Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Diputació de Girona modificació de les bases reguladores de subvencions del Fons de cooperació econòmica i cultural: Argelaguer 2.472€

Posted by lejarza en 23 diciembre, 2014


Diputació de Girona modificació de les bases reguladores de subvencions del Fons de cooperació econòmica i cultural: Argelaguer 2.472€

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 244 – 23 de desembre de 2014 Núm. 14287

Àrea de Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social

Anunci sobre modificació de les bases específiques reguladores de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural.

El Ple de la Diputació, en la sessió del 16 de desembre de 2014 ha aprovat inicialment la modificació de les bases específiques reguladores de subvencions del Fons de cooperació econòmica i cultural, el text dels quals es transcriu a continuació:

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques reguladores de subvencions del Fons de cooperació econòmica i cultural, afegint l’any 2015 en els annexes I i II, que tindran el nou següent redactat:

Annex I) FONS ADDICIONAL DELS ANYS 2014 I 2015 DESTINAT ALS AJUNTAMENTS DELS MUNICIPIS AMB MENYS DE 500 HABITANTS.

En els anys 2014 i 2015 als ajuntaments dels municipis amb menys de 500 habitants se’ls assignarà una quantitat addicional a la prevista en la base 5ena. i que serà equivalent a la subvenció que els corresponia l’any 2013 en aplicació de les bases i convocatòria de subvencions als ajuntaments de menys de 500 habitants per despeses corrents o d’inversió per a la construcció, reparació, conservació i manteniment.

Les quantitats addicionals assignades seran les següents (Garrotxa): ARGELAGUER 2.472€ BEUDA 2.845€ MAIÀ DE MONTCAL 2.697€ MIERES 2.817€ RIUDAURA 2.995€ SALES DE LLIERCA 2.778€ SANT ANIOL DE FINESTRES 3.846€ SANT FERRIOL 3.246€.

Annex II) FONS ADDICIONAL DE 500.000,00€ PER ALS ANYS 2014 i 2015 DESTINAT A TOTS ELS AJUNTAMENTS.

En els anys 2014 i 2015 es dota el Fons de cooperació econòmica i cultural amb una quantitat addicional de 500.000,00€ que es distribuirà assignant un import de 500€ a cada ajuntament de municipis de menys de 2.000 habitants. La quantitat restant es distribuirà d’acord amb l’establert a la base 5.c), garantint a tots els ajuntaments una subvenció d’un mínim de 25.500€.

SEGON. Sotmetre a informació pública la modificació de les bases específiques reguladores de subvencions descrita al punt anterior, pel termini de vint dies hàbils, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis de la Diputació, i una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions i/o reclamacions, la modificació de les bases quedarà aprovada definitivament.

TERCER. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a l’execució del present acord i en especial per ordenar la publicació íntegra de les bases modificades, una vegada aprovades amb caràcter definitiu; i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir.

Girona, 17 de desembre de 2014 Joan Giraut Cot President

Foto: Esglesia de Santa Maria i Sant Damas I papa d´Argelaguer  - Diputació de Girona modificació de les bases reguladores de subvencions del Fons de cooperació econòmica i cultural: Argelaguer 2.472€

Foto: Esglesia de Santa Maria i Sant Damas I papa d´Argelaguer – Diputació de Girona modificació de les bases reguladores de subvencions del Fons de cooperació econòmica i cultural: Argelaguer 2.472€

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: