Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consell Comarcal de la Garrotxa servei de recollida de deixalles a la Garrotxa renuncia de l’empresa ANFRUNS-GARRIGA SL

Posted by lejarza en 5 agosto, 2014


Consell Comarcal de la Garrotxa servei de recollida de deixalles a la Garrotxa renuncia de l’empresa ANFRUNS-GARRIGA SL

Vall del Llierca – Argelaguer – Tortellà

Butlletí Oficial de la Provincia de Girona (BOPG) Núm. 148 – 5 d’agost de 2014 Núm. 8352 Consell Comarcal de la Garrotxa

Edicte sobre l’execució de la Resolució 41/2014 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

En data 17 de juliol de 2014 el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa reunit en sessió extraordinària va acordar per majoria absoluta els següents acords que consten a la part dispositiva:

1. Executar la Resolució 41/2014 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que resol el Recurs Especial en matèria de contractació interposat contra l’acord plenari de data 12 de desembre de 2013 d’adjudicació del contracte del servei de recollida de deixalles en proximitat a la Garrotxa (expedient B105/2013/002), en el sentit de renunciar a la celebració del contracte adjudicat a l’empresa ANFRUNS-GARRIGA SL, i desistir del procediment d’adjudicació tal com preveu l’article 155.4 del TRLCSP.

2. Facultar a la presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa per tal que amb caràcter d’urgència procedeixi a l’obertura d’un no procediment obert de licitació, tot ajustant-se la naturalesa del contracte a les prescripcions que s’estableixen a la Resolució 41/2014 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; i si s’escau, que sol·liciti a aquest òrgan els aclariments que siguin necessaris en ordre a la correcte execució de l’esmentada Resolució.

3. Requerir a l’empresa ANFRUNS-GARRIGA SL per tal que transitòriament en tant no s’adjudiqui el nou contracte, segueixi prestant el servei de recollida de deixalles de proximitat a tots els municipis de la Garrotxa (Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres i Santa Pau), excepte Olot, atès que el servei es configura com essencial i d’obligat compliment per part dels municipis, i per tant, l’interès públic demana que el servei no sigui desatès ni deixat de prestar. El servei es prestarà d’acord amb les condicions contractuals i preus que eren vigents en virtut del contracte administratiu extingit en data 31 de desembre de 2013.

Acords que es fan públics als efectes oportuns.

Olot, la Garrotxa, 24 de juliol de 2014 Joan Espona i Agustín President

5 comentarios para “Consell Comarcal de la Garrotxa servei de recollida de deixalles a la Garrotxa renuncia de l’empresa ANFRUNS-GARRIGA SL”

 1. lejarza said

  AJUNTAMENT D’OLOT Edicte d’informació pública de sol·licitud d’una llicència ambiental

  Butlletí Oficial de la Provincia de Girona (BOPG)

  Núm. 148 – 4 d’agost de 2016 Núm. 6636

  Edicte d’informació pública de sol·licitud d’una llicència ambiental

  De conformitat amb l’article 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, s’obre un període d’informació pública pel termini de TRENTA (30) dies, perquè tot aquell qui es consideri afectat d’alguna manera per les activitats que es pretenen instal·lar i que es relacionen a continuació, pugui fer les al·legacions pertinents.

  En aquest mateix període es realitza, simultàniament, la informació veïnal. Anfruns Garriga SL ha sol·licitat llicència ambiental per a una Instal·lació per a la valorització de residus no perillosos amb una capacitat de fins a 100.000 tones/any, al c/Compositor Pedrell 37 d’Olot

  Els expedients es poden consultar, de les 10 a les 14 hores, al departament de Medi Ambient d’aquest Ajuntament, ubicat al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (Ctra. de Riudaura núm. 94 d’Olot), per tal de garantir el dret dels ciutadans a accedir a la informació sobre aquest procediment.

  Olot, 20 de juliol de 2016 Josep M Corominas i Barnadas Alcalde

 2. lejarza said

  La data d’implementació del nou model de residus de la Garrotxa està condicionada a aspectes jurídics

  16 de març de 2018

  Per Pau Masó

  Així ho ha confirmat el president del Consell Comarcal, Joan Espona. Assegura que caldrà veure l’evolució de la planta de triatge de Sant Jaume i la situació jurídica entre les empreses responsables de la recollida dels residus. Ara mateix la planta està pendent de negociacions i el servei de residus té un ull posat als tribunals.

  La planta de triatge i l’empresa responsable de la recollida dels residus a la Garrotxa. Són els dos esculls que ha de superar la comarca per tirar endavant el nou model de gestió de residus. En el primer cas, està previst que la planta de triatge es construeixi aquest any dins el polígon de Politger de Sant Jaume de Llierca. Falta però acabar de tancar negociacions amb l’empresa Tavil que va ser qui va reclamar part dels terrenys on es volia ubicar l’equipament comarcal.

  Per altra banda, l’actual empresa que gestiona la recollida d’escombraries a la Garrotxa està immersa en una batalla judicial amb una altra companyia a qui se li havia adjudicat el servei anteriorment. El president del Consell Comarcal, Joan Espona, ho explicava aquest dijous durant el ple del Consell.

  Les empreses que actualment estan enfrontades judicialment són Anfruns Garriga de Montagut i Tracataments Vila de Banyoles. Qui va guanyar l’adjudicació l’any 2014 va ser Anfruns. Però Vila va presentar un recurs en contra de l’adjudicació que, finalment, va guanyar. És per això que actualment l’empresa del Pla de l’Estany s’ocupa del servei, però amb diferents contenciosos i recursos interposats i amb l’espera del que acabi decidint el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. D’aquesta situació, també en parlava el mateix Espona, en una roda de premsa el passat dimarts.

  Està previst que entre els pròxims mesos de maig i juliol el Tribunal Superior de Justícia acabi dictant sentència. Pel que fa a la planta de triatge, segueixen les negociacions entre els actors implicats i de moment no hi ha cap novetat. Aquestes són les dues barreres jurídiques que caldrà resoldre, per anar bé, abans del 2019, any durant el qual es vol posar en marxa el nou model de recollida de residus de la Garrotxa.

  http://www.radiolot.cat/noticies/data-dimplementacio-nou-model-residus-garrotxa-esta-condicionada-aspectes-juridics/

 3. lejarza said

  Una sentència canviarà el concessionari de la recollida a la Garrotxa

  El fet d’aclarir la concessió del servei de recollida desencalla la posada en servei del nou model de gestió de la recollida de residus.

  La Garrotxa i el Pla de l’Estany renoven l’acord de gestió conjunta de les infraestructures del tractament de residus

  x.valeri 25.07.2018

  El Consell Comarcal de la Garrotxa, en el seu darrer ple, va aprovar l’execució d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya favorable al retorn de la concessió de la recollida de residus a l’empresa Anfruns Garriga.
  Emesa fa uns tres mesos, la resolució acaba un litigi iniciat el gener del 2014, quan l’empresa Tractaments Vila de Banyoles va presentar un contenciós contra l’adjudicació del servei aprovada pel Consell en el ple de desembre del 2013.

  El Tribunal de Contractes del Sector Públic va donar la raó a Tractaments Vila i el ple del Consell de desembre del 2014 va aprovar atorgar-li el servei. Ara, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sentència ferma, ha anul·lat la resolució feta pel Tribunal Administratiu el 2015 i ha considerat que la licitació feta pel Consell Comarcal el desembre del 2013 va ser correcta. Segons fonts del Consell Comarcal de la Garrotxa, el canvi físic de concessionari a favor d’Anfruns Garriga tindrà lloc a primers d’octubre.
  Amb l’aclariment que representa la sentència, el Consell Comarcal de la Garrotxa podrà tirar endavant el nou model de recollida.
  Es tracta d’un model a la carta que proposa sistemes de recollida adequats a les característiques de cada municipi. El denominador comú dels sistemes és la identificació dels usuaris dels contenidors per tal de poder implantar un sistema de pagament per generació de residus. Argelaguer i Santa Pau han avançat que l’any vinent volen provar d’ajustar el rebut de la recollida a la quantitat que cada usuari diposita als contenidors.
  La identificació dels usuaris és necessària per augmentar els percentatges de reciclatge i evitar les penalitzacions de l’Agència Catalana de Residus que fan augmentar el preu del servei de la recollida un any rere l’altre. La intenció del Consell Comarcal de la Garrotxa és que entre el reciclatge i la posada en servei del Centre de Triatge de Residus de Sant Jaume de Llierca, a més del preu, puguin reduir l’impacte ambiental i augmentar el temps de vida de l’abocador del Clot de les Mules de Beuda.

  Reciclatge escolar
  En el mateix ple el Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar els encàrrecs de gestió amb 17 ajuntaments de la comarca per a l’elaboració de plans locals de prevenció de residus en el marc de la subvenció per a projectes de reutilització de residus municipals.
  Es tracta de reduir la producció de residus dels menjadors escolars. La idea és conscienciar els alumnes sobre la necessitat d’evitar el malbaratament dels aliments.
  Hi ha dues escoles d’Olot que fan reciclatge d’aliments amb un compostador. Uns alumnes s’encarreguen, cada dia, de posar les restes del menjar al compostador i uns altres de treure el compost i fer-lo servir també per a l’hort escolar.
  Per últim, amb relació als temes de residus del ple, destaca la renovació del conveni de col·laboració, signat inicialment a finals de 2015, entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a la gestió conjunta de les infraestructures de tractament de residus implantades en els seus territoris.
  Els dos organismes comarcals consideren que l’acord servirà per millorar la gestió dels residus i contenir les despeses en inversions.
  Un dels principals motius de l’acord és el d’afrontar una futura prohibició de portar els residus als abocadors sense haver fet un tractament previ.

  https://www.diaridegirona.cat/comarques/2018/07/25/sentencia-canviara-concessionari-recollida/926621.html

 4. lejarza said

  El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona la raó al Consell Comarcal

  26 de juliol de 2018

  Per Pau Masó

  Després de gairebé quatre anys, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona la raó al Consell Comarcal de la Garrotxa. Ho ha fet en relació al contracte de gestió de residus que es va adjudicar el 2014. Segons el Tribunal Català, l’actual empresa Tractaments Vila haurà de cedir el servei a l’empresa Anfruns-Garriga, qui en el seu moment va guanyar el concurs públic. D’aquesta manera el Consell posa punt i final a un llarg camí judicial amb la confiança que no hagi passat factura a l’ens comarcal.

  El cas es remunta a l’any 2013. El Consell Comarcal va atorgar el servei de recollida de deixalles a l’empresa garrotxina Anfruns-Garriga. L’empresa que va quedar per sota, Tractaments Vila del Pla de l’Estany, va recórrer a la decisió del Consell. Un any més tard el Tribunal Català de Contractes va donar la raó a Vila i se li va adjudicar el servei. Des de llavors, l’empresa del Pla de l’Estany ha estat la responsable de la recollida dels residus a la Garrotxa. En aquests quatre anys, però, Anfruns-Garriga ha interposat recursos perquè se li retornés la gestió. Finalment, el passat mes de maig el Tribunal Superior de Justícia va publicar una sentència ferma a favor de l’empresa garrotxina. D’aquesta manera tot torna allà on va començar. La setmana passada, el Consell Comarcal va executar la sentència.

  Moment de negociar

  Ara el Consell haurà de negociar amb les dues empreses pel traspàs del servei. El president del Consell Comarcal, Joan Espona assenyala que això no serà fàcil, ja que s’haurà de canviar el personal, els camions i alguns dels paràmetres del contracte.
  Fins a l’1 d’octubre no es farà efectiu el canvi d’empreses. Espona espera que el camí jurídic pel qual ha passat el Consell els últims anys no s’allargui més. Tot i això, no descarta demanar responsabilitats. El nou contracte amb l’empresa Anfruns tindria una durada de vuit anys i el cost del servei puja a més de 800.000 euros anuals.

  http://www.radiolot.cat/noticies/tribunal-superior-justicia-catalunya-dona-rao-consell-comarcal/

 5. lejarza said

  Acaba el ligiti per la recollida de residus a la Garrotxa

  El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat per unanimitat la liquidació del contracte del servei de recollida de residus de proximitat a la Garrotxa que estava adjudicat a Tractaments i Serveis Ambientals Vila, SL. El consell va reconèixer un import de liquidació a favor de Tractaments i Serveis Ambientals Vila de 163.681 euros.
  El tràmit de la liquidació ha estat motivat per les sentències favorables del Tribunal Superior de Justícia a l’empresa Anfruns-Garriga, SL que des del novembre del 2018 fa el servei.
  El litigi entre les dues empreses va començar el juny del 2014, quan el Tribunal Català de contractes sector públic va estimar el recurs especial de matèria de contractació en el qual estimava el recurs que demanava l’anul·lació del contracte per a la recollida de residus favorable a Anfruns Garriga, SL.
  L’acord segons ha explicat el president del Consell Comarcal de la Garrotxa acaba amb un litigi de cinc anys entre les dues empreses que es disputaven el servei de la recollida de residus comarcal. En diferents ocasions el president del Consell Comarcal, Joan Espona, s’havia queixat del fet que les incerteses provocades pel litigi afectaven l’elecció d’un nou model de recollida enfocat a aconseguir més triatge. En el ple ha valorat que després de cinc anys de sentències i recursos, «estem on havíem d’estar en un primer moment sense cost addicional». El president del Consell precisa que l’empresa que ara fa la recollida, Anfruns Garriga, es farà càrrec de manera progressiva del cost de la liquidació favorable a Serveis Ambientals Vila. «Si bé ens n’hem de fer càrrec inicialment, si haguéssim de continuar amb un mal acord, el cost seria molt més elevat», indica.
  En les intervencions, el portaveu del PSC, Josep Guix, ha considerat que el consell no tenia alternatives. «Tot bé d’una queixa que es va posar en l’adjudicació d’aquest servei al tribunal català de les adjudicacions i aquest tribunal va fallar en contra del que havia decidit el Consell Comarcal però per una qüestió molt simple i per tant entenem que la feina del Consell estava ben feta». El portaveu de la CUP, Raül Massanella, considera: «Es tracta d’acabar amb un tema que s’ha allargat molt en el temps i no arribar a aquest acord ens podria suposar un risc i per tant li donarem suport». Narcís Feixa (ERC) ha exposat: «Per un error de la Generalitat ara hem de pagar un sobrecost. Hi votem a favor tot i que lamentem aquest diferencial de compensació que hem de pagar».
  La concreció del concessionari serà una millora de cara a les proves perquè els municipis puguin escollir el nou model de recollida.

  https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/02/04/acaba-ligiti-recollida-residus-garrotxa/960733.html

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: