Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for 9 octubre 2014

Sant Jaume de Llierca duu la planta de triatge al contenciós administratiu

Posted by lejarza en 9 octubre, 2014

Sant Jaume de Llierca duu la planta de triatge al contenciós administratiu

L’alcalde, decebut amb l’actitud del conseller de Territori, diu que recorren als jutjats perquè ja han exhaurit totes les vies alternatives

09/10/14 – SANT JAUME DE LLIERCA – RAMON ESTÉBAN

L’equip de govern de Sant Jaume de Llierca (Junts per Sant Jaume – AM) ha complert la seva paraula i, en arribar a la data que s’havia fixat com a límit si no s’obtenia una resposta convincent de l’administració, ha portat el pla especial urbanístic de la planta de tractament de residus, que el Consell Comarcal de la Garrotxa i la Generalitat pensen construir al municipi, al jutjat del contenciós administratiu, en forma de recurs. L’alcalde, Ferran Puig, va assegurar ahir que han recorregut a la justícia perquè no se n’han sortit per les altres vies, com ara, el diàleg. La gota que ha fet vessar el vas ha estat, segons Puig, l’actitud del conseller de Territori i Sostenibilitat, que encara és hora que els respongui a la petició d’entrevista que li van fer el mes de juny, i que han tornat a sol·licitar en més d’una ocasió.

En el recurs s’argumenta, entre altres raons per oposar-se a la construcció de la planta en els terrenys escollits, que el pla especial incompleix alguns aspectes de les normatives urbanística i del sòl; que no es té en compte l’afectació mediambiental; que l’informe mediambiental conté mancances i errors; que s’ocupa sòl rústic quan a la vora hi ha sòl industrial disponible; que la Generalitat no ha inclòs el projecte en la llista dels equipaments necessaris a curt termini, i que l’Ajuntament ha patit indefensió perquè durant el procés de redacció i aprovació del pla especial no ha tingut accés a tota la documentació.

Segons el projecte, la planta es construiria a can Coma de Baix, en uns terrenys rústics. El fet que no es faci en el polígon industrial, així com la possible afectació mediambiental que pugui tenir, han provocat l’oposició de l’equip de govern municipal, una part dels seus habitants (es va celebrar una consulta, en la qual la majoria dels participants van mostrar-s’hi en contra) i diverses entitats de la comarca i la demarcació.

Els Naturalistes de Girona també recorren

El de l’Ajuntament no és el primer recurs contenciós administratiu que es presenta contra el pla especial de la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca. El mes passat va fer aquest mateix pas l’Associació de Naturalistes de Girona, amb uns arguments similars. “Com que no sabíem si el consistori l’acabaria presentant, vam decidir fer-ho també nosaltres, per si de cas”, va explicar ahir un portaveu de l’entitat.

L'alcalde amb el grup de veïns de Sant Jaume opositors al centre de gestió de residus a Can Coma de Baix manifestant-se fora del ple després de l'aprovació del pla especial. Foto: J.C. Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic autònom del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa a Sant Jaume de Llierca  (Argelaguer)

L’alcalde amb el grup de veïns de Sant Jaume opositors al centre de gestió de residus a Can Coma de Baix manifestant-se fora del ple després de l’aprovació del pla especial. Foto: J.C.
Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic autònom del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa a Sant Jaume de Llierca
(Argelaguer)

Posted in Uncategorized | 8 Comments »

Carles Batlle veï d´Argelaguer presentarà a Olot el segon volum de Kàrvadan

Posted by lejarza en 4 octubre, 2014

Carles Batlle veï d´Argelaguer presentarà a Olot el segon volum de Kàrvadan

Després de la Llegenda de l’impostor Carles Batlle ha publicat “Sota l’ombra del drac de pedra” (Editorial Kimera/La Galera), la segona part de la trilogia Kàrvadan. Una d’aventures que combina elements d’intriga, amor, passió, humor i que està pensada tant per a adults com per als joves. A Kàrvadan l’autor hi presenta una civilització fantàstica ubicada en l’entorn de l’Alta Garrotxa. Un espai mític i amb uns noms imaginaris però ubicat damunt la geografia real d’aquest espai natural.

El mateix autor presentarà l’obra el dijous 9 d’octubre, a les 19 h, a Can Trincheria, oferint també una Conferència sobre els fonaments de la novel.la d’aventures.

Carles Batlle veï d´Argelaguer presentarà a Olot el segon volum de Kàrvadan

Carles Batlle veï d´Argelaguer presentarà a Olot el segon volum de Kàrvadan

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

Consell Comarcal de la Garrotxa ordenança reguladora del preu públic de publicacions, edicions, cursos i altres activitats

Posted by lejarza en 4 octubre, 2014

Consell Comarcal de la Garrotxa ordenança reguladora del preu públic de publicacions, edicions, cursos i altres activitats

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Olot

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 189 – 3 d’octubre de 2014 Núm. 10387

Edicte sobre aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic de publicacions, edicions, cursos i altres activitats.

El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el passat dia 18 de setembre de 2014, va acordar aprovar entre d’altres, l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança P001, reguladora del preu públic corresponent a publicacions, edicions, cursos i altres activitats que siguin prestats en règim de lliure

concurrència.

L’Ordenança s’exposa al públic pel termini de 30 dies, d’acord amb el que disposen els articles 15,16,17 i 20.1.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

En aquest termini qualsevol interessat pot examinar l’expedient i presentar les reclamacions que cregui oportunes.

Transcorregut el període indicat sense que s’hagin presentat al·legacions o reclamacions, els acords restaran automàticament aprovats amb caràcter de definitius. Els acords entraran en vigor una vegada aprovada, publicada i complerts els tràmits que fixa la legislació vigent i regirà mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.

Això és el que es fa públic als efectes oportuns.

Olot, la Garrotxa, 25 de setembre de 2014

Joan Espona i Agustín President

Subscripció al servei d’informació d’ajuts i subvencions Localprom.

MUNICIPI PREU /ANUAL segons pressupost municipal

SALES DE LLIERCA 25€ RIUDAURA 50€ SANT FERRIOL 50€ MIERES 50€ MAIA DE MONTCAL 50€ SANT ANIOL DE FINESTRES 50€ BEUDA 100€ ARGELAGUER 100€ TORTELLÀ 100€ MONTAGUT I OIX 100€ SANT JAUME DE LLIERCA 100€ SANT FELIU DE PALLEROLS 150€ SANTA PAU 150€ VALL DE BIANYA 150€ CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 150€ LES PLANES D’HOSTOLES 150€ LES PRESES 150€ LA VALL D’EN BAS 200€ BESALÚ 200€ SANT JOAN LES FONTS 200€ OLOT 400€

Posted in Uncategorized | 2 Comments »