Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Sales de Llierca aprovació inicial del pressupost municipal i de la plantilla de personal per a l’exercici 2015

Posted by lejarza en 2 diciembre, 2014


Ajuntament de Sales de Llierca aprovació inicial del pressupost municipal i de la plantilla de personal per a l’exercici 2015

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 230 – 2 de desembre de 2014 Núm. 13227

Edicte d’aprovació inicial del pressupost municipal i de la plantilla de personal per a l’exercici 2015

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació del dia 27-11-2014 el Pressupost municipal per a 2015, així com la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, estaran de manifest al públic a la secretaria d’aquest Ajuntament pel termini de 15 dies, termini durant el qual qualsevol persona interessada podrà examinar-los i presentar davant el Ple les reclamacions que estimi convenients, tal com disposa l’article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 20-1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.

En cas de presentar-se reclamacions el ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les, comptant a partir del dia següent a la finalització de l’exposició al públic.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, el Pressupost es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat que es prengui cap més acord ni publicació.

El resum del pressupost per a 2015 és el següent:

ESTAT DE DESPESES:

A ) OPERACIONS CORRENTS: Cap.1 Despeses personal 34.400€ Cap.2 Despeses de béns corrents i serveis 77.345€ Cap.3 Despeses financeres 500€ Cap.4 Transferències corrents 9.300€

B ) OPERACIONS DE CAPITAL: Cap.6 Inversions reals 55.000€ Cap.9 Amortització de préstecs 3.600€ TOTAL DESPESES 180.145€

ESTAT D’INGRESSOS:

A) OPERACIONS CORRENTS: Cap.1 Impostos directes 25.750€ Cap.2 Impostos indirectes 3.820€ Cap.3 Taxes i altres ingressos 11.300€ Cap.4 Transferències corrents 99.225€ Cap.5 Ingressos patrimonials 50€

B ) OPERACIONS DE CAPITAL: Cap.7 Transferències de capital 40.000€ TOTAL INGRESSOS 180.145€

La plantilla és la següent: Personal Funcionari Secretari-interventor 1 (*) Personal Laboral Administrativa 1 A temps parcial Peó 1 A temps parcial.

(*) Plaça agrupada amb Argelaguer, a Sales de Llierca li correspon un 20 % de la jornada.

Sales de Llierca, 27 de novembre de 2014 Miquel Palomeras i Anglada Alcalde

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: