Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Sales de Llierca aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2014

Posted by lejarza en 7 noviembre, 2014


Ajuntament de Sales de Llierca aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2014

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 213 – 7 de novembre de 2014 Núm. 11797

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2014

No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 25 de setembre de 2014, d’aprovació inicial de la segona modificació de crèdit del pressupost 2014, la qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 194, d’10 d’octubre de 2014, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu. En compliment de l’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal 39/1988, reguladora de les hisendes locals, es publica la modificació:

ORIGEN DEL FONS: Partida 76101 PEIS Diputació de Girona 14.000€ Partida 76102 PUOSC Diputació de Girona 70.000€ TOTAL 84.000€

APLICACIÓ DEL FONS: Partida 62101 Inversions en camins 84.000€ Total aplicació del fons 84.000€

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, els interessats poden interposar recurs en via contenciosa administrativa davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, dins el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà d’aquesta publicació.

Sales de Llierca, 30 d’octubre de 2014 Miquel Palomeras i Anglada Alcalde

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: