjuntament amb la periodista Gemma Aguilera.

L’edifici va costar més de 90 milions de les antigues pessetes, uns 541.000 €uros, han passat més de deu anys des del lliurament de l’obra i l’Ajuntament no pot demanar danys i perjudicis als redactors del projecte, RCR Arquitectes d´Olot, ni a l’empresa constructora.

A més, s’han invertit 250.00 €uros per arreglar la plaça Tiradors, perquè el terreny cedia, i un espai inferior com a sala provisional que tampoc no té les condicions que hauria de tenir.

Foto: El polivalent d´Argelaguer de CiU_ERC porta el mateix cami que el Centre Cívic de Riudaura (by Lejarza)

El polivalent d´Argelaguer de CiU_ERC porta el mateix cami que el Centre Cívic de Riudaura (by Lejarza)

El polivalent d´Argelaguer de CiU_ERC porta el mateix cami que el Centre Cívic de Riudaura (by Lejarza)

7 comentarios para “Al Centre Cívic de Riudaura el vent s’emporta la teulada del “ruïnós” edifici del despatx d’RCR-Arquitectes-Olot”

 1. lejarza said

  Els veïns reclamen l´enderroc del centre cívic de Riudaura

  El vent es va endur diumenge la meitat d’una coberta, que ja havia estat arrencada el 2012

  27.01.2015

  RIUDAURA | XAVIER VALERI El centre cívic de Riudaura ahir estava despullat de 25 metres de la coberta de zinc de la teulada. “Ara… Si plou demà, ja podràs tornar”, deia una veïna. La dona mirava el cel ennuvolat que deixava caure un gèlid plugim. “S’omplirà d’aigua”, pronosticava. Darrere seu, el centre mostrava la façana allargada i baixa de disseny amb un desfibril·lador groc sota de la coberta del passadís de metall i de vista rovellada. “El desfibril·lador està aquí -va observar la veïna-, perquè l’havien de posar en algun lloc”. A part de donar cobertura al desfibril·lador, va afirmar que no havia vist que el centre servís mai per a res i va assegurar que el millor seria enrunar-lo i fer-ne un de -segons el seu criteri- normal. Va concretar: “De ciment!”. Va orientar: “Si vas a darrere hi ha les restes de la coberta”. Eren un munt de trossos de zinc mancats de lluentor, trencats i arrugats i posats un al damunt de l’altre. Als balcons, els mitjans visuals gravaven. A peu de carrer, els reporters demanaven per les imatges del moment en el qual la coberta es va elevar com un llençol. I, amb gran estrèpit, va caure al terra.

  La ventada de diumenge es va endur la meitat d’una coberta que havia estat posada al 2012. Llavors la van posar per substituir les plaques de zinc de la construcció original, el 1999. L’Ajuntament les va canviar perquè al febrer del 2012 una altra ventada les havia posat al damunt de la plaça que hi ha a la part de darrere del centre.

  Després del primer incident, l’alcaldessa, Eulàlia Massana (ERC), va fer pública la possibilitat d’enderrocar el centre. Es tracta d’un edifici acabat el 1999 amb la signatura del gabinet RCR Arquitectes i nominat a premis d’arquitectura. Això no obstant, els veïns i l’Ajuntament diuen que no es pot fer servir per manca de seguretat i perquè és incòmode.

  El 2010, l’Incasol va gastar-hi 280.000 € per assegurar els baixos. L’acció va permetre adequar una sala a la part de baix, on el 2013 van fer uns sanitaris.

  La part de dalt i la mes visible és la sense cap ús. Al principi hi van provar de fer festes, però entre la calor a l’estiu i la fred a l’hivern -segons expliquen- van haver de desistir.

  Per tal de solucionar-ho a bones, l’Ajuntament i els arquitectes van intentar arribar a un acord. El resultat va ser una proposta dels arquitectes. El pla posat en consideració no ha convençut l’Ajuntament per causa del preu. El 2015, trobar recursos per una reforma és molt complicat i l’Ajuntament no la pot afrontar.

  Tot plegat fa que l’opció d’un enderroc prengui força. Ahir, els veïns consultats van coincidir a opinar que només veuen la sortida de l’enderroc.

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 29 – 12 de febrer de 2015
  Núm. 1351
  AJUNTAMENT DE RIUDAURA
  Edicte sobre l’aprovació inicial d’un projecte d’obra local ordinària
  D’acord amb el que disposen els articles 235.2 del Decret legislatiu
  2/2003, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
  de Catalunya i 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
  s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
  per Acord de Ple de data 26 de març de Gener de 2015 s’ha resolt
  aprovar inicialment el projecte d’obra local ordinària d’adequació
  de la planta soterrani del Centre Cívic de Riudaura.
  L’esmentat projecte es sotmet a informació pública, pel termini de
  trenta dies, durant els quals els interessats podran examinar i formular-hi
  les al·legacions pertinents.”
  Riudaura, 4 de febrer de 2015
  Eulàlia Masana Serra
  Alcaldessa

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 29 – 12 de febrer de 2015
  Núm. 1349
  AJUNTAMENT DE RIUDAURA
  Edicte d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança núm. 24 de
  l’Administració Electrònica
  El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de
  gener de 2015, ha adoptat, amb la majoria legal procedent, l’acord
  provisional de modificació de l’ordenança nº 24 de l’Administració
  Electrònica
  De conformitat amb allò que estableix l’article 17 del Reial Decret
  Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
  la Llei reguladora de les hisendes locals, l’acord restarà en exposició
  pública durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des del
  següent al de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la
  Província, a efectes d’examen i reclamacions.
  En cas que durant el termini d’exposició pública no es formuli cap
  reclamació, l’acord adoptat amb caràcter provisional s’entendrà elevat
  a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.
  Riudaura, 4 de febrer de 2015
  Eulàlia Masana Serra
  Alcaldessa

 4. lejarza said

  EL CENTRE CÍVIC DE RIUDAURA

  13.02.2015

  “RCR van fer a Riudaura, l’any 1999, un edifici modern destinat a centre cívic. Des de la seva construcció i inauguració l’edifici ha romàs tancat i mai no ha acabat de respondre a la funció per a la qual va ser concebut”

  JOAQUIM NADAL I FARRERAS

  Hi ha un poble petit i tranquil prop d’Olot. En un punt entre la Vall d’en Bas i la Vall de Bianya que mira cap al Ripollès des de la Garrotxa. El bosc, l’agricultura i la ramaderia han modelat la seva personalitat secular, a cavall entre l’església i el vescomtat de Bas. I, ara, alguna indústria petita completa el panorama econòmic d’una comunitat tranquil·la que pensa, de manera madura, en el seu esdevenidor. És Riudaura.
  Eulàlia Massana és l’alcaldessa del poble. És arriada, eixerida i emprenedora, ha encapçalat un govern de dones al poble fins que la candidatura comuna s’ha escindit en dues, i ha manifestat una personalitat lluitadora. Va arribar de Barcelona, es va integrar al poble, treballa a Olot, en el món sanitari, i amb la seva família, des del vessant de la muntanya on viuen, albiren tot el nucli. Si truqueu a l’Eulàlia al mòbil, el contestador us saluda amb enrenou de gallines i, després, la veu ferma de l’alcaldessa us respon.
  Quan la presumpció de reserves de petroli en el subsòl del municipi ha desvelat diverses cobejances, sobretot des que el fracking s’ha posat de moda com un sistema menys car de prospecció, l’Eulàlia i tot el consistori han encapçalat una lluita clara contra aquesta pretensió que podria alterar el tradicional equilibri, la pau secular de Riudaura.
  Rafael Aranda, Ramon Vilalta i Carme Pigem són un equip d’arquitectes que respon al nom d’RCR i que amb el seu treball innovador, el tractament dels materials i les seves formalitzacions de línies senzilles han assolit un gran prestigi internacional. A Olot mateix han deixat una petjada profunda, en la seva proposta de l’univers del restaurant Les Cols, les habitacions i els menjadors. No gaire lluny han tret el màxim profit de les parets de pedra seca, amb pedra volcànica, al parc de Pedra Tosca, en el punt de contacte entre Olot i les Preses, amb uns itineraris d’una gran capacitat de seducció i d’evocació. A Palamós i Vall-llobrega han fet intervencions al Mas del Vent i a la finca de Bell-lloc, i el celler de Bell-lloc és una proposta que enfonsa les seves arrels en el subsòl i ens proposa un itinerari pel món del vi que comença amb les mateixes vinyes que cobreixen l’establiment, i el celler ordenat per làmines de corten, que es confonen amb el color de la terra i la pedra. No fa gaire han culminat, a Rodez, a França, al Massif Central, el Museu Soulages, que ha desvetllat una admiració generalitzada.
  RCR van fer a Riudaura, l’any 1999, un edifici modern destinat a centre cívic. Des de la seva construcció i inauguració l’edifici ha romàs tancat i, malgrat que va ser proposat per a algun premi d’arquitectura, mai no ha acabat de respondre a la funció per a la qual va ser concebut. L’acer corten crema a la terrassa quan queda a l’exposició del sol, l’excés de vidrieres no permet penjar els anuncis i cartells propis d’un centre cívic, les obertures no tanquen bé, i escalfar a l’hivern i refredar a l’estiu esdevé insostenible. Amb aquests arguments, l’Ajuntament fa molt de temps que va penjar uns cartells a les parets del centre cívic advertint de tots aquests inconvenients i comunicant als visitants japonesos, en japonès, que per moltes fotografies que facin a l’edifici no el podran veure per dins perquè mai no ha funcionat.
  Fa poques setmanes el temps ha tornat a posar el centre cívic en el punt de mira, perquè el vent va aixecar una part de la làmina metàl·lica de la coberta. Aquest fet ha tornat a posar d’actualitat un vell plet que jo he vist plantejar diverses vegades a l’alcaldessa. Segons ella, i vistes les circumstàncies, la millor sortida és l’enderroc de l’edifici i la construcció d’un nou centre cívic. La tesi de l’enderroc topa, d’una banda, amb el autors de l’obra, que en defensen la seva concepció i opinen que fins i tot és un edifici que podria merèixer una monografia d’arquitectura i, d’una altra banda, amb el punt de vista de la Generalitat, que es l’administració que va finançar tant la construcció de l’edifici com un primer intent de reparació uns anys més tard.
  L’opinió de l’Ajuntament és que el pecat original és de tal magnitud que no hi ha res a fer i que per molts pedaços que s’hi facin no hi ha solució. El sentit de la responsabilitat de la Generalitat porta a intentar, una i una altra vegada, una sortida raonable que impedeixi l’enderroc, salvi l’edifici i asseguri el compliment de la seva funció.
  A hores d’ara sembla molt difícil conciliar els diferents punts de vista i arribar a un punt de trobada que, a més, asseguri la millor utilització dels diners de tots els contribuents. El repte és justament aquest. Trobar el punt de contacte entre l’abrandament municipal que expressa, amb raó, la seva indignació davant de l’actual inutilitat del centre, l’orgull ferit de l’equip d’arquitectes que s’hauria de posar a contribució d’una solució acordada, i el paper mediador de l’administració que es resisteix a una solució radical com la que proposa l’Ajuntament i es resisteix, també, a continuar gastant diners públics en un pou sense fons.
  De fet, aquests són els ingredients del problema i en la seva complexitat hi ha el repte de la grandesa de la solució. Enviar les màquines és massa dràstic i massa senzill, però seguir com fins ara és mantenir un monument a la inutilitat.
  Riudaura té un repte. I els protagonistes tenen personalitat suficient per acordar-ne una sortida.

 5. lejarza said

  Riudaura negocia una solució per no enderrocar el centre cívic

  L’Ajuntament i RCR arquitectes han plantejat reunions per trobar una sortida negociada

  17.02.2015

  RIUDAURA | X.VALERI

  L’Ajuntament de Riudaura i RCR arquitectes han obert negociacions per a la resolució de l’ús del centre cívic de Riudaura.

  Segons explica Eulàlia Massana (alcaldessa per ERC), “els tècnics de l’Ajuntament van fer una valoració del que costaria posar en servei l’equipament”.

  La van presentar al Pla d’Obres de la Generalitat, on els van dir que una adequació havia de passar per RCR arquitectes, autors de l’edifici. Massana precisa que el gabinet d’arquitectes els va oferir 150.000 € de la fundació Bunka.

  A partir d’aquí, van establir una reunió per la setmana passada. La trobada no va tenir lloc per qüestions d’agenda. Això no obstant, Massana afirma: “Abans de deixar el mandat m’agradaria deixar el tema del centre cívic solucionat”.

  A més, el 13 de febrer Joaquim Nadal (exconseller de Política Territorial i Obres Públiques) va fer un article d’opinió a Diari de Girona. Nadal hi va reclamar: “El repte és trobar el punt de contacte entre l’abrandament municipal que expressa, amb raó, la seva indignació davant de l’actual inutilitat del centre, l’orgull ferit de l’equip d’arquitectes que s’hauria de posar a contribució d’una solució acordada, i el paper mediador de l’administració que es resisteix a una solució radical com la que proposa l’Ajuntament i es resisteix, també, a continuar gastant diners públics en un pou sense fons”.

  L’opinió de Nadal ha tingut efectes concrets, perquè l’Ajuntament l’ha penjat a la seva pàgina de Faceboock.

  L’alcaldessa de Riudaura explica que ara la voluntat és trobar un terme intermedi a una solució valorada en 400.000 €, dels quals, com s’exposa al principi, els arquitectes en pagarien 150.000.

  La intenció -segons ella- és que els tècnics municipals facin una altra proposta més econòmica que pugui ser consensuada en una assemblea veïnal i acordada amb els arquitectes.

  A partir d’aquí, comença una solució a un problema que va sorgir a la llum pública el 2003. Va ser quan l’Ajuntament va decidir tancar el centre cívic posat en servei quatre anys abans.

  Va argumentar que per insalubre i perillós no s’hi podia fer res. Llavors, va començar la cerca d’una solució que es va albirar el 2006. Va ser quan Joaquim Nadal va signar un acord entre el Departament de Política Territorial i Sostenibilitat i l’Ajuntament.

  A partir del conveni, l’Incasol es va comprometre a aportar 448.356 € i l’Ajuntament de Riudaura 90.000 € per a l’obra de posada en utilitat de l’equipament.

  Abans de l’arribada de la crisi, al 2010, van poder fer obres per valor d’uns 280.000 €.

  Van aconseguir estabilitzar els baixos. Es un edifici a dos nivells. Té una part superior que dóna a la plaça i una altra d’inferior que a través d’un decalatge va a les pistes d’esport.

  Solucionada la part de baix, la de dalt es va enquistar per manca de recursos.

  Va començar un procés de degradació que apareixia als mitjans per causa dels elements meteorològics.

  Fa poc el vent va arrencar part de la teulada metàl·lica. Com que no hi havia solució, Ajuntament i veïns van plantejar la possibilitat d’enderrocar-lo.

 6. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 63 – 1 d’abril de 2015

  Núm. 3428

  AJUNTAMENT DE RIUDAURA

  Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obra

  El Ple de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 23 de març de 2015 va acordar, entre d’altres :

  PRIMER.- Aprovar DEFINITIVAMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat “Adequació de la planta soterrani del Centre
  Cívic de Riudaura”

  SEGON.- Publicar el present acord al BOP de Girona, al DOGC i al Taulell d’Edictes de l’Ajuntament,

  QUART.- Facultar a l’Alcaldessa per tal que pugui signar tots els documents que siguin necessaris.

  CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord al Serveis Tècnics Municipals

  Riudaura, 24 de març de 2015

  Eulàlia Masana Serra

  Alcaldessa

 7. lejarza said

  Riudaura ha aprova el projecte d´adequació dels baixos del Centre Cívic

  02.04.2015

  RIUDAURA | X.V.

  L’Ajuntament de Riudaura va aprovar el projecte d’adequació de la planta soterrani de l’edifici del centre cívic. Ho va fer en el darrer ple (23 de març). El projecte ha estat redactat per l’equip d’arquitectes, Plana Hortós, i preveu una inversió de 80.000 €. Segons fonts de l’Ajuntament, la previsió és fer les ventilacions, adequar el terra i millorar les parets.
  Quan duguin a terme el projecte -segons les mateixes fonts-, la planta baixa del centre cívic quedarà del tot adequada a l’ús públic. Es tracta d’una superfície de 300 m2 que suporta un sostre amb columnes rodones. L’aprovació del ple allunya la possibilitat -exposada en diverses ocasions per l’alcaldessa Eulalia Massana (ERC)- d’ensorrar el centre cívic. En tot cas, haurien d’ensorrar la part de dalt. El Centre Cívic de Riudaura està construït a 2 nivells: el baix dóna a la pista poliesportiva i l’altre (el superior) a la plaça de davant de l’església.
  La planta baixa és usada de manera regular per fer-hi festes i actes. Va servir per acollir la Conferència Euromediterrània contra el fracking el 8 de març. A l’estiu del 2013, van fer-hi uns sanitaris. Els van haver de fer, perquè no podien accedir als que hi ha a la planta superior. De fet, la planta baixa és la que ha rebut la major part d’inversió des que el centre va entrar en servei el 1999. Deu anys després de la inauguració i uns cinc anys després que l’Ajuntament el donés per inútil, l’Incasol va invertir 234.000 € en la consolidació de l’immoble i l’Ajuntament hi va posar 46.000 €. La necessitat provenia del fet que l’edifici i la plaça de davant s’havien enfonsat 4 dits en el terreny pel fet d’haver estat construïts en uns camps situats al costat del camí d’entrada al poble.

  La part de dalt
  El problema ressideix en la part de dalt i que és un exponent de l’obra de RCR arquitectes. Ara, el gabinet i l’Ajuntament negocien una millora que pugui donar ús a la part més visible de l’edifici.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: