Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Pressupostos per als funcionaris

Posted by lejarza en 17 enero, 2015


Pressupostos per als funcionaris

Pere Solà

Sembla que finalment els pressupostos catalans tiraran endavant. Més retallades de serveis socials, més diners per aquest eufemisme batejat com a “estructures d’Estat” i, sobretot, recuperar la paga extra als funcionaris. Els polítics només es preocupen dels seus i, sobretot, que aquesta elevada borsa de votants -la majoria d’ells propers o afiliats als partits que governen- no els castigui a les urnes.

Recuperar aquesta paga extra costarà més de 500 milions d’euros. No seré jo qui defensi l’eliminació d’una part del salari als funcionaris, però, per molts discursos pretensiosos que pronunciïn Rajoy i Mas, encara no hem sortit de la crisi. Pensa el Govern CiU/ERC en la molta gent que s’ha quedat sense feina i no l’ha recuperat? O en molts altres treballadors que si bé mantenen l’ocupació han vist substancialment rebaixat el seu salari. Aquestes persones han perdut molt més que els funcionaris i el seu Govern els deixa desamparats.

Anuncios

4 comentarios to “Pressupostos per als funcionaris”

 1. lejarza said

  CiU, ERC i PSC defensen augmentar les retribucions a la Diputació

  Pere Vila afirma que els alcaldes-diputats han d’assumir que una indemnització d’almenys 24.000 €uros “ja està ben pagada”

  Diari de Girona » Comarques 18.01.2015

  GIRONA | JESÚS BADENES Augmentar el control de les retribucions als diputats, definir per quins conceptes es cobra i quines tasques ja formen part de la feina pròpia d’un diputat, a més d’assumir que les indemnitzacions actuals ja estan en un nivell acceptable. Són algunes de les idees dels partits per evitar que es repeteixi una investigació judicial que ha posat en evidència que hi havia poc control sobre les indemnitzacions. El mateix president actual, Joan Giraut (CiU), ja va obrir el debat en indicar que el proper govern revisi el sistema de retribucions de l’ens provincial.

  Qualsevol retribució ha d’anar en consonància amb la llei. A més, si hi ha una resolució judicial, s’evitaran malentesos”

  El president de Convergència Democràtica de Catalunya a les comarques gironines, Pere Vila, va considerar que “no ha estat la millor legislatura de la història a la Diputació, cal donar un tomb en el futur”. Per això opina que “en el proper mandat caldrà un pacte entre tots els partits, que valorin el que ha passat i que prenguin decisions per acabar amb els malentesos, els buits legals i les indefensions”. Vila, alcalde de Llançà i que va ser diputat provincial el primer any i mig d’aquest mateix mandat, remarca que “aquestes coses estan regulades per llei, qualsevol retribució ha d’anar en consonància amb la llei. Si abans de les eleccions, hi ha també una resolució, s’evitaran malentesos”, va dir. A més creu que “l’administració central ajudarà a definir com es cobra, qui és qui té la dedicació exclusiva, que pot cobrar dedicació per assistències”.

  Pel que fa a les quantitats que es podrien cobrar, el dirigent de CDC afirma que “una persona que va a la Diputació ja està ben pagada.”. I va afegir que “24.000 euros, que és mínim que cobra un diputat, em fa l’efecte que són molts diners i no hi ha excusa”. “Els diputats, almenys els del meu partit, que hi vagin a la Diputació en el proper mandat tindran molt clar que hi ha feines que les fan i que són inherents als càrrecs i d’altres, com les assistències que s’han de justificar”.No hi havia mecanismes per controlar que les indemnitzacions eren coherents amb els assistències als òrgans, i ara s’està fent el que no es feia”

  Per al president del grup d’ERC a la Diputació, Lluís Sais, “el que ha passat a la Diputació és una manca de control intern”. Sais recorda que de la mateixa manera que hi ha diputats que han pogut cobrar de més, hi ha d’altres que han cobrat de menys “perquè el que falla és el control i les justificacions de les indemnitzacions”.
  El regidor de la Bisbal afirma que “la fórmula ja està inventada, i en el cas de la Diputació i el que no hi havia mecanismes per controlar que les indemnitzacions eren coherents amb les assistències als òrgans col·legiats, i ara s’està fent el que no es feia”.
  A més també considera que “en el futur caldrà determinar com es regula, evitar que torni a passar”. “És responsabilitat de tots, dels polítics i dels tècnics perquè això no hauria d’haver passat perquè s’ha de ser el màxim curós”, va dir.
  Lluís Sais, però, també va demanar entendre la situació dels diputats atès que “la majoria són alcaldes i alcaldesses i de vegades no assisteixen als actes de la Diputació perquè els surten urgències importants als seus municipis. La línia és tan fina que és fàcil que sigui malinterpretat”, va advertir.
  Cal una revisió dins un marc general de totes les Diputacions, ja que no seria bo que fos un acord de cada Diputació ni que quedés en mans de la majoria de torn”

  La presidenta del grup del PSC de la Diputació de Girona, Teresa Ferrés, va demanar que la reformulació “no quedi en mans del president de torn”. Ferrés va apuntar que cal “un marc general de totes les Diputacions, ja que no seria bo que fos un acord de cada Diputació ni que quedés en mans de la majoria de torn”. L’alcaldessa de Palamós i diputada socialista afirma que “intentarem influir per establir més criteris de rigor i de transparència en el control”. Ferrés també va recordar que “hi ha diputats que fan una feina que no està en l’acord de retribucions”, però “donat que en els darrers anys ha canviat la concepció que es té, cal fer una revisió en profunditat per adaptar-ho al moment actual. Cal revisar el concepte i què és el que es retribueix i que no”.
  Que s’iniciï el desmantellament. Els recursos econòmics de les diputacions han de ser finalistes i anar als municipis”

  Per al president separatista d’Unió a les comarques gironines, Joan Cañada, el “replantejament és més profund i més en un moment que estem parlant de pensar un model per un país futur”. Cañada desitja que en el proper mandat “s’iniciï un procés de desmantellament” i que “la feina l’assumeixi les Delegacions de Govern i els consells comarcals com a gestors de serveis comuns”. Va dir que “els recursos econòmics de les diputacions han de ser finalistes i acabar directament als municipis”.

 2. lejarza said

  Ni tots, ni sols els diputats, en són responsables

  Amb diligents funcionaris que “estudien com vestir el tema”

  JOSEP QUINTANAS BOSCH

  La Diputació avergonyeix. Alguns recents exdiputats han hagut de tornar molts diners. Uns, res; altres, força, i un parell, una forta suma. Un càrrec públic sols pot tenir un salari públic i, si té més funcions, cobrar per desplaçaments i assistències. A la Diputació, per assistències, es pot cobrar moltes vegades el salari mínim. A banda, altres regalies de govern. Alguns han complert. Els de CiU governant, no tant. I difuminen identitats. Ara, un jutge ha aixecat la llebre i, a corre-cuita, es vol arreglar. Malament, per cert.

  Els actuals diputats receptors de quantitats indegudes no han de retornar els diners -s’aniran descomptant. Ni assumir cap responsabilitat. Es consideren bestretes quan, en realitat, són ingressos indeguts i l’únic pas digne seria regularitzar la situació amb la devolució immediata. Caldria identificar-se i explicar-se públicament. No cal demanar perdó -s’ha posat tan barat demanar perdó, que sona cínic-, però sí donar la cara. Les mitges tintes i l’afirmació que tots es posaren d’acord a fer-ho així, il·legal, els enfanga i aclareix que ordiran com donar-li la volta a la llei per no perdre ni un euro.

  No sols són responsables qui cobra indegudament i qui autoritza el pagament. Aquestes polítiques retributives no es prenen sense el coneixement de secretari, interventor i tresorer. Els electes representen la gent, no han de ser ni tècnics ni juristes.

  Per això hi ha secretaris, interventors i altres funcionaris que informen i expliquen com fer les coses.

  A la Diputació, a aquest atzucac, la hi han abocat també diligents funcionaris que “estudien com vestir el tema” i no han vetllat prou per la legalitat d’esperit i lletra dels acords presos. En aquest cas, vestir com alguns canonges de la política podien sumar al sou de l’ajuntament el millor sou de diputat. I en això continuen.

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 20 – 30 de gener de 2015
  Núm. 782
  CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA
  Edicte d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal
  per a l’exercici 2015
  S’ha exposat al públic durant el termini establert que fixa la legislació
  vigent, el Pressupost General per a l’exercici 2015 i la plantilla
  de personal al servei del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, mitjançant
  un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província número
  243 de 22 de desembre de 2014. A continuació es fa públic el Pressupost
  resumit per capítols.

  CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
  CAPÍTOLS DESPESES EUROS
  I DESPESES DE PERSONAL 2.108.638,12
  II BÉNS CORRENTS I SERVEIS 5.408.606,92
  III DESPESES FINANCERES 10.260,00
  IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 183.206,28
  V FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 35.000,00
  VI INVERSIONS REALS 7.700,00
  VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 36.000,00
  IX PASSIUS FINANCERS 33.000,00
  TOTAL 7.822.411,32
  CAPÍTOLS D’INGRESSOS EUROS
  III TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.881.036,49
  IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.941.373,83
  V INGRESSOS PATRIMONIALS 1,00
  TOTAL 7.822.411,32
  I es fa públic la plantilla orgànica del 2015

  PERSONAL Places Vacants
  LABORAL Grup A1 4 3
  Grup A2 32 17
  Grup C1 7 4
  Grup AP 3
  46 24

  Una de les places vacants del grup A1, és vacant amb reserva de plaça
  Dues de les places vacants del grup A2, són vacants amb reserva de plaça
  Olot, la Garrotxa, 22 de gener de 2015
  Josep Maria Corominas i Barnadas
  President

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 23 – 4 de febrer de 2015 Pàg. 36
  Administració Local Diputació
  Núm. 1110
  DIPUTACIÓ DE GIRONA
  Recursos Humans
  Anunci sobre nomenament de funcionaris
  En compliment del que disposa l’art. 82 del Decret 214/90, de 30 de juliol, que aprova el Reglament de personal al servei de
  les entitats locals, es fa públic que, per Decret de la Presidència, i a proposta del Tribunal qualificador del procés convocat a
  l’efecte, han estat nomenats, en torn de reserva especial, a l’empara de la Disposició Transitòria 2a de la Llei 7/2007, de 12
  d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic, funcionaris de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Girona, per les
  places que s’indiquen a continuació:

  NOM PLAÇA
  Sr. Lluís Buscató Somoza Tècnic auxiliar de Monuments (Grup C1 – Escala Especial – Subescala Serveis Especials – Classe Comeses Especials)
  Sr. Juan Diego Fontalba i Raya Tècnic de digitalització (Grup C1 – Escala Especial – Subescala Serveis Especials – Classe Comeses Especials)
  Sr. Aleix Viñas Ulldemolins Tècnic auxiliar d’arxiu (Grup C1 – Escala Especial – Subescala Tècnica – Classe Auxiliar tècnic)
  Sra. Silvia Padrós Costa Tècnic auxiliar d’arxiu (Grup C1 – Escala Especial – Subescala Tècnica – Classe Auxiliar tècnic)
  Sr. Enric Blanch Esquerrà Delineant (Grup C1 – Escala Especial – Subescala Tècnica – Classe Auxiliar tècnic)
  Sr. Lluís Prat Busquets Delineant (Grup C1 – Escala Especial – Subescala Tècnica – Classe Auxiliar tècnic)
  Sr. Jordi Negre Crous Delineant (Grup C1 – Escala Especial – Subescala Tècnica – Classe Auxiliar tècnic)
  Sr. Pere Turon Castelló Delineant (Grup C1 – Escala Especial – Subescala Tècnica – Classe Auxiliar tècnic)
  Sra. Consol Ayats Bosch Tècnic de padró (Grup C1 – Escala Especial – Subescala Serveis Especials – Classe Comeses Especials)
  Sra. Susanna Oliveras Soler Auxiliar administratiu (Grup C2 – Escala General – Subescala Auxiliars)
  Sra. Mònica Ausellé Blanch Auxiliar administratiu (Grup C2 – Escala General – Subescala Auxiliars)
  Sra. Anna Martínez de Huete Miralpeix Auxiliar administratiu (Grup C2 – Escala General – Subescala Auxiliars)
  Sra. Georgina Roca Lladó Auxiliar administratiu (Grup C2 – Escala General – Subescala Auxiliars)
  Sra. Mònica Estévez Salomó Auxiliar administratiu (Grup C2 – Escala General – Subescala Auxiliars)
  Sr. Marc Estañol Simont Auxiliar administratiu (Grup C2 – Escala General – Subescala Auxiliars)
  Sra. Eva Cors Molas Auxiliar administratiu (Grup C2 – Escala General – Subescala Auxiliars)
  Sra. Teresa Puig Fontanella Auxiliar administratiu (Grup C2 – Escala General – Subescala Auxiliars)
  Sra. Noemi Pedró Reberté Auxiliar administratiu (Grup C2 – Escala General – Subescala Auxiliars)
  Sra. Anna Roura Sánchez Auxiliar administratiu (Grup C2 – Escala General – Subescala Auxiliars)
  Sr. Antoni Vicente Muñoz Auxiliar administratiu (Grup C2 – Escala General – Subescala Auxiliars)
  Sra. Maite Serrats Dunes Auxiliar administratiu (Grup C2 – Escala General – Subescala Auxiliars)
  Sra. Mònica Ferrer Juandó Auxiliar administratiu (Grup C2 – Escala General – Subescala Auxiliars)
  Sra. Silvia Vila Duran Auxiliar administratiu (Grup C2 – Escala General – Subescala Auxiliars)
  Sr. Joan Antoni Ger Davesa Auxiliar administratiu (Grup C2 – Escala General – Subescala Auxiliars)
  Sra. Àngels Galan Giró Auxiliar administratiu (Grup C2 – Escala General – Subescala Auxiliars)
  Sra. M.Eugènia Palacio Morlans Auxiliar administratiu (Grup C2 – Escala General – Subescala Auxiliars)
  Sra. Marta Feliu Pujadas Auxiliar administratiu (Grup C2 – Escala General – Subescala Auxiliars)
  Sra. Cristina Casanellas Ruano Auxiliar administratiu (Grup C2 – Escala General – Subescala Auxiliars)
  Sr. José Enrique Concepción Gonzalez Ordenança (Grup AP – Escala General – Subescala Subalterns)
  Girona, 22 de gener de 2015
  Joan Giraut i Cot
  President

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: